Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

2017-08-26 15:14   Peržiūros : 2014   Spausdinti


Nukentėjote eismo įvykio metu, bet manote, kad draudimo kompanijos skiriama suma jūsų automobilio remonto išlaidoms padengti yra per maža? Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo jūsų butą, bet nesutinka atlyginti jums patirtų nuostolių, nes mano, kad suma, kurios jūs prašote remontui, yra per didelė? Šiais ir panašiais atvejais praverčia nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos: kai žinote, kokia yra tiksli jūsų turto patirtų nuostolių ar/ir jūsų turto vertė, galite tikėtis gauti teisingo dydžio kompensaciją už patirtus nuostolius.

Konsultuoja „Finance Property" direktorė Odeta Makutienė.

Nepriklausomas žalos vertinimas po auto įvykio

„Bene dažniausiai nepriklausomo vertintojo ataskaitos fiziniams asmenims prireikia po eismo įvykio", - pasakojo Odeta Makutienė. „Esame turėję ne vieną klientą, kuris kreipėsi į mus dėl to, jog draudimo kompanijos paskaičiuota suma eismo įvykio metu patirtiems nuostoliams atlyginti buvo neadekvačiai maža".

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Tarkime, Petrui važiuojant savo automobiliu, į jį atsitrenkė Jono vairuojamas automobilis. Kadangi avarijos kaltininkas - Jonas, jo automobilį apdraudusi kompanija turi atlyginti Petro patirtus nuostolius. Minėtos draudimo kompanijos specialistai, apžiūrėję Petro automobilį, apskaičiavo, kad jo remontas kainuos 300 eurų. Tuo tarpu, Petras, nuvykęs į autoservisą, išgirdo, kad padaryta žala yra kur kas didesnė ir automobilio remontas jam atsieitų 600 eurų. Tokiu atveju Petrui yra tikslinga kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, kuris nustatys jo automobilio vertę bei dar kartą įvertins padarytą žalą. Jei nepriklausomo vertintojo parengtoje ataskaitoje automobilio remonto darbų sąmata išties yra ženkliai didesnė, negu nustatyta draudimo bendrovės, Petras, turėdamas aiškius įrodymus, kiek iš tikro kainuos automobilio remontas, su šia ataskaita turėtų pakartotinai kreiptis į draudimo bendrovę ir reikalauti, kad draudimo kompanija padengtų jo realiai patirtus nuostolius.

Didžiausias žalų ekspertų bei nepriklausomų vertintojų privalumas yra tas, kad jie veikia nešališkai, t.y., neatsižvelgdami į draudimo kompanijų jau sudarytas sąmatas. „Draudimo kompanija gauna pirminę informaciją ir galbūt neįvertina visų gedimų. Tada nepriklausomas vertintojas atlieka nuodugnią apžiūrą, tokiu būdu, surinkęs pilną informaciją, daugeliu atvejų gali pateikti tikslesnius automobilio vertės bei padarytos žalos skaičiavimus. Skiriasi ir metodika: draudimo kompanijos atlieka skaičiavimus remiantis ekonomiškumo principu, o nepriklausomas turto vertintojas turtą ir žalą vertina pagal turto rinkos vertę bei atstatymo kaštus", - pasakojo Odeta Makutienė.

Deja, ne visi nukentėję asmenys yra linkę ieškoti teisybės. Priežastis paprasta - bijoma prarasti dar daugiau pinigų, juk teks sumokėti už nepriklausomo eksperto paslaugas. Tokia baimė dažniausiai nėra pagrįsta. „Visų pirma, nepriklausomas turto ir/ar žalos vertinimas atliekamas tada, kai tai daryti tikslinga. Jei akivaizdžiai matosi, kad draudimo kompanijos paskaičiuotas žalos dydis yra teisingas, klientą apie tai informuojame", - teigė Odeta Makutienė. „Kitu atveju, jei skirtumas tarp pinigų sumos remontui, nurodytos draudimo kompanijos sąmatoje, ir pinigų sumos, nurodytos nepriklausomo vertintojo ataskaitoje, yra pakankamai didelis, nukentėjusiajam ši paslauga atsiperka".

Ne visi nukentėjusieji žino ir tai, kad kai kuriais atvejais draudimo kompanija ne tik turėtų išmokėti pinigų sumą, kurią nustatė nepriklausomi ekspertai, nuostoliams padengti, bet ir kompensuoti nepriklausomo vertinimo metu patirtas išlaidas. Tai grindžiama tuo, jog nukentėjusysis bendru atveju nėra ekspertas ir dažniausiai pats negali apskaičiuoti tikslaus eismo įvykio metu patirtų nuostolių dydžio, todėl yra priverstas samdyti specialistą. Jis patiria papildomas išlaidas, kurias draudimo kompanija turėtų kompensuoti.

Visgi, galutinis sprendimas dėl išmokos nuostoliams padengti priklauso nuo tarpusavio susitarimo tarp draudėjo ir draudiko, kuris yra įtakojamas nepriklausomo vertintojo išvada. Draudimo bendrovės ne visada noriai išmoka didesnę, nei planuotą, išmoką, bet nukentėjęs asmuo, gavęs papildomos informacijos, turi teisę derėtis; būtent jis ir turėtų tarti galutinį žodį, ar jam skiriamos išmokos dydis yra adekvatus patirtai žalai.

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Nepriklausomas vertinimas gali praversti ne tik tada, kai kyla nesutarimų tarp draudimo bendrovės ir transporto priemonės savininko. Kreiptis dėl šios paslaugos verta, jei nukenčia bet koks asmens turimas turtas ir reikia tiksliai nustatyti žalos dydį.

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo Linos butą vandeniu. Žala buvo padaryta baldams, sienoms, luboms bei grindims. Su minėtais kaimynais Lina puikiai sutarė, bet atliekamų lėšų buto remontui neturėjo. Be to, ji net neįsivaizdavo, kiek remonto darbai bei medžiagos galėtų kainuoti, tad kreipėsi į nepriklausomą žalų ekspertą. Gavusi šio specialisto parengtą argumentuotą žalos nustatymo ataskaitą, Lina nuėjo pas kaimynus ir jie kartu draugiškai sutarė dėl nuostolių atlyginimo. Nepriklausomo eksperto ataskaita Linai šiuo atveju labai pasitarnavo: antraip, ji, galbūt, neįvertinusi visų aplinkybių, būtų prašiusi kur kas mažesnės pinigų sumos savo buto remontui, be to, ir kaimynai negalėjo jos apkaltinti, jog ji tiesiog nori iš jų pasipelnyti. Kita vertus, jei kaimynai nebūtų buvę tokie geranoriški, dėl žalos atlyginimo tektų kreiptis į teismą - tokiu atveju parengta ataskaita būtų dar reikalingesnė, kadangi taptų pagrindiniu įrodymu dėl patirtos žalos dydžio.

„Tačiau ne visada pavyksta susitarti gražiuoju", - pasakojo Odeta Makutienė, prisimindama atvejį, kai vienas iš „Finance Property" klientų buvo nukentėjęs nuo statybos įmonės, nekokybiškai atlikusios jo būsto įrengimo darbus. Kadangi minėta įmonė ne tik neatlygino padarytos žalos, bet ir negrąžino sumokėtų už darbą pinigų, teko kreiptis į nepriklausomą ekspertą, ir, gavus eksperto išvadas, baigti spręsti ginčą teisme.

Žalų eksperto paslaugų gali prireikti ir tais atvejais, kai būstas nukenčia nuo gaisro. „Esame turėję atvejų, kai reikia įvertinti apdegusių daiktų, baldų ar net paveikslų vertę", - patirtimi dalinosi Odeta Makutienė. „Be to, į mus kreipiasi ne tik fiziniai asmenys. Pavyzdžiui, kai keletas parduotuvių, esančių viename prabangiame Vilniaus prekybos centre, buvo užlietos vandeniu, turėjome įvertinti, koks padarytos žalos dydis. Mūsų specialistai nustatė prekių vertę bei žalos dydį, o užsakovai gavo išsamias ataskaitas apie patirtus nuostolius".

Jei asmens turtui yra padaryta žala, akivaizdu, kad nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos gali būti labai naudingos: taip galima atgauti  didesnę pinigų sumą nuostoliams padengti, jau nekalbant apie tai, kad ataskaitą turintis asmuo yra saugesnis, ramesnis ir labiau pasitikintis savimi, kai reikia tartis dėl nuostolių atlyginimo.

Kiti atvejai, kai reikalingas turto vertinimas

Turto vertinimas gali būti reikalingas sudarant finansines ataskaitas, turtą apmokestinant, apdraudžiant, įkeičiant, deklaruojant, taip pat turtą perkant bei parduodant, ir kitais panašiais atvejais. Gali būti vertinamas tiek nekilnojamasis turtas (žemės sklypai, gyvenamosios ar komercinės paskirties pastatai ar patalpos, įvairūs statiniai ir t.t.), tiek ir kilnojamasis turtas (transporto priemonės, technologiniai įrenginiai, prekių atsargos ir bet koks kitas kilnojamas materialus turtas). Dėl turto vertinimo gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Kadangi atvejų, kada prireikia turto vertinimo, yra pakankamai daug, atitinkamai ir ataskaitos paruošimo terminas priklauso nuo vertinimo objekto sudėtingumo. „Jei į mus klientas kreipiasi dėl to, kad jo automobilis nukentėjo eismo įvykio metu, jo vertės bei padarytos žalos dydžio nustatymo ataskaitą pateiksime per 2-3 darbo dienas nuo apžiūros atlikimo momento. Jei reikia įvertinti kitokį turtą, ataskaitos paruošimas gali trukti nuo 2 darbo dienų iki kelių mėnesių", - pasakojo Odeta Makutienė.

Įmonėje dirba kvalifikuoti teisininkai, turintys ilgametę darbo patirtį draudimo srityje, kurie, esant poreikiui, gali klientui paruošti skundą Lietuvos bankui dėl draudiko veiksmų.

Primename, kad patikima ir teigiamai klientų vertinama „Finance property" yra subūrusi profesionalių žalų ekspertų ir nepriklausomų turto vertintojų komandą. Mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje. Jeigu jums reikalingos mūsų paslaugos, kreipkitės elektroniniu paštu info@financeproperty.eu arba telefonais (+370 5) 205 1433, (8 650) 82600.

 


Kategorijos: Nekilnojamojo turto ir žalos vertinimas, NKT agentūros, Nekilnojamas turtas, Paskolos, draudimas, kitos finansinės paslaugos (tema)

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...