Atnaujinta: 2017-06-09 09:54  Peržiūros: 2720 

GELMITA, UAB


GELMITA, UAB
Adresas
Visorių g. 27
Vietovė
Vilnius
Telefonas
Faksas
Mobilus tel.
+370-616-00025
el. paštas
Tinklalapis
Darbo laikas:


Trumpas aprašymas

Vandens gręžiniai. Geoterminio šildymo gręžiniai. Vėdinimo sistemos.


Raktažodžiai:

Gręžinys, gręžiniai, vandens, vanduo, arteziniai [+]

UAB "Gelmita"- apie mus.

UAB „Gelmita" sėkmingai darbus pradėjo vykdyti nuo 2008 m.
Įmonė turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę projektuoti ir įrenginėti įvairios paskirties gręžinius. Taip pat įmonė turi Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.
UAB „Gelmita" turi ryškią viziją tapti išskirtine, patikima įmone Lietuvoje, siūlančią klientams modernius, draugiškus gamtai, ir taupančius energiją vandens tiekimo ir šildymo sistemų sprendimus. Įmonė didelį dėmesį skiria darbo kultūrai, bendravimui su klientais, stengiasi išsiaiškinti jų poreikius ir pasiūlyti geriausią sprendimą.

Vizija
Tapti išskirtine, patikima įmone Lietuvoje, siūlančia klientams modernius, draugiškus gamtai, ir taupančius energiją vandens ir šildymo sistemų sprendimus.
Prioritetą teikti atsinaujinantiems energijos šaltiniams.

Misija
Siekti nuolatinio įmonės vertės augimo.
Išnaudoti profesinio tobulėjimo galimybes.
Padėti sukurti namų vertę klientams.

Vertybės
Gerbia klientus ir jiems padeda.
Ypatingą dėmesį skiria darbo kultūrai, profesionalumui ir patikimumui.
Pasitiki savo komandos nariais.

VANDENS GRĘŽINIAI

Vandens gręžinys - tai gėlo ir tyro vandens šaltinis. Įsirengę nuosavą vandens gręžinį Jūs turėsite galimybę vartoti aukštos kokybės geriamąjį šaltinio vandenį ir liksite visiškai nepriklausomi nuo centralizuoto vandentiekio. Taipogi turėsite pigų ir patikimą vandens šaltinį savo namuose.

Vandens gręžinių tipai

Gręžiniai būna kelių tipų: nespūdiniai arba mažai spūdiniai pragręžti į viršutinius vandeninguosius sluoksnius ir spūdiniai, arba kitaip arteziniai. Švarų vandenį galima gauti gilesniuose vandeninguose sluoksniuose kuriuos nuo taršos apsaugo storas grunto sluoksnis arba dar geresnė situacija jei viršuje yra grunt inius vandenis lėtai filtruojanti ir laikanti vandenspara.

Vandens gręžinio pagrindinės dalys

vandens priėmimo - šioje dalyje dažniausiai įtaisomas filtras - tai apsauginis ekranas neleidžiantis smėliui ir žvyrui patekti į gręžinį, bet puikiai praleidžiantis vandenį (filtrai būna dviejų rūšių - plyšeliniai ir tinkleliniai)-

viršfiltrinio vamzdžio, prie kurio tvirtinamas filtras.Šiuo vamzdžiu pumpuojamas vanduo kyla į viršų;

"sėsdintuvo", kuriame nusėda įvairios dalelės.

Gręžinio sienelėms sutvirtinti gręžimo metu dažniausiai naudojamas molio skiedinys. Filtrinė kolona apipilama frakcionuotu 2 - 3 mm frakcijos žvyru. Jis sulaiko smėlio daleleles nuo patekimo į gręžinį ar filtro užkimšimo. Išgręžus gręžinį vykdomas (iš)atpumpavimas 2 parų laikotarpyje ir nustatomi pagrindiniai gręžinio hidrodinaminiai parametrai: statinis ir dinaminis lygiai, debitas bei paimami vandens pavyzdžiai cheminei vandens analizei (požeminis vanduo kasdieniniam vartojimui turi atitikti higienos normas HN 24 : 2003. Šis dokumentas nustato "geriamojo vandens saugos ir kokybės" reikalavimus).

Būtini leidimai gręžiniui įsirengti Vandens gręžinių įrengimą reglamentuoja LAND 4-99 "Gręžinių vandeniui tiekti projektavimo ir įrengimo tvarka". Statybos įstatymas netaikomas nustatant žemės gelmių naudojimo paskirties statinių reikalavimus. Leidimas vandens gręžiniui įrengti yra nustatyta tvarka suderintas gręžinio techninis projektas.

GEOTERMINIAI GRĘŽINIAI

Geoterminis šildymas pasižymi ekologiškumu ir eksplotavimo taupumu, kadangi šildymui panaudojama žemės šiluma. Tai sistema, nereikalaujanti didelio dėmesio eksploatacijai, patogi valdymu, neteršianti gamtos (jokių pašalinių produktų) bei ženkliai sumažinanti būsto šildymo kaštus.

Geoterminės energijos išgavimas gręžiniais įmanomas praktiškai visur, nes natūralių gruntų temperatūra su gyliu didėja priklausomai nuo geoterminio gradiento (Lietuvoje jis sudaro apie 3°C per 100 metrų gylio pakopą). Tam tikslui įrengiamas 190-243 mm skersmens nuo 60-80 iki 100-120 m gylio gręžinys (arba du ir daugiau gręžinių) ir juose sumontuojami vertikalūs "U" formos kolektoriai. Juos sudaro plastikinis vamzdynas, kuriame cirkuliuoja neužšąlantis skystis (etilenglikolis arba propilengliukolis). Gręžinio ertmė užpildoma frakcionuotu žvirgždo, smėlio arba molio užpildu. Priklausomai nuo šilumos siurblio galingumo (apšildomo pastato ploto ir jo šiluminės varžos), nustatoma kokio ilgio vamzdyną reikės sumontuoti. Pagal tai parenkami gręžinių gyliai ir jų skaičius.

ŽEMĖ - VANDUO

Žemė yra natūralus, iki šiol neišnaudotas šilumos šaltinis. Gautą šilumą galima panaudoti būsto šildymui, vėsinimui ar karšto vandens ruošimui. Siurblio veikimo principas nesudėtingas. Sklype įrengiamas natūralios šilumos rinktuvas - kolektorius, kuris iš žemės surinktą šilumą perduoda šilumos siurbliui. Kadangi šiluma imama iš aplinkos, eksploatacija yra nebrangi, o elektros energija yra naudojama tiktai šilumos surinkimo ir perdavimo procesui palaikyti.

Horizontalus

Čia naudojama 1,2 - 1,5 m gylyje susikaupusi saulės energija, kurią perneša vanduo. Klojant tokį kolektorių į žemę yra užkasamas PE tipo vamzdis, Kuriame cirkuliuoja neužšąlantis skystis. Šį skystį žemės paviršiuje esanti energija sušildo keliais laipsniais. Paprastai vamzdžiui reikia 400 - 800 kvadratinių metrų ploto sklypo. Iš paviršinio dirvos sluoksnio absorbuojama šiluma nedaro jokio poveikio augalijai. Tačiau tokio kolektoriaus nerekomenduojama naudoti jeigu norite, kad šilumos siurblys vasara pasyviai vėsintų jūsų patalpas.

Vertikalus

Jei Jūsų sklypas yra mažas, reljefas neleidžia įrengti horizontalaus kolektoriaus, jeigu vasarą norite vėsinti patalpas Mes rekomenduojame vertikalaus gręžinio šilumą. Tada sklype išgręžiamas gręžinys, į kurį yra įleidžiamas PE tipo vamzdis. Gręžiniai yra daromi iki 120 m gylio. Kadangi žemės temperatūra nuo 18 m gylio stabilizuojasi ties 10 0C toks kolektorius jums garantuoja pastovų natūralios energijos šaltinį.
ORAS - VANDUO

Oras - vanduo šilumos siurbliai ima nieko nekainuojančią šilumos energiją tiesiogiai iš oro. Pagrindinis privalumas šio tipo šildymo yra labai patogus instaliavimas, nereikia atlikti kasimo darbų, neatima jokios vietos bei negadina sutvarkyto gerbūvio.  Šilumos siurblys yra montuojamas lauke arba namo viduje.


VANDUO - VANDUO

Vanduo - vanduo tipo šilumos siurbliai yra efektyviausias geoterminio šildymo būdas. Jų naudingumo koeficientas (COP) didžiausias tarp šilumos siurblių, jis gali siekti 6 ir daugiau, t.y. šilumos siurblys, sunaudodamas 1kW elektros energijos, pagamina 6kW šiluminės energijos. Tokie aukšti naudingumo koeficientai pasiekiami naudojant gruntinius vandenis, kurių temperatūra yra tarp +7 0C ir +12 0C. Tačiau šio šilumos siurblio įrengimas galimas ne visur. Norint įrengti šio tipo šilumos siurblį būtina įvykdyti visus keliamus reikalavimus, t.y. darant gręžinį jo gylis neturi viršyti 15-20 metrų (esant gilesniam gręžiniui, vandens kėlimui sunaudojamos energijos kaštai ženkliai padidins bendrus šildimosi kaštus). Gręžinys ar kitas vandens šaltinis turi užtikrinti reikiamą vandens debitą per 1 valandą, priklausomai nuo siurblio galingumo vandens debitas turi būti nuo 2m3 per 1 valandą, taip pat turi būti gera lietaus kanalizacija ar kitas būdas panaudotam (atšaldytam) vandeniui išleisti.

VANDENS TIEKIMAS

VANDENS TIEKIMO SISTEMA SU HIDROFORU

Hidroforas - tai nesuspaudžiamo hidraulinio skysčio slėginis indas, kuriame energija kaupiama panaudojant išorinę jėgą. Ta jėga dažniausiai gaunama suslegiant dujas, suspaudžiant spyruoklę ar pakeliant svorį. Hidrofore vanduo pumpuojamas į talpą kurioje yra oro. Vanduo patekdamas į talpą suspaudžia likusį orą ir taip sukaupiama energija ir sudaromas vandens slėgis.

Hidroforas tai automatinė vandens tiekimo sistema, kuri būna įrengiama sodybose, gyvenamuose namuose ar kitose apšildintose patalpose, kuriose oro temperatūra nebūna žemiau 0 °C. Esant neigiamai oro temperatūrai, vanduo esantis vandens siurblyje užšąla ir sugadina siurblį.

Hidroforo paskirtis
- pastoviai palaikyti nustatytą slėgį tinkle išjungiant arba įjungiant siurblio variklį, kai slėgis vandens sistemoje viršija maksimalią arba pasiekia minimalią nustatytą ribą.

Hidroforo spaudimas reguliuojamas spaudimine  rele, kuri dažniausiai įtaisyta prie siurblio. Norint sureguliuoti slėgį hidrofore, reikia atsukti spaudiminės relės dangtelį. Nuėmus relės dangtelį matome dvi spyruokles. Viena yra ilga, o kita trumpa. Veržiant ilgąją spyruoklę sukeliamas apatinis ir viršutinis spaudimo lygis hidrofore. O veržiant tik trumpąja keliama viršutinė spaudimo riba hidrofore. Naujame hidrofore spaudimas būna sureguliuotas gamintojo, tad reguliuoti nerekomenduojama. Išvykstant iš namų ilgesniam laiko tarpui, rekomenduojama hidroforą išjungti iš elektros tinklo.

VANDENS TIEKIMO SISTEMA PASTOVAUS SLĖGIO (SU DAŽNIO KEITIKLIU)

Dažnio keitiklio paskirtis užtikrinti optimalų giluminio siurblio variklio darbą be didesnių svyravimų, palaikant pastovų slėgį sistemoje. Besikeičiant slėgiui, per įmontuotą slėgio jutiklį siurblys švelniai paleidžiamas, kai vartojimas padidėja, ir švelniai stabdomas, kai vartojimas mažėja. Dažnio keitiklių sudėtyje numatyti įtaisai, apsaugantys juos nuo galimų elektros energijos tiekimo arba vandens padavimo iš gręžinio sutrikimų, perkrovų ir pan.

NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARAI

Nuotėkų kaupimo rezervuarai yra sandarios talpos, skirtos pavienių gyvenamųjų namų arba jų grupių buitinėms nuotėkoms kaupti ir laikyti iki periodiško jų išsiurbimo ir išvežimo autocisternomis (rezervuarui prisipildžius) apdoroti, nukenksminti, valyti, panaudoti.

Rezervuarai nuotekoms kaupti turi būti sandarūs (gelžbetoniai, stikloplasčio, plastmasiniai), turi būti natūralus vėdinimas ir patogus privažiavimas išsiurbti ir išvežti rezervuarų tūrinį. Tinkamai įrengti ir eksploatuojami kaupimo rezervuarai nedaro neigiamo poveikio aplinkai. Iš tokių kaupimo rezervuarų šalinimas turinys iš dalies yra supuvusios buitinės nuotėkos. Kai kaupimo rezervuarai yra nesandarūs arba be dugno, vyksta nuolatinis nuotėkų skystosios dalies filtravimasis (sunkimasis) į gruntą ir kartu į gruntinius vandenis, kurie teršiami.

Kaupimo rezervuarų turinio kiekiai iš esmės priklauso nuo gyventojų įpročių, ekonominės būklės, vandens vartojimo intensyvumo. Apytikriai vieno gyventojo į kaupimo rezervuarą patenkantys nuotėkų kiekiai sudaro nuo 35 iki 50 m3 per metus (apie 3-4 m3 per mėnesį). 

BIOLOGINIAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Biologinis valymas - svarbi nuotekų  valymo proceso dalis. Jo metu mikroorganizmai suskaido ir maistui suvartoja nuotekose esančius organinius teršalus, taip išvalydami vandenį. Biologinio valymo metodai yra pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis įvairiomis organinėmis ir mineralinėmis medžiagomis, esančiomis nuotekose. Bakterijų fiziologinės galimybės maitinimo medžiagų ir aplinkos sąlygų atžvilgiu labai įvairiapusiškos, ir tai leidžia iš nuotekų pašalinti beveik visus organinius junginius.
Sumontavus įrenginį jis turi būti paleistas, t.y. į jį supiltas veiklusis dumblas.
Norint užauginti veiklųjį dumblą, įrenginį reikia užpildyti valomomis nuotekomis ir aeruoti 3-4 paras, kol pasirodys sėdantys veikliojo dumblo dribsniai. Maždaug po dviejų mėnesių po eksploatavimo pradžios bus pasiekti išvalytų nuotekų užterštumo reikalavimai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Tokiu būdu įrenginį paleisti galima tik kai vidutinė paros temperatūra ne mažesnė už 10 °C.

  • Išvalo iki 95 % teršalų;
  • Padarytas iš patvaraus stiklaplasčio;
  • Išvalo vandenį taip, kad jis išteka skaidrus ir bekvapis;
  • Nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
  • Dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
  • Sunaudoja labai nedaug elektros energijos;
  • Neturi vidinių judančių dalių, kurias reikėtų keisti ir prižiūrėti.


NUOTEKŲ BIOCHEMINIO VALYMO ĮRENGINIAI

Valymo efektyvumas pasiekiamas nuotekas valant dalimis. Valymo įrenginio veikimas pagrįstas nuotekų valymo atskiromis dalimis technologija, t.y. kiekviena nuotekų dalis išvaloma atskirai - biologiniu, cheminiu būdu, naudojant skeptiką, aktyvųjį dumblą ir chemikalus fosforo priemaišų nusodinimui. Kiekviena nuotekų dozė išvaloma tokiomis pat sąlygomis, valomos nuotekų dozės visiškai neveikia įtekančios kitos nuotekos. Biologinį valymą atlieka aktyviajame dumble gyvenantys organizmai, kurie, nuotekas aeruojant, gauna deguonies ir suskaido organines medžiagas į vandenį ir dioksidą. Aktyviojo dumblo perteklius kompensuojamas, todėl jo kiekis aeracijos bake nedidėja. Nuotekose ištirpę fosforo junginiai pašalinami cheminiu nusodinimo būdu, naudojant nusodinimo chemikalus.

PASTATŲ VIDAUS INŽINERIJA

ŠILDYMAS

Šiuolaikinės technologijos ir jomis pagrįsta įranga leidžia įrengti ekonomiškas, efektyvias ir patogiai eksploatuojamas šildymo sistemas. Norint pasiekti geriausių rezultatų reikia tinkamai įvertinti patalpų šilumines charakteristikas, reikiamą šildymo įrangos galią, patogiausią energijos šaltinį.
Sunku įsivaizduoti naujos statybos būstą be šiltų grindų. Patalpų šildymas šildomomis grindimis suteikia daugiausia komforto, nes jomis malonu vaikščioti. Vienas iš svarbiausių šildymo grindimis privalumų erdviose patalpose - gerokai mažesni šildymo kaštai: kuo didesnio ploto ir tūrio patalpos, tuo ekonomijos efektas didesnis. Šildymo sistema grindimis tinka patalpose, kur daug vitrininių langų - nėra jokių matomų šildymo prietaisų. 

VĖDINIMAS

Vėdinimo sistemos užtikrina gerą oro kokybę patalpose, t. y. papildo deguonies atsargas, kontroliuoja kambario temperatūrą ir santykinį oro drėgnumą, paimdamos orą pastato išorėje ir paduodamos jį į pastato vidų. Priverstinės vėdinimo sistemose oras  paduodamas į sistemą ventiliatoriaus pagalba, kartu jis pašildomas ar atšaldomas. Perteklinė drėgmė ir kvapai pašalinami iš patalpų pakeičiant viduje esantį orą oru iš išorės. Priverstinio vėdinimo sistemos užtikrina komfortišką patalpų temperatūrą bet kokiu metų laiku. 

KONDICIONAVIMAS

Oro kondicionavimo sistemos vėsina ir kontroliuoja patalpos oro drėgnumą. Šios sistemos veikia karščio atidavimo principu. Sistemoje naudojamos šaldančios dujos yra suspaudžiamos iki didelio slėgio ir pasiekia aukštą temperatūrą. Dujos patenka į šilumokaitį ir atiduoda energiją į išorę. Susidaro skystas kondensatas, o vėliau jis perduodamas į kitą šilumokaitį kur surenka šilumą. Garuodamas kondensatas absorbuoja šilumą, tada jis vėl grąžinamas į kompresorių, ir ciklas pradedamas iš naujo. Šios sistemos gali turėti įrengtą vožtuvą, kuris leidžia kondicionierius vasarą naudoti vėsinimui, o žiemą - šildymui.
Perteklinę drėgmę iš patalpų oro surenka garų (drėgmės) surinktuvas. Garintuvas veikiantis žemiau rasos taško, kondensuoja drėgmę. Kondensatas surenkamas ir pašalinamas  drenažo kanalu arba tiesiog išleidžiamas į išorę. Oro drėkintuvas pagal poreikį padidina oro drėgmę pastuose.

PROJEKTAVIMAS

Visiems vandens gręžiniams, nepriklausomai nuo gręžinio gylio, vartotojų skaičiaus ir projektinio našumo (debito), nustatyta tvarka sudaromas projektas. Suderintas gręžinio projektas yra leidimas įsirengti gręžinį.

Mes projektuojame ir suderiname šias techninio projekto dalis:
Hidrogeologinė
Vandens gręžinys
Geoterminis gręžinys
Lauko vandentiekis
Buitinė nuotekynė


Projektavimo darbams pradėti būtina turėti:
1. Iš vietinės savivaldos padalinio gautas technines sąlygas arba išvadas dėl projekto rengimo. Techninės sąlygos nurodo, kokia tvarka ir kokiomis priemonėmis leidžiama projektuoti ir įrengti vietinį vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo įrenginius.
2. Nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus.
3. Sklypo inžinerinė - topografinė sklypo nuotrauka (nesenesnė nei 1 metai).
4. Grunto tyrimų atsakaita jeigu projektuojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys.

 

UAB GELMITA

Visorių g. 27, LT-08300, Vilnius
Tel./faks. +370 5 241 03 04
Mob. +370 616 00025
El. paštas:

info@gelmita.lt

www.gelmita.lt

Arteziniai vandens gręžiniai visoje Lietuvoje

Artezinis vandens gręžinys, artezinio gręžinio įrengimas

Geoterminių gręžinių įrengimas

Geoterminio gręžinio įrengimo darbai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir kitose Lietuvos vietovėse

Kondicionavimo, vėdinimo sistemos - montavimas Vilniuje.

Kondicionavimo, vėdinimo sistemos-montavimas Vilniuje.

Nuotekų (kanalizacijos) sistemos irengimas visoje Lietuvoje

Nuotekų (kanalizacijos) sistemos irengimas visoje Lietuvoje

Vandens ir geoterminiai gręžiniai įrengimas

Vandens gręžinys, geoterminis gręžinys

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-66345, El. paštas: algirdas@artva.lt
Vandens gręžiniai, gręžinių projektai, arteziniai grežiniai, geoterminis šildymas. Senų vandens gręžinių valymas. Vandens siurbliai ir filtrai. Vandens filtravimo sistemos. Šilumos siurbliai.
Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Garliavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-393353, Mobilus: 370 614 75777, 370 622 77115, El. paštas: kaunas@hidrogeol.lt

Oslo-11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2300291, +370-41-500720, Mobilus: +370-686-31478, El. paštas: info@siurbliai.lt
Vandens gręžiniai. Geoterminis šildymas. Naudingos iškasenos/paieška, tyrimai, žvalgyba ir konsultacijos.
V.Maciulevičiaus 51-210, Vilnius
Telefonas: +370-5-2642966, +370-5-2330413, Mobilus: +370-687-19616, +370-687-19618, El. paštas: info@geoltyrimai.lt
Vandens gręžiniai. Geoterminio šildymo gręžiniai. Vėdinimo sistemos.
Visorių g. 27, Vilnius
Mobilus: +370-616-00025, El. paštas: info@gelmita.lt
Įvairūs varikliai, vandens siurbliai, generatoriai, skaitmeniniai generatoriai - didmeninė, mažmeninė prekyba.
Šiaulių g.30, Degionių k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-45-553418, Mobilus: +370-699-97517, +370-682-37334 (skambinti tik remonto kls.), El. paštas: info@agregatai.lt
Geologinių darbų įmonė. Karjerų projektavimas. Vandens gręžiniai. Kietųjų naudingųjų iškasenų žvalgyba. Inžineriniai geologiniai tyrimai.
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Geoterminis šildymas, vandens gręžiniai.Šilumos siurblių montavimas ir priežiūra Vėdinimo sistemų įrengimas. Žemės gręžimo ir kasimo darbai.
V. Kudirkos 7-25, Vilnius
Mobilus: +370-699-85059, El. paštas: geo@geosistemos.lt
1 2 3 4 5 6
Kur tiriamas šulinių vanduo?

Atsako Lina Grinytė-Jauniškienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus specialistė

daugiau
Uždumblėję gręžiniai

Ką daryti - gręžinyje nėra vandens?

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
4
„Grundfos" SBA panardinami siurbliai šuliniams su integruota automatika šulinio vandens tiekimui

Siurblys vandeniui tiekti iš individualių šulinių, siurblys šuliniams

Panardinami vandens siurbliai
Vandens siurbliai

Panardinami vandens siurbliai, vandens siurbliai Kaunas. ...

Gręžiniai vandeniui, geoterminis šildymas-įrengimas Lietuvoje

Vandens gręžinių gręžimas ir geoterminis šildymas-irengim...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Vandens gręžinys

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai-geriamo vandens tiekimas ir įrengimas Kaune.

Vandens gręžiniai-geriamo vandens tiekimas ir įrengimas ...

Vandens gręžiniai

Artezinis gręžinys, švaraus, gėlo vandens tiekimo sistemos

Profesionaliai įrengiame įvairių dydžių vandens gręžinius

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Vandens gręžinių įrengimas visoje Lietuvoje

Gręžinių įrengimas, vandens tiekimo sistemų montavimas, š...

Šulinio rentiniai
Betoninis šulinio rentinys

Rentiniai šuliniams, geriamo vandens šulinių rentiniai, b...

Vandens siurbliai su vidaus degimo varikliu

Benzininiai, dyzeliniai vandens siurbliai

Panardinamas siurblys vandens gręžiniams
Panardinamieji siurbliai vandens tiekimui Grundfos SQ

Daugiapakopis išcentrinis panardinamas siurblys vandens g...

Mediniai šuliniai su stogeliu

Medinis šulinys su stogeliu

Vandens gręžinių įrengimas Vilniuje
Vandens gręžinių įrengimas Vilniuje

Vandens gręžiniai, eksploatacinis vandens gręžinys

Geoterminių gręžinių įrengimas

Geoterminio gręžinio įrengimo darbai Vilniuje, Kaune, Šia...

Arteziniai vandens gręžiniai visoje Lietuvoje

Artezinis vandens gręžinys, artezinio gręžinio įrengimas

Vandens ir geoterminiai gręžiniai įrengimas

Vandens gręžinys, geoterminis gręžinys

Olandiški plyšeliniai filtrai

Padidina vandens gręžinio ilgaamžiškumą

Arteziniai gręžiniai

Projektuoja ir gręžia

1 2