Cheminiai valikliai

2007-11-07 15:58   Peržiūros : 1899   Spausdinti


Pastatų fasadų, statulų ir t.t. valymui naudojama daug įvairių chemikalų. Jie gali būti rūgštinės prigimties, pvz. druskos rūgštis (HCl), floro rūgštis (HF), fosforo rūgštis (H3PO4), azoto rūgštis (HNO3) ar šarminės prigimties, pvz. natrio šarmas, (NaOH) ar kalio šarmas (KOH). Besinaudojantys chemikalais yra atsakingi už jų priežiūrą ir valdymą.

Poveikis sveikatai

Cheminiai valikliai gali sukelti rimtas ligas, daugiausia dėl:

 1. kontakto su oda: rūgštys ir šarmai gali sukelti nudegimus, kurie gyja lėtai;
 2. dėl mažų lašelių ir garų įkvėpimo: koncentruoti rūgščių ir šarmų tirpalai gali skleisti nuodingus ir ardančius (ėsdinančius) garus.

Purškimo metu išsiskiria garai, kurie taip pat gali būti nuodingi ir ardantys (ėsdinantys).

Koncentruoti tirpalai, iš kurių skiedžiant daromi darbui tinkantys tirpalai, kelia didesnį pavojų, tačiau net ir atskiesti tirpalai gali sukelti rimtus sužeidimus. Tai ypač tinka HF, kurio atskiestas tirpalas, patekęs ant odos, gali sukelti labai rimtus ir ypač skausmingus nudegimus, kure gali būti nejuntami net iki 24 valandų po kontakto.

Cheminių valiklių naudojimas

Darbas su cheminiais valikliais yra įtrauktas į Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisykles (Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH)), kurios reikalauja, kad rizika sveikatai būtų įvertinta ir jos būtų išvengta, arba ji būtų kontroliuojama. Gamintojai ar tiekėjai pagal įstatyminę teisę turi  informuoti vartotojus apie rizikas ir apie apsisaugojimo priemones.
Rūgštys ir šarmai veikia ir ardo daugelį įvairių medžiagų. Medžiagos, kurios atsparios vienam iš jų, gali būti neatsparios kitam. Reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais, ar naudojama įranga yra atspari cheminiams valikliams. Jei rūgštys ir šarmai yra koncentruoti, naudotis jais galima pagal iš gamintojų ar tiekėjų gautą raštišką konsultaciją.

Prevencinės priemonės

Iš pradžių apmastykite, ar iš viso reikia naudoti ardančius (ėsdinančius) chemikalus. Kad būtų išvengta rizikos ar atsisakyta pavojingų medžiagų, Statybos Taisyklėse (Construction Design and Management Regulations 1994 (CDM)) yra numatyta statybinių medžiagų specifikavimo specialistų teisinė atsakomybė. Ten, kur tai nėra įmanoma, reikia reikalauti mažiausiai pavojingų medžiagų, kurios atitiktų priimtus standartus. Rangovai, kurių atsakomybė COSHH taip pat apima  saugesnių pakaitalų naudojimą, gali turėti detalios informacijos apie alternatyvias, mažiau pavojingas valymo medžiagas bei būdus, ir gali padėti dizaineriams jas parinkti.

Jei būtina naudoti rūgštis ir šarmus, rinkitės labiausiai atskiestus tirpalus, kuriuos galima naudoti. Naudokite žinomų firmų valiklius, kurie yra atskiesti gamintojo ar tiekėjo ir geriau nebandykite patys dirbti su koncentruotais chemikalais.

Saugumo kontrolė

Jei jums būtina patiems dirbti ir skiesti koncentruotas rūgštis ar šarmus, skiedimo procesas turėtų vykti kontroliuojant aplinkybes, gerai vėdinamoje vietoje, arba pastate. Koncentruota rūgštis ar šarmas turi būti transportuojami hermetiškai, pvz., savaime prisipildančiame sifone ar pompoje. Skiedžiant visada pilkite rūgštį ar šarmą į vandenį, ir niekada nepilkite vandens į rūgštį ar šarmą. Transportuokite tirpalus tik gerai uždarytuose, hermetiškuose induose. Jei skiedimo procesas turi būti atliktas vietoje, tada jis turi būti atliktas apatiniame pastato aukšte. Venkite puršti chemikalus. Valiklį tepkite teptuku ar voleliu su apsaugomis nuo taškymosi.

Antano Bunikio piešinys

Asmeninės apsauginės priemonės

Naudokite tinkamą apsauginę aprangą, apsaugančią odą, veidą, akis ir t.t. nuo ardančių (ėsdinančių) medžiagų:

 • Apsaugą akims;
 • Ilgas pirštines, kurios parinktos ir tinkamos konkrečiai užduočiai;
 • Apsauginius batus, nepralaidžius vandeniui ir chemikalams;
 • Apsauginius drabužius.

Dirbant rankomis su koncentruota rūgštimi ar šarmu, naudokite apsaugines prijuostes (jų ilgis turėtų būti ne mažesnis nei iki batų viršaus); taip pat patvirtintą apsauginę kvėpavimo įrangą, kuri yra būtina, dirbant rankomis su koncentruota rūgštim ar šarmu, ar purškiant valiklius uždarose patalpose.
Pasikonsultuokite su gamintoju ar tiekėju, kad įsitikintumėte, kad asmeninės apsaugos priemonės yra tinkamos darbo sąlygoms ir darbui su naudojama ardančia (ėsdinančia) medžiaga. Tie, kas naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, turėtų būti apmokyti tinkamai jomis naudotis ir informuoti apie jų galimybių ribas. Asmeninės apsauginės priemonės turi būti prižiūrimos ir laikomos švarioje, sausoje vietoje, atskirai nuo chemikalų. Tam tiktų užrakinama spinta.

Higiena

Įsitikinkite, kad po naudojimo apsauginės priemonės yra visiškai išvalytos vandeniu ir patikrinta, ar jose nėra kokių nors skylių ar įbrėžimų (pirštinėse, ypač pirštų galuose). Prieš pakartotinį naudojimą visą užterštą aprangą turi valyti tik gerai apmokyti darbuotojai. Labai stipriai užteršta apranga turėtų būti iš karto atskirta ir valoma atskirai. Prieš skalbiant aprangą, užterštą HF ar kitomis koncentruotomis rūgštimis, ji turi būti neutralizuota, naudojant sodos tirpalą (NaHCO3) (jei dirbant naudojama HF, turėkite pasiruošę šio tirpalo iš anksto). Darbuotojai turėtų vengti kontaktų su užteršta įranga, pvz., eidami į tualetą, jie neturėtų užterštomis pirštinėmis kelti veido apsaugų, nes gali nusideginti veidą. Darbuotojai po kiekvieno darbo ir prieš valgydami, gerdami, rūkydami, turi plautis rankas. Kur yra galimybė, turi būti įrengti dušai.

Aplinkinių apsauga

Aplinkiniai ir darbuotojai, kurie nėra įtraukti į valymo procesą, turi būti tinkamai apsaugoti nuo galimo chemikalų poveikio. Turi būti imtasi tokių žingsnių:

 • Patikrinti, ar uždaryti visi fasado langai, durys ir t.t., kad būtų apsaugoti esantieji pastate.
 • Venkite dirbti vėjuotoje aplinkoje, nes vėjas gali nunešti lašus.
 • Darbo vietą aptverkite aptvarais ir neleiskite ten niekam eiti; įsitikinkite, kad pėstieji turėtų saugų aplinkkelį.
 • Turi būti iškabinti atitinkami perspėjimai (jei darbo vietoje ar netoli jos yra šaligatviai ar keliai, tada reikia pasikonsultuoti su kelių tarnybos vadovais).
 • Nutekamieji vamzdžiai ir grioviai turi būti uždengti ar atitverti.
 • Pastoliai turėtų būti uždengti taip, kad sulaikytų taškymąsi. Kad būtų pasipriešinta vėjui, pučiančiam į pastolius, gali prireikti papildomų virvių.
 • Atviri pastolių galai prieš pradedant darbą turi būti uždengti.
 • Išsiliejęs skystis turi būti nukreiptas taip, kad netekėtų per šaligatvį (dėl galimo vandens užteršimo reikia pasikonsultuoti su aplinkos apsaugos tarnybos, vietinės valdžios ir vandens tiekimo kompanijos atstovais).
 • Laikykite chemikalus saugioje vietoje, nepasiekiamoje aplinkiniams. Visada atskirai laikykite rūgštis ir šarmus.
 • Atsikratyti tokiais chemikalais reikia labai atsargiai ir niekada negalima jų nuleisti į kanalizacijos vamzdžius. Pasitarkite su atsakingų tarnybų atstovais, kaip saugiai atsikratyti šių medžiagų.

Baigus darbą

Darbo vietoje švariu vandeniu reikia švariai išvalyti pastolių išorę ir vidų, armatūrą, lentynas. Švariai išvalykite visą įrangą ir patikrinkite, ar nėra susidėvėjimo ženklų.

Išsiliejimai

Rūgšties ar šarmų išsiliejimus skieskite vandeniu, nebent išsilieja HF ar koncentruotos rūgštys. Tokiu atveju išsiliejimus neutralizuokite gesintomis kalkėmis (kalcio hidroksidu - Ca (OH)2). Taip pat reikia elgtis su įranga ir įrankiais, užterštais tokiu būdu. Akytos medžiagos, p-vz., medis, pažeistos koncentruotomis rūgštimis arba šarmu, HF, turi būti sudegintos arba užkastos saugioje vietoje.

Pirmoji pagalba

Žmonės, paveikti cheminiais valikliais, turi būti iš karto išvesti į gryną orą ir ten jiems suteikta pirmoji pagalba ir medicininė priežiūra. Daugeliu atveju pirmiausia reikia praplauti paveiktas vietas, pvz. akis, odą ir t.t. dideliu kiekiu vėsiaus, švaraus vandens. Turi būti prieinamas dušas. HF nudegimams reikia specialios pirmosios pagalbos- uždėti ant pažeistos vietos medikamentų, skirtų gydyti nudegimus. Rangovai turi perspėti vietines ligonines ir greitosios pagalbos įstaigas, kad darbo vietoje naudoja HF. Tada ligoninės galės pasiruošti nelaimingo atsitikimo atvejui. Jei medikamentai nuo nudegimo naudojami darbo vietoje, pirmos pagalbos teikėjai turi būti apmokyti jais naudotis.


Parengė doc. dr. Kazys Algirdas Kaminskas,
VGTU Statybos fakultetas
Darbo ir gaisrinės saugos katedra

Šaltinis

Parengė R. Š.

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17

Gerosios Vilties g. 5A-36, Vilnius
Mobilus: +370-699-31103, El. paštas: fasadustilius@gmail.com

S. Žukausko g. 39-67, Vilnius
Telefonas: +370-682-58246, El. paštas: info@fasadustudija.lt
Statybos, renovacijos, montavimo ir remonto darbai.
Savanorių pr. 22, Vilnius
Mobilus: +370-672-71214, +370-672-97437, El. paštas: info@forenus.lt

Žalgirio g. 108-205, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758855, El. paštas: info@fos.lt

Kalvarijų g. 159, Vilnius
Telefonas: +370-5-2760875

Draugystės g. 17, Kaunas
Telefonas: +370-37-408844, El. paštas: info@glasma.lt

Žibuoklių g. 6, Kėdainiai
Telefonas: +370-347-41580, El. paštas: langai@helanas.lt

Kuosų 16, Klaipėda
Mobilus: +370-687-34450, El. paštas: info@hota.lt
Plokštuminių pamatų įrengimas. Grindų betonavimas. Fasadų šiltinimas. Skardinimo darbai.Vidaus apdailos darbai Kaune, Lietuvoje.
Statybininkų-7A, Kaunas
Mobilus: +370-673-81615, El. paštas: justas@spektrus.lt

Europos pr. 124, Kaunas
Telefonas: +370-37-337915, El. paštas: info@ima.lt
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17
Vidas Jaškauskas, UAB “Eternit Baltic” projektų vadovas Kaip parenkama cementinių fasado apdailos plokščių karkaso medžiaga?

Atsako Vidas Jaškauskas, UAB “Eternit Baltic” projektų vadovas

daugiau
Andrius Buska Ar apdailinant cokolį skaldele reikalingas armavimo tinklelis?

Atsako Andrius Buska, UAB "Rockwool" techninis vadovas.

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

1
Dažai lauko darbams Brillux

Akrilo dispersiniai dažai, fasadiniai dažai, silikatiniai...

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

Fasado dailylentės- apdaila sienoms CanExel prekyba

Fasado dailylentės, apdaila, apdaila namo sienoms, teraso...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

Reynaers fasadų sistemos

Aliuminio profiliai, sistemos, konstrukcijos fasadams ir ...

Fasado (fasadiniai) roletai

Roletai fasadui.

Saulės kontrolės sistemos

Apsauga nuo saulės spinduliuotės poveikio

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų kompozitas "InoWood"

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų komp...

”InoSide” – fasadinė apkalos dailylentė

Dailylentės fasadui, fasado apdaila dailylentėmis

KnaufMineralAktiv – tinkas ir dažai apsaugantys fasadą nuo dumblių ir pelėsių

Visiškai naujai mineraliniu pagrindu sukurta tinko ir daž...

Fasadiniai pastoliai Vilniuje
Pastolių nuoma Vilniuje

Pastolių nuomos kaina, kur ir kokius išsinuomoti fasadini...

Fasadinių pastolių nuoma
Fasadinių pastolių nuoma

Fasadiniai pastoliai

Schüco FWS 35 PD aliuminio fasadai

Naujoviško siaurų pločių dizaino fasadai, užtikrinantys k...

Titulinis
Schüco FWS 60 CV aliuminio fasadai

Naujos kartos klasikiniai bei per visą pastato aukštą įre...

5
Projektas "Neries apartamentai"

Skalūno plokštelės, naujų pastatų dizaino sprendimai, ven...

Sprendimai fasadams, stogams / skalūnas

Natūralus akmuo, skalūnas

Aliumininis bokštelis ant ratukų
Aliumininis bokštelis ant ratukų "BAUMANN MP1000", nuoma

Pastolių, bokštelių nuoma, aliumininis bokštelis ant ratu...

1 2 3 4 5