Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

2017-09-13 16:55   Peržiūros : 8615   Spausdinti


Šiuo metu gipskartonis yra viena iš populiariausių apdailos bei pertvarų medžiagų. Elektros jungiklių ir kištukinių lizdų dizainas bei montavimas irgi maksimaliai pritaikyti gispskartonio apdailai.

Elektros instaliacija po gipskartoniu

Elektros instaliacijos montavimą reglamentuoja „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės", kurių nauja redakcija įsigaliojo nuo 2017 metų birželio 1 d. Ypatingų reikalavimų elektros pravedimui po gipskartoniu nėra.

„Gyvenamosios ir administracinės paskirties patalpose paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų - 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vardinė srovė didesnė kaip 16 A, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros linija".

Elektros kabeliai suskirstyti į klases pagal degumą, dūmų susidarymą ir kt. gaisrinės saugos požymius.  Dažniausiai gipskartonis naudojamas derinyje su nedegiomis medžiagomis, todėl ypatingų reikalavimų pravedamiems kabeliams irgi nėra. Dažniausiai kabeliai vedami apatinėje, kiek rečiau - viršutinėje sienos dalyje. Kabeliai pravedami siaurose instaliacinėse zonose, kad vėliau būtų aišku, kur jie yra ir nebūtų pažeisti, pavyzdžiui, kabinant spintas ir pan.

Gyvenamosiose patalpose elektros instaliacijos kabeliai gipskartonio konstrukcijoje retai apsaugomi apsauginiais loviais ar vamzdžiais. Nors aiškinama, kad jie reikalingi, kad būtų paprasčiau pakeisti susidėvėjusius ar kažkaip pažeistus kabelius, tačiau praktikoje tai sunkiai įgyvendinamas uždavinys.

Instaliacijai naudojami trijų izoliacinių sluoksnių kabeliai su degimo nepalaikančiu sluoksniu. Gaisrinės saugos inžinieriniuose įrenginiuose kabeliai turėtų būti apsaugoti priešgaisrinėmis konstrukcijomis arba naudojami nedegūs kabeliai.

Elektros instaliacija gali būti pravedama tiek izoliaciniame sluoksnyje, tiek sluoksnyje tarp izoliacijos ir gipskartonio.

Izoliaciniame sluoksnyje pravedami kabeliai yra viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurios prarandamas izoliacinio sluoksnio sandarumas. Ties kištukiniu lizdu laidas  praduria garo izoliacinę plėvelę, todėl pravedimo vieta turėtų būti kruopščiai izoliuojama. Yra specialios laidų praėjimo izoliacinės tarpinės, juostos, jei tokių neturime, galima pasidaryti iš patikimų (neatsiklijuojančių ilgus metus) lipnių juostų. Laidai pertvarinėse sienose yra prakišami per angas, kurios būna specialiai padarytos pertvariniame profilyje.

Instaliacinių dėžučių montavimas gipskartonyje

Instaliacinėse dėžutėse laidai sujungiami su rozetėmis arba jungikliais. Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinės plėvelės, todėl tarp gipskartonio ir garo izoliacinė splėvelės paliekamas tarpas. Dažniausiai tarpas susidaro tvirtinant profilį ant garo izoliacinės plėvelės. Tačiau yra galimybių palikus kiek laisvesnę garo izoliacinę plėvelę įspausti instaliacinę dėžutę. Meistrai rekomenduoja naudoti profilinį tarpą, tada esamame tarpe laisvai galima pravesti laidus.

Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinio sluoksnio.
Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinio sluoksnio.


Dažniausiai tvirtinant gipskartonį prie profilių daroma skylutė, pro kurią prakišamas elektros laidas. Panašiu būdu laidas prakišamas ir montuojant antrąjį gipskartonio sluoksnį. Vėliau šalia laido per abu gipskartonio sluoksnius išgrežiama instaliacinės dėžutės skersmens anga. Visais atvejais, tiek išorinių sienų apdailai, tiek pertvaroms, „Knauf" specialistai rekomenduoja naudoti du gipskartonio sluoksnius, nes tokia konstrukcija padidina garso izoliaciją bei sumažina plokščių trūkimo pavojų.

Be to, kai ypač svarbu gerai izoliuoti garsą, verta pagalvoti apie paviršinį instaliacijos montavimą, nes rozetės, kištukai, jungikliai ir kiti elementai sumenkina konstrukcijos garso izoliacijos gebą. Jei tai neįmanoma, bent išdėstyti instaliacijos taškus taip, kad nesutaptų su kitoje pusėje esančia instaliacija. Ir instaliacinius elementus montuoti įrengtose dėžutėse, kurios suformuojamos iš gipso plokščių, atitinkančių apkalą, t.y. reikalingas toks pat storis. Tokiu būdu galima maksimaliai sumažinti instaliacijos taškų daromą neigiamą įtaką bendrai atitvaros garso izoliacijai.

Pagerintai garso izoliacijai formuojama papildoma instaliacinė dėžutė iš gipso plokščių.
Pagerintai garso izoliacijai formuojama papildoma instaliacinė dėžutė iš gipso plokščių.

Tradiciškai, kai kištukinis lizdas montuojamas virš gipskartonio, instaliacinė dėžutė pritvirtinama prie gipskartonio specialiais metaliniais sparneliais. Kol vyks apdailos darbai, ji dažniausiai užkemšama kokia nors medžiaga, kad neišsipurvintų.

Sukant varžtelį sparnelis prisispaudžia prie gipskartonio ir tvirtai įtvirtina instaliacinę dėžutę.
Sukant varžtelį sparnelis prisispaudžia prie gipskartonio ir tvirtai įtvirtina instaliacinę dėžutę.

Dabar sparčiai populiarėja į gipskartonį įleidžiami kištukiniai lizdai. JUNG Lietuvoje prekiauja LS ZERO serijos kištukiniais lizdais, jungikliais, valdymo blokeliais ir kita elektros instaliacija, kuri sumontuojama taip, kad yra tarsi įaugusi į sieną. Instaliacinės dėžutės tvirtinimas toks pat, tačiau dėžutė tvirtinama prie gilesnio gipskartonio sluoksnio. LS ZERO instaliacijos komponentai gali būti montuojami ne tik sienose, bet ir balduose ar kitose plokštumose. Šios serijos įranga pagaminta ir montuojama taip, kad bet kuriame tvirtinimo paviršiuje jie sudaro idealią plokštumą.

LS ZERO serijos jungiklių ir kištukinių lizdų rėmeliai su paviršiais sudaro idealią plokštumą.
LS ZERO serijos  jungiklių ir kištukinių lizdų rėmeliai su paviršiais sudaro idealią plokštumą.

Kištukinių lizdų ir jungiklių montavimo gipskartonyje darbo eiga

JUNG gamintojo LS ZERO serijos įranga montuojama ant dviejų sluoksnių gipskartonio ir yra komplektuojama su montavimui reikalingais rėmeliais ir kitais elementais. Rėmelio storis - 12,5 mm - toks pat kaip ir plokštės.

LS ZERO jungiklio gipskartonyje montavimo brėžinys ir schema.
LS ZERO jungiklio gipskartonyje montavimo brėžinys ir schema.

Pirmiausia gipskartonyje reikia išpjauti reikiamo ilgio ir pločio angą.

Pakuotėje esantis polistireninis putplastis tuo pačiu yra ir matmuo angai
Pakuotėje esantis polistireninis putplastis  tuo pačiu yra ir matmuo angai. Pažymime tiek išorines ribas, tiek centrus, kur bus gręžiamos skylės.

Išgręžiamos skylės instaliacinėms dėžutėms.
Išgręžiamos skylės instaliacinėms dėžutėms.

Gipskartonio rėžtuku perpjauname viršutinį gipskartonio sluoksnį ir jį išimame
Gipskartonio rėžtuku perpjauname viršutinį gipskartonio sluoksnį ir jį išimame.

Įstatome instaliacines dėžutes į gipskartonį ir pritvirtiname.
Įstatome instaliacines dėžutes į gipskartonį ir pritvirtiname.

Prieš apdailą dar įstatomas specialus kištukinio lizdo rėmelis
Prieš apdailą dar įstatomas specialus kištukinio lizdo rėmelis. Jis kiek prisukamas, bet ne iki galo. Tada gulsčuku nustatomas horizontalumas ir varžteliai galutinai prisukami.  Rėmelio  paviršius turi sutapti su gipskartonio paviršiumi. Tuomet turėsite vienodo pločio tarpelį tarp gipskartonio ir kištukinio lizdo ar jungiklio rėmelio.

Instaliacinės dėžutės apdaila

Gipskartonis gerokai palengvina instaliacinės dėžutės įstatymą. Mūro sienoje įdėti dėžutę tikras menas, ypač taip, kad ji dar ir patikimai laikytusi, būtų stabili ir užtikrintų sandarumą. Jeigu naudojate JUNG LS ZERO serijos instaliaciją, tuomet tai padaryti šiek tiek paprasčiau, nes instaliacija speciliai pritaikyta gipsokartoninėms plokštėms.

Tradiciniu būdu, kai rozetė ar jungiklis išlindę į išorę, nedaroma beveik nieko, tik nugruntuojama ir dažoma. Labai retai dedamas glaisto sluoksnis. Su juo darbo pakanka užlygint gipskartonio plokščių tarpus.

Su įleistomis rozetėmis ir jungikliais darbo daug neprisideda. Tarpo glaistymui naudojamas tas pats glaistas, kuris naudojamas plokščių siūlių glaistymui. „Knauf" rekomenduoja naudoti UNIFLOTT glaistą. Tai universalus glaistas, itin mažai susitraukiantis siūlėse bei pasižymintis elastingumu ir atsparumu trūkiams. Vienu glaisto sluoksniu galima užpildyti gilią siūlę. Vėliau Uniflott glaisto paviršius šlifuojamas ir gaunamas glotnus bei lygus paviršius. Panašus paviršius išgaunamas ir naudojant baigiamuosius glaistus, pavyzdžiui, Multifinish. Siekiantys išgauti idealų lygumą, suprantama, gali naudoti kitus baigiamuosius glaistus, pvz, Knauf Super Finish.

Gipskartonį ir rėmelį reikėtų nugruntuoti. „Knauf“ rekomenduoja Tiefengrund
Gipskartonį ir rėmelį reikėtų nugruntuoti. „Knauf" rekomenduoja Tiefengrund.

Paruoštas Knauf Uniflott glaistas turi būti grietinėlės konsistencijos
Paruoštas Knauf Uniflott glaistas turi būti grietinėlės konsistencijos. Sausi glaisto milteliai pilami į vandenį ir išmaišomi.

Glaistant rozetės rėmėlis gali būti atidengtas, gali būti uždengtas
Glaistant rozetės rėmėlis gali būti atidengtas, gali būti uždengtas. Atidengus glaistas gali patekti į vidų, uždengus putplasčiu vėliau reikės jį kruopščiai nuimti.


Glaistas išlyginams ilgąja glaistykle. Po pirmo glaistymo verta kiek pašlifuoti ir uždėti dar vieną ar kelis sluoksnius iki paviršius bus lygus.

Glaistas pradžioje šlifuojamas grubesniu (70- 100 numerio), vėliau 150-200 numerio šlifavimo popieriumi.
Glaistas pradžioje šlifuojamas grubesniu (70-100 numerio), vėliau 150-200 numerio šlifavimo popieriumi.

Voleliu dažomas gipskartonio paviršius.
Voleliu dažomas gipskartonio paviršius.

Rozečių ir jungiklių pajungimas

JUNG siūlomos rozetės ir jungikliai mėgstami tiek elektrikų, tiek interjero dizainerių. Nors brangesni, bet verti dėl savo kokybės ir dizaino.

Jung kištukiniai lizdai pasižymi ilgai veikiančiu mechanizmu
Jung kištukiniai lizdai pasižymi ilgai veikiančiu mechanizmu ir turi paprastą, bet patikimą laidų griebtuvą. Pakanka įkišti laidą, kad jis tvirtai prisispaustų.

Darbiniai rozetės ar jungiklio laidai jungiami prie kištukinio lizdo ar jungiklio laidų.

Darbiniai rozetės ar jungiklio laidai jungiami prie kištukinio lizdo ar jungiklio laidų.

Kiti JUNG instaliacinėje dėžutėje esantys laidai susukami arba sujungiami čipsais. Visada paliekama laidų atsarga, jei reikėtų papildomo jungimo.

JUNG jungikliai.
JUNG jungikliai. Kairėje pusėje jungiklis su grįžimu. Matoma spyruoklyte jungiklio klavišą laiko vienoje padėtyje. Jei yra keli jungikliai, jų klavišai atrodys gerokai estetiškiau būdami vienodose pozicijose.

Jungiklių ar rozečių mechanizmas įtvirtinamas instaliacinėje dėžutėje.
Jungiklių ar rozečių mechanizmas įtvirtinamas instaliacinėje dėžutėje.

Įleidžiami JUNG jungikliai
Įleidžiami JUNG jungikliai.

JUNG LS ZERO serijos jungikliai
JUNG LS ZERO serijos jungikliai ir kištukiniai lizdai yra paprasto ir estetiško dizaino, įvairių spalvų, juos nesunku pritaikyti prie sienų spalvos ar sukurti įdomų kontrastą.

Jungikliai per kelis aukštus

Vienas iš sudėtingiausių jungimo būdų yra jungimas per kelis aukštus. Kai jūs užlipate į kitą aukštą, galite tiek apačioje, tiek viršuje įjungti ar išjungti apšvietimą. Į apačioje ir viršuje esančius jungiklius suvedama daugiau laidų, ypač jei tai laiptinė, kur taip pat yra ir jungiklis dar kitam aukštui.

Jungiklio laidai antrame aukšte tarp pirmo ir trečio aukštų
Jungiklio laidai antrame aukšte tarp pirmo ir trečio aukštų.

Kai susiveda didelis laidų kiekis, optimaliai išspręsti jungimą padeda specialus JUNG jungiklis.

JUNG jungiklių blokelis
JUNG jungiklių blokelis, valdantis koridoriaus šviesas tarp pirmo - antro,  antro - trečio aukštų ir antro aukšto koridoriaus.

Sergejus Jeriomenko, autoriaus nuotraukos

Jei Jums reikia konsultacijos, visada galite kreiptis į „Knauf" specialistus telefonu +370 5 213 2222

Jei Jums reikia konsultacijos, visada galite kreiptis į „Knauf" specialistus telefonu +370 5 213 2222.

Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus. II dalis – darbų eiga

Elektros instaliacija, elektros dėžutės montavimas, kaip pajungti elektros jungtuka, elektros jungtuko pajungimas. Jungiklio montavimo klaidos. Jungiklių ir kištukinių lizdų montavimas.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Labai nepatogu ir neestetiška, kai per visą patalpą driekiasi elektros maitinimo, duomenų perdavimo bei kitų multimedijos prietaisų laidai. Šiam chaosui išvengti „OBO Bettermann" turi praktišką ir paprastą sprendimą

Instaliacinė dėžutė Elektros instaliacija mediniame name

Įrengiant elektros instaliaciją mediniame name, pirmiausia reikia atsižvelgti į priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Diodinis apšvietimas reklamai LED (šviesos diodų) apšvietimas

Kas yra šviesos diodų apšvietimas, LED apšvietimo pritaikymas, diodinio apšvietimo montavimas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 25
Elektros įranga. Jungikliai, jungiklių rėmeliai, kištukiniai lizdai - rozetės, potinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, virštinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, montavimo dėžutės, lempų lizdai, tv, sat, radio, audio, usb, kompiuterio lizdai, termostato reguliatoriai, skambučių mygtukai.
Skroblų g. 19, Vilnius
Telefonas: +370-5-2336476, +370-5-2334658, El. paštas: office@liregus.lt
Prekiaujame elektros varikliais, dažnio keitikliais, reduktoriais bei moto reduktoriais
Savanorių pr. 219, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611112, Mobilus: +370-620-31277, El. paštas: info@bevi.lt
Elektros paskirstymo skydai, automatinio rezervo įjungimo skydai
Tvenkinių g. 39, Buivydiškių km., Vilniaus raj., Vilnius
Telefonas: +370-698-16789, Mobilus: +370-698-16789, +370-685-13083, El. paštas: antanas@agelectric.lt
Laidai, kontaktai,kabeliai, paskirstymo spintos, LED, oficialus KLUS atstovas Lietuvoje.
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Šildymo sistemos
Smolensko g. 6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2136633, +370-5-2136634, El. paštas: SalesLT@nvent.com
1 2 3 4 5 ... 25
Girliandos Ar šventinės girliandos gali būti pavojingos ir kaip vartotojams įsitikinti jų kokybe?

Atsako Arvydas Naina, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Raychem sniego tirpinimo sistemos – įvažiavimų, įėjimų ir laiptų apsaugai nuo apledėjimo

Pilnai automatizuota įvažiavimų, įėjimų, rampų, pakrovimo - iškrovimo aikštelių ir laiptų apsauga nuo apledėjimo ir s...

USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų
USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų

USB kroviklis montuojamas vietoje kištukinio lizdo, kištu...

Jungikliai, rozetės
Potinkiniai jungikliai ir kištukiniai lizdai

Potinkiniai, įleistinio montažo jungikliai ir kištukiniai...

Tv lizdai
Radio, sat, kompiuterio, usb, tv lizdai

Radio lizdai, TV lizdai, SAT lizdas, kompiuterio lizdas, ...

Kištukiniai lizdai - rozetės

Kištukiniai lizdai - rozetės, rozetės dėžutė, dviguba roz...

Elektros jungiklių rėmeliai

Jungiklių rėmeliai, rozečių rėmeliai.

Pogipsinės elektros dėžutės
Elektros montažinės dėžutės

Elektros paskirstymo dežutės, potinkinės dežutės, rozeči...

Elektros jungikliai
Elektros jungikliai

Elektros jungikliai, šviesos jungikliai, sensoriniai jung...

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Elektros paskirstymo skydai

Sklendžių valdymo skydai, elektros paskirstymo skydai

Grindyse montuojama kanalo sistema

Biurų vadovai vis dažniau prašo įdiegti modernias, efekty...

DP-MOC laikiklis Laikiklis skirtas pakabinti profilį troseliais, tinka: PDS-4,Micro-Alu, GIP profiliams
Laikiklių sistemos LED apšvietimui

LED apšvietimo laikiklis

Elektros energijos skaitikliai
Elektros energijos skaitikliai

Indukciniai elektros skaitikliai, elektroniniai elektros ...

Dažnio keitikliai Bevi, UAB
Dažnio keitikliai Bevi, UAB

Dažnio keitikliai

IDOL šoninis kištukas KIST24012
Kištukai LED apšvietimui

Kištukas LED apšvietimui

Elektros transformatoriai

Transformatoriai Vilniuje, prekyba transformatoriais

Elektros variklių, reduktorių bei motoreduktorių, dažnio keitiklių pardavimas Lietuvoje

Elektros variklių, reduktorių bei motoreduktorių, dažnio ...

RGB Valdiklis (IR 72W)
RGB Valdiklis (IR 72W)

RGB Valdikliai

TRF8 RGB LED Juostų Valdiklis
TRF8 RGB LED Juostų Valdiklis

TRF8 RGB LED juostos valdiklis

Aliumininis elektros instaliacinis kanalas signo BA

REHAU gaminamas aliumininis elektros instaliacinis kanala...

1 2 3