Elektros instaliacija mediniame name

2017-01-06 11:58   Peržiūros : 34979   Spausdinti


Įrengiant elektros instaliaciją mediniame name, pirmiausia reikia atsižvelgti į priešgaisrinės saugos reikalavimus. Didelė dalis gaisrų mediniuose namuose kyla dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Elektros instaliavimą mediniuose namuose reglamentuoja "Elektros prietaisų instaliacijos įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės", "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės" ir "Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės".

Instaliavimo vietos

Laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtoje zonoje. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų - 20 cm. Horizontaliosios prasideda 15 cm nuo lubų ir grindų. Vertikaliosios zonos prasideda 10 cm nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm nuo patalpų kampų. Jungtukai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. Jungtukai įrengiami 105 arba 115 cm, o kištukiniai lizdai - 30  ir 115 cm nuo grindų. Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vardinė srovė didesnė negu 16 A (daugiau kaip 2 kW), turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros linija. Paslėptosios instaliacijos vamzdžiai, kanalai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti sandarūs, kanalai - uždari.

Atvirai instaliacijai laidai ir kabeliai gali būti tiesiami loveliais arba be jų. Tiesiant be lovelių, laidai tvirtinami 2 m nuo grindų, kintamai srovei esant aukštesnei kaip 50 V ir 75 V nuolatinės srovės įtampai. Jei kabeliai ar laidai kerta vamzdynus, tai tarp jų turi būti ne mažiau negu 50 mm, o iki dujų vamzdžio - ne mažiau kaip 100 mm. Jei nuo laidų ar kabelių mažiau negu 250 mm, jie turėtų būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų 250 mm į abi puses nuo vamzdyno.

Vidinės elektros instaliacijos taisyklės

Specialistai rekomenduoja instaliacijai naudoti nedegius kabelius ir laidus. Geriausi vadinamieji su triguba izoliacija behalogeniniai kabeliai. Iš tiesų tai dviejų sluoksnių izoliacijos apvalkalu kabeliai su nedegiu užpildu. Behalogeniniai kabeliai ir laidai degdami neišskiria nuodingų medžiagų. Dažniausiai jie yra pilkos spalvos, apvalūs, sunkiai lankstosi. Su degiu apvalkalu, laidų medinio namo instaliacijoje verčiau nenaudoti, net ir nedegiuose metaliniuose gofruotuose vamzdžiuose. Jie lankstūs kaip plastikiniai gofruoti vamzdžiai, nėra labai brangūs ir nedegūs. Dažnai laidai įrengiami degimą nepalaikančiuose plastikiniuose gofruotuose vamzdžiuose, tačiau jie degūs. Naudojant juos turi būti įrengiamas nedegus sluoksnis tarp instaliacinio vamzdžio  ir medienos. Nedegiu sluoksniu nuo konstrukcijų turi būti atskirti laidai ir kabeliai. Ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produkto paklotas turi nutolti į kiekvieną laido, kabelio, vamzdžio arba lovio pusę ne mažiau kaip 10 mm.

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir perdangas tarp aukštų reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių, lovių perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegiomis medžiagomis ir lengvai pašalinamu užpildu, kad negalėtų prasiskverbti ir susikaupti vanduo, plisti gaisras. Dažniausia tam naudojamos nedegios montavimo putos - jos įpurškiamos į tarpą tarp medienos ir vamzdžio. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir nutiesti naujus. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos, pertvaros ar perdangos. Laidai perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti naudojant izoliacinį vamzdį.

Instaliaciniai vamzdziai
1. Plastikinis instaliacinis vamzdis, 2. Metalinis instaliacinis vamzdis, 3 Nedegus (E30) kabelis, 4 Degimo nepalaikantis Behalogeninis kabelis, 5 Degimo nepalaikantis kabelis

Nedegių kabelių instaliacijai naudoti neverta, dažniausiai jie naudojami objektuose, kur elektros ėmėjai turi veikti gaisro metu: automatinė gaisro signalizacija ir gesinimo sistema, evakuacinis  ir avarinis (saugos) apšvietimas, dūmų ištraukimas, jungtys gaisrininkams. Tokie laidai bus reikalingi mediniams visuomeniniams statiniams. Vizualiai dažniausia tai būna oranžinės spalvos mažai lankstūs kabeliai. Žymėjimas E30, E60, E90 rodo laiką kurį šis laidas išsilaiko tam tikros tempratūros karštyje.

Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą sausą arba drėgną patalpą, visi vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą arba į lauką laidai turi būti sujungiami sausoje arba drėgnoje patalpoje.

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsižvelgiant į gamintojų nustatytus jų apkrovos ir klojimo būdų reikalavimus. Jei reikalavimai nežinomi, tai laidų ir kabelių skerspjūvių suma lovyje, skaičiuojant pagal jų išorinį skersmenį, įskaitant izoliaciją ir išorinius apvalkalus, neturi būti didesnė kaip 35 proc. ištisai uždaro lovio skerspjūvio ir 40 proc. dangčiu uždengiamo lovio skerspjūvio. Kiekvieno pluošto laidai ir kabeliai tarpusavyje turi būti sutvirtinti.

Laidų sujungimas

Laidai jungiami degimo nepalaikančiose instaliacinėse dėžutėse. Pati didžiausia gaisro tikimybė yra laidų jungimo vietoje. Laidų negalima sujungti susukant ir apsukant izoliacija. Jungimui geriausiai naudoti srieginius susukimus, jais laidai greičiausiai susukami, jų kontaktas tvirtas. Galima jungti ir sujungimo kaladėlėmis, kurių yra keli tipai. Kaladėlių, kur įkišti laidai priveržiami varžteliu, kontaktas labai geras ir patikimas, bet juos įrengti sunku, reikia atidžiai izoliuoti laidus. Per daug atviri laidai gali vienas su kitu susiliesti gana pilnoje laidų dėžutėje. Pastaruoju metu labai išplito kaladėlės su griebiamąja jungtimi, tačiau specialistai teigia, kad kontaktas jose nevisada patikimas.

Elektros instaliavimo įranga

Instaliacinė dėžutė

1-2. Instaliacinė dėžutė, 3. Šviestuvo jungiklis, 4. Rozetė, 5. Uždaroma rozetė

Rozetės turėtų būti parenkamos pagal naudojamų prietaisų galingumą. Jei bus naudojama 10 A rozetė daugiau kaip 2 KW elektros prietaisui, tai rozetė gali perkaisti ir gali kilti trumpas jungimas.


Šis trumpas jungimas įvyko šviestuvui išlydžius laido izoliaciją

Šviestuvai mediniame name neturėtų prispausti laido ta dalimi, kuri gali kaisti. Plokštieji šviestuvai su kaitrine lempute tvirtinami tiesiai ant lubų, bet laikui einant laidas nuo įkaitimo del blogo kontakto apsilydo, todėl gali įvykti trumpas jungimas.

gnybtas

1. Gnybtas kaladėle, 2. Laidų jungimo jungtis su griebikliu, 3. Laidų tvirtinimo dirželis, 4-5. Užsukamas laido antgalis,  6. Apkaba apvaliems laidams

Atvirąja instaliacija tiesiant degius laidus ar kabelius, atstumas nuo medinio paviršiaus arba kito degaus statybos produkto turėtų būti nemažesnis kaip 10mm. Tam gali būti naudojami laikikliai, kurie tvirtinami prie sienos ir turi atskirą laido laikymo sistemą. Jeigu nurodyto atstumo išlaikyti nėra galimybės, tai tą laidą ar kabelį reikia atskirti A1 degumo klasės statybos produktu (juostele), kurio kraštai į kiekvieną kabelio pusę išsikišę nemažiau kaip 10mm, arba laidus tiesti  nedegiame vamzdyje ar lovyje.

jungiklis

1. Automatinis saugiklis su nuotėkio rele, 2. Automatinis saugiklis

Automatinis saugiklis su nuotėkio rele naudojamas įrengiant elektros laidos drėgnose, šlapiose patalpose. Tipinis 16 A saugiklis linijoms iki 2 KW.

Instaliacija pastogės patalpose

Pastogės patalpose naudojama atviroji arba paslėptoji instaliacija. Atviroji turi būti įrengta naudojant nedegius kabelius arba nedegius laidus vamzdžiuose arba degius kabelius ir laidus A1 degumo klasės statybos produktų vamzdžiuose. Kabeliai, esantys žemiau negu 2,5 m nuo grindų, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Paslėptoji instaliacija turi būti įrengta sunkiai degiais (nepalaikančiais degimo) kabeliais arba degiais kabeliais ir laidais A1 degumo klasės vamzdžiuose, arba kabeliais ir laidais, nutiestais A1 degumo klasės statybos produktų sienose, pertvarose ir perdangose. Pastogės patalpose instaliacijos atšakos, nutiestos į ne pastogėje esančius elektros imtuvus, įrengiamos atvirai - vamzdžiuose iš metalo arba iš kitų ne žemesnės negu B degumo klasės statybos produktų, kuriais liepsna neplinta, arba paslėptai - A1 degumo klasės statybos produktų sienose, pertvarose ir perdangose.

Pastogės patalpose įrengiamų šviestuvų ir kitų elektros imtuvų komutavimo aparatai turi būti montuojami ne pastogės patalpoje arba pastogės patalpoje ant A1 degumo klasės statybos produktų sienos ar pertvaros, jei ji yra prie durų ir į pastogės patalpą užlipama laiptais.

Šviestuvų su 100 W ir didesnės galios kaitinamosiomis ir dujų išlydžio lempomis armatūroje turi būti naudojami laidai, kurių leistinoji izoliacijos įšilimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 100 C. Šviestuvų armatūroje naudojamų laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti tinklo laidų ar kabelių izoliacijos klasę.

Atšakų nuo išorinio apšvietimo linijų iki šviestuvų varinių laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis negu 1,5 mm2. Atšakos į šviestuvus turi būti įrengiamos naudojant specialius kontaktinius gnybtus, kad būtų galima įrengti nenutraukiant maitinimo linijos laidų.

Paslėptu būdu įrengiami apšvietimo įrenginiai turi būti montuojami į specialias dėžutes, specialius gaubtus arba į statybinėse konstrukcijose numatytas angas. Angų dangteliai turi būti iš A1 degumo klasės statybos produktų.

Bendrojo apšvietimo šviestuvų jungikliai turi būti įrengiami 0,8-1,7 m nuo grindų.

Atstumas nuo dujų vamzdžių iki jungiklių, šakučių lizdų ir elektros įrenginių elementų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

Jungiklius rekomenduojama įrengti sienoje, prie durų, netoli durų rankenos.

Medinių pastogių apšvietimo tinklo išjungimo įtaisai turi būti įrengti ne pastogės patalpose.

 

Blogas kontaktas tarp laidų gali sukelti kibirkštį. Siekiant to išvengti laidams sujungti geriausia specialiais kontaktais.

Plokšti prie lubų prigludę šviestuvai taip pat gali būti gaisro priežastis. Įkaitęs apatinis dangtis su laiku pažeidžia laido apvalkalą ir gali įvykti trumpas sujungimas. Naudoti reikėtų šviestuvus, kurių įkaitusios dalys nesiliečia su laidais ir mediena.

Laidų ir kabelių mažiausi leistinieji skerspjūviai

Instaliacijos sistema

Grandinės

Laidininkai

medžiaga

skerspjūvis, mm2

Stacionarioji instaliacija

Kabeliai ir izoliuoti

laidininkai

Galios ir apšvietimo grandinės

Varis

Aliuminis

1,5

2,5*

Signalizacijos ir kontrolės grandinės

Varis

0,5**

Neizoliuoti laidininkai

Galios grandinės

Varis

Aliuminis

10

16

Signalizacijos ir kontrolės grandinės

Varis

4

Izoliuotų laidų ir kabelių

lanksčiosios jungtys

Specialiųjų įrenginių ir

kontrolės prietaisų grandinės

Varis

0,75

Kitoks pritaikymas

0,75***

*Operatoriaus tinkle mažiausias skerspjūvis - 16 mm2. Aliumininių laidininkų jungtys turi būti išbandytos ir aprobuotos konkrečiam naudojimui.

**Signalizacijos ir kontrolės grandinių laidininkų, jungiamų prie elektroninių prietaisų, mažiausias skerspjūvis - 0,1 mm2.

***Signalizacijos ir kontrolės grandinių lankstiesiems septynių ir daugiau gyslų kabeliams, jungiamiems prie elektroninių prietaisų, mažiausias skerspjūvis - 0,1 mm2.

 

 


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama

 

Komentarai
Unknown_user_thumb
MR_Marekas

Geras, naudingas straipsnis. Dar norėčiau pasiteirauti kokius jungiklius rinktis? [url=http://www.viltesa.lt/c/el-valdymo-ir-kontroles-iranga-3/pramoniniai-automatiniai-jungikliai-234]Pramoniniai automatiniai jungikliai[/url]man rekomenduojami labiau nei kitokie. Ką patartumėte Jūs?

2015-01-28 09:29
Unknown_user_thumb
luka_montego

Tikrai super informatyvus straipsniukas. :) Tik dar vienas klausimėlis. Kokie elektros montavimo įrankiai yra kokybiškiausi. Niekaip negalime išsirinkti tikrai patvarios įrangos, o laikas jau labai tiksi.

2016-10-20 11:37
Unknown_user_thumb
Driukis

Siūlau rinktis Liregus prekes, naujieji jungiliai tylūs ir maloniai jungiami. Pajungime - spyruokliniais kontaktai, jungiami l.greitai.  

2017-08-30 13:00
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Čerpių g. 5A, Neveronių k., Neveronių sen, Kauno r.
Mobilus: +370-698-53565, El. paštas: ipsum.info@gmail.com

A. Mickevičiaus g. 6 - 413, Kaunas
Telefonas: +370-37-704893

+370-645-01517, Panevėžys
Telefonas: +370-645-01517, Mobilus: +370-645-01518

Skersinės Sodų 6-oji g. 135, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737601 , El. paštas: sviesos.srautai@gmail.com

Veiverių g. 51A, Kaunas
Telefonas: +370-615-562444, Mobilus: +370-657-74847, El. paštas: info@transeco.lt

Rinktinės g. 15-84, Vilnius
Mobilus: +370-698-22091 , El. paštas: umbrasasvaldas@gmail.com

Šilutės pl 2, Klaipėda
Telefonas: +370-46-390931, El. paštas: info@voltas.lt

A. Juozapaviciaus 6/Slucko 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2492981, El. paštas: info@weg.lt

Gabijos g. 32, Vilnius
Telefonas: +370-67-267465, El. paštas: info@4e.lt

Saltoniškių g. 14, Vilnius
Telefonas: +370-5-2738300, El. paštas: info@lt.abb.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17
 VEI virsininkas Jurgis Dumbrava Ar tiesa, kad dabar elektros kabeliai turi turėti nurodytą gaisrinės saugos klasę?

Atsako Jurgis Dumbrava, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas

daugiau
Vilda Kiršytė, UAB „Knauf" projektų koordinatorė Kaip įrengti garso izoliaciją elektros lizdų vietose?

Atsako Vilda Kiršytė, UAB „Knauf“ projektų koordinatorė

daugiau
Ar efektyvūs specialūs elektros taupymo prietaisai?

Atsako Gediminas Isoda, elektros energetikos specialistas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros instaliacija, elektros montavimo darbai

Elektros montavimas, elektros instaliacija, elektros lizd...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

LED apšvietimas, elektros jungtys

Lietuvos Vokietijos UAB "Gerhard Petri Vilnius" ieško par...

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Elektros paskirstymo skydai

Sklendžių valdymo skydai, elektros paskirstymo skydai

Automatinės elektros spintos

Elektros automatinio valdymo spintos

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Elektros paskirstymo dėžė
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius
Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500", nuoma

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

Delta rudas jungiklis
Paviršinio bei įleistinio montažo jungikliai

Elektronikos įrenginiai Jūsų namams

Įleistinio bei paviršinio montažo kištukiniai lizdai

Įvairių spalvų kištukiniai lizdai (rozetės)

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Elektros generatoriai

Generatoriai Vilniuje, elektros generatorius, elektros en...

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Varžų matavimai Vilniuje

Varžos matavimas.

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

1 2