Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo forma

2008-07-04 17:34   Peržiūros : 1523   Spausdinti


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 554
 
DAUGIABUČIO NAMO __________________________
      (adresas)

SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
 
200  -    -    Nr.
 ______________________
 (vietovės pavadinimas)
 
 Daugiabučio  namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų  skaičius (iš viso)_______.
 Daugiabučio namo patalpų savininkų skaičius_______.
 Dalyvauja: bendrijos steigimo iniciatorius (-iai)_______________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, paso duomenys, adresas arba
_______________________________________________________________________________,
juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, jo įgaliotas asmuo)
patalpų savininkai _________________.
                                  (skaičius)
 Darbotvarkė:
 

1. Balsavimo steigiamajame susirinkime  tvarka  ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai (jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų).
2. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
3.  Daugiabučio  namo savininkų bendrijos (toliau - bendrija) steigimas.
4. Bendrijos įstatų tvirtinimas.
 

1.  SVARSTYTA.  Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai (jei susirinkime  dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų).
 

NUTARTA:
 

1. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius renkami ir  bendrijos įstatai  tvirtinami atviru balsavimu, susirinkime   dalyvaujančių namo patalpų savininkų paprasta balsų dauguma.
2. Balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti:__________________________________________
______________________________________________________________________________.
(vardas, pavardė)

 2.   SVARSTYTA.   Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 

NUTARTA:
 

1. Susirinkimo pirmininku išrinkti ______________________________________________
(vardas, pavardė)
("už"________ balsų).
 2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti_____________________________________________
(vardas, pavardė)
("už"________ balsų).

3. SVARSTYTA. Bendrijos steigimas.
 

NUTARTA. Įsteigti daugiabučio namo__________________________________________
                                                                                (adresas)
savininkų bendriją ("už"______balsų).

4. SVARSTYTA. Bendrijos įstatų tvirtinimas.
 

NUTARTA.    Patvirtinti  bendrijos  įstatus  (pridedami)  ("už"________ balsų).
 

PRIDEDAMA:
 

1. Namo patalpų sąrašas, išduotas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės, _____lapai (-ų).
 

2.   Steigiamojo susirinkimo dalyvių  sąrašas (su  dalyvių parašais, asmens kodais, paso duomenimis),____lapai (-ų).
 

3.  Balsų  skaičiavimo komisijos protokolai  (jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų), _______ lapai (-ų).
 

4. Bendrijos įstatai,_________ lapai (-ų).
 
Susirinkimo pirmininkas     ____________                                    ___________________
                                                  (parašas)                                               (vardas, pavardė)
 
Susirinkimo sekretorius     ____________                                      ___________________
                                                 (parašas)                                                (vardas, pavardė)
______________
                                            

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...