Kodėl Lietuvoje langai neskirstomi pagal energinį efektyvumą?

2015-04-29 11:33   Peržiūros : 1165   Spausdinti


Buitinė technika, elektros lemputės pagal energijos sąnaudas jau senokai žymimos atitinkamomis klasėmis. Kodėl panašaus ženklinimo  neturi langai, nors visi sutinka, jog per juos netenkama daugiausia šilumos energijos?

Kodėl Lietuvoje langai neskirstomi pagal energinį efektyvumą?

ES parlamentas pasiūlė klasifikuoti ir langus

Kaip rodo praktika, prieš septyniolika metų Europos parlamento priimta energijos naudojimo buitiniuose prietaisuose ženklinimo direktyva leido gerokai sumažinti energijos sunaudojimą buityje. Gamintojus tai paskatino tobulinti prietaisus energijos taupymo kryptimi.

2010 metais Europos parlamentas pritarė direktyvai, rekomenduojančiai ženklinti ir komercinės bei pramoninės paskirties gaminius, taip pat su energetiniu efektyvumu susijusius produktus, tokius kaip langų stiklai, rėmai, išorinės durys.

Langus gyvenamiesiems pastatams siūloma ženklinti atsižvelgiant į jų energinį balansą - t.y. ne tik į gebėjimą sutaupyti šilumos energijos, užtikrinti pastato sandarumą, bet ir į gebėjimą praleisti į patalpas saulės šilumą bei šviesą.

Langų energinio efektyvumo klasifikavimas ir ženklinimas būtų naudingas energiškai efektyvių pastatų projektuotojams ir naudotojams, visiems vartotojams, kurie planuoja įsigyti langus.

Viso lango saulės šilumos ir šviesos pralaidumas daugiausiai priklauso nuo įstiklinimo charakteristikų, jų įtaka pastato energijoms sąnaudoms susijusi su pastato langų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu.

Kol kas langų ženklinimas pagal energijos efektyvumo balanso sampratą neprivalomas, tačiau pažangiausios šalys - Didžioji Britanija, Danija, Norvegija, Suomija, Čekija, Lenkija, jį įsivedė ir įteisino statybos gaminius reglamentuojančiuose teisės aktuose. 2013 metais tokių šalių Europoje buvo apie 10.

Tuo pačiu Europos parlamentas rekomendavo įsivesti mokesčių paskatas efektyviausių gaminių vartotojams ir gamintojams, mažesnį pridėtinės vertės mokestį žaliavoms ir komponentams, kurie gaminiuose taupo energiją. Taip pat siūlė, kad rengiant didesnės nei 15 tūkst. eurų vertės (be PVM) viešuosius pirkimus, prioritetas būtų teikiamas aukščiausią energetinį naudingumą turintiems gaminiams ir produktams.

Lietuvoje prieš trejetą metų  buvo bandymų  įstatymiškai Statybos techniniuose reglamentuose įteisinti langų energinio efektyvumo klasifikavimo metodiką ir ženklinimą.

Langų energinio efektyvumo klasių nustatymas

KTU Architektūros ir statybos instituto akredituotos Statybinės fizikos laboratorijos vadovas dr. Raimondas Bliūdžius su kolegomis siūlė langus, kaip ir pastatus,  skirstyti į 9 energinio naudingumo klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.

A++ klasė būtų laikoma aukščiausia, ji žymėtų aukščiausio energinio efektyvumo langą. Atitinkamos energinio naudingumo klasės langų šilumos nuostolių per lango ploto vienetą per vieną šildymo sezoną E (kWh/(m²·metai)) vertės turėtų būti ne didesnės:

 • A++ klasės: E < 27;
 • A+ klasės: 27 £ E < 39;
 • A klasės: 39 £ E < 53;
 • B klasės: 53 £ E < 69;
 • C klasės: 69 £ E < 89;
 • D klasės: 89 £ E < 116;
 • E klasės: 116 £ E < 177;
 • F klasės: 177 £ E < 219;
 • G klasės: E ³ 219.

E vertė skaičiuojama pagal specialią metodiką, kurioje įvertinamas per langą praeinantis šilumos kiekis (priklauso nuo lango šilumos perdavimo koeficiento Uw vertės), energijos kiekis pro lango nesandarumus prasiskverbiančiam orui šildyti (priklauso nuo lango oro skverbties K vertės) ir  į patalpas pro langus patenkantis saulės šilumos kiekis (priklauso nuo lango įstiklintos dalies visuminės saulės energijos praleisties koeficiento g vertės).

Jeigu lango gamintojas pateikia lango montavimo schemą, papildomai įvertinami šilumos nuostoliai pro lango perimetru susidarantį ilginį šiluminį tiltelį, kuris priklauso nuo lango montavimo vietos ir tvirtinimo.

Buvo pasiūlytos orientacinės langų charakteristikos atitinkamai energinio naudingumo klasei.

Lango energinio naudingumo klasė

Lango šilumos perdavimo koeficientas

U, W/(m²·K)

Lango oro skverbtis

K, m3/(m2·h)

Įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas g

Šilumos nuostoliai per lango ploto vienetą per vieną šildymo sezoną E, kWh/(m2∙metai)

C

1,640

0,646

0,670

88,5

B

1,440

0,646

0,670

68,0

A

1,040

0,646

0,500

52,9

A+

0,854

0,646

0,480

36,9

A++

0,704

0,646

0,450

26,1

 

Lietuvoje laukiama europinio reglamento

Tačiau siūlymas ženklinti langus energinio efektyvumo klasėmis Aplinkos ministerijoje pritarimo nesulaukė, nes laukiama bendro europinio reglamento. „Lietuvoje buvo svarstyta galimybė nustatyti langų energinio naudingumo klasifikavimo sistemą ir buvo pradėti rengti preliminarūs reglamentų projektai. Tačiau, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos nuostatomis, Europos Komisijai pavesta parengti ir patvirtinti deleguotuosius teisės aktus (reglamentus) kiekvienam su energija susijusio gaminio tipui. Deleguotų teisės aktų rengimas vyksta darbo planą.

Europos Komisija pateikė informaciją, kad į 2014 - 2015 m. ekologinio projektavimo darbo planą įtrauktos tokios su energija susijusių produktų grupės, kaip langai ir termoizoliacija. 2015 metų vasario mėnesį jau buvo pristatyta Europos komisijos užsakymu atlikta studija langų ekologinio projektavimo ir ženklinimo klausimais, ją galima rasti:  www.ecodesign-windows.eu

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, buvo nuspręsta, kad netikslinga rengti nacionalinę langų energinio naudingumo klasifikavimo sistemą, nes ji būtų taikoma trumpą laiko tarpą ir savanoriškais pagrindais, o Europos Komisijai priėmus atitinkamus deleguotuosius teisės aktus (reglamentus), langus būtų draudžiama ženklinti kitomis etiketėmis, ženklais, simboliais ar užrašais, neatitinkančiais direktyvos 2010/30/ES ir atitinkamų Europos Komisijos deleguotų teisės aktų reikalavimų", - atsakė  Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistas Tomas Baranauskas.

Tačiau minėtos langų energinio efektyvumo klasės susijusios su šalies geografine padėtimi, tad Europos Komisija greičiausiai priims tik principines nuostatas. Jeigu būtų priimtas Lietuvos mokslininkų siūlytas langų energinio efektyvumo skaičiavimas, jau šiandien Lietuvoje turėtume aiškų langų reglamentavimą, geresnių energinių parametrų langus bei daug daugiau energiškai efektyvių pastatų. Kaip minėta, pažangiausios ES šalys tą jau seniai suprato ir taiko nacionalinius reglamentus. Ženklinimą pakeisti trunka daug trumpiau nei gaminių parametrus. Juk sudėtingiausia bus pakeisti įsigalėjusią projektavimo praktiką, nekreipiančią dėmesio į galimus saulės  šilumos pritekėjimus.

Langų energinis efektyvumas - kompleksas priemonių ir sprendimų

Kol kas vienas pagrindinių langų energetinio efektyvumo rodiklių yra visiems gerai žinomas lango šilumos perdavimo koeficientas Uw. Šis rodiklis nepriklauso nuo lango orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu, vietovės klimato, lango konfigūracijos ir t.t.

„Šilumos perdavimo koeficientas Uw yra gana išsamus lango kokybės rodiklis, bet, jeigu kalbame apie energetiškai efektyvius pastatus, juose turi būti skaičiuojami ne tik šilumos nuostoliai per langus, bet ir saulės energijos praleisties koeficientas bei kiti faktoriai. Juk būtent per stiklą, tiksliau per stiklo paketą, į vidų patenka daugiausia saulės šilumos, o per teisingai suprojektuotus ir reikiamų energinių parametrų langus gali patekti dar daugiau. Skaičiuojant pastato šildymo sistemos galią ir šilumos poreikį šildymui, į saulės pritekėjimus atsižvelgiama, bet projektuojant langus - ne. Juos galima būtų numatyti iš anksto.

ES šalyse energetinis balansas skaičiuojamas pagal formulę:

ES šalyse energetinis balansas skaičiuojamas pagal formulę

Langų energinis efektyvumas – kompleksas priemonių ir sprendimų

Energetiškai efektyvaus namo langai turėtų būti orientuoti į   pietus, pietryčius ar pietvakarius,Pastatai turėtų būti projektuojami taip, kad, kai reikia šilumos, saulės energijos srautas patektų  į pastatą, ir nekaitintų patalpų, kai šiluma nepageidaujama. Tai pasiekiama tinkamai orientuojant pastatus bei suprojektavus platesnę pastogę.

Energetiškai efektyvaus namo langai turėtų būti orientuoti į pietus, pietryčius ar pietvakarius, kad galėtų „sugauti" saulės energiją.

Virš pietinių langų svarbu įrengti stogelį arba padaryti platesnę pastogę (0,7-1,5 m pločio), kad vasarą susidarytų šešėlis, kai saulė kaitri ir pakyla aukštai virš horizonto (Lietuvoje birželio 22-osios vidurdienį ji pakyla beveik 60º), - taip patalpos neperkaista. Žiemą, kai saulė žemai (gruodžio 22 d. vidurdienį ji tepakyla iki 12º), stogelis netrukdo saulės spinduliams apšviesti patalpų vidaus. Spinduliai patenka į patalpas, apšviečia didelius grindų plotus, sienas ir juos per dieną įšildo. Be to, svarbu nepamiršti langų šešėliavimo vasaros metu, nes dėl įstiklintų ir nepridengtų didelių angų smarkiai didėja patalpų perkaitimo tikimybė.

Pas mus pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas", gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų langų norminė šilumos perdavimo koeficiento vertė turi būti 1,6 W/(kv. m K), o už valstybės ar savivaldybių lėšas perkamų langų - 1,4 W/(kv. m K). Palyginti su energetiškai efektyvių pastatų langais, tokie parametrai yra labai žemi ir jau visiškai neatitinka šiuolaikinių efektyvių pastatų sampratos.

Į pastato energinį efektyvumą reikia žiūrėti kompleksiškai, skaičiuoti ne tik energijos praradimus, bet ir pritekėjimus. Gal tuomet išnyktų mitas, jog statyti energetiškai efektyvų namą brangu. „Tiesiog reikia skaičiuoti viso pastato energinį efektyvumą, balansą,  atintinkamo lygio atitvaroms parinkti tinkamo lygio langus.

Lango energetinis efektyvumas E (skaičiuojant ir saulės šilumos pritekėjimus) kiekvienoje šalyje, regione, priklausomai nuo geografinės padėties, yra skirtingas.  Langų tinkamumas tam tikrai klimato zonai (Lietuva, beje, patenka į šalto klimato zoną), teisinga langų orientacija įgalintų pagerinti pastato energijos balansą. Vartotojams būtų paprasčiau orientuotis, kokius langus pirkti, o gamintojai turėtų aiškų orientyrą, rinkoje liktų mažiau triukų, kai kartais pirkėjai viliojami niekiniais argumentais apie langų parametrus.

Ką pakeistų lango energinio efektyvumo žymėjimas?

Langai yra šilumą praleidžiančios konstrukcijos ir, priklausomai nuo jų kokybės, pastatas per juos netenka iki 30 ar netgi iki 45 procentų energijos. Kadangi didžiąją dalį lango sudaro stiklo paketas, savaime suprantama, jog lango šiluminį efektyvumą lemia būtent stiklo paketo parametrai.

Bet dalis projektuotojų ir dauguma vartotojų iki šiol, rinkdamiesi langus, kažkodėl visų pirma galvoja apie profilių medžiagą, tada žiūri į kainą. Jei galėtume pamatyti, kiek per stiklo paketą prarandame šilumos, šviesos ir kiek jų galima gauti, stiklo paketų charakteristikos atsidurtų pirmoje vietoje.

Pagal užsakovų poreikius stiklo paketams parenkami daugiau ar mažiau šviesos praleidžiantys stiklai. Šią stiklo savybę nurodo šviesos perdavimo koeficientas -  t.y. patekusios į patalpą šviesos santykis su šviesos srautu procentais. Kuo skaičius didesnis, tuo daugiau šviesos patenka į patalpas. Tai irgi vienas iš energinio efektyvumo rodiklių, nes natūrali šviesa eliminuoja dalį dirbtinio apšvietimo. Natūralus patalpų apšvietimas gerina žmogaus savijautą, suteikia erdvės pojūtį. Vienintelė vieta name ir yra stiklo paketas, per kurį gauname naturalią šviesą. Žmogaus savijauta būste turi būti svarbiausiu prioritetu, nes namas statomas jam. Šiuolaikinių namų stiklinamas plotas nuolat didėja atsiradus naujoms stiklo galimybėms. Šiuo metu optimalus stiklinamo ploto santykis su grindų plotu yra 20 proc. Tobulėjant dangoms šį santykį bus galima padidinti ir iki 30 proc.

Selektyvinė danga šiek tiek tamsina patalpas ir mažina saulės energijos patekimą į jas. Kadangi pastatų energinis efektyvumas tolydžio darosi vis aktualesnis,  stiklo gamintojai kurdami naujas stiklo dangas daug dėmesio skiria ne tik šilumos izoliacijai, bet šviesos ir saulės energijos pralaidumui.

Kita svarbi, nors mažai matoma stiko paketo detalė, tai rėmelis tarp stiklų. Panaudojus aukščiausio efektyvumo  rėmelį galima papildomai pagerinti lango šilumines savybes iki 10 proc. Tai labai mažai kainuojanti lango detalė, bet teikianti didelę naudą. Panaudojus šiltus rėmelius sumažiname šilumos nuostolius šalčiausiose stiklo paketo vietose - pakraščiuose, tuo pačiu sumažiname ir rasojimo tikimybę. Šilti rėmeliai atsiperka per labai trumpą laiką - vos per 2-3 metus. Nemažoje dalyje  Europos rinkų neefektyvų aliuminio rėmelį visiškai išstūmė šiltas rėmelis.

Stiklo paketų gamintojai detaliai nurodo stiklo paketų charakteristikas, projektuotojams reiktų tik pasiskaičiuoti reikiamus parametrus konkrečiam pastatui ir nurodyti juos pastato techninėje specifikacijoje skirtoje langams. Langų gamintojams papildomo darbo šiuo atveju neprisidėtų. Bet jeigu langai būtų klasifikuojami pagal energinio efektyvumo klases, paprasčiau orientuotis būtų ne tik projektuotojams, bet ir eiliniams vartotojams. Globaliau žiūrint, Europos parlamentui pateiktuose dokumentuose paskaičiuota, kad dėl tokio langų skirstymo, kuris sąlygotų mažesnį šildymo poreikį,  CO2 emisija į atmosferą būtų sumažinta apie 100 mln. tonų.

 

Danutė Ramoškevičiūtė

 

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Langai (tema), Plastikiniai langai, Mediniai langai, Aliumininiai langai

Aliuminio langai ir durys – šiluminės savybės gerinamos nedidinant kainos Aliuminio langai ir durys – šiluminės savybės gerinamos nedidinant kainos

Kodėl prestižinių pastatų langai, fasadai yra ne plastiko ar medienos, o aliuminio? Taip, dėl aliuminio tvirtumo, ilgaamžiškumo, stabilumo, paslankumo, eksploatacinių savybių ir neribotų dizaino galimybių.

Aliuminio stiklo konstrukcijos Aliuminio stiklo konstrukcijos: mitai, tikrovė ir neribotos galimybės

XX amžiaus pradžioje atpigęs aliuminis padarė perversmą statybinių medžiagų rinkoje, o XXI amžiuje įvyko didžiulis šuolis aliuminio profilių gamybos technologijoje: dėl naujos izoliacijos aliuminio profiliai tapo šiltesni, siauresni, atpigo, pasiekė A+ ir A++ klasių bei pasyviesiems namams reikalingus parametrus.

stikliniai fasadai Stiklo fasadų sistema su varstomais, bet nematomais langais

Kai atrodė, jog pastatų šiluminiai, vėdinimo ir statikos reikalavimai tapo nesuderinami su didžiuliais fasadiniais stiklo plotais, gamintojai sukūrė aukšto energinio efektyvumo reikalavimus tenkinančią stiklinių fasadų sistemą su integruotais varstomais langais ar balkono (terasos) durimis.

Dideli stumdomi langai Išskirtinio sandarumo lengvai stumdomi dideli langai ir durys

Tikriausiai neįsivaizduojame šiuolaikinio lofto, daugiabučio ar individualaus namo be balkono ar terasos bei didelių stiklo plotų, per kuriuos namų erdvė prisipildo saulės šilumos ir natūralios šviesos, atsiveria vaizdai pro langą, būsto erdvė tampa didesne ir komfortiškesne.

Langų dizainas Langų dizainas ir spalvos - architektūros dalis

Daugelio šiuolaikinių pastatų fasadų dominantė ir išskirtinis ženklas - langai. Langai šiuolaikinėje architektūroje turi ypatingą daugiafunkcę reikšmę.

Plastikiniai langai su signalizacija Plastikiniai langai su signalizacija

Plastikinių langų varčiose integruota signalizacija nuo įsilaužimo, plastikiniai langai turi ne tik medienos vaizdą, bet ir medienos paviršių, dėl sudėtyje esančio stiklo pluošto jie gali būti didesnių nei įprasta gabaritų.

langu furnitura Langų ir durų furnitūra – kaip automobiliui ratai

Kaip automobilis negali judėti be ratų ir padangų, taip ir langai nefunkcionuoja be furnitūros. Langų ir durų apkaustų nereikia keisti kas sezoną kaip automobilio padangų, bet jie turi būti kokybiški, prižiūrimi ir reguliuojami.

Šilti plastikiniai langai Šilti plastikiniai langai prieš kelis dešimtmečius ir dabar

Jei lygintume plastikinius langus su telefonais, per dešimtmečius nei langų, nei telefonų paskirtis nepasikeitė, bet tiek vienų, tiek kitų savybės šiandien stebina techninėmis charakteristikomis, galimybėmis ir išvaizda.

Langų montavimas mūro sienoje Lango montavimas mūre be šilumos tiltelių

Nors gausu rekomendacijų, kad, norint sumažinti lango perimetru patiriamus šilumos nuostolius, langus geriau montuoti šiltinimo sluoksnyje, visgi, pasirodo, kad tokie pat ar net mažesni šilumos tilteliai angokraščiuose susidaro montuojant langus gerų šiluminių savybių blokelių mūre.

Plastikinio lango montavimas Plastikinio lango montavimas

Plastikinio lango montavimas mūro sienoje, lango izoliaciniai sprendimai.

Išmanusis langas Langų ateitis - išmanieji arba protingi langai

Panašiai kaip automobilių parodoje Ženevoje pristatomi automobilių konceptai, taip specializuotoje langų ir fasadų parodoje „Fensterbau Frontale" Niurnberge yra demonstruojamos langų vizijos

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Kas svarbu renkantis medinį langą, kaip teisingai sumontuoti langą, kad nebūtų šilumos tiltelių, jis nerasotų ir ilgai tarnautų.

spalvoti langai Spalvoti langai – daugiau galimybių fasado dizainui

Unikalios technologijos PVC langų ir durų profiliai žengė pirmyn galingą žingsnį – langų ir durų rėmų spalvos išgaunamos ne dažant, o užlydant spalvą, todėl tokie langai ilgiau tarnauja. O naujos kartos laminuoti PVC langai vizualiai nesiskiria nuo pagamintų iš natūralios medienos, bet yra daug atsparesni. Langų nuspalvinimas suteikia fasadams nepakartojamo išskirtinumo.

Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Kokie yra pasyviųjų ir A klasės langų bei durų parametrai, kokia turi būti jų furnitūra, kokie yra montavimo ypatumai? Kompleksas detalių, kurios turi didžiausią įtaką langų ir durų kokybei.

Langų montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema: paprasčiau ir kokybiškiau

Pristatome lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistemą: tai naujo tipo izoliaciniai profiliai, varžtai, klijai ir juosta. Vos keturi gaminiai ir mažiau darbo - paprasta, greita ir efektyvu.

Dūmų testas sandarumo tyrime Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Statybos procese vis didesnį dėmesį skiriant energiniam efektyvumui, iškyla daug iki šiol net neminėtų problemų. Jau nagrinėjome, kaip teisingai sumontuoti langą tiek laikančiojoje konstrukcijoje, tiek izoliacijos sluoksnyje. Šįkart – apie stiklo ir rėmo izoliaciją.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Tikrieji langų šiluminiai rodikliai arba kaip išsirinkti šiltus langus Tikrieji langų šiluminiai rodikliai arba kaip išsirinkti šiltus langus

Teisingas langų pasirinkimas turi prasidėti ne nuo langų gamintojo paieškos, bet nuo profilių ir stiklo paketų savybių įvertinimo. Langų gamintojas – paskutinis etapas.

Tinkleliai nuo vabzdžių – ir efektyvu, ir ekologiška Tinkleliai nuo vabzdžių: ekologiška, estetiška ir ilgalaikė apsauga

Kai norisi atverti langus ar pavakaroti terasoje, apsisaugojimui nuo uodų ir mašalų geriau naudoti ne cheminius tepalus ar purškalus, o natūralias užtvaras. Kokios jos?

GEALAN-KUBUS® - mažiau rėmų, daugiau šviesos, šilumos ir spalvų GEALAN-KUBUS - mažiau rėmų, daugiau šviesos, šilumos ir spalvų

Nuo balandžio rinkai pristatoma nauja GEALAN-KUBUS® PVC langų ir durų sistema. Kuo ji inovatyvi ir kuo skiriasi nuo esamų rinkoje?

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Šiuolaikiniai pastatai neįsivaizduojami be didelių įstiklintų plotų, bet pastariesiems keliami ne tik architektūriniai, bet ir aukšti techniniai reikalavimai. Suderinti stiklo skaidrumą su energinio efektyvumo, saugumo reikalavimais įmanoma tik naudojant inovatyvius pasaulinių gamintojų produktus.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Vieni skaičiuoja, kad šilumos nuostoliai per lango ir konstruktyvo jungties siūlę yra penkiskart didesni nei per konstruktyvą, kiti - kad šie nuostoliai sudaro apie 30 proc. visų pastato šilumos nuostolių. Faktas tas, kad šilumos nuostoliai angkraščiuose yra nemenki. Kaip juos sumažinti šiltinant sienas?

Stumdomos terasos durys langai

Plačios terasų durys yra neatskiriama šiuolaikinio būsto dalis ir dalis jo vertės. Jos turi būti gerai izoliuojančios šilumą ir garsą, sandarios, lengvai valdomos. Visas šias savybes suderinti viename gaminyje – sudėtingas uždavinys.

Kodėl langus reikia montuoti apšiltinimo sluoksnyje? Kodėl langus reikia montuoti apšiltinimo sluoksnyje?

Vis dar yra manančių, kad užtenka apšiltinti sienas ir pastate bus taupoma šiluma. Taupoma, bet ne tiek, kiek naudojant kompleksinius sprendimus.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 54
SCHÜCO LIETUVA, UAB Langų profiliai, aliuminio profiliai, plastikiniai profiliai
Upės g. 21, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603026, Mobilus: +370-615-98475, El. paštas: info@schueco.lt
Aliuminio profiliai langams, aliuminio profiliai durims, aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Slankiojančios aliuminio sistemos. Saulės kontrolės sistemos. Žiemos sodai. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys, stumdomos aliuminio sistemos, stumdomi aliuminio langai, stumdomos aliuminio durys, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio profiliu sistemos, stumdomi terasos langai, stumdomos aliuminio sistemos, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio stiklo konstrukcijos, aliuminio profiliai
Kęstučio g. 47-27, Vilnius
Telefonas: +370-5-2497755, Mobilus: +370-686-64545, El. paštas: info@reynaers.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Apkaustai, furnitūra, spynos
Eišiškių pl. 127, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329056, +370-5-2329057, El. paštas: info@g-u.lt
Didmeninė prekyba: apkaustai, furnitūra, rankenos, spynos.
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius
Telefonas: +370-5-2788150, +370-5-2788624, El. paštas: info@vbh.lt
1 2 3 4 5 ... 54
 Giedrė Nenartavičiūtė Ką daryti, jei meistrai blogai sumontavo langus?

Atsako Giedrė Nenartavičiūtė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja

daugiau
Vilmantas Noruišis, Nacionalinės pasyvių namų asociacijos narys Ar Lietuvoje bus reitinguojami langai?

Atsako Vilmantas Noruišis, Nacionalinės pasyvių namų asociacijos narys

daugiau
Sigita Jonušaitė, UAB „Plieninis skydas" rinkodaros vadybininkė Kas yra apsauginiai langai?

Atsako Sigita Jonušaitė

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
ANTIBANDIT apsauginė plėvelė langams, durims Vilnius Apertūra, Uab

Plėvelė apsaugai nuo įsilaužimo pro stiklą , turto apsaugai nuo žaibiškų vagysčių langams, durims Vilnius Apertūra, Uab

Bebarjerė langų profilių sistema
Bebarjerė langų profilių konstrukcija Schüco AWS

Durys į terasą, atitinkančios judėjimo be slenksčių konce...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Aliuminio profilio langų gamyba
Aliuminio profiliai langams

Aliuminio profiliai, aliuminio profilio gamyba, aliuminio...

Slankiosios aliuminio sistemos terasoms „Reynaers Hi Finity"
Slankiosios, stumdomos aliuminio profilių sistemos

Slankiojančios sistemos terasoms, aliuminio profilių sist...

Montavimo putos langams ir durims SOUDAFOAM GUN MAXI

Montavimo putos skirtos langų ir durų montavimui, ertmių...

Dūmų šalinimo mechanizmai

Dūmų šalinimas, patalpų vėdinimas, vėdinimo sistemos

greenteQ Klima Konform langų sistema

Sistema langams iš greenteQ

Pilnai armuotas lango profilis GENEO®

GENEO® - naujas matmuo langų gamyboje. Pilnai armuotas la...

VELUX GGU stogo langas pasyviam namui
VELUX GGU stoglangis pasyviam namui

Sertifikuotas stogo langas pasyviam namui, šalto klimato ...

Avarinis išėjimas - stogo liukas GTL
Stogo liukai namo palėpei GTL, GXL, GVT, VLT VELUX

GTL, GXL, GVT, VLT VELUX stogo liukai

SYNEGO langai – puikus būdas sutaupyti
SYNEGO langai – puikus būdas sutaupyti

Lengvai prižiūrimi langai, langai su triukšmo izoliacija,...

Apsauginės plėvelės nuo saulės
Plėvelės stiklams nuo saulės

Apsauginės plėvelės stiklams nuo saulės.

Naujoji UNI-JET sistema – geresnis varstymas, atvertimas ir montavimas

Plastikiniams, mediniams arba aliuminiams visų formų lang...

Grandininis variklis langams ELTRAL K35/24V

Langų grandininis variklis

Papildomos lango apsaugos

Papildomi lango varčios užraktai apsaugantys ne tik nuo į...

Viršlangiai

Viršlangiai Vilniuje, viršlangių mechanizmai

1 2 3