Netesybos. Netesybų santykis su nuostoliais. Galimybė sumažinti netesybas

2008-04-18 17:19   Peržiūros : 1540   Spausdinti


SutartisDažna rangos ar statybos rangos sutartis numato netesybas (baudas ar delspinigius). Tačiau pastebėta, kad praktikoje šalių reikalavimai sumokėti netesybas (baudas, delspinigius) neretai būna netinkamai suformuluoti arba nepagristi, o sutartimis būna nustatytos akivaizdžiai per didelės netesybos.

Netesybos

Svarbu yra apibrėžti, kas yra netesybos. Netesybos - tai sutartimi, įstatymu ar teismo sprendimu nustatyta pinigų suma, kurią vienos šalies reikalavimu privalo sumokėti sutartį netinkamai vykdanti šalis. Netesybos nustatomos tam, kad būtų užtikrintas prievolės ar sutarties įvykdymas: netesybų atsiradimo grėsmė skatina sutarties šalį tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus. Kartu netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma, tai yra atsakomybė, kylanti šaliai, kuri neįvykdė arba netinkamai įvykdė sutartį.

Įstatymas privalomai nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinės formos. Už termino įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus praleidimą nepertraukiamai (pvz., už kiekvieną praleistą dieną) skaičiuojamos netesybos, vadinamos delspinigiais. Kai netesybos už prisiimtų įsipareigojimų
neįvykdymą, netinkama įvykdymą ar kitus pažeidimus nustatomos konkrečia suma, arba procentu nuo sumos, jos vadinamos bauda.

Netesybų atlyginimas. Netesybų ir nuostolių santykis

Bendra taisyklė, įtvirtinta Civilinio kodekso 6.73 straipsnyje - iš šalies, sumokėjusios netesybas, nebegalima reikalauti įvykdyti prievolę natūra. Visais atvejais šalis turi pasirinkti, ko ji reikalaus iš sutartį pažeidusios šalies - ar toliau vykdyti įsipareigojimus, ar sumokėti netesybas. Svarbu paminėti, kad šalys savo susitarimais negali pakeisti šios taisyklės, tačiau yra viena išimtis. Kai viena šalis yra praleidusi įvykdymo terminą, kita šalis gali reikalauti terminą praleidusią šalį ir įvykdyti tai, ką ji yra įsipareigojusi įvykdyti pagal šalių susitarimą, ir kartu sumokėti netesybas.

Kita svarbi taisyklė, įtvirtinta Civiliniame kodekse -  kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tai reiškia, kad kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių atlyginimo, ir netesybų, netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą: priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma.

Pavyzdys: tarkime, užsakovas dėl rangovo vėlavimo patyrė 15 000 litų nuostolių, kuriuos jis gali įrodyti. Pagal pasirašytą sutartį priskaičiuota 15 000 litų netesybų. Tai reiškia, kad užsakovas galės reikalauti tik 15 000 litų netesybų, kurios apims jo patirtus nuostolius. Šalys negali susitarti, kad bus išieškomos ir netesybos, ir visi nuostoliai, neįskaitant į juos išieškotų netesybų.

StatybosNuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą reikalauti iš skolininko baudinių netesybų, t.y., ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant kreditoriaus nuostolius.

Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismo priteistinas sumas galima nustatyti tokia tvarka: pirma į priteistiną nuostolių sumą reikėtų įskaityti ją atitinkančių sutartinių netesybų sumą, toliau spręsti likusių sutartinių netesybų dydžio pagrįstumo ir galimo sumažinimo klausimą, ir taip nustatyti galutinę priteistiną netesybų sumą.

Pavyzdys: užsakovas patyrė ir gali įrodyti 10 000 litų nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl to, kad rangovas pažeidė sutartį. Pagal sutartį paskaičiuotos netesybos sudaro 15 000 litų už sutarties pažeidimą. Užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo 15 000 netesybų, t.y., 10 000 litų netesybų, kurios apima ir užsakovo patirtus nuostolius, ir likusios netesybų sumos, jeigu suma, viršijanti 10 000 litų užsakovo nuostolių, nėra pripažinta aiškiai per didelėmis netesybomis.

Apibendrinant, netesybų įskaitymo esmė yra ta, jog kreditoriui pagrįstai reikalaujant netesybų ir nuostolių atlyginimo, jam priteisiama didesnioji suma, kuri apima mažesniąją. Tais atvejais, kai nuostolių suma yra didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą.
 
Pavyzdys: užsakovas patyrė ir gali įrodyti 22 000 litų patirtų nuostolių. Pagal sutartį apskaičiuotos netesybos sudaro 15 000 litų. Užsakovas turi teisę reikalauti 22 000 litų, kurie sudaro jo patirtus ir įrodytus nuostolius, ir šie nuostoliai apima sutartines netesybas.

Galimybė sumažinti netesybas. Aiškiai per didelės netesybos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne karta yra pabrėžęs, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

Šalis, nesutikdama su netesybų dydžiu, gali kreiptis į teismą tikslu jas sumažinti ar jas nuginčyti esant vienam iš nurodytu pagrindu:

  • jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės;
  • jeigu prievolė yra iš dalies įvykdyta;
  • kai šalis mano, kad prievolę ji įvykdė tinkamai, nepažeidė sutarties (tokiu atveju ginčijama pati teisė reikalauti netesybų);
  • jeigu sutartis, kuri numato netesybas, pripažįstama ar gali būti pripažinta negaliojančia;
  • jeigu nėra pagrindu kilti atsakomybei (nenustatytas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas, o įstatymo numatytais atvejais - ir kaltė dėl neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo).

Teismas netesybas sumažinti gali tiek savo iniciatyva, tiek ir šalies prašymu. Visais atvejais netesybos gali būti sumažinamos tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Negalima mažinti jau sumokėtu netesybų.

Įstatymas nepateikia sąvokų „aiškiai per didelės netesybos" ar „neprotingai didelės netesybos" išaiškinimų. Todėl sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas sumažinti sutartimi nustatytas netesybas, vadovaujamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinamos visos reikšmingos susijusios aplinkybės (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines ar alternatyvias netesybas, susitarimo vertę, susitarimo pažeidimo aplinkybes, kitos šalies patirtų nuostolių dydį ir kt.) bei atsižvelgiama į sutarties šalių interesų pusiausvyrą.

Gera praktika laikoma sutartyse nustatyti 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigius, kadangi pripažįstama, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai yra pakankami siekiant atlyginti minimalius nuostolius. Jeigu šalies nuostoliai, kuriuos ji patyrė ir gali įrodyti, būtų didesni nei sutartinės netesybos, šalis gali siekti juos prisiteisti.

Netinkama praktika reikėtų laikyti 0,2 proc. dydžio netesybas, kadangi yra pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos, prieštaraujančios teismų suformuluotai praktikai.

Parengta pagal „B&C Legal Service" teisininkų komentarus

Vilnius Urbanistas Jurgis Vanagas apie Vilnių ir jo ateitį

Norint apčiuopti dabartinį Vilniaus identitetą, labai svarbu suprasti ne tik jo dabartį, bet ir turtingą istoriją, praeities momentus.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
Sąmatinių programų kūrimas ir platinimas. Sąmatininkų mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai.
Butrimonių g. 5-209 kab., Kaunas
Telefonas: +370-37-339899, Mobilus: +370-618-11331, El. paštas: saulius.mikalauskas@ses.lt
1 2 3 4 5 ... 11
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kur galima kreiptis negavus statybos leidimo?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kokie dokumentai reikalingi norint gyvenamąjį namą “priduoti” Valstybinei statybos inspekcijai?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Ar pristatant antrą namo aukštą reikalingas kaimyno sutikimas?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Energetinis auditas-vilnius

Energetinis auditas-vilnius

Statybos darbų įvertinimo paslaugos Vilniuje

Statybos darbų įvertinimas, statybų vertinimas, atliktų s...

Konsultavimas nekilnojamo turto nuostolio dydžio įvertinimo klausimais
Konsultavimas nekilnojamo turto nuostolio dydžio įvertinimo klausimais

Konsultacijos nekilnojamo turto nuostolio klausimais

Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais
Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais

Konsultacijos nekilonojamo turto klausimais

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas