Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

2013-03-01 13:57   Peržiūros : 253   Spausdinti


Įstatymas Numeris: XII-149 Data: 2013-01-17 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-01-26, Nr. 10-420  Statusas: Įsigalioja  2013-03-01 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-01-26.
2013-01-17 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai 
 Word 2003 dokumentas  Dokumentas Priedai: Originalas Priedas originalas
Eurovoc 4.2 terminai: aprūpinimas būstu, aprūpinimo būstu įstatymas, būsto politika, gyvenamųjų namų bendrija, valstybės pagalba

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO
13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. sausio 17 d. Nr. XII-149
Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2008, Nr. 71-2703, Nr. 120-4544; 2009, Nr. 93-3961; 2010, Nr. 125-6378; 2011, Nr. 143-6708, Nr. 155-7357, Nr. 155-7358)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktų ir 2 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir".

2. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, ir".

3. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Jeigu savivaldybė ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius savo iniciatyva ir lėšomis, pirkdami paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, parengia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidos apmokamos šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos kompensacijos lėšomis atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengėjui (savivaldybei ar administratoriui), kai šiam projektui balsų dauguma pritaria daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai ir pasirašoma pirmoji rangos darbų sutartis."

 

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimas

1. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama ir jos administravimo išlaidos padengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų, skiriamų Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai, 20 procentų akcizo pajamų, gautų už energinius produktus, ir kitų lėšų.

2. Valstybės parama nepasiturintiems gyventojams, apmokant jiems tenkančias kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, teikiama pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą."

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Sprendimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo ir finansavimo priėmimo ir vykdymo tvarka

1. Sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau - investicijų planas) patvirtinimo, lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Kai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės tarybos patvirtintą programą (toliau ‒ savivaldybės programa), šio projekto parengimo ir (ar) įgyvendinimo administravimas ir (ar) finansavimo organizavimas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimu gali būti pavestas savivaldybės įsteigtam pelno nesiekiančiam ar konkurso tvarka paskirtam fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų padaliniams, turintiems teisę verstis atitinkama veikla. Pavedimo sutartį pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nustatytas sąlygas sudaro ir jos vykdymą kontroliuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokole įrašomo sprendimo dėl pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą ir pavedimo sutarties pavyzdines formas nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

3. Sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl kredito daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo vardu, veikdamas butų ir kitų patalpų savininkų naudai, sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Jeigu projekto parengimo ir (ar) įgyvendinimo administravimas pagal pavedimo sutartį pavedamas savivaldybės įsteigtam pelno nesiekiančiam ar konkurso tvarka paskirtam fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų padaliniams, turintiems teisę verstis atitinkama veikla, šis asmuo, jeigu tai nurodyta pavedimo sutartyje, gali sudaryti kreditavimo sutartį su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl lengvatinio kredito daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti)."

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 44
Patalpų, biurų nuoma Klaipėdoje.Prekybinės įrangos pardavimas.
Artojo g. 3, Klaipėda
Telefonas: +370-46-412215, Mobilus: +370-680-23779, El. paštas: info@klaipedoskp.lt
1 2 3 4 5 ... 44
Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas Kaip pasidalinti namą ir sklypą?

Atsako Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas

daugiau
Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

Atsako Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...