Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, perdavimo akto pavyzdinė forma

2008-07-04 17:48   Peržiūros : 298   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

dėl Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinės formos patvirtinimo

2002 m. balandžio 23 d. Nr. 198 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo   įstatymo   įgyvendinimo"  (Žin., 2000,  Nr.77-2341;  2001,  Nr.58-2086)  2  punktu:

1. T v i r t i n u  Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinę formą (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „būstas", „nekilnojamasis turtas".

Aplinkos Ministras Arūnas Kundrotas                                              

Pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.198

(reorganizuojamos bendrijos pavadinimas)

(naujai įsteigtos bendrijos pavadinimas)

Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją,

perdavimo aktas

Nr. (data)

(sudarymo vieta)

1. Reorganizuojamos bendrijos pavadinimas, adresas:

2. Naujai įsteigtos bendrijos pavadinimas ir jai priskirto namo (namų) adresas:

3. Perduodamam gyvenamajam namui (namams) priskirtas žemės sklypas:

4. Perduodamo gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų būklė:

4.1. Bendrosios konstrukcijos:

4.1.1. Pamatai:

4.1.2. Sienos:

4.1.3. Perdenginiai:

4.1.4. Stogas:

4.1.5. Kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai, stogelis ir durys):

4.2. Bendroji inžinerinė įranga:

4.2.1. Vandentiekio vamzdynai (stovai, skirstomieji vamzdynai iki pirmojo šulinio įvado, pakėlimo ar cirkuliaciniai siurbliai, elevatoriai):

4.2.2. Fekalinės kanalizacijos vamzdynai (stovai, skirstomieji vamzdynai iki pirmojo šulinio išvado):

4.2.3. Dujų tiekimo vamzdynai iki apskaitos prietaisų:

4.2.4. Šilumos tiekimo vamzdynai, siurbliai, šildymo radiatoriai:

4.2.5. Šilumos punktai, siurbliai, karšto vandens ruošimo įrenginiai:

4.2.6. Katilinė ir jai priklausantys įrengimai ir įranga:

4.2.7. Ventiliacijos kameros:

4.2.8. Elektros apšvietimo ir jėgos tinklai:

4.2.9. Elektros skydinės:

4.2.10. Liftai:

4.2.11. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai:

4.2.12. Televizijos kolektyvinės antenos:

4.2.13. Kita įranga:

4.3. Bendrojo naudojimo patalpos:

4.3.1. Laiptinės:

4.3.2. Holai:

4.3.3. Koridoriai:

4.3.4. Galerijos:

4.3.5. Palėpės:

4.3.6. Sandėliai:

4.3.7. Rūsiai:

4.3.8. Pusrūsiai:

4.3.9. Kitos patalpos:

5. Eksploatacinių lėšų likutis konkrečiam gyvenamajam namui:

6. Bendrojo naudojimo objektams atnaujinti sukauptų lėšų likutis:

7. Bendrijos sudarytos sutartys dėl perduodamų namų bendrojo naudojimo patalpų:

8. Reorganizuojamos ir naujai įsteigtos bendrijos įstatų registravimo data vietos savivaldos vykdomojoje institucijoje ir registracijos numeris:

9. Gyvenamojo namo (namų) techninė dokumentacija (inventorinis planas, pasas, statybos techninis projektas ir kt.):

10. Kiti bendrijos dokumentai (veiklos, personalo ir kt.):

Perdavė

(reorganizuojamos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (vardas ir pavardė) (parašas)                           

Priėmė

(naujai įsteigtos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...