asa.lt
Patalpinta: 2017-09-13 10:16   Atnaujintas: 2017-09-13 11:10   Komentarai: 0   Peržiūros nuo 2009-08-25: 214

Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?
2017-09-13 10:14

Klausimas: Kaimyniniame sodo sklype statomas gyvenamasis namas, gali būti, kad per arti sklypo ribos, užimant dalį valstybinės žemės. Kaip galėčiau įsitikinti statybos teisėtumu, jei savininko statybvietėje nebūna arba jo nematau, darbininkai į kalbas nesileidžia? Argi turėčiau rašyti skundą, ar nėra kito kelio susipažinti su projektu? Kaip įsitikinti statybos teisėtumu?

 

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

Informuojame, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka ir statybos vykdymo teisėtumą tikrina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija). Todėl, jei manome, kad vykstančios statybos yra neteisėtos, turėtumėte kreiptis į kompetentingą instituciją - Inspekciją (A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius) arba pranešti „Karštąja linija" telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753 arba Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Karštoji linija" poskyryje „Elektroninė pranešimo forma" užpildžius nurodytą elektroninę formą.

Papildomai informuojame, kad Aplinkos ministerija, siekdama suinteresuotiems asmenims ir visuomenei sudaryti geresnes sąlygas susipažinti su planuojamomis statybomis, rengia statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" pakeitimą, kuriuo numatoma, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kartu su išduotu statybą leidžiančiu dokumentu informacinėje sistemoje „Infostatyba" būtų paskelbtas ir pateiktas statinio projektas.

 

 


Kategorijos: Statybos darbai (tema)