Kaip pasidalinti namą ir sklypą?

2018-02-14 14:24   Peržiūros : 1048   Spausdinti


Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjasKlausimas: Noriu pirkti privataus gyvenamojo namo antrą aukštą. Pirmajame aukšte gyvena buvusio savininko dukters šeima, namas po šeimininko mirties atiteko dukrai. Man nusipirkus antrą aukštą, namas ir 10,3 aro sklypas priklausytų dviem savininkams .Kaip turėčiau išspręsti namo ir sklypo atidalijimo klausimus, kad vėliau nekiltų problemų?

Atsako Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas

Nekilnojamasis daiktas ar keletas nekilnojamojo turto objektų, pavyzdžiui, žemės sklypas su ant juo stovinčiu pastatu, gali nuosavybės teise priklausyti keletui asmenų. Pastaraisiais atvejais tarp minėtų asmenų susiklosto bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Pavyzdžiui, jeigu dviem asmenims nuosavybės teise priklauso po ½ gyvenamojo namo bei žemės sklypo, tarp minėtų asmenų egzistuoja bendrosios dalinės nuosavybės santykiai.

Pagrindinis specifinis bendrosios dalinės nuosavybės teisės požymis yra tas, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Šis Civiliniame kodekse įtvirtintas reikalavimas, savaime suprantama, apsunkina nekilnojamojo daikto valdymą bei naudojimą. Reikalavimas bendraturčiams susitarti dėl jiems priklausančio nekilnojamojo daikto valdymo, naudojimo ar disponavimo praktikoje dažnu atveju užprogramuoja ginčus tarp bendraturčių, todėl prieš įsigyjant nuosavybės teisę į dalį nekilnojamojo daikto (pvz., pastato, žemės sklypo) svarbu įvertinti, kad ateityje gali kilti sunkumų susijusių su nekilnojamo daikto valdymų bei naudojimu.

Civiliniame kodekse yra įtvirtinta kiekvieno bendraturčio teisė reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės reiškia bendrosios dalinės nuosavybės pasibaigimą. Atidalijimo atveju yra suformuojami atskiri nuosavybės teisės objektai, kurie valdomi ir naudojami bei jais disponuojama savarankiškai. Verta pažymėti, kad nekilnojamojo daikto atidalijimas savaime nereiškia, jog tokiu atveju nebelieka jokių bendrojo naudojimo objektų (pvz., bendraturčiams atidalijus jiems priklausančias gyvenamojo namo dalis, bendrosios dalinės nuosavybės teise gali likti gyvenamojo namo stogas, kitos bendrosios konstrukcijos, bendroji inžinerinė įranga, kitos bendrojo naudojimo patalpos). Atidalijimo atveju siekiamybė yra visiškas bendraturčio daikto dalies atidalijimas, kai nepaliekama bendrai naudojamų nekilnojamojo daikto dalių, tačiau dėl nekilnojamojo daikto specifikos, bendraturčių turimų daikto dalių ir kitų aplinkybių absoliutus atidalijimas kartais yra neįmanomas.

Yra galimi du bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo būdai: 1) atidalijimas natūra; 2) vienam ar keliams bendraturčiams sumokant kompensaciją pinigais. Civilinis kodeksas prioritetą skiria atidalijimui natūra ir, tik nesant galimybės suformuoti atskiro nekilnojamojo daikto, yra taikomas antrasis būdas.

Nekilnojamojo daikto atidalijimas yra galimas sandorio pagrindu, pvz., bendraturčiams pasirašant sutartį dėl nekilnojamojo daikto atidalijimo, kurioje bendraturčiai susitaria dėl atidalijimo būdo bei kitų atidalijimo sąlygų. Bendraturčiams nepavykus pasiekti susitarimo dėl atidalijimo, nekilnojamasis daiktas gali būti padalintas pagal bet kurio bendraturčio ieškinį, t. y. atidalijimas atliekamas teismo sprendimo pagrindu.

Nekilnojamojo daikto dalies atidalijimas natūra yra galimas, jeigu atidalijimu nepadaroma neproporcinga žala daikto paskirčiai. Tai reiškia, kad atidalinimu daikto paskirčiai gali būti padaroma tam tikra žala. Jeigu atidalijant daiktą jo paskirčiai padaryta žala yra proporcinga, tai toks atidalijimas natūra yra galimas. Ar daikto dalies atidalijimas natūra padarytų neproporcingą žalą daikto paskirčiai, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad, ar žala yra proporcinga ar ne, sprendžiama pagal tai, ar daikto paskirtis išlieka ar jos neišlieka. Ši paskirtis gali pasižymėti įvairiai, pavyzdžiui, daikto techninės būklės esminiu pablogėjimu, meninės vertės esminiu sumažėjimu ir pan.

Taigi, po nekilnojamojo daikto padalijimo turi būti galima naudotis nekilnojamuoju daiktu pagal jo paskirtį, pavyzdžiui, atidalijus bendraturčių gyvenamojo namo dalis, kiekviena atidalinta gyvenamojo namo dalis turi būti tinkama gyventi. Atidalijimo natūra atveju yra suformuojami savarankiški nekilnojamojo turto objektai, todėl prieš ketinant atidalyti nekilnojamojo daikto dalį turi būti įvertinta, ar ketinamas suformuoti atskiras turto objektas atitiks įstatymų reikalavimus. Pavyzdžiui, pastato dalies atidalijimo atveju, iš atidalijamos dalies formuojamas nekilnojamojo turto objektas turi atitikti statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Žemės sklypo dalies atidalijimo atveju turi būti įvertinami Žemės įstatyme, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatose bei kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai bei ribojimai.

Jeigu ketinama įsigyti nekilnojamojo daikto dalį, kurią ateityje planuojama atsidalinti, rekomenduotina prieš sudarant nekilnojamojo turto pirkimo sandorį kreiptis į specialistus (pvz., architektus, matininkus, teisininkus), kad jie įvertintų, ar egzistuoja techninės, architektūrinės galimybės iš norimos atidalinti daikto dalies suformuoti teisės aktų reikalavimus atitinkantį savarankišką nekilnojamojo turto objektą. Be to, įvertinus konkretaus atvejo specifiką, būtų galima preliminariai įsivertinti daikto atidalijimui reikalingų investicijų sumą (pvz., pastato rekonstravimo, pertvarkymo darbams reikalingų išlaidų sumą, atidalijimo projekto parengimo kaina ir pan.).

Jeigu norimo įsigyti nekilnojamojo turto dalis (pvz., gyvenamojo namo bei žemės sklypo) galima atidalinti natūra, rekomenduotina nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje susitarti su daikto pardavėju dėl nekilnojamojo turto dalių atidalijimo tvarkos, atidalijimo būdo, taip pat sutartyje aptarti (pvz., gyvenamojo namo atidalijimo atveju), kaip bus sprendžiami inžinerinių komunikacijų, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų naudojimo klausimai. Neaptarus šių klausimų pirkimo-pardavimo sutartyje nekilnojamojo turto pardavėjas (daikto bendraturtis) ateityje gali nesutikti su nekilnojamojo daikto dalies atidalijimu, todėl norint atidalinti savo daikto dalį, reikėtų kreiptis į teismą, o tai pareikalautų papildomų laiko bei finansinių sąnaudų. Svarbu akcentuoti, kad minėtas patarimas dėl atidalijimo tvarkos numatymo pirkimo-pardavimo sutartyje yra aktualus tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto pardavėjui priklauso visas nekilnojamasis daiktas ir jis parduoda tik dalį to daikto (pvz., ½ gyvenamojo namo), likusios daikto dalies savininku lieka to daikto pardavėjas. Tuo atveju, kai nekilnojamojo turto pardavėjas yra tik parduodamo daikto bendraturtis (pvz., turintis 1/3 gyvenamojo namo dalį), atidalijimo tvarkos numatymas pirkimo-pardavimo sutartyje yra netikslingas, nes minėta tvarka nebūtų privaloma kitiems daikto bendraturčiams.

Verta paminėti, kad teisės aktai nedraudžia ir mišraus atidalijimo būdo, todėl tais atvejais, kai įmanoma padalyti daiktą be neproporcingos žalos jo paskirčiai, tačiau toks padalijimas neatitinka bendraturčių dalių bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat galimas atidalijimas natūra, teisingai kompensuojant pinigais už atidalijamam bendraturčiui natūra tenkančią didesnę daikto dalį.

Nekilnojamojo daikto dalies atidalijimo procedūra dažnu atveju yra pakankamai sudėtinga, tačiau ji gali leisti pasiekti reikšmingų rezultatų. Atidalijus nekilnojamojo daikto dalį baigiasi bendrosios dalinės nuosavybės teisė (arba sumažinama jos apimtis). Atidalijimo pagrindu suformuoto naujo nekilnojamojo turto objekto savininkas gali minėtą daiktą operatyviau, racionaliau, lanksčiau naudoti, valdyti, juo disponuoti. Taip pat dažnu atveju atidalijus daikto dalį, jos rinkos vertė išauga.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27

Kalvarijų g. 143-109, Vilnius
Mobilus: +370 604 56 929, El. paštas: info@studio.lt

J.Tumo-Vaižganto g. 9 / Lukiškių g. 1 - 34, Vilnius
Mobilus: +370-686-00091, +370-685 86388, El. paštas: info@mastercode.lt

Titnago g. 14, Vilnius
Telefonas: +370-5-2640533

Žalgirio g. 88 - 506, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754440, El. paštas: kestas@melioservisas.lt

Gedimino pr. 28/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611603, Mobilus: +370-604-10555, El. paštas: gintas@mobiliosinvesticijos.lt

Lukiškių g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126051, +370-5-2124953, El. paštas: muliena1@gmail.com

Konstitucijos g. 12, Vilnius
Telefonas: +370-5-2734501, El. paštas: musubuitis@musubuitis.lt

Kęstučio g. 65/Sėlių g. 40, Vilnius
Telefonas: +370-5-2734342, +370-5-2430580, El. paštas: info@namai-namuciai.lt

Pamėnkalnio g. 1 - 1, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124771, Mobilus: +370-676-41399, El. paštas: info@namija.lt

S. Stanevičiaus g. 96a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2793635, El. paštas: info@namolita.lt
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27
Asta Kazickienė Ar norint teikti kalbų mokymo paslaugas būtina keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį?

Atsako Asta Kazickienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Marijus Kursevičius, Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas Kokia yra buto pardavimo procedūra, kai šeimoje yra nepilnamečių?

Atsako Marijus Kursevičius, Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas

daugiau
dr. Evaldas Klimas, asocijuotas advokatų kontoros Ellex Valiunas partneris Kas atsakingas už privačių namų kvartalo infrastruktūrą?

Atsako dr. Evaldas Klimas, asocijuotas advokatų kontoros Ellex Valiunas partneris

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...