Ūkinių prekių, buitinės technikos, buitinės chemijos, darbo pirštinių, statybinių medžiagų, gaminių ir tvirtinimo detalių pirkimas

2012-05-02 15:50   Peržiūros : 79   Spausdinti


AB 'Lietuvos geležinkeliai'
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Kalvelių k., Vilniaus raj., Tel.: (370-5) 269 40 08, Faks.: (370-5) 269 40 20, a.zulikovskij@litrail.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

200  m.                        d. Nr.      

 

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    
Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

 

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  AB 'Lietuvos geležinkeliai' (110053842)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Kalvelių k., Vilniaus raj.
Pašto indeksas
  LT- 13010
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Andžej Žulikovskij
Telefonas:
  (370-5) 269 40 08
El. paštas
  a.zulikovskij@litrail.lt
Faksas
  (370-5) 269 40 20
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: 
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: 

 

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         

 

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
Geležinkelio paslaugos
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
    
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
  Pirkimas 
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
   
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
    
II.1.4.4. Numatoma preliminariosios sutarties trukmė
Trukmė metais: Trukmė metais:
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    Ūkinių prekių, buitinės technikos, buitinės chemijos, darbo pirštinių, statybinių medžiagų, gaminių ir tvirtinimo detalių pirkimas
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Kenos geležinkelio stotis
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  39710000-2  (Buitiniai elektros prietaisai.)   
Papildomas(-i) objektas(-i)  18140000-2  (Darbo drabužių priedai.)   
24000000-4  (Chemijos produktai.)   
33711900-6  (Muilas.)   
44000000-0  (Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus).)   
II.1.8. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti  
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
II.1.8.2. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį. (jei taikoma) 
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis.  

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)  
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
  I objekto dalis. Mikrobangų krosnelė - 5 vnt.,Elektrinis virdulys - 10 vnt., Elektrinis ventiliatorius - 10 vnt. II objekto dalis. Vinys: 4x100 mm - 50 kg, 5x150 mm - 30 kg, 3x80 mm - 50 kg, 6x250 mm - 20 kg, Universalus medsraigtis 3,5x35 mm - 500 vnt.,Varžtas cinkuotas su šešiakampe galvute: M16x90 mm/8.8 - 10 kg, M12x100 mm - 10 kg, Veržlė cinkuota:M12 - 5 kg, M16 - 10 kg, Poveržlė cinkuota varžtui: M12 - 10 kg, varžtui M16 - 10 kg, Medsraigtis: 3,5x35 mm -1000 vnt., 4,2x76 mm - 1000 vnt., Kalamas medsraigtis: 6,0x40 mm - 500 vnt., 6,0x60 mm - 500 vnt., 6,0x80 mm - 500 vnt., 6,0x40 mm - 500 vnt., Sukamas medsraigtis: 6,0x40 mm - 500 vnt., 6,0x60 mm - 500 vnt., Žnyplės 180 mm - 3 vnt., Žirklės tiesios 320 mm, izoliuotos - 3 vnt., Replės: 200 mm, su smailiais galais - 3 vnt., 200 mm, universalios - 3 vnt., Šepetys metalinis, įvairių paviršių valymui - 5 vnt., Teptukas dažymui: plokščias, plotis 50mm ± 5mm - 10 vnt., plokščias, plotis 100mm ± 5mm - 30 vnt., Volelis dažymui: Plotis 150 mm ± 5mm- 10 vnt., Plotis 250 mm ± 5mm - 10 vnt., Sandarinimo pasta 250 g - 20 vnt., Kirvis 1,6 kg su kotu - 3 vnt., Pjūklas medžiui 450 mm - 3 vnt., Laužtuvas 2000 mm - 3 vnt., Kibiras: plastmasinis 12 l - 5 vnt., cinkuotas 15 l - 5 vnt., Sniego kastuvas plastikinis, su kotu - 20 vnt., Grėblys metalinis, su kotu - 10 vnt., Šluota sniegui valyti su kotu - 20 vnt., Šluota: beržinė, su kotu - 20 vnt., Su ilgais, tvirtais plastmasiniais šeriais šlavimui kieme, su kotu - 20 vnt., Plaktuko kotas Medinis D24x1400 mm - 40 vnt., Plaktukas: 0,5 kg, su kotu - 4 vnt., 2,0 kg, su kotu - 2 vnt., Kabinamoji spyna Korpusas plieninis, lankelio storis 12-16 mm, raktų skaičius ne mažiau 3 - 30 vnt., Diskas metalo pjovimui: 115x1,2x22 mm 150 vnt., 115x1,6x22 mm - 150 vnt., 125х1,2х22,2mm - 50 vnt., 230x2,0x22 mm - 50 vnt., Diskas metalo šlifavimui 150x20x30 mm - 10 vnt., Diskas medienos pjovimui: 185х20x2,8 mm - 5 vnt., 190х20x2,8 mm - 5 vnt., Grąžtas metalui: D6,0 mm - 5 vnt., D8,0 mm - 5 vnt., D10 mm - 5 vnt., D12 mm - 5 vnt., Grąžtas medžiui: D5,0 mm - 5 vnt., D6,0 mm - 5 vnt., D8,0 mm - 5 vnt., D10 mm - 5 vnt., Suvirinimo elektrodas: D2,0 mm - 10 kg, D2,5 mm - 10 kg, D3,0 mm - 30 kg, Raktų rinkinys 6-22 mm, žiediniai galai, laikiklyje, rinkinyje ne mažiau 12 vnt. - 5 vnt., Kryžminių atsuktuvų rinkinys, rinkinyje ne mažiau 7 atsuktuvų - 2 vnt., Medžio drožlių plokštė OSB 2500x1250x25 mm - 30 m2, Medžio plaušų plokštė MP 2745x1700x3,2 mm - 30 m2, Pjautinė mediena 50x100x6000 mm - 3 m3, Pjautinė mediena 100x100x6000 mm - 3 m3, Montažinės putos fasavimas balionėliuose po 750 ml - 30 vnt., Šlifavimo popierius grūdėtumas ne mažiau 180 mm, 25000x120 mm - 20 vnt., Dažai aerozoliniai: juodi, balionėliai po 400 ml ± 50 ml - 10 vnt., Raudoni, balionėliai po 400 ml ± 50 ml - 10 vnt., Geltoni, balionėliai po 400 ml ± 50 ml - 10 vnt., Dažai emaliniai: Juodi - 40 kg, Mėlyni - 10 kg, Rudi - 30 kg, Geltoni - 10 kg, Žali - 10 kg, Raudoni - 10 kg, Balti 50 kg, Pilki 20 kg, Cementas 40 kg - 10 vnt., Plieninis kampuotis: 25x25x3 mm - 50 m, 35x35x4 mm - 50 m, 40x40x4 mm - 50 m, 50x50x5 mm - 50 m, 75x75x6 mm - 50 m, Plieninis lakštas 2x1250x2500 mm - 50 m, Viela atkaitinta: D2,0 mm - 500 kg, D4,0 mm - 500 kg, D6,0 mm - 500 kg, Armatūra 10x3000 mm - 6 vnt., Plombos švininės D16 mm - 100 kg, Metalinė plokštelė (vagonų užrakinimui) Ø 50x20 mm, skylės Ø 7 mm - 300 vnt., Plombavimo viela susukta, ilgis 600 mm - 50 kg, Maišai šiukšlėms 120 l, įpakavime ne mažiau 10 vnt. - 30 vnt. III objekto dalis. Automobilių stiklų ploviklis vasarinis, talpa 5 l - 20 vnt., Automobilių stiklų ploviklis žieminis, neužšąlantis iki -20o C, talpa 5 l - 20 vnt., Automobilių ploviklis skirtas naudoti aukšto slėgio plovyklose, talpa 500 ml - 10 vnt., Automobilių ploviklis skirtas vabzdžių likučių valymui, talpa 500 ml - 10 vnt., Salono valiklis skirtas tekstiliniams, odos ir plastikiniams paviršiams valyti, talpa 500 ml - 5 vnt., Automobilinis oro gaiviklis aerozolinis, maloniai aromatizuotas, 300 ml - 50 vnt., Skystis nuo užšalimo spynoms 40 ml. - 10 vnt., Ledo tirpiklis skirtas stiklui ir veidrodžiams, talpa 500 ml - 20 vnt., Servetėles valymui skirtos automobilio salono valymui, įpakavime ne mažiau 25 vnt. - 10 vnt., Vaitspiritas bekvapis, talpa 1 l - 10 vnt., Acetonas nitrodažams, nitrolakams skiesti, talpa 1 l - 10 vnt., Antikorozinis gruntas pilkas, talpa 1 l - 20 vnt., Grafitinis tepalas 0,8 kg - 5 kg, Silikonas gumoms 150 ml. - 10 vnt., Rudžių modifikatorius 0,5 ltr. - 10 vnt., Tepimo ir valymo priemonė skirta pašalinti drėgmę nuo metalinių paviršių. Tinkanti elektriniams kontaktams tepti, talpa 400 ml - 10 vnt., Skysti klijai talpa 400 ml - 5 vnt., Universalūs klijai skirti klijuoti medį, plastmasę, fanerą, gumą, odą, veltinį, kamštį, kietą PVC. Netinka stiroporo, polietileno ir minkšto PVC klijavimui. Sujungimai atsparūs vandeniui, temperatūrai, elastingi ir ilgaamžiai, 50ml. - 10 vnt. IV objekto dalis. Darbo pirštinės: pirštuotos šiltos - 500 porų. V objekto dalis. Muilas ūkiškas 150 g - 2500 vnt.
II.2.2. Sutarčių pratęsimo galimybės. Galimų pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam sutartys gali būti pratęstos
  Numatyta galimybė sutartį pratęsti dviems metams
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais 12 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
 
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais: a) banko pirmo pareikalavimo banko garantija - originalas. Garantu gali būti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotas bankas. Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform rules for demand guarantees" (Leidinio Nr. 758). Bankui, išduodančiam garantiją, jos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings" ar „Standart & Poor's" suteiktas „BB+" arba agentūros „Moody's" suteiktas „Ba1" ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui arba filialui, registruotam Lietuvoje, nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tai pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. b) piniginiu užstatu - mokėjimo pavedimu į Perkančiosios organizacijos sąskaitą, a/s LT967044060007047942, AB SEB Vilniaus bankas, (pasiūlyme pateikiamas pavedimas arba jo kopija, patvirtinta banko darbuotojo arba įmonės vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašu ir antspaudu). Kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nepriimami.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Tiekėjui už kokybiškas Prekes bus apmokėta per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po Prekių ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos. (jei taikoma) (Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui ir kitos)
  
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
  1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, ir taip pat, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba jam nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, teisės aktus. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, teisės aktus. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 6. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiamas Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijimą ar individualios veiklos registravimo pažymą, arba atitinkamą kompetentingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią individualios veiklos įregistravimą. 7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas" suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą. (jei taikoma)
  
III.3. REZERVUOTA TEISĖ DALYVAUTI PIRKIME
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip", skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
   Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti supaprastintam ribotam konkurse, supaprastintose skelbiamose derybose ar konkurenciniame dialoge
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius     didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2012-05-24
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           

 

IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data     Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data  2012-05-24   Laikas (valanda ir minutės)   09:30
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
  Data   2012-05-24   Laikas (valanda ir minutės):   09:30
  Vieta    AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Kenos geležinkelio stotis, 217 kab., Kalvelių k., Vilniaus r.
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.  _____Kenos geležinkelio stoties viršininkas_____   __________   _____Sergejus   Gračiovas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)
 
 

Atsako specialistas

Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas
2018-06-12 Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti? Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas
Ką buvo verta pamatyti RESTA 2016 parodoje?

Projektų vadovams verta arčiau susipažinti su pastatų modeliavimu. Architektams, konstruktoriams naudinga pažintis su konstruktyvo ir apdailos medžiagų bei termoizoliacijos naujovėmis, šildymo ir vėdinimo specialistams verta pamatyti naujausią pagerintų charakteristikų įrangą.

daugiau
RESTA parodos planas

RESTA – didžiausia Baltijos šalyse statybų tematikos paroda, kurioje pristatomi naujausi ir pažangiausi sprendimai statantiems, remontuojantiems ir renovuojantiems.

daugiau
resta 2015 Visi atsakymai apie skaitmeninę statybą – RESTA parodoje

Skaitmeniniai namo informaciniai modeliai galėtų pasitarnautų kiekvienam vartotojui. Tokie modeliai žymi ne tai, kas numatyta statybos projekte, bet kur realiai yra elektros, vandentiekio, kanalizacijos linijos bei kitos svarbios pastato infrastruktūros, jei statybų metu nukrypta nuo pirminio plano, projektas pakeistas darant remontą. Be to, projekte turėtų būti nurodytos visos medžiagos, panaudotos statyboje. Pavyzdžiui, kad buto gyventojas žinotų, kuri siena karkasinė, o kuri mūrinė.

daugiau
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai