asa.lt
Patalpinta: 2008-11-10 15:13   Atnaujintas: 2015-07-28 13:06   Komentarai: 0   Peržiūros nuo 2009-08-25: 327

Uždumblėję gręžiniai
2014-11-10 15:12

Klausimas: Ką daryti - gręžinyje nėra vandens? Dažniausiai ši problema atsiranda dviem atvejais: po ilgalaikės (kai kada daugelio metų) gręžinio eksploatacijos pertraukos ir intensyvaus vandens ėmimo iš mažo našumo klodo, kai aplinkui atsiranda nauji gręžiniai, ir visiems jiems vandens nebeužtenka.

Ar galima atstatyti gręžinio produktyvumą? Antruoju atveju reikėtų gręžti naują gręžinį - iki klinčių, kur gėlo vandens atsargos kol kas dar yra didelės. Pirmuoju atveju priežastis slepiasi gręžinio uždumblėjime, t.y. gręžvietės zonos kolmantacijos (grunto, filtro ir pan. porų už(si)kimšimas smulkiomis (molio, dulkių, smėlio) dalelėmis, vykstant geofiltracijai) procesas sustabdė vandens patekimą į gręžinį. Yra keletas gręžinio atgaivinimo būdų. Paprastai tai - įsiūbavimas suspausto vandens srove (pavyzdžiui, iš gaisrinės žarnos); dažniausiai smulkiuose gręžiniuose tai padeda.

Tokių problemų paprastai kyla smulkiuose gręžiniuose, kita vertus - po ilgesnės pertraukos - jos galimos ir giluminiuose gręžiniuose. Gręžinio eksploatacijos atnaujinimui vykdomas visas kompleksas operacijų:

  • gręžinio valymas;
  • įsiūbavimas suspaustu vandeniu;
  • praplovimas specialiais reagentais;
  • hidrosmūgis.

Iki uždumblėjusio gręžinio remonto darbų pradžios, tam, kad išsiaiškintume esančias problemas ir galėtume sudaryti jų pašalinimo priemonių planą, filmuojant gręžinio stulpą, atliekami eksploatacinės kolonos tyrimai. Po to iš gręžinio išvalomi susikaupę nešvarumai. Kita vertus, pagrindinė priežastis - vandenį priimančios gręžinio dalies uždumblėjimas.

Nuo plaunamosios mašinos į gręžinį žarnomis paduodama galinga oro - vandens mišinio srovė, kuri ne tik nuo gręžinio dugno išplauna susikaupusį smėlį, bet ir išvalo gręžvietės zoną - t.y. ertmes porėtoje uolienoje aplink filtruojančią kolonos dalį, tą įtakoja ir kavitacijos reiškinys. 10 - 15 atmosferų slėgis leidžia pakankamai efektyviai „pažadinti" vandens pritekėjimą.

Esant reikalui, praplaunama specialiais reagentais. Kraštutiniu atveju naudojamas hidrosmūgio metodas, kas, tiesą sakant, senam gręžiniui, kurio vamzdžiai nevienodai surūdiję, yra pakankamai pavojinga: gali būti pažeistas kolonos vientisumas.

Asa.lt


Kategorijos: Vandens gręžiniai, šuliniai