Savaime atsiveriantis nuotekų vožtuvas Wavin Hep O


Atnaujinta: 2018-10-03 12:29   Peržiūros: 317   Spausdinti

nuotekų vožtuvas
Unikalus vožtuvas neleidžia prasiskverbti nemaloniam kvapui iš nuotekų nuvedimo sistemų ir kartu jose palaiko vienodą slėgį
Įmonė: WAVIN BALTIC, UAB
Adresas: Kirtimų g. 45
Vietovė: Vilnius
Telefonas: +370-5-2691800
Faksas: +370-5-2691801
Mobilus tel.:
el. paštas: wb @ wavin.lt
Tinklalapis: www.wavin.lt
Darbo laikas:
Visi įmonės produktai

Wavin HepvO® yra unikalus savaime atsiveriantis/užsisandarinantis nuotekų vožtuvas, kuris neleidžia prasiskverbti nemaloniam kvapui iš nuotekų nuvedimo sistemų ir kartu jose palaiko vienodą slėgį. Vožtuve naudojama specialiai sukurta membrana, skirta sudaryti orui nelaidžią tarpinę tarp gyvenamosios erdvės ir nuotekų sistemos. Savaime užsisandarinantis vožtuvas atsidaro nuo vandens slėgio nuleidžiant nuotekas ir užsidaro, suformuodamas sandarią tarpinę, kai nuotekos pašalinamos.

vožtuvas

Privalumai

Wavin HepvO® vožtuvas suteikia nemažai privalumų tiek nuotekų sistemų projektuotojams, tiek profesionaliems montuotojams, tiek ir galutiniams produkto vartotojams:

• HepvO® skiriasi nuo standartinių vandens užtvarų, galinčių išdžiūti arba laikyti vandenį, kuris stovėdamas gali pradėti skleisti nemalonų kvapą bei sudaryti sąlygas bakterijų dauginimuisi (žr. Pav. 1).

1
Pav. 1. Vanduo laikomas standartinėje vandens užtvaroje gali užsistovėti

• HepvO® aktyviai šalina neigiamą nuotekų sistemos slėgį atsiverdamas ir įleisdamas šviežią orą bei taip leisdamas sistemos slėgiui susivienodinti su atmosferiniu oro slėgiu. Po to vožtuvas užsidaro, užsandarindamas nuotekų sistemą ir apsaugodamas nuo nemalonaus oro išleidimo.

• HepvO® leidžia nuleidžiamam vandeniui lengvai praeiti pro vožtuvą, nepriklausomai nuo nuleidžiamo vandens kiekio.

• Kompaktiškas dizainas ir skirtingos montavimo galimybės, daro HepvO® itin efektyviu ir vietą taupančiu prietaisu (žr. Pav. 2.).

2
Pav. 2. Erdvės taupymo galimybės po virtuvės kriaukle

• HepvO® leidžia sumontuoti daugiau prietaisų naudojant mažiau nuotekų vamzdžių, nesumažinant produktyvumo ir nuotekų sistemos higienos.

• HepvO® veikia tyliai ir neskleidžia „gurguliuojančių" garsų, kurie asocijuojasi su sifono veikimu ir rodo vandens užsklandos barjero pažeidimą. Atlikti nepriklausomi bandymai patvirtino, kad HepvO® veikia tyliai, veikiamas įvairių nestandartinių slėgių.

• Net jeigu į sistemą yra išpilami karšti ar šalti riebalai, HepvO® vožtuvas ir toliau veikia tinkamai, lyginant su standartinėmis vandens užtvaromis, kuriose susiformuoja didelis riebalų kamštis, kuomet riebalai susiliečia su šaltu vandeniu.

• HepvO® vožtuvas suveikia esant atgaliniam slėgiui, kuris gali būti 10 kartų didesnis nei standartinis nuotekų slėgis.

Veikimas ir priežiūra

Veikimas. Wavin HepvO® vožtuvas veikia kaip parodyta Pav. 3.

3
Pav. 3. HepvO® veikimas

Membrana atsidaro, kai yra mažas teigiamo slėgio skirtumas tarp įėjimo ir išėjimo, pavyzdžiui, kai mažas vandens kiekis įteka į vožtuvo įėjimą. Ji iš karto užsidaro kai slėgio skirtumas yra neigiamas, t.y. kai vanduo prateka pro vožtuvą. Membrana lieka uždaryta, net jei slėgis išėjime yra didesnis lyginant su įėjimu, neleidžiantis kanalizacijos nemaloniam kvapui ir skystoms nuotekoms sugrįžti. Ilgalaikiai cikliniai bandymai ir montavimo patirtis rodo, kad nėra pasikeitimų vožtuvo tarpinėje viršijus milijoną atidarymo ir uždarymo ciklų.

PASTABA: Turi būti užtikrinta, kad nuotekų sistema nebūtų pilnai užsandarinta. Yra reikalinga natūrali ventiliacija kiekvieno pagrindinio nuotekų stovo viršuje ir/arba ties kiekvienu dešimtu stovu.

Standartinių vandens užtvarų (sifonų) trūkumai

4
4

Pritaikymas

Wavin HepvO® vožtuvas gali būti naudojamas bet kokios paskirties pastatuose vietoj standartinių vandens užtvarų (sifonų). Taip pat HepvO® gali būti:

• Jungiamas kartu su nuotekų sistemos lanksčiais vamzdžiais ir jungtimis (analogiškai kaip ir su tradicinėmis standžiomis nuotekų sistemomis).

• Veikiantis kaip orą įleidžiantis vožtuvas, leidžiantis orui patekti į nuotekų sistemą, joje atsiradus neigiamam slėgiui. Kai pasiekiama pusiausvyra, vožtuvas užsidaro. Naudojant vožtuvą, kaip orą įleidžiantį įrankį, sumažinamos išlaidos, eliminuojamas tradicinių atvirų ventiliacinių vamzdžių arba oro įleidimo vožtuvų, kurie turi būti montuojami tam tikromis sąlygomis, poreikis.

• Jungiamas kartu su neventiliuojamomis karšto vandens saugyklų sistemomis, prijungti išpylimo išėjimo vamzdžiui prie drenažo sistemos ir taip apsaugodamas nuo nemalonaus kvapo patekimo į patalpas.

• Naudojamas kondensatui iš oro kondicionavimo įrenginių tiesiogiai išleisti pro HepvO® į kanalizaciją nerizikuojant, kad bus jaučiamas nemalonus kvapas.

HepvO® gali būti naudojamas daug efektyviau nei standartinis vandens užtvaras (sifonas) ne tik gyvenamuosiuose pastatuose, bet ir laivuose bei mobiliuose namuose (žr. Pav. 4j).

Sistemos projektavimas

Pagal daugelio šalių statybos reglamentų reikalavimus, privaloma, kad nuotekų sistema neleistų nemaloniam kvapui iš nuotekų sistemos patekti į pastato patalpas. Pirminės ventiliacijos nuotekų sistemos yra veikiamos neigiamo ir teigiamo slėgių, kai vanduo yra išpilamas atitinkamuose sanitariniuose mazguose. Šie slėgio svyravimai įtakoja sifono efektą, priverstinį sifono efektą arba slėgimą (žr. Pav. 4 a,b,c).

Teigiami ir neigiami slėgio svyravimai gali sumažinti vandens kiekį, pavyzdžiui, sumažinti vandens užtvarą nuo 75mm iki 25mm arba netgi tiek, kad nebeliks pakankamo jo lygio ir atsiras galimybė nemaloniam kvapui patekti į patalpas.

Projektavimo laisvė ir ekonominiai privalumai

Esami nuotekų sistemos projektavimo reikalavimai riboja projektuojamos nuotekų sistemos ilgį ir nuolydį, bei jungiamų sanitarinių mazgų, kurie gali būti prijungti prie nuotekų vamzdžio, skaičių. To gali būti išvengta sumontuojant ventiliacinius vamzdžius tam tikrose numatytose vietose.

Wavin HepvO® panaudojimas praplečia projektuotojų galimybes ir užtikrina pilnai funkcionuojančią sanitarinę sistemą, kuri minimaliai priešinasi srautui, kaip pateikta EN 12056: 2 dalyje.

• Pilno srauto tėkmė gali būti privalumas, kai prie sanitarinių mazgų sumontuotas HepvO® vožtuvas (žr. Pav. 5.). Pilno srauto tėkmė užtikrina geresnį valymą, tai reiškia, kad mažesnio skersmens nuotekų vamzdžio atšakose nebus perpylimo, lyginant su tradicinėmis vandens užtvaromis. Taip pat vamzdynas užims mažiau vietos, bus sumažinti sistemos įrengimo kaštai.

5
Pav. 5. Trijų praustuvų sujungimo schema

• Nuotekų sistemoms nereikalinga pagalbinė ventiliacija.

• Nėra apribojimų nuotekų vamzdžių nuolydžiams.

• Kur reikia, nuotekų vamzdis gali būti prijungtas tiesiai prie įtaiso išėjimo (žr. Pav. 6.).

6

Pav. 6. HepvO® sumontuotas praustuvo kojoje

Montavimas

Wavin HepvO® turi būti sumontuotas pagal žemiau pateiktas instrukcijas.

Orientavimas

HepvO® vožtuvas turi būti sumontuotas taip, kad rombeliai, esantys ant jo korpuso, būtų apačioje (žr. Pav. 7.). Tai apsaugo nuo stovinčio vandens efekto.

7
Pav. 7. HepvO® padėtis montuojant horizontaliai

HepvO® vožtuvo įėjimas

Vožtuvo įėjimas tiekiamas su prisukamu dangteliu ir sandarinimo žiedu. Dangtelis turi vidinį sriegį 1 1" arba 1 1" priklausomai nuo vožtuvo dydžio.

Sujungimas

Įstatykite HepvO® įėjimą į srieginį sanitarinio mazgo išėjimą arba prie HepvO® jungties ir prisukite dangtelį ranka. Užveržkite, kad jungtis būtų nelaidi vandeniui (patikrinkite, ar dangtelio sriegis yra tinkamai prisuktas ir sriegis nėra persikreipęs). Kai dangtelis yra prisuktas, HepvO® korpusas yra pritvirtintas.

HepvO® išėjimas

HepvO® išėjimas aprūpintas universalia jungtimi su tarpine, kuri skirta sujungimui su plastikiniais 32 arba 40mm nuotekų vamzdžiais.

Sujungimas

1. Atpjaukite reikiamo ilgio vamzdį, įskaičiuodami reikiamą įstatymo gylį.

2. Pašalinkite visas smulkias drožles nuo vamzdžio galo. Pažymėkite sujungimo gylį ant vamzdžio ir įsitikinkite, kad jungiamo vamzdžio dalies paviršius nėra pažeistas, nes tai gali turėti įtakos tarpinės sandarumui.

3. Atsukite dangtelį nuo HepvO® išėjimo ir užmaukite dangtelį su gumine tarpine ant vamzdžio (žr. Pav. 8.).

8
Pav. 8. HepvO® išėjimo prijungimas

4. Įstatykite vamzdį į lizdą iki galo.

5. Užmaukite guminę tarpinę ir prisuktą dangtelį atgal ant lizdo bei priveržkite ranka (patikrinkite, kad dangtelis būtų lygus su korpusu ir sriegis nepersikreipęs).

PASTABA:

Nenaudokite jokių jungiamųjų mišinių ar sandariklių.

HepvO® gali būti naudojamas su bet kokiais nuotekų sanitariniais mazgais. Montavimo išdėstymas priklausys nuo sanitarinio mazgo matmenų ir galiojančių apribojimų. Pav. 9 parodyti keli galimi HepvO® montavimo būdai.

9
9 pav. HepvO® montavimo galimybės

HepvO® gali būti tvirtinamas prie sanitarinio mazgo išėjimo arba tiesiai ant vamzdžio bet kokiu kampu.

HepvO® idealiai tinka vertikaliam montavimui. Jeigu HepvO® vožtuvas montuojamas horizontaliai, jis turėtų būti montuojamas kartu su HepvO® alkūne, kad užtikrinti teisingą minimalų nuotekų sistemos nuolydį arba prijungtas prie vamzdyno su nuolydžiu ne mažesniu kaip 18 mm/m.

Informacija apie gaminį

HepvO® vožtuvas yra 32 mm arba 40 mm dydžių ir parduodamas kaip atskiras vienetas. Papildomai galima įsigyti HepvO® vožtuvo alkūnę bei jungtį. 87,5˚ alkūnė yra skirta statmenam montavimo  krypties pakeitimui. Jungtis skirta vožtuvo sujungimui su lygiais vamzdžio galais. HepvO® matmenys pateikti Pav. 10.

10

10

10pav. Pagrindiniai matmenys (mm)

Gaminių katalogas

gaminiu katalogas

 


 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24

A.Stulginskio g. 41g, Kaunas
Telefonas: +370-37-360965, El. paštas: metalita@takas.lt

Šiltnamių g. 13, Noreikiškės, Kauno r.
Telefonas: +370-37-249021, El. paštas: metanova@delfi.lt

Stoties g. 49e, Marijampolė
Telefonas: +370-343-73147, +370-343-71822, Mobilus: +370-602-57674, +370-615-65812, El. paštas: info@mikludava.lt
Santechnikos prekių parduotuvė
Panerių g.51, Vilnius
Telefonas: +370-5-2336400, +370-5-2336401, El. paštas: info@moduva.lt

Statybininkų g. 6, Pakruojis
Telefonas: +370-421-61681, El. paštas: info@santechnikajums.lt

Metalistų g. 2a, Šiauliai
Telefonas: +370-41-540684, El. paštas: navalita@takas.lt

Melioratorių g. 2, Molėtai
Telefonas: +370-383-52302, El. paštas: info@orfis.lt

Akmenų g. 10, Klaipėda
Telefonas: +370-46-481612

Pergalės g. 3, Kupiškis
Telefonas: +370-459-51422

Draugystės g. 19, Kaunas
Mobilus: +370-696-46787, +370-671-94521, El. paštas: paulius.paulenis@gmail.com
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24
Gintautas Petravičius, TECE produktų grupės vadovas Ką daryti, kai unitaze tyška nuleidžiamas vanduo?

Atsako Gintautas Petravičius, TECE produktų grupės vadovas

daugiau
Gintautas Petravičius, UAB „Tece Baltikum" produktų grupės vadovas Kokia įranga padeda palaikyti švarą vonios kambaryje?

Atsako Gintautas Petravičius, UAB „Tece Baltikum" produktų grupės vadovas

daugiau
Gintautas Kaip pasirinkti potinkinius rėmus?

Atsako Gintautas Petravičius, TECE produktų grupės vadovas

daugiau
1 2 3 4 5 ... 7
Kompanijų produktai
Dušo latakas su sausu sifonu
Dušo latakas su sausu sifonu

Dušo latakas, dušo latako komplektas, dušo latakas su sau...

Potinkiniai profiliniai rėmai pakabinamai keramikai

Potinkinio rėmo moduliai pagal individualų užsakymą - TEC...

Dušo latakai
Dušo latakai "Vline 360 Pro"

Dušo latakai. Dušo latakai su įklijuojama plytele, dušo l...

RAVAK Chrome koncepcijos naujiena – unitazas Chrome RimOff

RAVAK Chrome koncepcijos naujiena – unitazas Chrome RimOff

Berėmė dušo kabina
Originalaus dizaino dušo kabinos.

Išskirtinės dušo kabinos su kruopščiai ištobulintu dizain...

Konsepcija Crome
Asimetrinė Chrome koncepcijos vonia - RAVAK naujiena.

Šiais metais Chrome serija jau siųlo ne tik klasikinę sta...

nuotekų vožtuvas
Savaime atsiveriantis nuotekų vožtuvas Wavin Hep O

Unikalus vožtuvas neleidžia prasiskverbti nemaloniam kvap...

Didmeninė ir mažmeninė prekyba santechnikos bei šildymo prekėmis Kaunas

Santechnika didmena, santechnika mažmena, santechnikos pr...

TECE katalogas
Naujas TECE katalogas – parankinė knyga dizaineriams ir architektams

Nauji namų įrangos inžineriniai sprendimai ne tik daro ka...

TECEflex jungtis
Naujos kartos TECE grindinio šildymo vamzdžiai sukurti patikimesnei ir ilgaamžei sistemai

Naujos technologijos penkių sluoksnių TECEfloor PE-RT vam...

sandarinimo priemonių rinkinys
TECE naujiena: patikimai izoliuoja vamzdžių sujungimus sienoje

Sandarinimo priemonių rinkinys garantuoja visišką sienose...

Nauja chrome koncepcijos vonia
Nauja Chrome koncepcijos vonia - iš Ravak

Nauja Chrome koncepcijos vonia

Vonios LED šviestuvai Nord lux prekyba internete

Vonios sieniniai, pakabinami, įleidžiami, lubiniai LED šv...

Tece latakas
Naujieji TECE dušo latakai - pagal plytelių dydį

Kad dušo latakas idealiai lygiai įsikomponuotų į grindis,...

Santechnikos naujiena - RAVAK maišytuvai

Santechnikos naujiena-RAVAK maišytuvai

Plonas grindų šildymo kilimėlis Raychem T2QuickNet

Savaime prilimpantys grindų šildymo kilimėliai -plonai gr...

Kištukinis lizdas  su įžeminimu ir dangteliu
Kištukinis lizdas su įžeminimu ir dangteliu

Kištukinis lizdas drėgnoms patalpoms IP-44 su dangteliu i...

Santechnikos darbai, santechnikos sistemų įrengimas

Santechnikos montavimas, santechnikos įrengimas, santechn...

TECE potinkiniai rėmai ir vandens bakeliai jau tapo interjero dizainerių kasdienybe
TECE potinkiniai rėmai ir vandens bakeliai jau tapo interjero dizainerių kasdienybe

TECE turi du skirtingus vandens nuleidimo bakelius - 8 ir...

1 2 3 4 5 ... 7