Kompensacijos už būsto šildymo ir šalto vandens išlaidas

2010-01-11 15:50   Peržiūros : 10131   Spausdinti


Vilniaus rajono gyventojai kasdien kreipiasi į Vilniaus rajono socialinius darbuotojus. Daugiausia dėl socialinės paramos.

Pastaruoju metu ypač padaugėjo besikreipiančius dėl socialinės pašalpos bei kompensacijų už būsto šildymą ir šaltą vandenį.

Kompensacijos už būsto šildymo (centralizuota ir kietu kuru) ir šalto vandens (toliau - kompensacijos ) skiriamos bute (individualiame gyvenamajame name) gyvenamąją vietą deklaravusiems Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymų (Žin., 2003, Nr. 73-3352 ).

Gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jei kreipimosi metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • Šeimos arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 • Išlaidos už būsto šildymą, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
 • Išlaidos už faktinį šalto vandens bei nuotekų kiekį, bet ne didesnį nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 • Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka įstatyme nurodytas sąlygas;
 • Įsiskolinusieji už būsto šildymą, šaltą vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą.

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:

 • Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui: vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių arba vienam gyvenančiam asmeniui - 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui - 12kvadratinų metrų. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis.
 • Šalto vandens ir nuotekų - po 2 kubinius metrus kiekvienam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

Kompensacijos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių vidutinių mėnesio pajamų dalį, tenkančią būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams arba gyvenamąją vietą deklaravusio vieno gyvenančio asmens vidutines mėnesio pajamas.

Viename būste gyvenamąją vietą deklaravus dviem ir daugiau šeimų ir (arba) vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalines paslaugas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), visų būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos šeimos šiame būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams tenkančią vidutinių mėnesio pajamų dalį ir (arba) vienų gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas, prieš tai atėmus jiems (jam) tenkančių valstybės remiamų pajamų dydį (t.y 350 Lt.).

Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą-paraišką, nurodo duomenis apie save ir šeimos narius, veiklos pobūdį, turimą turtą ir nurodyto turto vertę, gaunamas pajamas, taip pat kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją. Prie prašymo-paraiškos pridedamos šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija parama, arba, jei pajamų šaltinis yra pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio prašoma skirti piniginę kompensaciją. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų  teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu.

Pareiškėjas pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą. Šie duomenys, nesant pasikeitimų, tikrinami kas 12 mėnesių.

Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jei šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi metu ir laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas.

Jei pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui dėl tolesnio jos skyrimo šeima arba vienas gyvenantis asmuo per 3 mėnesius kreipiasi  su prašymu-paraiška pateikdami naujus dokumentus ir duomenis apie šeimos narius bei šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kompensacijos skiriamos nuo pareiškėjo nurodyto vieno iš trijų mėnesių, einančių po kompensacijų gavimo laikotarpio pabaigos.

Jei pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 3 mėnesių nuo anksčiau paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpio pabaigos, kompensacija skiriama iš naujo.

Kompensacijoms gauti pateikiami šie dokumentai:

 • Suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
 • Atsiskaitymo už paslaugas knygelę arba dokumentus, patvirtinančius atsiskaitymą už paslaugas.
 • Prašymas - paraiška;

Prie prašymo - paraiškos pridedami šie dokumentai:

 • Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija
 • Pensininko, invalidumo pažymėjimas, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma ir kopija;
 • Pažymos apie pajamas ( visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 • Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
 • Santuokos liudijimo kopija;
 • Mirties liudijimo kopija;
 • Ištuokos liudijimo kopija;
 • Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 • Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

2008-2009 metais šildymo sezono metu kompensacijos buvo skirtos apie 11200 Vilniaus rajono gyventojams. Šios išmokos dydis vienam asmeniui per vieną mėnesį buvo apie 110,00Lt.

atsižvelgus į gyventojų pajamų pasikeitimus ekonominės krizės lakais, šilumos ir kuro kainų keitimą bei regioninius socialinės -ekonominės raidos pokyčius, asmenų, gaunančių būsto šildymo kompensacijas 2009-2010 metais daugės.

Dėl kompensacijos gavimo gyventojai turi kreiptis į savo seniūnija, kur yra deklaravę savo gyvenamąją vietą.

Todėl Vilniaus rajono socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai, suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, stengsis užtikrinti socialinę paramą Vilniaus rajono gyventojams.

Juliana Lipinska

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Lazdynų g. 50, Šiauliai
Telefonas: +370-41-429705, Mobilus: +370-698-46015, El. paštas: office@manselva.lt

Taikos pr. 12-58, Klaipėda
Telefonas: +370-46-351213, Mobilus: +370-686-85143 , El. paštas: info@marvelenergy.lt

Žemaičių g. 31, Kaunas
Telefonas: +370-37-354080, Mobilus: +370-687-31121, +370-601-20898, El. paštas: info@megaservice.lt

Raudondvario pl. 150, Kaunas
Telefonas: +370-37-260440 , Mobilus: +370-686-98885, El. paštas: info@metnetus.lt

Stoties g. 49e, Marijampolė
Telefonas: +370-343-73147, +370-343-71822, Mobilus: +370-602-57674, +370-615-65812, El. paštas: info@mikludava.lt

Raudondvario pl. 164, Kaunas
Mobilus: +370-686-35200, El. paštas: info@mrsistemos.lt

Šilutės pl. 2, Klaipėda
Telefonas: +370-46-492006, +370-46-236477, El. paštas: info@neko.lt

Švitrigailos g. 11A -314, Vilnius
Mobilus: +370-686-21260, El. paštas: neposervisas@gmail.com
Mes siūlome Jums komfortą! Mes siekiame būti arčiau Jūsų! Mes norime įgyti Jūsų pasitikėjimą ilgam laikui! MES GALIME SUTEIKTI ORUI FORMĄ!
Savanorių pr. 151, Vilnius
Telefonas: +370-5-2728552, El. paštas: info@nit.lt

Dūdelėnų k., Raguvos sen., Panevėžio r.
Mobilus: +370-673-25129, +370-651-68379, El. paštas: info@nkservice.lt
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19
Ką reikia daryti, norint daugiabučio namo bute pakeisti radiatorius?

Atsako Vytautas Gudavičius, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos vyriausiasis inžinierius-inspektorius

daugiau
Raimondas Sarapinas Kokie svarbiausi namo šildymo būdo ir sistemos pasirinkimo kriterijai?

Atsako Raimondas Sarapinas, parduotuvės sildykis.lt vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Klausimas: Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

RAYCHEM FrostGuard – vamzdynų apsauga nuo užšalimo

Savireguliuojantis šildymo kabelis, vandentiekio vamzdžių...

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Raychem CeraPro ypač plonas grindų šildymo kabelis

Grinų šildymo kabelis, šildymo kabelis grindims.

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Reguliuojamos galios elektrinė oro užuolaida - HEAT1

Oro užuolaidos, šildymo ir vėdinimo įranga, oro užtvara

3 šildymo sistemos
Taupykite su naująja ECODAN Next Generation šildymo sistema

Tyli, naši ir aplinkai nekenksminga šildymo sistema, kuri...

Šilumos siurblys Alpha-InnoTec
Šilumos siurbliai Alpha-InnoTec

Taupyti šildantis, o ne taupyti šildymui

Kapiliarinė šildymo ir vėsinimo sistema

Kapiliarinė šildymo ir vėsinimo sistema - tai kompleksin...

3x NEMOKAMAI – valdiklis, kronšteinas ir pristatymas

Perkant LEO FB kaloriferį - valdiklis, kronšteinas ir pri...

Sausintuvai MASTER DH 62-pristato DANTHERM

Sausintuvai MASTER DH 62-pristato DANTHERM

ROBUR dujiniai šildytuvai - ekonomiškai ir efektyviai šildo dideles erdves

Dujiniai šildytuvai, didelių patalpų šildymas

Šildymo sistemų projektavimas Utena

Šildymo sistemos projektavimas, projektas šildymo sistema...

Gautas apdovanojimas Gazelė 2016 už spartų įmonės augimą bei viešumą
Už spartų Ekoklima įmonės augimą – „Gazelės“ apdovanojimas

UAB "Ekoklima" įmonei įteiktas apdovanojimas už spartų įm...

Šilumos siurbliai Oras-Oras

Šilumos siurbliai Oras-Oras energijos sąnaudos, Oras-Oras...

Bevielė temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimo sistema

Temperatūros bei santykinės oro drėgmės matavimas bei sek...

Automatinis granulinis katilas
Automatinis granulinis katilas su bunkeriu visam sezonui!

Pilnai automatinė šildymo granulėmis sistema su vakuminiu...

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4 5