Kompensacijos už būsto šildymo ir šalto vandens išlaidas

2010-01-11 15:50   Peržiūros : 10264   Spausdinti


Vilniaus rajono gyventojai kasdien kreipiasi į Vilniaus rajono socialinius darbuotojus. Daugiausia dėl socialinės paramos.

Pastaruoju metu ypač padaugėjo besikreipiančius dėl socialinės pašalpos bei kompensacijų už būsto šildymą ir šaltą vandenį.

Kompensacijos už būsto šildymo (centralizuota ir kietu kuru) ir šalto vandens (toliau - kompensacijos ) skiriamos bute (individualiame gyvenamajame name) gyvenamąją vietą deklaravusiems Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymų (Žin., 2003, Nr. 73-3352 ).

Gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jei kreipimosi metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • Šeimos arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 • Išlaidos už būsto šildymą, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
 • Išlaidos už faktinį šalto vandens bei nuotekų kiekį, bet ne didesnį nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 • Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka įstatyme nurodytas sąlygas;
 • Įsiskolinusieji už būsto šildymą, šaltą vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą.

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:

 • Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui: vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių arba vienam gyvenančiam asmeniui - 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui - 12kvadratinų metrų. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis.
 • Šalto vandens ir nuotekų - po 2 kubinius metrus kiekvienam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

Kompensacijos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių vidutinių mėnesio pajamų dalį, tenkančią būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams arba gyvenamąją vietą deklaravusio vieno gyvenančio asmens vidutines mėnesio pajamas.

Viename būste gyvenamąją vietą deklaravus dviem ir daugiau šeimų ir (arba) vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalines paslaugas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), visų būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos šeimos šiame būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams tenkančią vidutinių mėnesio pajamų dalį ir (arba) vienų gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas, prieš tai atėmus jiems (jam) tenkančių valstybės remiamų pajamų dydį (t.y 350 Lt.).

Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą-paraišką, nurodo duomenis apie save ir šeimos narius, veiklos pobūdį, turimą turtą ir nurodyto turto vertę, gaunamas pajamas, taip pat kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją. Prie prašymo-paraiškos pridedamos šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija parama, arba, jei pajamų šaltinis yra pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio prašoma skirti piniginę kompensaciją. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų  teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu.

Pareiškėjas pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą. Šie duomenys, nesant pasikeitimų, tikrinami kas 12 mėnesių.

Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jei šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi metu ir laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas.

Jei pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui dėl tolesnio jos skyrimo šeima arba vienas gyvenantis asmuo per 3 mėnesius kreipiasi  su prašymu-paraiška pateikdami naujus dokumentus ir duomenis apie šeimos narius bei šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kompensacijos skiriamos nuo pareiškėjo nurodyto vieno iš trijų mėnesių, einančių po kompensacijų gavimo laikotarpio pabaigos.

Jei pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 3 mėnesių nuo anksčiau paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpio pabaigos, kompensacija skiriama iš naujo.

Kompensacijoms gauti pateikiami šie dokumentai:

 • Suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
 • Atsiskaitymo už paslaugas knygelę arba dokumentus, patvirtinančius atsiskaitymą už paslaugas.
 • Prašymas - paraiška;

Prie prašymo - paraiškos pridedami šie dokumentai:

 • Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija
 • Pensininko, invalidumo pažymėjimas, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma ir kopija;
 • Pažymos apie pajamas ( visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 • Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
 • Santuokos liudijimo kopija;
 • Mirties liudijimo kopija;
 • Ištuokos liudijimo kopija;
 • Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 • Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

2008-2009 metais šildymo sezono metu kompensacijos buvo skirtos apie 11200 Vilniaus rajono gyventojams. Šios išmokos dydis vienam asmeniui per vieną mėnesį buvo apie 110,00Lt.

atsižvelgus į gyventojų pajamų pasikeitimus ekonominės krizės lakais, šilumos ir kuro kainų keitimą bei regioninius socialinės -ekonominės raidos pokyčius, asmenų, gaunančių būsto šildymo kompensacijas 2009-2010 metais daugės.

Dėl kompensacijos gavimo gyventojai turi kreiptis į savo seniūnija, kur yra deklaravę savo gyvenamąją vietą.

Todėl Vilniaus rajono socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai, suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, stengsis užtikrinti socialinę paramą Vilniaus rajono gyventojams.

Juliana Lipinska

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio ugnies sušildytas oras gali šildyti ne tik erdvę aplink, bet ir kitas patalpas, jei į jas nuvedamas šiltas oras. Tokia sistema vadinama orine šildymo sistema, o jos šilumos šaltinis – židinyje degančių malkų skleidžiama šiluma

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 20
Šildymo, vėdinimo, oro drėkinimo bei sausinimo įrenginiai MCS GRUPĖS produktai Lietuvoje.
Atstovai: STOKKER, ELREMSTA MASTERMANN, Lietuva
Telefonas: +48 61 65 44 000 DANTHERM, Mobilus: +370 612 04040 ELREMTA MASTERMANN, +370 650 05731-STOKKER
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Telefonas: +370-37-339873, Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
S.Žukausko g. 29, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
Geoterminis šildymas, vėdinimas, šilumos siurbliai, rekuperatoriai
Basanavičiaus g. 45, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26010, El. paštas: info@tenko.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Sprendimai lietaus vandeniui, geriamam vandeniui, nuotekoms, šildymo-vėdinimo sistemoms.
Kirtimų g. 45, Vilnius
Telefonas: +370-5-2691800 , El. paštas: wb@wavin.lt
1 2 3 4 5 ... 20
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
dr. Arūnas Stikliūnas, Šiluminės technikos inovacijų skyriaus vadovas Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Atsako dr. Arūnas Stikliūnas, Šiluminės technikos inovacijų skyriaus vadovas

daugiau
Ką reikia daryti, norint daugiabučio namo bute pakeisti radiatorius?

Atsako Vytautas Gudavičius, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos vyriausiasis inžinierius-inspektorius

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

Master Climate Solutions pristato naują šildymo galią – MASTER AIR BUS didelėms patalpoms

Master Climate Solutions- Pristato naują šildymo galią – ...

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Šilumos siurblys Alpha-InnoTec
Šilumos siurbliai Alpha-InnoTec

Taupyti šildantis, o ne taupyti šildymui

Kapiliarinė šildymo ir vėsinimo sistema

Kapiliarinė šildymo ir vėsinimo sistema - tai kompleksin...

Sausintuvai MASTER DH 62-pristato DANTHERM

Sausintuvai MASTER DH 62-pristato DANTHERM

Gautas apdovanojimas Gazelė 2016 už spartų įmonės augimą bei viešumą
Už spartų Ekoklima įmonės augimą – „Gazelės“ apdovanojimas

UAB "Ekoklima" įmonei įteiktas apdovanojimas už spartų įm...

Bevielė temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimo sistema

Temperatūros bei santykinės oro drėgmės matavimas bei sek...

Naujos kartos infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Inraraudonųjų spindulių šildymas, šildymo panelės, šildym...

Geoterminio šildymo sistema
Geoterminis šildymas

Žemės šilumos energiją naudojantis šildymo būdas

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

1 2 3 4