asa.lt
Patalpinta: 2017-09-20 11:22   Atnaujintas: 2017-09-20 15:56   Komentarai: 0   Peržiūros nuo 2009-08-25: 1086

Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?
2017-09-20 11:18

Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovasKlausimas: Ar statydamas 120 kv.m namą ūkio būdu, kuriam leidimą gavau šiemet, turiu apdrausti statybą? Girdėjau, jog be draudimo negalėsiu gauti statybos užbaigimo akto ir namo registracijos. Kiek tas draudimas kainuos, jeigu statyba tęsis 2-3 metus?

Atsako Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams, statant nesublokuotą iki 300 kvadratinių metrų vienbutį gyvenamąjį namą, galima savo interesams atstovauti patiems ir statybos techninio prižiūrėtojo samdyti nebeprivaloma. Tačiau yra kitų prievolių, kurių statytojams pamiršti nereikėtų.

Statant didesnį nei 80 kv. m. ir (ar) aukštesnį nei 8,5 m gyvenamąjį namą ūkio būdu, statytojas privalo apdrausti atliekamus statybos darbus ir civilinę atsakomybę. Šiuo atveju sudaroma statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (toliau - Draudimo sutartis).

Reikalavimas privalomas statytojams, kurie planuoja pradėti statyti pastatą, kuriam statybą leidžiantis dokumentas išduotas po šio įstatymo įsigaliojimo t.y. po 2017 metų sausio 1 d.

Pagrindinis statybos ūkio būdu požymis - rangos sutarties nebuvimas. Riziką dėl tinkamo darbų organizavimo, kokybės trūkumų ar išaiškėjusių defektų baigtame statyti statinyje prisiima statytojas, todėl statytojams įsigaliojo naujas reikalavimas, jog vykdant statybos darbus ūkio ar mišriu būdu arba sudarant kelias sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statytojas privalo apdrausti atliekamus statybos darbus ir civilinę atsakomybę. Kai samdomas rangovas (sudaroma rangos sutartis) visiems statinio darbams vykdyti atitinkamu draudimu turi draustis rangovas.

Draustis privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu neprivaloma statant nesudėtinguosius statinius.

Primename, kad nesudėtingu statiniu laikomas paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma - ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; Taip pat paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Draudimo sutartis (-ys) turėtų apimti laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki datos, kada bus baigti vykdyti statybos darbai. Tuo atveju, jeigu statytojas nevykdys pirmiau nurodytos prievolės grės ne tik administracinė atsakomybė, bet ir nepateikus visų privalomųjų dokumentų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija netvirtins deklaracijos apie statybos užbaigimą be kurios nebus galimybės įregistruoti statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre.

Gyventojas, siekiantis užbaigti statyti namą, kuriam statybą leidžiantis dokumentas išduotas po šio įstatymo įsigaliojimo, su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai turės pateikti privalomojo statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo poliso bei jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopijas.  Deklaracija nebus patvirtinta, jei nebus pateikti visi privalomi dokumentai.

Draudimo sutartis sudaroma su atitinkama draudimo bendrove, todėl dėl draudimo kainos kiekvienu atveju reikėtų teirautis šias paslaugas teikiančių įmonių.

P.S

Džiugas Šaulys, draudimo bendrovės „If  Rinkodaros departamento vadovas:

Taip, iš tiesų, pagal 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Statybos įstatymą, statytojas privalo apdrausti atliekamus statybos darbus ir civilinę atsakomybę. Statybų draudimas atlygins nuostolius pačiam statiniui, o civilinės atsakomybės draudimas - žalą tretiesiems asmenims. Tokią paslaugą mūsų bendrovė teikia, statybų draudimu esame apdraudę fizinių asmenų.

Jei statyba vykdoma ūkio arba mišriu būdu, tuomet savininkas pats turi apdrausti statybos darbus. Draudimo kaina priklauso nuo daugelio parametrų ir kiekvienas objektas yra vertinamas individualiai. Draudimo apsauga turi galioti visą statybų laikotarpį iki pridavimo. Draudimo laikotarpis daro įtaką draudimo kainai - jei ilgesnis laikotarpis, tai didesnė ir draudimo įmoka.


Kategorijos: Statybos darbai (tema)