Komentarai: 0   Peržiūros : 5964

Priimtos Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos
Spausdinti 2008-11-12 09:24  

Lankytojų vertinimai 0.0 / Iš viso 0.0

Seimas priėmė Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr. XP-2100 (3*)).

Priimtomis įstatymo pataisomis įtvirtinta, kad asmenys, įsigiję mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise ar kitomis teisėmis valdomame sodo sklype, gali statyti ar rekonstruoti:

1) Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą, - vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. Nauji pastatai gali būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype. Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad neblogintų kaimyninių sklypų savininkų ir naudotojų sąlygų verstis mėgėjiška sodininkyste;

2) be statybos leidimo - sodo namą, sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius). Įstatyme apibrėžta sodo namo sąvoka, numato, kad tai yra nesudėtingas poilsiui skirtas statinys.

Priimtais pakeitimais taip pat nustatyta būtinybė bendrijai rinkti revizijos komisiją (revizorių).

Be to, įstatyme patikslintos nuostatos, susijusios su bendrijos narių susirinkimu, jų šaukimo ir organizavimo tvarka, bendrijos valdymo organo kompetencija ir atsakomybe.

Įstatymo 18 straipsnio 5 dalies papildymu reglamentuota aiškesnė bendrijos valdymo organų narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybė: „Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos nutarimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, šį ir kitus įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį nutarimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdymo organo nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo. Valdymo organo narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas".

  • Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr. XP-2101 (2*)).
  • Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr. XP-2102 (2*)).

LR Seimo inf.


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

 
Menu:
 
 
Temą atitinkančios įmonės

1 2 3 4 5 ... 43

DELVISTA, UAB

UAB  „Delvista“ parduoda energetiškai efektyvius vieno kambario butus Druskininkų mieste Baltašiškės g. 20b, Druskininkai
Telefonas: +370-618-76286, Mobilus: +370-615-51130, +370-615-51321 , El. paštas: info@butaidruskininkuose.lt

DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT, UAB

Ekogeologiniai tyrimai. Užterštų teritorijų tyrimas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos kokybės veiksniai vertinant turtą. Poveikio aplinkai vertinimas. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas. Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba. Olandų g. 3, Vilnius
Telefonas: +370-5-2644304, El. paštas: info@dge-baltic.lt

1 2 3 4 5 ... 43
Straipsniai
Kompanijų produktai
Gyvenamojo namo projektas. Namas DK-1
Gyvenamojo namo projektas
oberhaus busto vertinimas Būsto vertinimas
Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...
Patalpų pardavimas Patalpų pardavimas
Patalpos pardavimui, patalpos,
Pastatų administravimas, pastatų administratoriaus paslaugos Pastatų administravimas, pastatų administratoriaus paslaugos
Pastatų administravimas ir techninė priežiūra, pastatų ad...
Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.
Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.
560000.0 LTL
Senų pastatų perprojektavimas į šiuolaikiškus gyvenamosios arba administracinės paskirties statinius Senų pastatų perprojektavimas į šiuolaikiškus gyvenamosios arba administracinės paskirties statinius
Administracinio pastato rekonstrukcija
Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais
Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...
GEOTERMINIS ŠILDYMAS Geoterminis šildymas
Individualiems namams
Kadastriniai žemės sklypų matavimai
Geodeziniai darbai
Topografinių nuotraukų planai
Geodeziniai darbai
Žemės sklypų, statinių ir inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai
"GEOLITA" paslaugos
Geodezija
GEOLITA paslaugos
Mobilus ryšys
Ilgalaikė patirtis
Topografija
GEOLITA paslaugos
Prekyba nekilnojamu turtu
Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą
Įstatymai, teisiniai aktai, normatyvai
Srities naujienų archyvas