Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

2018-04-21 11:31   Peržiūros : 4541   Spausdinti


Sparčiai brangstant energijos šaltiniams, jau nieko nebereikia agituoti statytis energiniai efektyvius namus. Šiuolaikiniame name pastebimai didėja langų plotai, todėl itin svarbu tiek pasirinkti energetiškai efektyvų langą, tiek teisingai jį sumontuoti.

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Vidutiniškai langai sudaro 15-25 proc. namo išorės atitvarų ploto, tačiau šilumos nuostoliai per langus gali siekti apie 25-30 proc. bendrų namo šilumos nuostolių. Panašaus storio plastikiniai ir mediniai langai daugeliu atvejų turi panašų šilumos laidumą, medinių yra mažesnis šilumos imlumas. Didėjant langų plotui, medis vis dažniau naudojamas dėl aukštesnio rėmo standumo, tai leidžia  įdėti didesnio ploto,  storio, svorio  stiklo paketus. Plastikiniuose languose tokiu atveju tenka naudoti metalu armuotus rėmus, kurie dažnai padidina šiluminį laidumą. Energiškai efektyviuose namuose mediniai langai yra patikimas variantas, galintis ilgą laiką atlaikyti pastaruoju metu vis sunkėjančius stiklo paketus.

Renkantis medinį langą gana patikimas kriterijus yra sertifikatai ir gamintojo garantijos, o pasirenkant montuotoją neaiškumų daug daugiau. Rekomenduočiau prieš pasirenkant mestrus išklausinėti, kokias medžiagas, priemones jie naudos montavime, o jau pasirinkus stebėti atliekamus darbus. Be medinio lango pasirinkimo kriterijų straipsnyje apžvelgsime pagrindinius teisingo montavimo principus ir daromas klaidas.

Medinio lango pasirinkimas

Pagrindinis kriterijus, kuriuo vertinamos lango izoliacinės sąvybės yra šilumos perdavimo koeficientas Uw, W/(m2K) . Jis parodo visu šilumos nuostolius per langą - dėl laidumo, konvekcijos, spinduliavimo. Medinių langų konstrukcinės dalies šilumos perdavimo koeficientas per pastaruosius ketvertą metų labai ženkliai pagerėjo. Jei 2008-2009 metais gerais buvo laikomi langai turintys  1,4-1,5  W/(m2K) šilumos perdavimo koeficientą, tai pastaraisiais metais jau retai renkamasi didesnio kaip 1,1 W/(m2K)  šilumos perdavimo koeficiento langus.

Medinio lango rėmo storis

Profilis vidutinio dydžio lange užima apie 30 proc. ploto.  Medinio lango profilio šilumos perdavimo koeficientą daugiausiai sąlygoja profilio storis, jo forma ir medienos šiluminis laidumas.

Medinio lango rėmo storis turi labai reikšmingą  įtaką. 1-as papildomas lango rėmo centimetras šilumos perdavimo koeficientą Uw sumažina apie 8 - 10 procentų. Kartu su rėmo storiu atitinkamai storėja ir lango perimetre esančio tarpo užpildymo storis, tai žymiai sumažina šilumos tiltelio įtaką. Į storesnį lango rėmą atitinkamai lengviau įmontuoti storesnį stiklo paketą.

Langui naudojama mediena taip pat gali turėti skirtingą šilumos laidumo koeficientą  Profilio šilumos perdavimo koeficientų skirtumas - tarp 0,14 W/(mK) ir 0,11 W/(mK), sudaro apie 20 procentų lango šilumos laidumo koeficiento. Medienos šilumos laidumas priklauso nuo medienos rūšies, drėgnumo ir apdorojimo.

Stiklo paketas

Stiklo paketas lange užima apie 70 procentų lango ploto, todėl jo teisingas pasirinkimas itin svarbus. Stiklo paketai gali būti su viena kamera ir su dviem. Vienkameriai susideda iš dviejų stiklų ir trečiu gali būti tarpustiklis. Dviejų  kamerų stiklo paketas turi 3 stiklus, kurie tarpusavyje atskirti 2 kameromis.

Naudojant to paties tipo stiklus, dvikameriai  yra šiltesni už vienkamerius. Tačiau vienkameris su selektyviniu (atspindinčiu spinduliavimo energiją) stiklu gali būti energiškai efektyvesnis nei dvikameris su paprastais stiklais.

Nustatyta, kad svarbus yra ir atstumas tarp stiklų. Pats efektyviausias atstumas tarp stiklų yra 16 mm. Šilumos perdavimo koeficientas stiklo pakete, kuriame tarpas tarp stiklų yra 6 mm  ir stiklo paketo, kuriame tarpas yra 16 mm, esant tom pačioms stiklo, rėmelio izoliacinėms savybėms, skirsis apie 15 procentų. Didinant tarpo plotį, poveikis lango šiluminėms savybėms beveik nebejuntamas. Pavyzdžiui, padidinus tarpą dar 4 mm, šiluminės savybės pagerės apie 0,4 procento.

Tarpo tarp stiklų pripildymas skirtingomis dujomis taip pat keičia šilumos perdavimo savybes. Dažniausiai dabar naudojamos argono dujos,  kurios pagerina stiklo paketo šilumos perdavimo koeficiento vertę  maždaug 5 procentais lyginant su oru. Geriausiai šilumines savybes pagerina ksenono dujos - apie 8 procentus, tačiau jos beveik nenaudojamos dėl brangumo.
Apie 60 procentų patalpos šilumos netenkama dėl spinduliavimo. Todėl stiklo padengimas mažos spinduliavimo gebos medžiagomis ar plėvele labai sumažina šilumos praradimą. Selektyvinis stiklas vertinamas dėl gebėjimo atspindėti infraraudonuosius spindulius. Pavyzdžiui,  koeficientas 0,04 reiškia, kad toks stiklas praleidžia tik 4 procentus spinduliavimu perduodamos šiluminės energijos. Taip vienkameriame lange 1 selektyvinis stiklas stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientą pagerina  40-45 procentais. Dviejų selektyvinių stiklų dėti neverta, nes papildomas selektyviais stiklas koeficientą pagerina tik 3-4 procentais. Dviejų kamerų stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientą selektyvis stiklas pagerina apie 30 procentų.
Realiomis  sąlygomis šilumos perdavimo koeficientai gali skirtis nuo deklaruojamų. Jei bute temperatūra +20, o lauke -20 laipsnių C, stiklo paketo šilumos laidumo koefic ientas visais atvejais bus didesnis nei esant lauke 0 temperatūrai. Tai daugiau aktualu oru užpildytiems langams ir turintiems mažos atspindėjimo gebos selektyvinį stiklą.
Garsą geriau izoliuoja stiklo paketai su skirtingo storio stiklais.

Specialistai rekomenduoja rinktis mažiausiai trijų stiklų stiklo paketą. Tokie langai išliks efektyvūs ilgesnį laiką, nes  ilgainiui inertinių dujų koncentracija mažėja, oksidavusis atspindinčiai medžiagai trijų stiklų langas išlaikys daug geresnes savybes nei 2 stiklų langas.

Medinio lango montavimo vieta sienoje

Montuojant langus, dažniausiai  iškyla klausimas, kurioje angokraščio vietoje geriausia būtų montuoti langus. Pasirinkimo kriterijus - ten,  kur įmanoma padarytį geriausią apsaugą nuo šilumos tiltelio. Neteisingai parinkta vieta  labai dažnai yra sienų ar lango rasojimo priežastis.  Todėl vieta parenkama pirmiausia atsižvelgiant į sienos tipą. Šiuo metu dažniausios yra plytų mūro, keraminių blokelių sienos su termoizoliaciniu sluoksniu išorėje, siena su termoizoliaciniu sluoksniu iš vidaus su arba be apšiltinto angokraščio.

Išsamus susidarančių linijinių šilumos tiltelių katalogas pateiktas STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika" 7 priede [4].

Mūro sienoje langą montuojant prie išorinio krašto, pasiekiama geriausia sienos temperatūra, tačiau peršąla pats langas ir kondensatas gali kauptis  ant lango rėmo net esant pakankamai nedidelei minusinei lauko temperatūrai. Montuojant langą prie vidinio krašto, rėmo temperatūra bus pati didžiausia, tačiau peršąla šalia angokraščio esanti siena ir kondensatas gali kauptis ant jos. Optimalus sprendimas vientiso mūro sienoje dažniausiai yra langą montuoti per vidurį, linijinio šiluminio  tiltelio šilumos perdavimo koeficientas bus mažiausias. Esant tokiai konstrukcijai, žmonės jausis komfortiškiau, nes atitvaros temperatūra bus panaši kaip ir kambario temperatūra. Esant didesniam kaip 3 laipsnių skirtumui, pradedamas jausti šaltis, sukeliantis nekomfortišką būseną net esant pakankamai aukštai vidaus temperatūrai.

Per vidurį langas turėtų būti montuojamas ir konstruktyve iš keraminių blokelių ar akytbetonio.
Geri rodikliai gaunami montuojant nuo išorės krašto atitrauktą langą, kai papildomai šiltinamas angokraštis. Naudojamas variantas, kai išorinė lango rėmo plokštuma sutampa su termoizoliacinio sluoksnio plokštuma. Tačiau nėra gerai, jei lango rėmas ir izoliacinis sluoksnis yra atskiriami šilumai laidžia medžiaga.

Medinio lango montavimas

Medinis langas montuojamas nuo sienos ne mažiau kaip  1,5 centimetrų atstumu. Sumontuotas langas turi laikytis ant atraminių elementų, o ne, kaip kai kurie meistrai klaidingai teigia, ant montavimo putų sluoksnio. Montavimo putos turi atlikti šilumą izoliuojančią funkciją.

Mediniai langai prie mūrinės sienos dažniausiai tvirtinami ankeriniais varžtais, prie medinių konstrukcijų tvirtinami ilgais medvaržčiais.

Montavimo putas iš išorės būtina apsaugoti difuzinio tipo plėvele, kuri praleidžia garus, tačiau neleidžia garams  ir kitokiai drėgmei patekti į vidų. Ultravioletinių spindulių ir vandens (drėgmės) veikiamos putos labai greitai netenka izoliuojančių savybių ir gali suirti. Plėvelės taip pat negalima palikti neuždengtos nuo ultravioletinių spindulių poveikio ilgiau kaip keliems mėnesiams.

Iš vidaus putos taip pat izoliuojamos garo izoliacine plėvele, kuri neleidžia patekti garui iš išorės, tačiau gali išleisti drėgmės perteklių iš montavimo putų. Taip apsaugotos putos puikiai išsilaiko visą lango tarnavimo laikotarpį nepakitusios arba mažai pakitusios

Izoliacinės juostelės iš karto klijuojamos ant besiplečiančių putų. Taip juostelė daug patikimiau prisitvirtina bei galima lygiau paruošti paviršių tolimesniam izoliaciniam sluoksniui arba apdailai. Putų, priklausomai nuo antrinio plėtimosi dydžio, purškiama apie trečdaliu mažiau nei telpa tarpe.

Išorinė palangė turėtų būti montuojama ant plėvele apsaugotų montavimo putų. Dėl temperatūrų skirtumų galintis susidaryti  kondensatas gerokai pagreitina neapsaugotų montavimo putų irimą. Palangės rėmelis įdedamas į specialią angą, esančią lango apačioje, prisukamas trumpais metalas - medis varžtais.

Vidinė palangė išlyginama naudojant kietas pasparas, į tarpus purškiamos montavimo putos, kurios tuo pačiu veikia kaip klijai. Naudoti geriausia mažai besiplečiančias, plėtimosi jėgos neturinčias putas.

Prieš montuojant lango šonai ir viršus apklijuojami išorine ir vidine izoliacinėmis juostomis, prie rėmo pritvirtinami metaliniai laikikliai
Prieš montuojant lango šonai ir viršus  apklijuojami izoliacinėmis plėvelėmis. Prie rėmo kas 50 - 70 centimetrų prisukami laikikliai. Atstumai priklauso nuo lango svorio. Jei lango stiklas sudalintas, laikikliai turėtų būti ties kiekvienu dalinimu.

Tarpas apačioje tarp lango reguliuojamas kaladėlėmis
Langas statomas ant reguliuojamo aukščio kaladėlių, pradžioje matuojamas vertikalumas, vėliau - horizontalumas.

Įpurškiamos montavimo putos
Į tarpą purškiamos montavimo putos.

Užlenkiama išorinė lango difuzinė plėvelė ties lango kampu
Jei angokraščio paviršius, ant kurio bus klijuojama juostelė, porėtas, šiurkštus, ant jo užtepamas papildomas klijų sluoknis. Juostelė prispaudžiama, ties kampu sulenkiama. Taip pat elgiamasi ir išorėje. Plėvelė turi maksimaliai uždengti įpurkštas montavimo putas. Izoliacinė plėvelė klijuojama putų paviršiui pasidengus luobele, bet neleidžiant joms pilnai sukietėti. Šiuo momentu labai patogu suformuoti lygų paviršių, kuris bus reikalingas tolimesniems apdailos darbams.

medinio lango montavimas
Langas montuojamas išėmus varčią, pabaigus montavimą apie angokraščius įstatoma medinio lango varčia ir sureguliuojami vyriai.

Apatinė palangė prisukama prie lango apačios
Metalinė išorės palangė prisukama prie medinio lango apačios. Ji turi būti su nuolydžiu, maksimaliai tvarkingai užsandarinami įkirpimai, galai turi būti pakelti (falcuoti).

Dažniausios lango montavimo klaidos

Prieš uždengiant langą apdaila reikėtų įsitikinti ar tikrai langas tinkamai užsandarintas. Jei viduje ir išorėje bent 5 laipsnių skirtumas montavimo broką parodys termovizorius.

 • Langas statomas per arti išorinio krašto, kartai net išlendant už sienos izoliacinio sluoksnio.

Pasekmė: rasojantys langai, rasojantys ir pelyjantys angokraščiai ties langu.
Sprendimas: permontuoti langus

 • Nenaudojama kuri nors, ar net abi izoliacinės juostos.

Pasekmė: greitai suyrančios montavimo putos, peršąlantys langai ir sienos.
Sprendimas: patikrinti, ar montuotojai naudos dviejų tipų izoliacines juostas, jei - priversti tą daryti ar net nupirkti juostas ir duoti prieš montuotojams pradedant darbus. Arba, pavėlavus užklijuoti, tą padaryti patiems.

 • Įterpiant montavimo putas jos nesuplakamos, neplakama ilgiau palaikius nenaudojamą balionėlį.

Pasekmė: Putos nekokybiškai išsiplečia, mažesnės jų izoliacinės savybės, padidėja  šilumos nuostoliai, peršala langas.

 • Pučiant putas balionėlis ilgai laikomas žemyn.

Pasekmė: veržiantis didesniam kiekiui dujų, putos išsipučia su dideliais oro tarpais, sumažėja jų izoliacinės sąvybės.
Sprendimas: iškrapštyti putas ir užpurkšti iš naujo.

 • Darant vidinę apdailą, neizoliuojamas angokraštis,

Pasekmė: Siena peršąla, rasoja, pelyja.

 • Sumontavus gipso kartono angokraščio apdailos rėmus, jų vidus neužpildomas izoliacine medžiaga.

Pasekmė: paliekamas šilumos tiltelis.
Sprendimas: Nustatyti tuštumas naudojant termovizorių padaryti skylute sir įpurkšti montavimo putas

 • Montuojant palangę, vidus neužpildomas izoliacine medžiaga,

Pasekmė: paliekamas šilumos tiltelis, gali rasoti po palange, paliktose ertmėse įsimesti pelėsis. Sprendimas: stebėti montavimą, jei nepavyko, nuplėšti palangę ir izoliuoti.

 • Sumontavus išorinę palangę, neužvalcuojami kraštai

Pasekmė: palangės vanduo teka ant atbrailos, drėksta ir genda konstrukcijos.
Sprendimas: užvalcuoti, izoliuoti silikonu, užsandarinti kraštus.

Medinio lango apdaila

Medinis langas montuojamas mūro ir medinėse sienose. Išorės sienų apdaila gali būti tinkuota arba padengta metalinėmis ar kitokiomis fasadinėmis plokštėmis. Medinio lango išorės apdaila turi būti daroma nedelsiant, nes tiek montavimo putas, tiek izoliacines plėveles ardo ultravioletiniai spinduliai ir drėgmė.

 

Apdaila iš metalinės profiliuotos dangos

prakirpimus užsandariname silikonu, gelanu
Visi plyšiai, kuriais  į konstrukciją gali patekti lietaus ar tirpsmo vanduo, užsandarinami. Uždedamas apdailinis profilis lango viršuje. Skardiniai apdailiniai profiliai parenkami pagal spalvą ir gali būti išlankstomi pagal išmatavimus. Dažniausiai lankstytą skardą galima užsisakyti ten, kur parduodama stogo ar fasado danga.

Nuimama lango išorinės izoliacinės plėvelės kliju sauganti juostelė
Izoliacinė plėvelė dažniausiai turi išorinę lipnią pusę, prieš klijuojant nuimama ją sauganti juostelė. Prilipusi prie apdailinio profilio ji papildomai saugos nuo drėgmės patekimo į vidų. Jei juostelė nelipni, jos kraštą reikėtų patepti silikonu.

Uždėjus viršutinį profilį, prisukame šonus metalas - metalas trumpais savisriegiais
Metalinė apdaila ir metalinė fasado danga tarpusavyje sujungiamos metalo savisriegiais. Patogiausia naudoti trumpus savigręžius su grąžteliu smaigalyje.

ASA.LT informacija


Kategorijos: Langai (tema), Mediniai langai, Palėpės įrengimas

Geriausios terasos durys Vienu pirštu stumdomos terasos durys

Aliuminio profilių stumdomų terasos langų ir durų evoliucija primena automobilių pažangą - kiekvienas modelis lenkia anksčiau buvusius.

Aliuminio langai Tvarūs sprendimai architektūroje - rūpestis sveikata ir rytojumi

Kaip biuro pastatas gali skatinti ekologiško transporto naudojimą? Ką reiškia pastatų tvarumas praktikoje, kaip ir kokiomis priemonėmis jis pasiekiamas? Kokie bus tvarūs biurų pastatai?

Aliuminio langai ir durys – šiluminės savybės gerinamos nedidinant kainos Aliuminio langai ir durys – šiluminės savybės gerinamos nedidinant kainos

Kodėl prestižinių pastatų langai, fasadai yra ne plastiko ar medienos, o aliuminio? Taip, dėl aliuminio tvirtumo, ilgaamžiškumo, stabilumo, paslankumo, eksploatacinių savybių ir neribotų dizaino galimybių.

Aliuminio stiklo konstrukcijos Aliuminio stiklo konstrukcijos: mitai, tikrovė ir neribotos galimybės

XX amžiaus pradžioje atpigęs aliuminis padarė perversmą statybinių medžiagų rinkoje, o XXI amžiuje įvyko didžiulis šuolis aliuminio profilių gamybos technologijoje: dėl naujos izoliacijos aliuminio profiliai tapo šiltesni, siauresni, atpigo, pasiekė A+ ir A++ klasių bei pasyviesiems namams reikalingus parametrus.

stikliniai fasadai Stiklo fasadų sistema su varstomais, bet nematomais langais

Kai atrodė, jog pastatų šiluminiai, vėdinimo ir statikos reikalavimai tapo nesuderinami su didžiuliais fasadiniais stiklo plotais, gamintojai sukūrė aukšto energinio efektyvumo reikalavimus tenkinančią stiklinių fasadų sistemą su integruotais varstomais langais ar balkono (terasos) durimis.

Dideli stumdomi langai Išskirtinio sandarumo lengvai stumdomi dideli langai ir durys

Tikriausiai neįsivaizduojame šiuolaikinio lofto, daugiabučio ar individualaus namo be balkono ar terasos bei didelių stiklo plotų, per kuriuos namų erdvė prisipildo saulės šilumos ir natūralios šviesos, atsiveria vaizdai pro langą, būsto erdvė tampa didesne ir komfortiškesne.

Langų dizainas Langų dizainas ir spalvos - architektūros dalis

Daugelio šiuolaikinių pastatų fasadų dominantė ir išskirtinis ženklas - langai. Langai šiuolaikinėje architektūroje turi ypatingą daugiafunkcę reikšmę.

Plastikiniai langai su signalizacija Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikinių langų varčiose integruota signalizacija nuo įsilaužimo, plastikiniai langai turi ne tik medienos vaizdą, bet ir medienos paviršių, dėl sudėtyje esančio stiklo pluošto jie gali būti didesnių nei įprasta gabaritų.

langu furnitura Langų ir durų furnitūra – kaip automobiliui ratai

Kaip automobilis negali judėti be ratų ir padangų, taip ir langai nefunkcionuoja be furnitūros. Langų ir durų apkaustų nereikia keisti kas sezoną kaip automobilio padangų, bet jie turi būti kokybiški, prižiūrimi ir reguliuojami.

Šilti plastikiniai langai Šilti plastikiniai langai prieš kelis dešimtmečius ir dabar

Jei lygintume plastikinius langus su telefonais, per dešimtmečius nei langų, nei telefonų paskirtis nepasikeitė, bet tiek vienų, tiek kitų savybės šiandien stebina techninėmis charakteristikomis, galimybėmis ir išvaizda.

Langų montavimas mūro sienoje Lango montavimas mūre be šilumos tiltelių

Nors gausu rekomendacijų, kad, norint sumažinti lango perimetru patiriamus šilumos nuostolius, langus geriau montuoti šiltinimo sluoksnyje, visgi, pasirodo, kad tokie pat ar net mažesni šilumos tilteliai angokraščiuose susidaro montuojant langus gerų šiluminių savybių blokelių mūre.

Plastikinio lango montavimas Plastikinio lango montavimas

Plastikinio lango montavimas mūro sienoje, lango izoliaciniai sprendimai.

Išmanusis langas Langų ateitis - išmanieji arba protingi langai

Panašiai kaip automobilių parodoje Ženevoje pristatomi automobilių konceptai, taip specializuotoje langų ir fasadų parodoje „Fensterbau Frontale" Niurnberge yra demonstruojamos langų vizijos

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Kas svarbu renkantis medinį langą, kaip teisingai sumontuoti langą, kad nebūtų šilumos tiltelių, jis nerasotų ir ilgai tarnautų.

spalvoti langai Spalvoti langai – daugiau galimybių fasado dizainui

Unikalios technologijos PVC langų ir durų profiliai žengė pirmyn galingą žingsnį – langų ir durų rėmų spalvos išgaunamos ne dažant, o užlydant spalvą, todėl tokie langai ilgiau tarnauja. O naujos kartos laminuoti PVC langai vizualiai nesiskiria nuo pagamintų iš natūralios medienos, bet yra daug atsparesni. Langų nuspalvinimas suteikia fasadams nepakartojamo išskirtinumo.

Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Kokie yra pasyviųjų ir A klasės langų bei durų parametrai, kokia turi būti jų furnitūra, kokie yra montavimo ypatumai? Kompleksas detalių, kurios turi didžiausią įtaką langų ir durų kokybei.

Langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema: paprasčiau ir kokybiškiau

Pristatome lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistemą: tai naujo tipo izoliaciniai profiliai, varžtai, klijai ir juosta. Vos keturi gaminiai ir mažiau darbo - paprasta, greita ir efektyvu.

Dūmų testas sandarumo tyrime Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Statybos procese vis didesnį dėmesį skiriant energiniam efektyvumui, iškyla daug iki šiol net neminėtų problemų. Jau nagrinėjome, kaip teisingai sumontuoti langą tiek laikančiojoje konstrukcijoje, tiek izoliacijos sluoksnyje. Šįkart – apie stiklo ir rėmo izoliaciją.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Tikrieji langų šiluminiai rodikliai arba kaip išsirinkti šiltus langus Tikrieji langų šiluminiai rodikliai arba kaip išsirinkti šiltus langus

Teisingas langų pasirinkimas turi prasidėti ne nuo langų gamintojo paieškos, bet nuo profilių ir stiklo paketų savybių įvertinimo. Langų gamintojas – paskutinis etapas.

Tinkleliai nuo vabzdžių – ir efektyvu, ir ekologiška Tinkleliai nuo vabzdžių: ekologiška, estetiška ir ilgalaikė apsauga

Kai norisi atverti langus ar pavakaroti terasoje, apsisaugojimui nuo uodų ir mašalų geriau naudoti ne cheminius tepalus ar purškalus, o natūralias užtvaras. Kokios jos?

GEALAN-KUBUS® - mažiau rėmų, daugiau šviesos, šilumos ir spalvų GEALAN-KUBUS - mažiau rėmų, daugiau šviesos, šilumos ir spalvų

Nuo balandžio rinkai pristatoma nauja GEALAN-KUBUS® PVC langų ir durų sistema. Kuo ji inovatyvi ir kuo skiriasi nuo esamų rinkoje?

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Šiuolaikiniai pastatai neįsivaizduojami be didelių įstiklintų plotų, bet pastariesiems keliami ne tik architektūriniai, bet ir aukšti techniniai reikalavimai. Suderinti stiklo skaidrumą su energinio efektyvumo, saugumo reikalavimais įmanoma tik naudojant inovatyvius pasaulinių gamintojų produktus.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Vieni skaičiuoja, kad šilumos nuostoliai per lango ir konstruktyvo jungties siūlę yra penkiskart didesni nei per konstruktyvą, kiti - kad šie nuostoliai sudaro apie 30 proc. visų pastato šilumos nuostolių. Faktas tas, kad šilumos nuostoliai angkraščiuose yra nemenki. Kaip juos sumažinti šiltinant sienas?

Stumdomos terasos durys langai

Plačios terasų durys yra neatskiriama šiuolaikinio būsto dalis ir dalis jo vertės. Jos turi būti gerai izoliuojančios šilumą ir garsą, sandarios, lengvai valdomos. Visas šias savybes suderinti viename gaminyje – sudėtingas uždavinys.

Kodėl langus reikia montuoti apšiltinimo sluoksnyje? Kodėl langus reikia montuoti apšiltinimo sluoksnyje?

Vis dar yra manančių, kad užtenka apšiltinti sienas ir pastate bus taupoma šiluma. Taupoma, bet ne tiek, kiek naudojant kompleksinius sprendimus.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 54
SCHÜCO LIETUVA, UAB Aliuminio profiliai langams, durims, fasadams. Stumdomos aliuminio durys. Aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys. Slankiosios sistemos. Aliuminio stiklo fasadai. Žiemos sodai. Saulės kontrolės sistemos. Plastikiniai profiliai langams, durims. Plastikiniai langai. Plastikinės durys. Plastikinės stumdomos durys.
Upės g. 21, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603026, Mobilus: +370-615-98475, El. paštas: lietuva@schueco.com
Aliuminio profiliai langams, aliuminio profiliai durims, aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Slankiojančios aliuminio sistemos. Saulės kontrolės sistemos. Žiemos sodai. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys, stumdomos aliuminio sistemos, stumdomi aliuminio langai, stumdomos aliuminio durys, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio profiliu sistemos, stumdomi terasos langai, stumdomos aliuminio sistemos, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio stiklo konstrukcijos, aliuminio profiliai
Kęstučio g. 47-27, Vilnius
Telefonas: +370-5-2497755, Mobilus: +370-686-64545, El. paštas: info@reynaers.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Apkaustai, furnitūra, spynos
Eišiškių pl. 127, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329056, +370-5-2329057, El. paštas: info@g-u.lt
Didmeninė prekyba: apkaustai, furnitūra, rankenos, spynos.
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius
Telefonas: +370-5-2788150, +370-5-2788624, El. paštas: info@vbh.lt
1 2 3 4 5 ... 54
 Giedrė Nenartavičiūtė Ką daryti, jei meistrai blogai sumontavo langus?

Atsako Giedrė Nenartavičiūtė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja

daugiau
Vilmantas Noruišis, Nacionalinės pasyvių namų asociacijos narys Ar Lietuvoje bus reitinguojami langai?

Atsako Vilmantas Noruišis, Nacionalinės pasyvių namų asociacijos narys

daugiau
Sigita Jonušaitė, UAB „Plieninis skydas" rinkodaros vadybininkė Kas yra apsauginiai langai?

Atsako Sigita Jonušaitė

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Apkaustai langams
Atidaromieji - atverčiamieji apkaustai langams ir durims

Funkcionalesni ir saugesni naujos kartos apkaustai

Bebarjerė langų profilių sistema
Bebarjerė langų profilių konstrukcija Schüco AWS

Durys į terasą, atitinkančios judėjimo be slenksčių konce...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Aliuminio profilio langų gamyba
Aliuminio profiliai langams

Aliuminio profiliai, aliuminio profilio gamyba, aliuminio...

Slankiosios aliuminio sistemos terasoms „Reynaers Hi Finity"
Slankiosios, stumdomos aliuminio profilių sistemos

Slankiojančios sistemos terasoms, aliuminio profilių sist...

Montavimo putos langams ir durims SOUDAFOAM GUN MAXI

Montavimo putos skirtos langų ir durų montavimui, ertmių...

Dūmų šalinimo mechanizmai

Dūmų šalinimas, patalpų vėdinimas, vėdinimo sistemos

greenteQ Klima Konform langų sistema

Sistema langams iš greenteQ

Pilnai armuotas lango profilis GENEO®

GENEO® - naujas matmuo langų gamyboje. Pilnai armuotas la...

VELUX GGU stogo langas pasyviam namui
VELUX GGU stoglangis pasyviam namui

Sertifikuotas stogo langas pasyviam namui, šalto klimato ...

Avarinis išėjimas - stogo liukas GTL
Stogo liukai namo palėpei GTL, GXL, GVT, VLT VELUX

GTL, GXL, GVT, VLT VELUX stogo liukai

SYNEGO langai – puikus būdas sutaupyti
SYNEGO langai – puikus būdas sutaupyti

Lengvai prižiūrimi langai, langai su triukšmo izoliacija,...

Apsauginės plėvelės nuo saulės
Plėvelės stiklams nuo saulės

Apsauginės plėvelės stiklams nuo saulės.

Naujoji UNI-JET sistema – geresnis varstymas, atvertimas ir montavimas

Plastikiniams, mediniams arba aliuminiams visų formų lang...

Grandininis variklis langams ELTRAL K35/24V

Langų grandininis variklis

Papildomos lango apsaugos

Papildomi lango varčios užraktai apsaugantys ne tik nuo į...

Viršlangiai

Viršlangiai Vilniuje, viršlangių mechanizmai

1 2 3 4