Pamatų iš betono blokelių montavimas

2017-09-04 16:35   Peržiūros : 20550   Spausdinti
Ant pado klojama hidroizoliacija, jei reikia - ir termoizoliacija Ant pado klojama hidroizoliacija, jei reikia - ir termoizoliacija


Statybininkai dėl pamatų, ypač individualiam namui, paprastai nesuka galvos -  atseit, nesudėtinga tai konstrukcija. Tačiau netinkamai įrengtų pamatų pasitaiko ne tiek ir mažai, tokios klaidos kainuoja itin brangiai. Konstruktorių darbui palengvinti pagaliau išleistas  naujos redakcijos  vadovėlis  - „Pamatai ir pagrindai" (Vilnius, 2012, Technika). Jo autoriai -  dr. doc. Danutė Sližytė, dr. doc. Jurgis Medzvieckas ir dr.doc. Rimantas Mackevičius. Kalbėdami apie pamatų tipus remiamės šio vadovėlio medžiaga, o apie dažniausiai individualiems namas naudojamus  juostinius pamatus  ir polinius gręžtinius su rostverku  - gamintojų patarimais.

Grunto tyrimai ir gruntinio vandens lygis

Prieš klojant pamatus būtina atlikti tam tikrus parengiamuosius darbus. Būtina ištirti gruntą - jo sudėtį, stiprumą, nustatyti gruntinio vandens lygį.

Lietuvos Geologijos tarnybos specialistai prisimena atvejį,  kai žmogus nusipirko sklypą, pastatė namo dėžutę ir pamatė, jog vienas kampas pastebimai nusėdo. Pasirodė, kad sklype kažkada buvo nelegalus sąvartynas, jis buvo užpiltas sluoksniu žemių ir sklypas parduotas. Savininkas, daug negalvodamas apie gruntą, surentė namą. Galime tik įsivaizduoti, kokių nuostolių jis patyrė.

Daugelis savininkų pageidauja, kad pro namo langus atsivertų įspūdingas gamtovaizdis, dažnai būtent dėl jo ir perka sklypą vaizdingoje vietovėje. Tačiau labai dažnai vandens telkinių pakrantėse, miškingose vietovėse gruntas būna netvirtas. Neretai individualūs statytojai neįvertina šlaitų stabilumo, nežino, kokie procesai vyksta upių pakrantėse. Perkant sklypą paežerėje, paupyje, prieš pradedant galvoti apie statybas būtina įvertinti tikėtinus geologinius procesus.

Prieš kelis metus Geologijos tarnybos specialistams teko analizuoti situaciją, kai naujas rąstų namas buvo pastatytas šlaito papėdėje, o šalia jo, tinkamai neištyrus grunto,  imtas gręžti geriamojo vandens gręžinys. Dirbant buvo pažeista geologinė sandara: pradurtas spūdinis vandeningas sluoksnis, iš kurio ėmė veržtis vanduo. Jis paplovė pamatus ir namo kampas pakibo ore. Nuostoliai - didžiuliai.

Geologiniais tyrimais įvertinamas ne tik gruntinio vandens lygis, bet ir jo svyravimo amplitudė. Tai būtina žinoti rengiant rūsį. Tik geologas gali pasakyti, kada gruntinis vanduo pakyla aukščiausiai ir apskritai, ar galima toje vietoje kasti rūsį.

SVARBU

Jei pamatai suprojektuoti ir įrengti kokybiškai, visas pastatas sėda vienodai ir jokių skylinėjimų ar plyšių laikančiosiose konstrukcijose neturi atsirasti.

Pagal Lietuvos teisės aktus, pamatus turinčiam statinio projektui parengti reikalaujama atlikti inžinerinius geologinius tyrimus ir įvertinti grunto sudėtį bei geotechnines savybės.

Statyti be geologinių tyrimų nepatariama. Nepaisant, kad kaimynai tvirtina, jog gruntas stiprus, aplinkui vyksta statybos. Būna atvejų, kai tokia analogija nepasiteisina ir po to tenka gailėtis.

UAB „Geotestus" vadovas, inžinierius geologas dr. Saulius Gadeikis primena, jog „prieš  atliekant inžinerinius geologinius tyrimus individualaus namo pamatams projektuoti, geologams reikalinga sklypo topografinė nuotrauka su joje pažymėtu būsimo pastato kontūru. Geriausia, jei tai dwg formato skaitmeninė topografinė nuotrauka su pastato kontūru. Tyrimai visada atliekami pastato kontūro ribose, mažiausiai bent dvejose priešingose vietose (namo kampuose).

Tyrimų kiekis sklype turi būti optimalus: nei per daug, nei per mažai.  „Paprastai individualiam namui darome gręžinius dviejose vietose. Jei namas didelis ir sudėtingesnės formos (ne stačiakampis),  darome ir 3, ir 4, ir daugiau tyrimo taškų. Jei būsimas namas yra sudėtingesniame reljefe, pavyzdžiui, šalia ežero, vandens telkinio, šlaito ir pan., tai reikalauja detalesnių tyrimų", - sako S. Gadeikis.

Remdamiesi tyrimo rezultatais, konstruktoriai ir architektai sprendžia, kokie reikalingi pamatai, kad statinys būtų tvirtai susietas su žeme. Nė vienas rimtas konstruktorius ar architektas nesiims projektuoti pamatų, nežinodamas grunto pobūdžio.

Inžinerinių geologinių tyrimų būdai

Grunto savybėms įvertinti naudojami du būdai: laboratorinis ir lauko. Laboratorinis - kuomet paimamas  mėginys ir tiriamas geotechninėje laboratorijoje. Pagal tam tikrą metodiką ten nustatomos grunto savybes - drėgnumas, tankumas, plastingumas, rupumas, poringumas bei mechaninės charakteristikos. Tarp jų ir tai, kiek, priklausomai nuo apkrovų, mažėja grunto tūris. Statyboje tai reiškia pamatų nuosėdį, priklausomai nuo apkrovų. Iš vienalyčio sluoksnio privalu paimti 6 ar 7 mėginius. Jeigu sluoksnis nevienalytis, mėginių reikia daugiau. Mėginiai imami maždaug būsimo statinio kampuose, viduryje. Bet laboratorinis tyrimo būdas brangus ir naudojamas tik sudėtingų statinių statyboje.

Antrasis - lauko metodas. Dažniausiai tai -  geotechninis zondavimas. Specialia įranga į žemę spraudžiami arba įkalami metaliniai strypai (štangos), kurių gale yra kūgis, fiksuojantis grunto pasipriešinimą. Tai praktiškai yra apkrovų modeliavimas, iš kurio aišku, kokią didžiausią apkrovą gali atlaikyti gruntas. Geotechninis zondavimas lauko sąlygomis iš karto nustato maksimalų grunto pasipriešinimą zondavimo apkrovai.

Kai žinomos grunto charakteristikos, nustatomas sluoksnių pobūdis. Viršuje visada yra dirvožemio sluoksnis, po juo prasideda gruntai. Nustatomas jų storis, sudėtis, geologinė sandara arba pjūvis.

Grunto tyrimai - konstruktoriaus kelrodis

Visais atvejais inžinerinių geologinių tyrimų tikslas - tvirtai sujungti statinį su žeme. Ypatingi statiniai reikalauja  ypatingų tyrimų ir gilių žinių.   Suprantama, kad vienokių tyrimų reikia statant atominę elektrinę, kitokių - individualų namą. Paprastesni statiniai reikalauja nesudėtingų tyrimų, bet jie vis vien reikalingi projektui rengti.

Kaip sakė VGTU Geotechnikos katedros doc. dr. Jurgis Medzvieckas,  geologai ne tik nustato grunto tipą ir sudėtį, gruntinio vandens lygį, jie gali rekomenduoti pamatų tipą, tačiau pamatų tipas priklauso ne tik nuo grunto, bet ir nuo pastato konstrukcijos (architektūros).

„Tarkime, nedideliam rąstiniam namui pamato nuosėdžiai nėra aktualūs, tačiau mūriniam namui ar namui su dideliais langais, pamatų nuosėdžių dydis labai svarbus. Todėl pamatai yra daugiau konstruktoriaus reikalas. Geologas ištiria pagrindą, tai yra, parodo pagrindo sluoksniuotumą ir pateikia gruntų savybes, kurios apibūdinamos tam tikrais rodikliais. Pagal geologinius duomenis ir pastato konstrukciją konstruktorius parenka pamatų tipą", - paaiškina mokslininkas.

Jam antrina geologinius tyrimus atliekančios UAB „Geotestus" vadovas dr. Saulius Gadeikis: „Visada galutinį sprendimą ir visa atsakomybę prisiima pamatų konstruktorius. Geologinė informacija apie gruntus yra reikalinga tik jam. Turėdamas ją bei žinodamas būsimo pastato apkrovas,  parenka pamatų rūšį, jų įgilinimą, apsaugą nuo požeminio vandens ir kitus parametrus".

Pasirenkant pamatų tipą konstruktorius įvertina ir sujungia į visumą geologinio tyrimo duomenis (grunto stiprumą, vandeningumą ir tinkamo sluoksnio gylį nuo žemės paviršiaus), pamatų apkrovą (namo svoris, kuris priklauso nuo laikančiųjų konstrukcijų medžiagos, stogo dangos, numatytos inžinerinės įrangos) bei kaip apkrova  bus perduodama į pamatus.

Geologinis pjūvis

Geologinio tyrimo ataskaitoje pateikiamas inžinerinis geologinis pjūvis su gruntų appibūdinimais ir sluoksnių storiu bei kitais parametrais. Šiuo atveju zondavimo gylis - 7,4 m.

Pamatų tipai

Pamatai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požymius - dažniausiai pagal įrengimo būdą ir metodus, taikomus jų laikomajai galiai skaičiuoti. Pagal tai išskiriami šie pamatų tipai:

 

  • seklieji pamatai;
  • gilieji pamatai;
  • poliniai pamatai.

 

Ribos tarp šių pamatų tipų ne visada aiškios, tačiau dažniausiai pamatas priskiriamas prie vieno ar kito tipo pagal pamato pado įgilinimo d ir pamato pado pločio b santykį.

Prie sekliųjų pamatų priskiriami pamatai, kurių d/b = < 2. Jie apkrovą pagrindui perduoda padu. Šio tipo pamatai įrengiami pastatams, kurie pagrindui perduoda nedideles, dažniausiai vertikaliąsias apkrovas ir kai žemės paviršiuje slūgso stiprieji gruntai.

Kai žemės paviršiuje slūgso silpnieji gruntai, dažniausiai įrengiami poliniai ar gilieji pamatai. Prie giliųjų pamatų priskiriami pamatai, kurių 2 ≤ d/b ≤ 5

Poliniai pamatai yra tokie, kurių svarbiausio elemento - polio skersmens b santykis su polio pado įgilinimu d nuo rostverko pado yra d/b > 5.  Šių pamatų laikomoji galia susideda iš dviejų dedamųjų: laikomosios galios padu ir laikomosios galios šoniniu paviršiumi. Polis yra riboto standumo konstrukcija, kuri, veikiama lenkimo momento ir horizontalių jėgų, deformuojasi keisdama savo formą.

Pamatų tipai
Pamatų tipai: a - seklusis pamatas; b - gilusis pamatas; c - polinis pamatas.

Seklieji pamatai

Sekliųjų pamatų savo ruožtu yra: 1) atskiri kolonų pamatai; 2) juostiniai sienų pamatai; 3) juostiniai kolonų pamatai; 4) ištisiniai pamatai; 5) masyvūs pamatai.

Seklieji pamatai būna monolitiniai arba surenkamieji. Seklieji pamatai turi jiems būdingą formą - apačioje platesni nei viršuje, nes pagrindą sudarančių gruntų stiprumas mažesnis nei konstrukcijų medžiagų stiprumas.

Pamato pado formą parenka konstruktorius  atsižvelgdamas į apkrovų pobūdį.

Seklieji juostiniai sienų pamatai gali būti monolitiniai (a, b) arba surenkamieji (c, d).

Juostiniai sienų pamatai

Seklieji juostiniai monolitiniai (a,b) ir surenkamieji (c,d) pamatai.

Dažniausiai naudojami surenkamieji pamatai. Jie susideda iš apatinių pado blokų, kurie dedami ant išlyginto grunto sluoksnio, ir viršutinių sieninių blokų (c). Apatiniai blokai paskirsto apkrovą pagrindui, ant viršutinių statoma siena arba iš jų įrengiamos rūsio sienos.

Pado blokai dažniausiai daromi vientiso stačiakampio ar trapecinio skerspjūvio. Sieniniai blokai būna tiek vientisi, tiek tuščiaviduriai. Vientisi sieniniai blokai gali būti dedami tiesiog ant išlyginto grunto pagrindo, kai pagal skaičiavimus pagrindo laikomoji galia pakankama atlaikyti apkrovas.

Kitaip tariant - tai atvejis, kai pamatų ir sienų blokai gali būti tie patys.

Surenkamųjų juostinių pamatų pado blokai gali būti dedami vienas šalia kito suglaudžiant arba paliekant tarpus (d). Tarpai tarp blokų užpildomi gruntu. Toks pamatas geriau išnaudoja grunto stiprumą, leidžia atitinkamai sumažinti pamato pado matmenis ir blokų skaičių, taip pat didesnius įtempius po pamato padu.

Pamatų su tarpais negalima statyti ant purių smėlių ir nerekomenduojama statyti ant molinių gruntų, kurių takumo rodiklis IL ≥ 0,5.

Sekliųjų pamatų padas

Nustatant pamato pado įgilinimą būtina atkreipti dėmesį į:

  • laikančiojo grunto sluoksnio padėtį;
  • įšalo gylį;
  • požeminio vandens lygį ir problemas, kurios gali atsirasti įrengiant pamatus žemiau šio lygio;
  • galimas pagrindo deformacijas;
  • laikančiojo sluoksnio stiprio sumažėjimą dėl vandens tekėjimo, klimatinių ar statybos poveikių;
  • molinių gruntų susitraukimą ir brinkimą dėl sezoninių oro permainų, ar medžius ir krūmus, kurie gali sukelti atitinkamus poslinkius;
  • iškasų poveikį gretimiems pamatams ir statiniams;
  • numatomus kasinėjimus inžineriniams tinklams;
  • paplovimo galimybę;
  • iš statinių sklindančią šilumą ar šaltį;
  • kaitaus tūrio gruntams sausringose zonose drėgnio pokyčio padarinius dėl sausros ir lietaus periodų;
  • ar grunte yra tirpiųjų medžiagų, pvz., klinčių, gipso, druskų.

Mažiausias konstrukcinis pamato gylis yra 0,50 m žemiau projektinio plakiruojamo žemės paviršiaus arba 0,20-0,50 m žemiau rūsio grindų konstrukcijos apačios.

Nustatant pamatų įgilinimą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pamatas į laikantįjį grunto sluoksnį turi būti įgilintas 0,10-0,50 m.

Pamato pado įgilinimas turi įtakos pagrindo ir pastato bendrosioms deformacijoms,  pagrindo laikomajai galiai ir pamato kainai. Todėl,  apsisprendžiant dėl pamato pado įgilinimo, reikia rasti optimalią jo reikšmę tiek inžineriniu, tiek ekonominiu požiūriu.

Kai yra aukštas gruntinio vandens lygis, renkantis pamatų įgilinimą reikia atkreipti dėmesį į vandens pažeminimo galimybes (jei to reikia) ir galimas pasekmes grunto savybėms. Nerekomenduojama sekliųjų pamatų gilinti žemiau gruntinio vandens lygio.

Taip pat žinotina, kad, jei pamato padas yra ties šlaito kraštu,  jo pagrindo laikomoji galia mažėja.

SVARBU

Kiekvienų pamatų laikančioji galia turi būti paskaičiuota profesionalaus konstruktoriaus konkrečiame sklype konkrečiam projektui!

Poliniai pamatai

Poliniai pamatai rekomenduojami,  kai norima pamatams perduoti didesnes apkrovas  arba sumažinti pamatų nuosėdžius. Tai galima pasiekti, kai apkrovos perduodamos giliau slūgsantiems stipresniems grunto sluoksniams. Poliniai pamatai tinkamiausi, kai viršutinis grunto sluoksnis silpnas arba labai deformatyvus, toks kaip durpės, dumblas ar piltinis nesutankintas gruntas, arba aukštas gruntinio vandens lygis, o jo pažeminimas brangus.

Poliniai pamatai susideda iš polių ir rostverkų.

Pagal rostverko padėtį konstrukcijoje poliniai pamatai skirstomi į  su žemutiniu rostverku, su rostverku ant žemės paviršiaus, su aukštutiniu rostverku, be rostverko.

Poliai klasifikuojami ir pagal įrengimo būdą. Jis lemia polių konstrukciją ir laikomąją galią. Galima išskirti du pagrindinius būdus: pirmas ir seniausias, egzistuojantis ne mažiau kaip tūkstantį metų, kai į gruntą įspraudžiamas iš anksto paruoštas polis. Antras - kai suformuojama ertmė, iškasant gruntą ir ertmė užpildoma polio medžiaga - betonu.

Lietuvoje dažniausiai pasitaiko nespraustiniai poliai, įrengiami gręžiant, injektuojant ir taikant CFA - ištisinį sraigtinį gręžimą (Continuous Flight Auger),  ir spraustiniai, statybos vietoje betonuojami poliai.

Kai gręžtiniai poliai atremiami į giliau esantį tvirtą gruntą (laikantįjį grunto sluoksnį), projekte turi būti nurodytas minimalus įgilinimas į tą sluoksnį ir sluoksnio fizinės bei mechaninės savybės.

SVARBU

Jei gręžiant ertmę gręžtiniam poliui pamatoma, kad gruntai, ištraukiami iš gręžinio, skiriasi nuo tų, pagal kuriuos projektuota, būtina apie tai pranešti projektuotojui ir imtis visų priemonių, kad polio laikančioji galia būtų ne mažesnė nei reikia.

Polių laikančioji galia ir skaičius pamate skaičiuojami atsižvelgiant į grunto savybes bei pastato apkrovas, į tai atsižvelgiant apskaičiuojamas ir polių skersmuo. Polius veikia horizontalios ir vertikalios jėgos, į visa tai pamatų konstruktoriai privalo atsižvelgti ir skaičiavimuose taikyti tam tikrus koeficientus. Projekte turi būti apskaičiuotas ir polinio pamato nusėdimas.

Polių gylis

Poliniai pamatai paprastai yra ekonomiški tada, kai juose yra mažai polių, o jie patys kuo ilgesni ir apatiniu galu remiasi į stiprų gruntą. Poliai į stiprų gruntą turėtų būti įgilinti:

- į žvyringuosius, rupiuosius, vidutinio rupumo smėlius ir į molinius gruntus, kurių takumo rodiklis IL ≤ 0,1  -   ne mažiau kaip 0,5 m;

- į kitus dispersinius gruntus - ne mažiau kaip 1 m.

Nustatant polio ilgį, svarbu, kad po polio padu liktų pakankamo storio stipraus  grunto sluoksnis. Rekomenduojama, kad po polio padu stipraus grunto liktų ne mažiau kaip 5D (čia D - polio skersmuo arba skerspjūvio plotis).

Gilieji pamatai

Gilieji pamatai naudojami tada, kai stiprus gruntas, tinkantis natūraliam pagrindui, slūgso po silpnojo grunto sluoksniu, o pastatų ar statinių pamatus veikia didelės vertikaliosios ir horizontaliosios jėgos. Gilieji pamatai įrengiami, kai sekliuosius ar polinius pamatus įrengti neracionalu - sekliesiems pamatams atraminis sluoksnis per giliai, o poliniams per seklus ar per stiprus įsprausti polį.

Gilieji pamatai skirstomi į kevalinius, gręžiniuose betonuojamus pamatus, šulininius, kesoninius. Prie jų priskiriamos ir atraminės sienutės, įrengiamos grunte.

Statant giliuosius pamatus, svarbiausias uždavinys - prasikasti pro žemės paviršiuje slūgsančius silpnuosius, dažnai vandeningus gruntus ir pamatą atremti į giliau esantį stiprų mažai suspaudžiamą gruntą.

Šis pamatų tipas naudojamas dideliems pastatams ar sudėtingiems statiniams.

Surenkami blokeliai - paprastai montuojami ir ekonomiški  pamatai

Individualūs namai daugiausia statomi ant  sekliųjų juostinių pamatų arba polinių nespraustinių įgręžiamų į gruntą. Gamintojai, tai žinodami, pritaiko savo produkciją vyraujantiems pamatų tipams. betono blokeliai naudojami tiek juostiniams pamatams, tiek polinių pamatų rostverkams. Abiems atvejams jie puikiai tinka, nes montuojami paprastai - tą gali atlikti vienas žmogus ir yra nebrangūs.

Tiek montuojant blokelius tranšėjoje, tiek iš jų mūrijant rostverką, nereikia nuomotis arba gamintis klojinių, nes patys blokeliai yra tuščiaviduriai ir tarnauja kaip įdiegti klojiniai, į  kurių vidų pilamas betonas, o blokeliai lieka pamatuose ir perima apkrovos dalį. Nereikia nei kranų ar keltuvų, nes blokeliai nesunkūs - vieneto svoris - 22-25 kg. Jeigu tenka naudoti ne visą blokelį, betoniniai blokeliai lengvai pjaunami.

Rekomenduojama betono stiprio klasė vieno-dviejų aukščio namo pamatams - C16/20. Tokio stiprio betoną galima nebrangiai paruošti statybos aikštelėje. Kiekis pagaminamas pagal poreikį, nereikia iš anksto užsakyti didelio kiekio brangaus paruošto betono mišinio.

Tuo pačiu pamatas itin tvirtas, nes betono kiekis tūrio vienete sudaro 60 proc. . Gaminami 20 ir 30 cm pločio pamatų blokeliai.

Juostinių pamatų iš blokelių liejimas

Mūsų klimato sąlygomis yra svarbu pamatą įgilinti tiek, kad jo apačia būtų žemiau įšalo gylio, kuris Lietuvoje yra  apie 1,2  m.

Šaltis pamatų pagrindui nepakenks ir pamatų neiškilos, jei:

  • gruntas nejautrus šalčiui;
  • pamato padas bus žemiau įšalo;
  • nuo įšalo jį apsaugo termoizoliacija.

Iškasama reikiamo gylio ir pločio tranšėja. Įrengiant pamatą, jo padas turėtų būti remiamas į nejudintą ir nesušalusį sutankintą gruntą. Pado aukštį ir plotį, atsižvelgdamas į grunto pobūdį ir namo apkrovas, turi nurodyti pamatus projektavęs konstruktorius.

Ant pado klojama hidroizoliacija, jei reikia - ir termoizoliacija
Ant pado klojama hidroizoliacija, jei reikia - ir termoizoliacija

Ant pado klojama hidroizoliacija, jei reikia - ir termoizoliacija.

Pagal namo projektą iškastoje tranšėjoje iš blokelių formuojamas pamatas .

agal namo projektą iškastoje tranšėjoje iš blokelių formuojamas pamatas .

Standartinio aukščio pamatui reikia 5 eilių blokelių, kurių aukštis - 25 cm. Blokeliai eilėse klojami perstumiant juos per pusę ilgio. Rekomenduojama betoną pilti suklojus ne daugiau kaip tris eiles. Betonas užpildo visą blokelių tuštumą, stipriai sukimba su vidiniu paviršiumi ir taip susiformuoja vientisas betoninis pamatas. Skirtingai nuo kitų betoninių blokelių, tai nėra mūrijimas iš atskirų blokelių ir, kas labai svarbu, pamato konstrukcijoje nėra vertikalių ir horizontalių siūlių.

Didesnėms apkrovoms atlaikyti pamatas gali būti sustiprintas horizontalia bei vertikalia armatūra. Blokelių pertvarėlės viduje yra žemesnės, tai  leidžia lengvai sudėti horizontalią armatūrą. Vertikaliai armatūrai blokeliuose numatyti vertikalūs kanalai.

Keičiant užpilamo betono klasę ir naudojant įvairų armatūrinį plieną, galima sukurti pačius įvairiausius, net ir sudėtingiausios konfigūracijos pamatus arba monolitinę sieną, kuri gali tarnauti įvairiems tikslams. Vartotojai  itin pamėgo iš Haus blokelių suformuotas atramines sieneles, tvoras.

Rostverkui iš blokelių nereikia klojinių

Betoniniai blokeliai itin naudingi rostverkams (vainikams) tarp polių formuoti, nes nereikia rūpintis klojiniais - nei jų nuoma, nei atvežimu, nei saugojimu ir kt.

Pagrindas rostverko blokeliams turi būti lygus ir tvirtas. Ant jo klojama hidroizoliacija ir termoizoliacijos sluoksnis. Rostverko apatinės eilės blokeliai  apverčiami įduba į apačią. Antroji rostverko eilė dedama su įdubomis į viršų. Tiek po pirma eile, tiek virš antros eilės blokelių yra dedama horizontali armatūra, kurią reikia sujungti su išilgine polių armatūra.

Rostverką būtina apšiltinti. Po juo reikia įrengti ekstrūdinio polistireninio putplasčio sluoksnį.

Danutė Ramoškevičiūtė

Už informaciją dėkoju VGTU išleisto vadovėlio „Pamatai ir pagrindai" autorių kolektyvui

Brėžiniai -   Danutė Sližytė, Jurgis Medzvieckas, Rimantas Mackevičius. „Pamatai ir pagrindai" (Vilnius, 2012, Technika)

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.

Pamatų įrengimas 10 dažniausių pamatų įrengimo klaidų

Pamatų įrengimas – vienas iš atsakingiausių namo statybos darbų, pamatai yra svarbiausia laikančioji namo konstrukcija ir jų įrengime padarytas klaidas ištaisyti kainuoja labai brangiai ar iš viso neįmanoma.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Teisingai įrengta nuogrinda garantuoja, kad prie namo pamatų nesikaups vanduo, drėgmė per cokolį nekils į viršų ir negadins fasado.

agal namo projektą iškastoje tranšėjoje iš blokelių formuojamas pamatas . Pamatų iš betono blokelių montavimas

Kaip pasiruošti pamatų statybai, kokie yra pamatų tipai, kokios dažniausiai pasitaiko įrengimo klaidos, ko neįvertina būsimų namų savininkai?

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Ekstruzinio polistirolo izoliacinės plokštės pastatų renovacijai, administracinių patalpų, gyvenamųjų ir individualių namų, visuomeninių pastatų, prekybos centrų ir pramoninių pastatų statybai.
Kokybės g. 5, Biruliškių km., Kauno r.
Telefonas: +370-37-403800 , Mobilus: +370-650-61293, El. paštas: info@finnfoam.lt
Pamatų įrengimas
J.Kairiūkščio 11-23, Vilnius
Telefonas: +370-650-64527, Mobilus: +370-650-64527, El. paštas: info@pamatukai.lt
Kompleksinės techninės izoliacijos sistemos. Thermaflex siūlo techninę izoliaciją ŠVOK inžinerinėms instaliacijoms. Modernias lanksčių izoliuotų vamzdžių sistemas Flexalen,skirtas žemų parametrų šilumos tinklams ir šildymo kabelius. Specialius profilius baldų pramonei ir transportavimo poreikiams.
Lietuva.Kaunas, Kaunas
Mobilus: +370-610-22790, +370-659-40590, El. paštas: l.rimkunas@thermaflex.com
Ekologiški statybiniai blokeliai gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų statybai. Medžio plaušo vata, plokštės,klijuojamos medienos sijos,klijuota faniera. Stiklo-bazalto pluošto armatūra. Betono blokai. Molio plytos ir plytelės, molio apdailos plokštės. Keramikinės čerpės.
Goštauto g. 8, Vilnius; Taikos pr.24, Klaipėda, Vilnius
Mobilus: +370-663-71515, +370-698-77003, El. paštas: greenmaterials.lt@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 9
Alvydas Juravičius Ar būtina virinti polinių pamatų armatūrą?

Atsako Alvydas Juravičius, pamatų meistras

daugiau
Justinas Luneckas, UAB "Mosas" hidroizoliacinių medžiagų pardavimų vadybininkas Kuo hidroizoliuoti surenkamų blokelių pamatus?

Atsako Justinas Luneckas, UAB "Mosas" hidroizoliacinių medžiagų pardavimų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Finnfoam pristato – A klasės namo apšiltinimas: pamatai ir grindys ant grunto

A klasės namo apšiltinimas: pamatai ir grindys ant grunto

4
Renovuojamų daugiabučių pamatų šiltinimas Finnfoam medžiagomis. Svarbu – patikimumas!

Renovuojamų daugiabučių pamatų šiltinimas Finnfoam medžiagomis. Svarbu – patikimumas! Daugiabučio pamatų konstrukcijo...

'Akumuliatorinis armatūros rišiklis
Akumuliatorinis armatūros rišiklis "MAX RB-395", nuoma

Akumuliatorinis armatūros rišiklis "MAX RB-395"

Betono maišyklė
Betono maišyklė "ALTRAD" (130L), nuoma

Betono maišyklė "ALTRAD" (130L)

Naujiena! U formos liktiniai klojiniai energiškai efektyviems namams-Finnfoam stende Resta 2019

Naujiena! U formos liktiniai klojiniai energiškai efektyv...

Betoniniai pamatų blokai
Pamatų elementai

Pamatų blokai, pamatų pagalvės ir sijos

Betoniniai rūsio blokeliai
Betoniniai rūsio blokeliai

Pamatai, rūsio blokeliai, blokeliai iš betono rūsiui

Betoniniai pamatų blokai
Betoniniai pamatų blokai

Pamatai, pamatų blokai, betoniniai blokai pamatams

Armuoti juostiniai pamatų blokai
Armuoti juostiniai pamatų blokai

Juostiniai pamatai, juostinių pamatų blokai

Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

Knauf Sockel - SM Pro – specialus hidroizoliuojantis tinkas cokoliams

Medžiaga sukurta išimtinai tik cokoliams dengti – nutinku...

Finnfoam plokštuminiai pamatai- visus reikalavimus atitinkantis A klasės pastato apšiltinimas

Finnfoam plokštuminiai pamatai- visus reikalavimus atitin...

Naujai statomų pamatų hidroizoliacija

Naujų statomų namų pamatinių konstrukcijų hidroizoliavimu...

Pamatų įrengimas

Pamatų liejimas

Sausas betono misinys SB10, SB15 silosuose SimMix

Betoninėms grindims lieti, šaligatviams betonuoti, perdan...

Bituminė sandarinimo danga, žieminė quick-mix BD2KW
Bituminė sandarinimo danga, žieminė quick-mix BD2KW

Bituminė hidroizoliacinė danga, dviejų komponentų.

Pamatų betonavimas

Pamatų betonavimo darbai

Gręžtinių pamatų įrengimas

Gręžtiniai pamatai

Pamatų įrengimas

Individualių namų pamatų įrengimas, polinių pamatų įrengi...

Pamatų įrengimas

Pamatų daubos iškasimas, pamatų įrengimas, drenažo, hidroizoliacijos, perdengimų įrengimas, pamatų užpyli...

1 2