Kas pašalins statybos broką?

2008-06-11 11:32   Peržiūros : 1383   Spausdinti


Konkurencija statybos versle skatina statybos įmones statyti kuo geriau. Dauguma šių įmonių įgijo kvalifikacijos atestatus, pasitvirtino statybos taisykles ir stengiasi kokybiškai įvykdyti statinių projektų sprendinius. Tačiau dėl kai kurių darbuotojų aplaidumo ar neišmanymo dar pasitaiko statybos broko.

Aplinkos ministerija gauna daug gyventojų ir įmonių paklausimų dėl statybų broko pašalinimo. Klausia, kas tai turi padaryti?

Aplinkos ministerijos nuotr.Į dažniausiai užduodamus klausimus atsako Aplinkos ministerijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Valstybinės priežiūros normų skyriaus vedėjas Arūnas Minius.

- Kas privalo garantuoti statybos darbų kokybę?

- Statybos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad statinio statybos rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal projektą ir teisės aktų reikalavimus. Statybos užsakovas, kitaip tariant, statytojas, rangos sutartyje turi aiškiai nurodyti reikalavimus statybos darbų kokybei. Jei statybos įmonė turi pasitvirtinusi statybos taisykles, kurios nurodo numatomų atlikti statybos darbų atlikimo tvarką ir kokybės reikalavimus, tokių taisyklių privalomą taikymą reikėtų nurodyti rangos sutartyje. Jei statybos taisyklių įmonė pasitvirtinusi neturi, arba turimos statybos taisyklės nenurodo kai kurių darbų atlikimo ir kokybės reikalavimų, rangos sutartyje būtina šiuos klausimus aptarti papildomai.

- Kas gali atstovauti statytojo interesus?

- Statytojo interesus atstovauja statybos techninis prižiūrėtojas bei statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas. Techninis prižiūrėtojas privalo patikrinti ir priimti kiekvieną rangovo atliktą darbą ir, jei jie atlikti nekokybiškai, tuojau pat pareikalauti juos perdirbti ar pataisyti. Projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo tikrinti statinio projekto sprendinių vykdymą ir, pastebėjęs šių sprendinių ar teisės aktų pažeidimus, juos įrašyti į statybos darbų žurnalą ir pareikalauti broką ištaisyti, o jei reikia prievartos priemonių - kreiptis į statybos valstybinės priežiūros pareigūnus dėl statybos sustabdymo ar kitų sankcijų taikymo.

Statybos valstybinę priežiūrą apskrityse vykdo apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentai ar skyriai. Jie privalo tikrinti, ar statybos dalyviai gerai vykdo savo pareigas, ar teisės aktais nustatyta tvarka yra surašyti visi statybos vykdymo dokumentai, ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai. Nustatę broką, minėtų departamentų ar skyrių pareigūnai įrašo į statybos darbų žurnalą ir statybos patikrinimo aktą reikalavimus dėl šio broko padarinių pašalinimo, kaltiems asmenims gali surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirti administracines nuobaudas, teikti Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo arba Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijoms siūlymus dėl įmonių ar specialistų veiklos įvertinimo ir sankcijų taikymo Statybininkai vykdo jų reikalavimus, nes žino, kad neištaisius statybos broko, statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir todėl tektų patirti didelius darbo resursų ir lėšų nuostolius taisant broką jau baigtame, bet netinkamame naudoti statinyje.


- Kas atsakingas už statinio kokybę, kai jį stato pats šeimininkas savo jėgomis?


- Taip, tokių atvejų yra nemažai. Jei statytojas statinį stato savo jėgomis (ūkio būdu), jam tenka rangovo pareigos. Kontroliuojančios institucijos jo atliekamų statybos darbų kokybę kontroliuoja taip pat, kaip statant statinį rangos būdu.

Pripažinus statinį tinkamu naudoti, prasideda jo naudojimo etapas, kurio metu nustačius statybos broką, galioja Statybos įstatymu nustatytas minimalus garantinis terminas: statiniui - 5 metai, statinio statybos paslėptiems darbams - 10 metų, tyčia paslėptiems defektams - 20 metų. Jei garantiniu terminu nustatyti defektai, atsiradę dėl rangovo kaltės, tai statytojas pakviečia rangovą, aktu užfiksuoja defektus ir suderina jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, statytojas šį aktą surašo vienašališkai.

Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, su statytoju suderintu laiku. Jeigu rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas gali defektus pašalinti ūkio būdu arba kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas per teismą išieškoti iš statinį stačiusio rangovo. Teismas taip pat gali įpareigoti rangovą savo lėšomis pašalinti statybos defektus teismo nustatytu terminu.


- Kas tuomet atsakingas už padarytą broką, kai įsigyjami nebaigti statyti ar neįrengti butai?


- Fiziniam asmeniui leidžiama sudaryti preliminariąją dar nepastatyto buto pirkimo - pardavimo sutartį su statytoju (pardavėju), kuris, kaip jau buvo minėta, gali namą statyti arba rangos, arba ūkio būdu. Labai svarbu, kad buto pirkėjas šioje sutartyje kuo išsamiau išdėstytų savo reikalavimus buto kokybei. Užbaigus namo statybą, buto pirkėjas ir statytojas sudaro galutinę buto pirkimo - pardavimo sutartį.

Tiek pirmasis buto pirkėjas, tiek asmenys, perpirkę šį butą, garantiniu laikotarpiu nustatę statybos defektus dėl statybos broko kreipiasi į statytoją.


Jei statytojas namą pastatė rangos būdu, jis privalo pareikalauti iš rangovo pašalinti defektus su statytoju sutartu laiku. Jei rangovas sutartu laiku statybos defektų nepašalina, statytojas turi kreiptis į teismą dėl rangovo įpareigojimo juos pašalinti arba gali pats pašalinti defektus ir dėl išlaidų kompensavimo iš rangovo kreiptis į teismą. Buto pirkėjas (ar perpirkėjas), statytojui nevykdant minėtų veiksmų, gali kreiptis į teismą dėl statytojo įpareigojimo pareikalauti iš rangovo ištaisyti statybos defektus, arba gali pats pašalinti defektus ir dėl išlaidų kompensavimo iš statytojo kreiptis į teismą.


Jei statytojas namą pastatė ūkio būdu, jis pats privalo pašalinti garantiniu laiku nustatytus statybos defektus savo lėšomis su buto pirkėju (perpirkėju) sutartu laiku. Jei statytojas sutartu laiku statybos defektų nepašalina, buto pirkėjas (perpirkėjas) turi kreiptis į teismą dėl statytojo įpareigojimo juos pašalinti arba gali pats pašalinti defektus ir dėl išlaidų kompensavimo iš statytojo kreiptis į teismą.

- Iš ko atsakomybės už broką turėtų reikalauti šeimininkas perpirkęs butą iš kito asmens?

- Jei butas perparduodamas, jį perpirkęs asmuo iš butą pardavusio asmens gali pareikalauti pašalinti tik tuos defektus, kurie atsirado dėl butą pardavusio asmens kaltės, ir tik tuo atveju, jei tai aptarta buto pirkimo-pardavimo (t.y. perpardavimo) sutartyje. Dėl kitų statybos defektų, išryškėjusių statinio garantiniu terminu, butų perpirkėjas turi kreiptis į namo statytoją.

Jei statybą kontroliuojantys specialistai, statytojai bei butų pirkėjai ir perpirkėjai bus reiklūs ir laiku pareikalaus pašalinti pasitaikiusį statybos broką teisės aktų bei sutarčių nustatyta tvarka, statybos darbų kokybė bus užtikrinta.

- Gyventojams kyla ir daugiau klausimų. Kas gali juos išsamiau informuoti dėl statybose padaryto broko pašalinimo?

- Įvairiais statybų klausimais gyventojus informuoja ir konsultacijas teikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, tel. 272 2057, 272 8324.

Teisės aktų, reglamentuojančių statybos procesą, aktualias redakcijas galima rasti internete adresu: www.vtpsi.lt - Teisės aktai.

- Dėkojame už atsakymus.

LR Aplinkos Ministerijos
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 149

Savanorių pr. 176, Vilnius
Telefonas: +370-5-2388894, Mobilus: +370-686-75400, El. paštas: info@irdaiva.lt
Individualių namų statyba, komercinių pastatų statyba, rekonstrukcija
Dariaus ir Girėno g. 177, Vilnius
Telefonas: +370-5-2135521, Mobilus: +370-698-40215, El. paštas: statybos.stilius@gmail.com
Aukštos kvalifikacijos statybos darbai
Kalno g. 28, Dėdeliškės, Trakų r.
Mobilus: +370-650-23700, El. paštas: info@trihaus.lt
1 2 3 4 5 ... 149
Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?

Atsako Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas

daugiau
Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

daugiau
Kaip rangovui užsitikrinti apmokėjimą už papildomus darbus?

Atsako Rasa Vaičekauskytė, advokato padėjėja

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

Pastoliai mūro darbams
Pastoliai mūro darbams

Pastolių nuoma mūro darbams

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Neopor montavimo blokas
NEOPOR statybiniai montavimo blokeliai su didelio diametro anga

Statybiniai NEOPOR blokai su didelio diametro skyle minir...

AEROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

AEROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija NeoWall

Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai

Gyvenamųjų namų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir įrengimas

Namo statyba, namo įrengimas, pastatų statyba, pastato įr...

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Namo statyba nuo pamatų

Namų statyba, statybos darbai, individualaus namo statyba

Oro šildytuvai statybos ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai statyboms ir ne tik - MASTER

Šildytuvai statybų objektams, pramonei, didelėms patalpom...

Individualių namų statyba
Individualių namų statyba

Individualus namas, individualaus namo statyba

Apdailos darbai

Gipso montavimas, glaistymas - dažymas , plytelių klijavi...

Sąmatų sudarymas

Sąmatų sudarymas Kaunas

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

1 2