Vandens gręžiniai – viskas, ką norėjote sužinoti

2017-01-17 15:42   Peržiūros : 12638   Spausdinti


Vidutinis gėlo požeminio vandens gręžinio gylis Lietuvoje yra 55-65 metrai, bet yra vietų, kur tenka gręžti iki 150-200 metrų. Kvalifikuoti specialistai gėlo vandens gręžinį išgręžia per vieną darbo dieną, o gręžinio tarnavimo laikas siekia iki 100 metų.

Žemė - vandens planeta. Tačiau vos 3 proc. viso vandens - gėlas vanduo, ir jo didžioji dalis susikaupusi ledynuose. Bet jūs taip pat galite turėti savo gėlo vandens šaltinį  Tam tereikia įsirengti savo gręžinį arba šulinį Apie šulinius jau rašėme, dabar  plačiau panagrinėsime gręžinius.

Norint įsirengti gręžinį savo sklype, reikia išsiaiškinti vandens  poreikius, žinoti galiojančius norminius dokumentus. Jei projektuojate namą ar kitą pastatą ir nesate viešo vandens tiekimo teritorijoje ar negalite pasijungti nuo kaimynystėje esančio gręžinio, neišsiversite be nuosavo gręžinio. Gręžinio projektu  turėtų pasirūpinti architektas ar projekto vadovas. Kitu atveju, jei užsiteršė ar  išseko jūsų šulinys, ar visai jo neturite, dėl gręžinio projekto kreipkitės į kvalifikuotus hidrogeologus turinčią įmonę.

Leidimą projektuoti ir įsirengti gręžinį išduos savivaldybė arba jos įgaliota įmonė, tuo galite pasirūpinti jūs pats arba jūsų įgaliotas projektuotojas.

Požeminio vandens gavybos gręžinių projektavimo, įrengimo ir eksploatacijos tvarką reglamentuoja Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis  dokumentas „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas" (LAND 4-99).

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu (toliau - Tvarkos aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys.

 

Kokie būna gręžiniai?

Gręžiniai būna kelių tipų: nespūdiniai, įrengti  į viršutinius vandeninguosius sluoksnius  ir spūdiniai arba mažai spūdiniai, įrengti į tarpsluoksninius, vandeningus horizontus, esančius tarp dviejų vandensparinių, tai yra tarp dviejų  nelaidžių arba silpnai laidžių sluoksnių. Liaudyje tokie gręžiniai dažnai vadinami arteziniais. Artezinis vanduo (pagal Prancūzijos provincijos Artua lotynišką pavadinimą Artesium) - tai požeminis vanduo, hidrauliškai suspaustas tarp vandeniui sąlyginai nelaidžių sluoksnių (vandensparų).

Dažniausiai vandens gavybos gręžiniai įrengiami į gilesnius vandeningus sluoksnius, nelaidžių arba mažai laidžių sluoknių apsaugoti nuo paviršinės taršos, ką būtų sudėtinga padaryti kasant šachtinį šulinį. Tai ypač aktualu, jei gruntiniai vandenys susisiekia su užpelkėjusiais telkiniais, būna aktyvios žemdirbystės ar urbanizuotose teritorijose. Vidutinis vandens gręžinio gylis Lietuvoje - 55-65 metrai. Tai priklauso nuo vietos geologinės-hidrogeologinės  sąrangos, nuo vandeningų sluoksnių išplitimo ribų. Upių slėnių akumuliacinėse terasose  vandeningi smėliai ir žvyrai slūgso nuo pat žemės paviršiaus iki 20-30 metrų gylio, tai pasitaiko ir lygumose, ypatingai vidurio ir šiaurės Lietuvoje, kur arti paviršiaus slūgso devono periodo plyšiuoti dolomitai. Bet tiek apie Kauną, Vilnių ir Klaipėdą vietomis reikia gręžti iki 150 -200 metrų gylio, kad išgautume gėlą požeminį vandenį.

Vanduo sluoksniuose yra nuolatinėje judėjimo ir formavimosi būsenoje, maitinasi tiek iš paviršiaus, tiek iš gilesnių sluoksnių, tirpina mineralines medžiagas, išsikrauna į paviršių žemesnėse vietose, upių slėniuose, per įrengtus vandens gręžinius kartais galingais fontanais, kuriuos suvaldyti neteisingai įrengus gręžinį tiesiog neįmanoma, kas ir atsitiko 2008 metais Aukštadvaryje.

 

Neteisingai įrengto gręžinio rezultatas... V.Mikulėno nuotrauka.
Neteisingai įrengto gręžinio rezultatas... V.Mikulėno nuotrauka.

 

Kaip savo sklype rasti vandenį?

Vieta gręžiniui parenkama nežiūrint į paviršinio gruntinio vandens poveikio požymius. Ryškesnė žolės spalva, dirvos drėgnumas nepadės rasti geriausios vietos gręžiniui. Vargiai ar padės ir virgulininkai. Beveik visa Lietuvos teritorija yra palyginti gerai ištirta, žinoma geologinė-hidrogeologinė sąranga. Nepakanka vien pasižiūrėti į esamus aplinkinius gręžinius, reikalinga specialisto hidrogeologo analizė, kas ir atliekama rengiant projektą.

 

Gręžinio hidrogeologiniai parametrai

Pagrindiniai vandens gręžinio hidrogeologiniai parametrai, apibūdinantys gręžinį yra:

  • vandens statinis lygis;
  • vandens dinaminis lygis;
  • vandens debitas išreikštas vandens kiekiu per laiko vienetą;

Plačiausiai naudojama debito išraiška kubiniais metrais per valandą, kubiniais metrais per parą,  litrais per minutę arba litrais per sekundę.

Jūsų poreikį vandens kiekiui paskaičiuos projektuotojas. Tai priklauso nuo šeimos narių skaičiaus, sanitarinių mažgų skaičiaus,  ar vandenį naudosite tik buitiniams poreikiams, ar ir laistymui, baseinui ir t.t.

Šiame straipsnyje aptariame tik individualaus naudojimo požeminio vandens gavybos gręžiniai. Nesigilinsime į sudėtingesnius mineralinio, gamybinio ar viešo tiekimo vandenviečių ir kitokius gręžinius.

Visoms vandenvietėms (gręžiniams ir gręžinių grupėms), išgaunančioms vidutiniškai daugiau kaip 10 kub.m vandens per parą arba, kai vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų, arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai, taikoma požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarka, nustatyta Lietuvos geologijos tarnybos.

 

Arteziniai gręžiniai

Požeminio vandens gavybos spūdiniai („arteziniai") gręžiniai įrengiami į vandeningus sluoksnius, kurie  dažniausiai slūgso daugiau kaip 30 metrų gylyje ir skiriasi ne tik savo gyliu ir našumu, bet ir gręžimo sudėtingumu. Individualiems vartotojams ar vartotojų grupėms paprastai, jei tik įmanoma, įrengiami vienos filtrinės kolonos 140/125 mm skersmens gręžiniai su PVC vamzdžiais ir to paties skersmens PVC  plyšiniu filtru ir žvyro užpila.


Individualiems vartotojams paprastai įrengiami vienos filtrinės kolonos 140/125 mm skersmens gręžiniai su PVC vamzdžiais ir to paties skersmens PVC  plyšiniu filtru bei žvyro užpila.

 

Tikslus vandeningo sluoksnio kraigo ir pado nustatymas, žvyro užpilos kokybė ir storis apie filtrą yra lemiami veiksniai įrengiant vandens gavybos gręžinius.

Geri gręžėjai visą gręžinio geologinį pjūvį „paguldo" paviršiuje ant pievos, vejos ar pavyzdžių paėmimo dėžutėse, paimant grunto šlamo pavyzdžius 3 metrų intervalu. Taip „ekspres" metodu parenkamas geriausias pagal filtracines savybes sluoksnis. Lietuvoje dabar naudojami geofiziniai tyrimai (varžų matavimas) vandens gavybos gręžiniuose nepakankami ir netikslūs, ir gali būti naudojami kaip papildoma priemonė nustatant sluoksnio kraigą ir padą. Geofizinių tyrimų kompleksas (elektro, gama, savaiminio potencialo ir kt.  tyrimai, dar vadinami karotažu) yra per brangus malonumas individualiam  užsakovui  ir ne visuomet būtinas. Karotãžas (pranc. Carottage) - tai geofiziniai gręžinių tyrimo metodai, pagrįsti uolienų fizinių  savybių tyrimais.

 

Gręžimas

Nesudėtingas gręžinys namų ūkiui  dažniausiai išgręžiamas  ir įrengiamas per dieną.

Pasaulyje vandens gręžinių įrengimui naudojama bent 10 gręžimo būdų. Lietuvoje gręžiniai gręžiami  naudojant tris būdus. Populiariausias yra sukamasis  būdas  su tiesioginiu gręžskylės praplovimu, kai gręžimo skiedinys į kirtavietę patenka gręžimo vamzdžiais per grąžtą ir grįžta užvamzdine ertme. Skiedinio paruošimui naudojami polimerai. Skiedinys stabilizuoja gręžskylės sieneles ir suardytą gruntą išneša į paviršių. Suardyto grunto nusodinimui naudojama technologinė duobė, kurios tūris siekia nuo 5 iki 10 kubinių metrų ir priklauso nuo planuojamo gręžinio gylio. Norėdamos sumažinti sąnaudas, kai kurios gręžimo įmonės naudoja molio skiedinį, kuris užkiša vandeningo sluoksnio poras, plyšelius ir taip sumažina sluoksnio filtracijos koeficientą, o tuo pačiu ir vandens pritekėjimą į gręžinį.  Molio skiedinys tinkamas gręžskylės sienelių stabilizavimui  įrenginėjant geoterminius gręžinius. Atsiminkite, kad kuo didesnis pradinis debitas, tuo ilgesnis gręžinio „gyvenimas", kuris kartais siekia ir 100 metų.


Populiariausias gręžimo būdas yra sukamasis su tiesioginiu gręžskylės praplovimu.

Įrengus gręžinį, įmonė privalo gręžinį išpompuoti, paimti vandens mėginį ir iš gamybinio ir individualaus vandens tiekimo gręžinių nustatyti bendrąją vandens cheminę sudėtį (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai ir geležis).

Visi pagrindiniai reikalavimai vandens gręžiniams nurodyti LAND 4-99 IV skyriuje, būtinai paskaitykite:
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8685834FB072/QIJiOXYeFR)

 

Gręžinio eksploatacija

Patikimos įmonės gerai įrengtas gręžinys, tinkami vamzdžiai ir sumontuotas siurblys bei hidroforas su automatiniu valdymu, kvalifikuotų specialistų periodiškai (kas 3-5 metai ) atliekama priežiūra, garantuos ilgus gręžinio ir vandes tiekimo įrangos tarnavimo metus. Pastebėjus vandens kokybės, slėgio, siurblio darbo nukrypimus nuo įprastos normos, kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Išjunkite siurblį per audrą, stebėkite jo darbą po elektros tiekimo pertrūkių. Ypatingai atkreipkite dėmesį, jei sumažėjo vandens slėgis ir siurblys dirba neišsijungdamas. Periodiškai (kartą per metus arba sutrikus ritmingam siurblio darbui, kai jis dažnai junginėjasi) tikrinkite slėgį hidrofore.

 

Dažniausios gręžinių įrengimo klaidas ir dažniausiai užduodami klausimai:

Kokios dažniausios vandens gręžinių įrengimo klaidos?

1) Neizoliuojama užvamzdinė ertmė. Ją izoliuoti būtina, kad būtų išvengta paviršinio vandens tekėjimo į požeminius vandeninguosius sluoksnius, nebūtų vandens pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių bei požeminio vandens proveržių žemės paviršiuje (taupoma granulinio molio sąskaita);

2) Žvyro užpilo storis plonesnis kaip 50 mm, t. y., gręžskylės skersmuo nėra didesnis už filtro skersmenį 100 mm ir daugiau (naudojami per mažo skersmens grąžtai);

3) Neišduodami privalomi dokumentai;

Kas sudaro gręžinio kainą?

Vienodų kainų tarp blogai atlikto darbo ir kokybiško darbo bei pigių medžiagų, prastos įrangos ir kokybiškos įrangos bei medžiagų - nebūna. Į tai visada reikia atkreipti dėmesį. Nes, kaip žinia, šykštus moka du kartus. Dar kainą lemia ir atstumas iki kliento namų bei transporto išlaidos.

Kokia reikalinga gręžinio apsaugos zona?

Gręžinio savininkas privalo jį tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti, užtikrinti požeminio vandens išteklių apsaugą nuo išsekimo ir užteršimo.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu (toliau - Tvarkos aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys.

Aplink požeminio gėlo vandens, kai jo neplanuojama vartoti maisto gamybai, mineralinio vandens, kai jo neplanuojama vartoti kaip geriamojo vandens, ir individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio gėlo vandens vandenvietes nustatoma tik 1-oji VAZ juosta, kurios dydis, nepriklausomai nuo vandenvietės grupės, yra 5 metrai aplink vandenvietę.

Kaip gręžinys atrodo?

Kaip atrodys gręžinys mano sode ar kieme - vienas iš dažnų klausimų, užsakant gręžinį. Niekas savo aplinkoje nenorime papildomų gelžbetonio ar panašių statinių. Jei tik jums priimtina, gręžinys gali būti ir po rožių krūmu -tai tik vienas iš daugelio variantų. Tik 0,3  metro gražaus mėlyno vamzdžio ir duraliuminio  ar plastikinė kepurėlė ant to vamzdžio - viskas, kas matysis po galutinių gręžinio įrengimo darbų, o tvarkant aplinką, jei tas vamzdis nepatinka, galite jį paslėpti po dekoratyviniu krūmeliu.

Tai viskas, kad lieka po gręžinio sumontavimo ir aplinkos tvarkymo darbų
Tai viskas, kad lieka po gręžinio sumontavimo ir aplinkos tvarkymo darbų. Gręžinio vamzdį nesunku paslėpti po krūmu.

Kaip išvalyti uždumblėjusį smulkų gręžinį?

Gręžinys yra įrenginys (nepriskiriamas statiniams), tai ne tik vertikaliai į žemė įstatytas vamzdis ir tiek. Gręžinyje ir aplinkoje apie jo filtrą vyksta fiziniai procesai. Dėl vandens srauto pritekėjimo į filtrą vyksta sufozijos procesas, dėl ko per ilgą laiką gręžinio filtro sėsdintuvas, o vėliau ir filtro dalis,  užsipildo smulkiomis dalelėmis, kurios vandens srauto nepakeliamos į paviršių. Tai, visų pirma, priklauso nuo eksploatuojamo sluoksnio sudėties ir gręžinio įrengimo kokybės, parinkto žvyro užpilo ir jo storio, nustatyto eksploatacijos režimo. Gręžinį išvalyti galima, kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Ar galima gręžinį įrengti tiesiog pačiame name?

Negalima, būtina sąlyga požeminio vandens gavybos gręžiniui- vandenvietės  apsaugos zona, kuri turi būti ne siauresnė kaip 5 metrai.

Kada gręžti?

Statybų eigoje, kai turite elektros įvadą, arba bet kada vėliau, visais atvejais - prieš aplinkos tvarkymą. Būtina įvertinti, kad reikalingas sunkios technikos privažiavimas ir statybinė aikštelė, kurios minimalūs parametrai 7 x 13 metrų. Pasitaiko atvejų, kai prie pastatytų ir aptvertų namų tenka išgriauti dalį tvoros.

Gręžinys ar šulinys?

Besąlygiškai gręžinys geriau nei šachtinis šulinys.

Į ką atkreipti dėmesį priimant gręžinį eksploatacijai?

Jei nevykdėte gręžinio įrengimo priežiūros, priimant gręžinį naudojimui, paprašykite:

  • pamatuoti gręžinio gylį;
  • pamatuokite gręžinio debitą bent jau po 1 valandos nepertraukiamo pompavimo siurbliu, kai siurblys sumontuotas virš gręžinio filtro ir vanduo vizualiai skaidrus;
  • dalyvaukite ir vandens lygių (statinio, dinaminio) matavimuose;
  • reikalaukite gręžinio ir atsiskaitymo už darbus dokumentų, gręžimo įmonė privalo parengti vandens gavybos gręžinio pasą ir gręžinį įregistruoti Gręžinių registre Lietuvos geologijos tarnyboje.

Visas vandenvietes ir gręžinius, kur išgaunama daugiau kaip 10 kubinių metrų (10 tūkst. litrų) vandens per dieną, privalu aprobuoti Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT).

Išteklių aprobavimo tvarką nustato LGT direktoriaus 2012 m. patvirtintas „Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninio) išteklių aprobavimo tvarkos aprašas". Jame nurodyta, kad aprobavimu siekiama nustatyti išteklių kiekį, jų kokybę ir jų naudojimo galimą poveikį aplinkai. Privaloma aprobuoti visų daugiau kaip 10 kubinių metrų vandens per dieną išgaunančių vandenviečių išteklius.

Kokiame gylyje turi būti siurblys?

Svarbiausia, kad siurblys būtų sumontuotas virš gręžinio filtro ir žemiau dinaminio vandens lygio siurbliui dirbant visa galia (tai yra veikiantis siurblys visuomet turi būti paniręs vandenyje, geriausiai  5-10 metrų  žemiau nusistovėjusio dinaminio lygio).

Kaip nustatyti, iki kokio gylio yra išgręžtas gręžinys?

Geriausia tai atlikti specialia matuokle arba galima pamatuoti vamzdžių ilgį leidžiant ištisinę filtrinę koloną. Paprasčiausia matuoklė -  ant valo pakabintas svarelis.

Koks yra gręžinio garantinis laikas?

  • Statinio garantinis laikas apibrėžtas Statybos įstatymo 36 straipsnyje ir negali būti trumpesnis kaip 5 metai;
  • Gręžinys yra įrenginys ir jo garantinis laikotarpis nustatomas rangos sutartimi, paprastai gręžinio filtrui suteikiama 5 metų garantiją, vamzdynui -10 metų, siurbliams, hidroforams ir kt. įrangai - pagal gamintoją, bet ne mažiau kaip 2 metų garantija.

Kiek grunto dalelių gali būti gręžinio vandenyje?

Dulkių ir smėlio dalelių kiekis vandenyje norminiais dokumentais nėra apibrėžtas, turi būti vartotojui priimtinas ir geriausia tą nustatyti sutartimi. Siurblio pase paprastai nurodomas maksimalus leistinas smėlio kiekis vandenyje procentais arba gramais kubiniame metre.

Kaip atstatyti gręžinio našumą po žiemos?

Jei gręžinio žiemą nenaudosite tik keletą mėnesių, jokių problemų neturėsite, jei tik gręžinys įrengtas kokybiškai. Pradėjus naudoti, rekomenduojama vandenį prieš vandens gerinimo filtrus papompuoti kokią valandą kitą laukan, jei vanduo susidrumstė, pompuokite ilgiau, kol vanduo nuskaidrės.

Kodėl kai kurios įmonės įrengia gręžinius pigiau?

Kaip ir bet kurioje kitoje veiklos srityje, jei įmonė nemoka mokesčių, naudoja nekokybiškas ar pigias medžiagas ir įrengimus, vengia ar visai neatlieka garantinių darbų, klientas trumpuoju laikotarpiu sutaupys. Bet ar verta rizikuoti? Juk gręžinys - ne vienadienis žaislas, jo greitai nepakeisi kitu,  ir į jo įrengimą reikia žiūrėti atsakingai.

 

ASA.LT informacija


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , El. paštas: info@svaiste.lt
Vandens gręžiniai, gręžinių projektai, arteziniai grežiniai, geoterminis šildymas. Senų vandens gręžinių valymas. Vandens siurbliai ir filtrai. Vandens filtravimo sistemos. Šilumos siurbliai.
Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Garliavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-393353, Mobilus: 370 614 75777, 370 622 77115, El. paštas: info@greziniai123.lt
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
Vandens filtrai
Sėlių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-66345, El. paštas: algirdas@artva.lt
Vamzdynų sistemos, potinkinės sistemos,vandens nuleidimo technologija, vandens surinkimo sistemos
Terminalo g. 10, Biruliškių km. Kauno raj., Kaunas
Telefonas: +370-37-314078, El. paštas: info@tece.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Saulius Mikalauskas,  UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai" direktorius Kaip pasiskaičiuoti vietinių inžinerinių tinklų įrengimo kainą?

Atsako Saulius Mikalauskas, UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai" direktorius

daugiau
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Wavin OPTIMA storasieniai EN1453 struktūrinės sienelės vamzdžiai
Pastato vidaus nuotekų sistema

Kaip pasirinkti patikimą, ilgaamžį ir komfortiško gyvenim...

PE vandentiekio sistema
PE vandentiekio sistema

Sistema skirta šaltam geriamam vandeniui tiekti

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Panardinami vandens siurbliai
Vandens siurbliai

Panardinami vandens siurbliai, vandens siurbliai Kaunas. ...

Tigris M1 sistemos panaudojimo sritis.
Kokybiški vamzdynai – kokybės garantas

Daugiasluoksnių plastikinių metalo polimerinių vamzdžių b...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Apdrausta vandens inžinerinė įranga

Vandens inžinerinės įrangos draudimas

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Atsarginės detalės LOWARA siurbliams

Visos detalės LOWARA siurbliams

Vakuuminiai siurbliai

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Pramoniniai siurbliai

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Panardinamas vandens siurblys
Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600", nuoma

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

1 2 3