Perimetro kompleksinė apsauga ir kombinuotos aptikimo sistemos.

2012-03-06 17:22   Peržiūros : 1889   Spausdinti


Kai kurių stambių objektų viduje papildomai formuojamos lokalios apsaugos sritys tose vietose, kur sukauptos materialinės vertybės ar yra gyvybiškai svarbūs punktai. Dažnai būna reikalinga trumpalaikė nedidelio perimetro apsauga, pvz. stovint transportui su vertingu kroviniu, laikinai sandėliuojant produkciją, vykstant statyboms ir pan.

Pristatysime Jums keletą teritorijos perimetro saugojimo sistemų:

TALPINĖS SISTEMOS

Talpinių sistemų veikimo principas pagrįstas talpos matavimu tarp priėmimo įrenginio antenos ir žemės paviršiaus. Elektroninis prietaisas matuoja tik antenos talpinę dedamąją ir nereaguoja į aktyvinės varžos pokytį; yra analizuojama signalo trukmė, frontai ir kitos jo savybės. Sistemos efektyvumas siekia iki 95%, ji pasižymi nedideliu klaidingų suveikimų skaičiumi (mažiau kaip vienas per dešimt parų, kai blokuojamo ruožo ilgis yra iki 500 metrų). Nedideli vietovės reljefo nelygumai neturi didelės reikšmės sistemos darbui. Antenų konstrukcija ir išpildymas su specialiais stogeliais gerai įsikomponuoja į bendrą vietovės vaizdą.

RADIJO BANGINĖS APTIKIMO PRIEMONĖS

Teritorijų perimetrų apsaugai už talpines yra efektyvesnės radijo banginės aptikimo priemonės. Jas sudaro pora "siųstuvas - imtuvas", spinduliuojamas ir matuojamas yra mikrobanginis arba super aukšto dažnio spinduliavimas. Vienos sistemos poros saugoma sritis yra iki 300 m, ištempto elipsoido (pailgas "cepelinas") formos. Jo diametras zonos viduryje (storiausioje vietoje) yra nuo 0,7 iki 3m (priklausomai nuo antenos dydžio, jos parametrų ir spinduliavimo dažnio). Jautrumo zonos tūriškumas yra didelis sistemos privalumas lyginant, pavyzdžiui, su infraraudonųjų spindulių sistemomis, kadangi tokią sistemą sunkiau apeiti ar prasibrauti nepastebėtam. Radijo banginiam įrenginiui praktiškai neturi įtakos lietaus, rūko, vėjo įtaka, tačiau tarp siųstuvo ir imtuvo būtinas tiesioginis matomumas, neužstatyta, neužsodinta krūmais ar medžiais erdvė. Sistema nustoja veikti susiformavus sniego pusnims, užstojančioms spindulį.

VIBRACINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Kita sistemų klasė - vibracinė, reaguojanti į užtvarų, tvorų, kitų elementų vibraciją arba jų deformaciją bandant lipti ar kaip nors kitaip mechaniškai juos veikiant. Vibracinėse sistemose jautrusis elementas būna triboelektrinis, elektretinis, magnetostrikcinis arba optinio pluošto kabelis, tvirtinamas tvoros viršuje, jos vidurinėje dalyje. Judinant tvorą ar lipant per ją, jautriame triboelektriniame ar elektretiniame kabelyje atsiranda pertekliniai krūviai, kurie matuojami, apdorojami ir detektuojamas pažeidimas. Optinio pluošto kabelyje pasikeičia lazerinio spinduliavimo charakteristikos. Vibracinėms sistemoms įtakos turi įvairūs trukdžiai (vėjas, natūralūs žemės virpesiai, virpesiai nuo transporto judėjimo, gyvūnų judėjimo, kruša ir pan.). Tokių ir panašių trukdžių įtakos pašalinimui sistemose naudojami sudėtingi pažeidimo detektavimo algoritmai.

LAIDINĖS - BANGINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Dar viena radijo techninės signalizacijos priemonių rūšis yra laidinė-banginė sistema, kurioje jautrusis elementas yra dvilaidė "atviroji antena", sumontuota virš užtvaro ant izoliuojančių kronšteinų. Prie vieno antenos laido jungiamas ultra trumpųjų bangų generatorius, prie kito - imtuvas. Apie generuojantį laidą susidaro 0,5-0,7 m elektromagnetinis laukas ir imtuvas matuoja jo lygį. Pažeidėjui pakliuvus į saugomą sritį, pasikeičia matuojamo signalo lygis, jo pokytis analizuojamas ir detektuojamas pažeidimas. Anteninei sistemai nereikalingi specialūs tarpikliai-izoliatoriai.

Nuo 80-ųjų metų pasirodė sistemos, kuriuose kaip jautrusis elementas naudojamas koaksialinis kabelis su perforuotu ar specialiai supjaustytu, praretintu metaliniu ekranu. Tokią perimetro apsaugos sistemą sudaro du lygiagretūs kabeliai, įkasti į žemę 0,2-0,3 m gylyje, 2,0-2,5 m atstumu vienas nuo kito išilgai saugomo perimetro. Prie vieno kabelio jungiamas UTB-diapazono generatorius, prie kito - imtuvas. Per akytą kabelio ekraną dalis spinduliuojamos energijos patenka į aplinką, o imtuvinis kabelis matuoja lauko stiprumą. Taip formuojama 3,0-3,5 m pločio ir 0,7-1,0 m aukščio saugojimo zona. Ši sistema dar vadinama "liejančiosios bangos linija". Ji yra nepastebima žmogaus akiai, ir gali būti aptikta tik specialios aparatūros pagalba. Sistemą tikslinga naudoti tada, kai dėl kokių nors priežasčių neįmanoma pastatyti pasyvaus užtvaro. Sistema patikimai veikia užšalusiame grunte, jai neturi įtakos žolė, neaukšti krūmynai, sniego danga.

SEISMINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Pasyvių užmaskuojamų aptikimo priemonių klasei priskiriamos ir seisminės sistemos. Vienas jų sudaro didelis kiekis seisminių daviklių, sujungtų į grandinę ir užkastų grunte 0,2-0,3 m gylyje. Žmogui kertant tokį apsaugos ruožą, sukeliami tam tikro stiprumo ir dažnumo mikroseisminiai virpesiai, kuriuos seisminiai davikliai paverčia elektriniais signalais. Signalai atitinkamai apdorojami (analizuojamas žingsnių kiekis, jų dažnis, naudojamos įvairios filtracijos ir t.t.), ir detektuojamas srities pažeidimas.

Labiau atspari trukdžiams tokios priemonės modifikacija - sistema, kurioje jautrusis elementas yra lanksti žarna, užpildyta neužšąlančiu skysčiu ir prijungta prie membraninio spaudimo daviklio. Žmogui einant virš tokios žarnos, daviklis užfiksuoja kintantį spaudimą, kuris toliau analizuojamas. Sistemos aptikimo zona yra siauresnė (2-3 m), zonos pakraščiuose jautrumas stipriai krenta, todėl didėja atsparumas trukdžiams. Tačiau šios sistemos vis gi nėra paplitusios dėl nedidelio atsparumo trukdžiams.

MAGNETOMETRINĖ APTIKIMO SISTEMA

Kai kuriais atvejais tikslinga naudoti magnetometrinę aptikimo sistemą, kurioje jautrusis elementas yra specialus daugiagyslis kabelis, užkastas grunte 0,15-0,20 m gylyje išilgai saugomo ruožo. Visos tokio kabelio gyslos sujungtos nuosekliai, sudarydamos nedidelio induktyvumo ritę. Elektroninis blokas matuoja šį induktyvumą ir jam pakitus, pokytis analizuojamas ir detektuojamas pažeidimas. Induktyvumas kinta, kai aptikimo zoną kerta žmogus, turintis kokių nors metalinių daiktų (šaunamasis ar šaltasis ginklas, aprangos elementai ir t.t.). Sistemos jautrumas pakankamas kad užfiksuoti pažeidėją su peiliu, pistoletui, o tuo labiau automatu ar šautuvu. Tuo pačiu sistema nereaguoja, kai apsaugos zoną kerta smulkūs ar vidutiniai gyvūnai - zuikiai, šernai, šunys ir katės. Sistema labai tinka saugoti ruožus, kur neišvengiama gyvūnų migracija.

KOMBINUOTOS APTIKIMO SISTEMOS

Ypatingai svarbiems objektams būtina, kad klaidingi suveikimai būtų minimalūs ir keliamas labai didelis įsibrovimo aptikimo efektyvumas. Tuomet naudojama kombinuota aptikimo sistema, jungianti keletą skirtingo veikimo daviklių. Skirtingo tipo jautrieji elementai išdėstomi taip, kad pažeidėjo sukeltas signalas vienu metu būtų užfiksuotas iš karto keliuose davikliuose, o trukdžiai, sukeliantys sistemą sudarančiuose davikliuose, išskirstyti laike. Būtent tokia yra sistema

"Protva-4". Ją sudarantys trijų skirtingų veikimo tipų davikliai: tinklinis užtvaras su triboelektriniu kabeliu, reaguojančiu į vibraciją; radijo spindulys, nukreiptas lygiagrečiai tinkliniam užtvarui ir "tekančios bangos linijos" daviklis, užkastas grunte šalia ir išilgai tinklinio užtvaro. Elektroninis blokas apdoroja signalus iš kiekvieno daviklio pagal loginę schemą " du iš trijų", ir pažeidimo signalas formuojamas tik tuo atveju, kai vienu metu suveikia bent du sistemos davikliai. Tokia sistema žymiai sumažina klaidingų suveikimų tikimybę išsaugodama aukštą įsibrovimo detektavimo lygį.

PERIMETRO APSAUGOS SISTEMOS PASIRINKIMAS

Kaip išsirinkti vieną ar kitą perimetro apsaugos sistemą mūsų klimatinėms ir geografinėms sąlygoms? Reikia pabrėžti, kad vienos universalios sistemos, kuri optimaliai tiktų bet kokioms eksploatacijos sąlygoms nėra. Efektyviausios sistemos pasirinkimas priklauso nuo daugelio faktorių ir, visų pirma, nuo vietovės, kurioje yra saugojamas objektas, charakteristikų. Reikėtų atsižvelgti ir įvertinti tokius faktorius :

 • "pasyvaus" užtvaro ypatumai (medžiaga, aukštis, išlinkimai, posūkiai, lygio pokyčiai ir pan.),
 •  temperatūros diapazonas, stipraus vėjo (iki 25 m/s) galimybė, sniego pusnių susiformavimo ir jų aukščio tikimybė, apledėjimas, rūkas ir pan.,
 • augmenija perimetro zonoje, jos charakteris, o taip pat laisvo koridoriaus sudarymo galimybė,
 • geležinkelio linijos, automagistralės ir žmonių srautai netoli saugomo perimetro, užtvaro pertrūkiai (automobilių pravažiavimas, vartai, varteliai),
 • sistemos signalizacijos maskavimo ir estetiniai reikalavimai

Paprasta efektyvų sprendimą rasti tada, kai visas saugomo objekto perimetras aptvertas patikimu ir tvirtu pasyviu užtvaru iš betono, plytų ar suvirintų metalinių grotelių. Tuo atveju galima įrengti šias sistemas :

 • Talpinis prietaisas su sumontuotu užtvaro viršuje stogeliu iš metalinių dekoratyvinių rėmelių arba metalinio tinklo. Tokia sistema rekomenduojama prestižinių miesto pastatų (administracinės, kultūros įstaigos, bankai, viešbučiai ir pan.) apsaugai.
 • Tais atvejais, kai estetiniai sumetimai nėra lemiami, rekomenduojama pigesnė, bet ne mažiau efektyvi laidinė - banginė sistema  arba vibracinė sistema.
 • Jei užtvaras pakankamai tiesus, neturi daug posūkių ir aukščio pokyčių, jo apsaugai galima naudoti radijo spindulines sistemas.
 • Jei nėra pasyvaus užtvaro, galimi keli perimetro apsaugos variantai. Tikslingiausia statyti lengvą tinklinę arba suvirintų metalinių grotelių su patikimu antikoroziniu padengimu tvorą ir ant jos montuoti vibracinę sistemą.
  Jei dėl kokių nors priežasčių pasyvaus užtvaro negalima pastatyti, bet išilgai objekto perimetro yra laisva zona, galima naudoti radijo spindulines aptikimo priemones, montuojamas tiesiog ant žemės paviršiaus. Tačiau tuo atveju turi būti griežtai vykdomi reljefo planavimo (jo išlyginimo), sniego valymo, augmenijos šalinimo reikalavimai. Šiomis sąlygomis rekomenduojama radijo spindulinę sistemą papildyti antru davikliu, pvz., kabeline "liejančiosios bangos linijos" aptikimo priemone.
 •  Pagaliau tada, kai laisvos teritorijos perimetro apsaugos priemonių montavimui visiškai nėra, išlieka galimybė blokuoti pastato kontūrą, pirmo aukšto lygyje įrengiant radijo spindulinį daviklį.

Tadas Skrebutėnas


Kategorijos: Apsauga (tema), Individualūs namai (tema), Automatika, elektros instaliacija pramonei, Gamybinės ir sandėliavimo patalpos, Fizinė apsauga
Visi kategorijos straipsniai
Namo apsaugos sistemos

Namo apsaugos sistemos

Elektroninės namų apsaugos sistemos, stebėjimo kameros, nuotolinės apsaugos įranga 

Sodyba žiemą

Sodyba ir sodo namelis žiemą: kaip apsaugoti ir išvengti nuostolių?

Daugelis sodybų ir sodo namelių žiemą lieka tušti. Kai paruošti namą, kad krituliai ir šaltis nepridarytų žalos, kokios priemonės efektyviausiai atbaido vagis? 

Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikinių langų varčiose integruota signalizacija nuo įsilaužimo, plastikiniai langai turi ne tik medienos vaizdą, bet ir medienos paviršių, dėl sudėtyje esančio stiklo pluošto jie gali būti didesnių nei įprasta gabaritų. 

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Saulės kontrolės sistemos. Apsauginės, fasadinės, horizontalios, stacionarios žaliuzės. Terasinės, žiemos sodų markizės. Susukamos grotos.
L. Asanavičiūtės g. 13B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332263, Mobilus: +370-698-28863 , El. paštas: info@baremarytai.lt
1 2 3 4 5 ... 17
Namo apsaugos sistemos Namo apsaugos sistemos

Elektroninės namų apsaugos sistemos, stebėjimo kameros, nuotolinės apsaugos įranga

Sodyba žiemą Sodyba ir sodo namelis žiemą: kaip apsaugoti ir išvengti nuostolių?

Daugelis sodybų ir sodo namelių žiemą lieka tušti. Kai paruošti namą, kad krituliai ir šaltis nepridarytų žalos, kokios priemonės efektyviausiai atbaido vagis?

Plastikiniai langai su signalizacija Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikinių langų varčiose integruota signalizacija nuo įsilaužimo, plastikiniai langai turi ne tik medienos vaizdą, bet ir medienos paviršių, dėl sudėtyje esančio stiklo pluošto jie gali būti didesnių nei įprasta gabaritų.

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.

Namų apsaugos sistemos

Vaizdo apsaugos sistemos. Belaidės kameros,Gsm signalizacijos, ip stebėjimo kameros. apsaugos sistemos namams.

Sujungus pastato vidaus ir išorės komunikaciją, protingas namas tampa dar protingesniu... Išmaniosios telefonspynės

Pastato saugumo ir įėjimo sistemų valdymas, namo durų ir domofonų automatika

Laiptinių durys ir užraktai. Kokie patvariausi?

Reikia keisti laiptinės duris ir/ar užraktą? Kaip juos įvertinti ir išsirinkti? Šie patarimai bus naudingi ir perkantiems naują butą, ir modernizuojantiems daugiabutį

Mano namai – mano tvirtovė. Ar paliekate namus saugius?

Sunku apsakyti jausmą, apimantį sužinojus, kad jus apvogė. Galite to jausmo išvengti, pasistengę kaip įmanoma labiau apsaugoti savo namus.

Perimetro kompleksinė apsauga ir kombinuotos aptikimo sistemos.

Perimetro apsauga būtina elektrinėse, naftos perdirbimo įmonėse, naftos terminaluose, aerouostuose, įvairaus dydžio sandėliuose ir panašiuose objektuose.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Raimundas Skurdenis, UAB „Jung Vilnius“ direktorius Kaip apsaugoti sodybą naudojant protingų namų funkcijas?

Atsako Raimundas Skurdenis, UAB „Jung Vilnius“ direktorius

daugiau
Namo apsaugos sistemos Namo apsaugos sistemos

Elektroninės namų apsaugos sistemos, stebėjimo kameros, nuotolinės apsaugos įranga

Sodyba žiemą Sodyba ir sodo namelis žiemą: kaip apsaugoti ir išvengti nuostolių?

Daugelis sodybų ir sodo namelių žiemą lieka tušti. Kai paruošti namą, kad krituliai ir šaltis nepridarytų žalos, kokios priemonės efektyviausiai atbaido vagis?

Plastikiniai langai su signalizacija Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikinių langų varčiose integruota signalizacija nuo įsilaužimo, plastikiniai langai turi ne tik medienos vaizdą, bet ir medienos paviršių, dėl sudėtyje esančio stiklo pluošto jie gali būti didesnių nei įprasta gabaritų.

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.

Namų apsaugos sistemos

Vaizdo apsaugos sistemos. Belaidės kameros,Gsm signalizacijos, ip stebėjimo kameros. apsaugos sistemos namams.

Sujungus pastato vidaus ir išorės komunikaciją, protingas namas tampa dar protingesniu... Išmaniosios telefonspynės

Pastato saugumo ir įėjimo sistemų valdymas, namo durų ir domofonų automatika

Laiptinių durys ir užraktai. Kokie patvariausi?

Reikia keisti laiptinės duris ir/ar užraktą? Kaip juos įvertinti ir išsirinkti? Šie patarimai bus naudingi ir perkantiems naują butą, ir modernizuojantiems daugiabutį

Perimetro kompleksinė apsauga ir kombinuotos aptikimo sistemos.

Perimetro apsauga būtina elektrinėse, naftos perdirbimo įmonėse, naftos terminaluose, aerouostuose, įvairaus dydžio sandėliuose ir panašiuose objektuose.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

1 2
Kompanijų produktai
Neperšaunamos apsauginės durys SKYDAS PREMIUM FB
Apsauginės neperšaunamos durys SKYDAS PREMIUM FB

Neperšaunamos, apsauginės nuo įsilaužimui durys ypatingo ...

Apsauginės plėvelės
Plėvelės stiklams apsaugančios nuo smūgio

Apsauginės plėvelės stiklams apsaugančios nuo smūgio.

Apsaugos sistemos - individualūs sprendimai

Namų apsaugos sistemos. Jutikliai, dūmų detektorius, vaiz...

Lauko vaizdo kamerų sistema
Vaizdo stebėjimo kamerų komplektas

vaizdo stebejimo sistema, skaitmeninės lauko kameros, lau...

Vaizdo apsaugos sistemos. 4 IP lauko kamerų vaizdo stebėjimo sistema

vaizdo stebejimo sistema, skaitmeninės lauko kameros, lau...

telefonspynės įrengimas
Telefonspynės

Domofonai, telefonspynių įrengimas

Apsauginiai durų užraktai

Spynos Vilniuje, apsauginės spynos, durų užraktas, prekyb...

laiptinių rakteliai
Atstuminių kortelių, žetonų-pakabukų, TM elektroninių raktelių pagaminimas

Atstuminių kortelių, žetonų-pakabukų, TM elektroninių rak...

Saugi laiptinė
Laiptinių komplėksinė apsauga

„APSVIDIJA“ suteikia kompleksinę laiptinės paslaugą.

Number OK numerių atpažinimo sistema

Numerių atpažinimo sistema skirta automobilių valstybinių...

Atšvaitas dūmų detektoriui
Papildoma priešgaisrinė įranga

Papildoma įranga priešgaisrinėms sistemoms

FIRERAY 5000
Dūmų detektoriai FIRERAY

Dūmų detektoriai FIRERAY priešgaisrinės sistemos

Centralės
Apsaugos sistemos

Apsaugos sistemos: centralės, klaviatūros centralėms, ELD...

Voras moduliai
VORAS

Korinio radijo ryšio sistema

Video sistemos

Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sprendimai

JUNG biometrinio identifikavimo sistemos

Pirštų atspaudų atpažininmo principu veikianti biometrini...

Buto, įmonės apsaugos signalilizacijos projektavimas,montavimas ir priežiūra

Signalizacija namams, namų apsaugos sistemos, signalizaci...

Praėjimo kontrolės sistemos

Praėjimo kontrolė, praėjimo kontrolės sistemos Vilniuje, ...

Pastatų apsaugos sistemos Vilnius

Pastatų apsaugos sistemos Vilnius

Milteliniai gesintuvai

MILTELINIS GAISRO GESINIMO MODULIS MPP (r)-2,5 „BURAN-2,5“

1 2