Bankų apklausa dėl skolinimosi sąlygų (2007 m. balandžio mėn.)

2007-05-05 12:25   Peržiūros : 102   Spausdinti


Apklausos rezultatai rodo, kad šalies bankų paskolų sąlygos įmonėms beveik nepakito, tačiau, lyginant su praėjusios apklausos rezultatais, didesnė bankų dalis buvo linkusi švelninti palūkanų maržą. Verslo paskolų paklausa šį pusmetį, daugumos bankų nuomone, išaugo. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, labiausiai paskolų paklausą įmonėse skatino atsargų, apyvartinio kapitalo ir kapitalinių investicijų poreikis. Blogiausia verslo paskolų portfelio kokybe pasižymėjo elektronikos, tekstilės, maisto gamybos ir prekybos maisto produktais, žuvininkystės, transporto ir sandėliavimo sektoriai. Be šių sektorių įmonių, bankų vertinimu, ateityje su sunkumais vykdant įsipareigojimus galėtų susidurti nekilnojamojo turto vystymo ir statybos bendrovės. Bendrą nefinansinių įmonių finansinę būklę dauguma bankų vertino kaip stabilią ar gerėjančią.

Suteikdami būsto paskolas bankai šį pusmetį buvo konservatyvesni, ypač rizikingų klientų atžvilgiu. Artimiausią pusmetį bankai ketino nekeisti ar net kiek sugriežtinti būsto paskolų kredito standartus. Didėjant konkurencijai švelnėjo kredito standartai, taikomi vartojimo ir kitoms fiziniams asmenims suteikiamoms paskoloms. Gerėjant gyventojų lūkesčiams šių paskolų portfelis pastaruoju metu augo itin sparčiai (74 procentai 2007 m. kovo mėn. duomenimis). Kaip parodė bankų apklausa, dėl palankesnių skolinimo sąlygų apie 44 procentus fiziniams asmenims suteiktų ne būsto paskolų sudaro paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu.

Analizuojant paskolų portfelio atskirų segmentų kokybę, galima buvo išskirti fiziniams asmenims išduotas vartojimo paskolas. Per 2006 m. vartojimo paskolos, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti daugiau negu 60 dienų, išaugo daugiau negu du kartus, o vėluojančių paskolų santykis su visu vartojimo paskolų portfeliu padidėjo 0,5 proc. punkto iki 1,9 procentų. Bankai buvo paprašyti nurodyti toleruotiną (t.y. nekeliantį didesnio susirūpinimo dėl paskolų portfelio kokybės, prisiimtos rizikos ir bankų produktų pelningumui) vartojimo paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti daugiau nei 60 dienų, santykį su visu atitinkamu portfeliu. Apibendrinus bankų pateiktus atsakymus, paaiškėjo, kad vidutinis toleruotinas vėluojamų grąžinti vartojimo paskolų santykis su visomis vartojimo paskolomis galėtų sudaryti 2,1 proc. Remiantis šiuo vertinimu 2006 m. bankų sistemos vidutinė vartojimo paskolų kokybė išliko gera ir neviršijo apskaičiuotojo vidutinio toleruotino vartojimo paskolų kokybės rodiklio.

Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų tikslas - gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas nepalūkanines paskolų sąlygas (paskolos užstato santykį, vidutinę/maksimalią paskolos trukmę, minimalių pajamų/turto reikalavimus ir pan.), bankų požiūrį į riziką, skolinimosi sąnaudas bei lūkesčius. Apklausos atliekamos du kartus per metus - balandžio ir spalio mėnesiais.

Visa „Bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų (2007 m. balandžio mėn.)“ paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje adresu http://www.lb.lt/lt/apie/apklausa0704.pdf.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininką Mindaugą Leiką, tel. 268 01 38, el.p. mleika@lb.lt.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti?

Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos