Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo

2008-09-12 19:50   Peržiūros : 318   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S  

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo  

2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-398 Vilnius  

Valstybės žinios, 2006 09 21, Nr. 100-3890

Įsigalioja nuo 2006 09 22  

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas", patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55-2203; 2005, Nr. 59-2082):

1. Papildau 9.34 papunkčiu: „9.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 54-1961);".

2. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus, juos perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo juos patikrinti ir nustatyti, ar:

16.1.  statyba  atitinka  teritorijų  planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus;

16.2.  statinio  projekto  apimtis ir  sudėtis  atitinka šiam tikslui nustatytą apimtį ir sudėtį;

16.3.  atlikta  projekto ekspertizė (kai ji privaloma) ir jos išvados yra teigiamos;

16.4.  statinio  projektuotojas,  statinio  projekto (projekto dalies) vadovas, statinio projekto ekspertizę atlikęs rangovas, statinio projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovas turi dokumentus, patvirtinančius jo teisę atlikti išvardytus darbus;  

16.5. ypatingo statinio statybos sklypo projektiniai inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, taip pat gyvenamojo pastato, suprojektuoto karstiniame rajone, statybos sklypo geologiniai tyrimai įregistruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d.  nutarimo  Nr.  584 nustatyta tvarka. Komisija  protokolu  įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos subjektui išduoti arba neišduoti statybos leidimą.".  

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas

Aktuali teisės akto redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S  

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo  

2002 m. balandžio 30 d. Nr. 218


Vilnius   Valstybės žinios,2002, Nr. 55-2203

Aktuali nuo 2008 06 02  

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo (Žin., 2002, Nr. 22-819):

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Nuo 2002 m. liepos 1 d. l a i k a u netekusiais galios:

3.1. aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 316 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 84-2510);

3.2. aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 2000, Nr. 11-273);

3.3. aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 421 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" dalinio pakeitimo bei papildymo" (Žin., 2000, Nr. 88-2730);

3.4. aplinkos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 391 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo (Žin., 2001, Nr. 66-2420);

3.5. aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 555 „Dėl STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 2001, Nr. 99-3574);

3.6. aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 616 „Dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos dalinio pakeitimo" (Žin., 2001, Nr. 111-4055);

3.7. aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 196 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 316 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo" dalinio pakeitimo".

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „reglamentas", „statyba".  

Aplinkos Ministras  Arūnas Kundrotas

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 44
Patalpų, biurų nuoma Klaipėdoje.Prekybinės įrangos pardavimas.
Artojo g. 3, Klaipėda
Telefonas: +370-46-412215, Mobilus: +370-680-23779, El. paštas: info@klaipedoskp.lt
1 2 3 4 5 ... 44
Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas Kaip pasidalinti namą ir sklypą?

Atsako Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas

daugiau
Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

Atsako Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...