Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo

2008-07-09 19:52   Peržiūros : 643   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S

2000 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1070 Vilnius

Dėl lietuvos respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1639) 4 straipsniu ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 7 straipsnio 4 dalimi, 8 straipsnio 5 dalimi, 9 straipsniu, 10 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 12 straipsnio 5 dalimi, 13 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 5 dalimi, 32 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją parengti ir patvirtinti:

1.1. pasiūlymo keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo su bendrijos nariais ir kitais butų bei kitų patalpų savininkais tvarką;

1.2. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 662, 2002-05-13, Žin., 2002, Nr. 48-1861 (2002-05-14)

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją parengti ir patvirtinti teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinę formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 820, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 58-2086 (2001-07-07)

3. Pavesti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai parengti ir nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros bei nepanaudotų atskaitymų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentų, sutarčių dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo perdavimo įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarką.

4. Aplinkos ministerija kartu su Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija turi parengti ir nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

4.1. (neteko galios)

4.2. Daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų projektą;

4.3. (neteko galios)

4.4. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 820, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 58-2086 (2001-07-07)

5. Įgalioti Aplinkos ministeriją parengti ir suderinus su Teisingumo ministerija patvirtinti:

5.1. daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo formą;

5.2. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinius įstatus;

5.3. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 820, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 58-2086 (2001-07-07)

Nr. 662, 2002-05-13, Žin., 2002, Nr. 48-1861 (2002-05-14)

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

Aplinkos ministras Danius Lygis

__________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 58-2086 (2001-07-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1070 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO" DALINIO PAKEITIMO

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 662, 2002-05-13, Žin., 2002, Nr. 48-1861 (2002-05-14)

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU, DALINIO PAKEITIMO

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...