Vartotojo teisių gynimas

2008-09-22 13:27   Peržiūros : 648   Spausdinti


 Klausimas: Kur galėčiau kreiptis dėl neatliktų apdailos darbų, kurie numatyti sutartyje su IĮ ir už kuriuos buvo sumokėta? 

Atsakymas: Vartotojas gali apginti pažeistas teises teisminiu arba neteisminiu keliu.

Pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo  3 straipsnį, vartotojai turi teisę:

  • įsigyti tinkamos kokybės, saugių prekių ar paslaugų;
  • į pažeistų teisių gynimą ir į nuostolių atlyginimą;
  • gauti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pagalbą, kai gina pažeistas teises.

Kai prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas nevykdo šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, vartotojas turi teisę kreiptis į valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, visuomenines vartotojų teisių gynimo organizacijas arba į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

7 straipsnis. Vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas

Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama:

  1. taikant prevencines priemones (ugdant, informuojant, konsultuojant vartotojus, atliekant tyrimus, atliekant rinkos priežiūrą ir kitas priemones);
  2. per administracinę, civilinę, baudžiamąją atsakomybę;
  3. ginant vartotojų teises ne teisme šio įstatymo šeštojo skirsnio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir teisme.

19 straipsnis. Vartotojų teisių gynimo būdai

  1. Vartotojas, manydamas, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę šio skirsnio nustatyta tvarka kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos  ar Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą, taip pat į šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytas ginčus nagrinėjančias institucijas ar į teismą.
  2. Vartotojas turi teisę savo teises ginti ir kitais, šiame įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.

Priklausomai nuo sutartos ir įsigytos prekės ar paslaugos rūšies, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ar į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Pardavėjui ar paslaugų teikėjui nevykdant teisėtų vartotojo reikalavimų, šios institucijos duomenis perduoda Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai prie Teisingumo ministerijos, kuri vartotojo vardu gali kreiptis į teismą, reikalaudama nutraukti sudarytą sutartį ir grąžinti pirkėjui jo sumokėtą kainą. Tokiu būdu specializuota institucija gali apginti pažeistas vartotojo  teises.

Galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vartotojų Teisių Gynimo Centrą, kur kvalifikuoti teisininkai patars, kaip geriausia būtų ginti savo teises.

Asa.lt

 
 

Atsako specialistas

Ligita Luščiauskaitė
2019-02-13 Kokiais atvejais privalomas statybos darbų technologinis projektas? Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė
Ką buvo verta pamatyti RESTA 2016 parodoje?

Projektų vadovams verta arčiau susipažinti su pastatų modeliavimu. Architektams, konstruktoriams naudinga pažintis su konstruktyvo ir apdailos medžiagų bei termoizoliacijos naujovėmis, šildymo ir vėdinimo specialistams verta pamatyti naujausią pagerintų charakteristikų įrangą.

daugiau
RESTA parodos planas

RESTA – didžiausia Baltijos šalyse statybų tematikos paroda, kurioje pristatomi naujausi ir pažangiausi sprendimai statantiems, remontuojantiems ir renovuojantiems.

daugiau
resta 2015 Visi atsakymai apie skaitmeninę statybą – RESTA parodoje

Skaitmeniniai namo informaciniai modeliai galėtų pasitarnautų kiekvienam vartotojui. Tokie modeliai žymi ne tai, kas numatyta statybos projekte, bet kur realiai yra elektros, vandentiekio, kanalizacijos linijos bei kitos svarbios pastato infrastruktūros, jei statybų metu nukrypta nuo pirminio plano, projektas pakeistas darant remontą. Be to, projekte turėtų būti nurodytos visos medžiagos, panaudotos statyboje. Pavyzdžiui, kad buto gyventojas žinotų, kuri siena karkasinė, o kuri mūrinė.

daugiau
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai