Nekilnojamojo turto mokestis

2008-02-25 11:05   Peržiūros : 823   Spausdinti


Nuo 2006 metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (NTMĮ), pakeitęs Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą. Naujajame įstatyme praplėsta mokesčio bazė, suvienodintos mokėjimo sąlygos juridiniams asmenims, kurie nekilnojamąjį turtą turi nuosavybės teise bei tiems, kurie tokį turtą savo veikloje naudoja išsinuomavę ar kitaip perėmę iš fiziniu asmenų, nustatyta nauja turto įvertinimo tvarka.

Mokestis - juridiniams ir fiziniams asmenims

Pagal naujojo įstatymo nuostatas apmokestinamas ne tik juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, bet ir tam tikras gyventojų nekilnojamasis turtas (naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje bei tam tikrų paskirčių nekilnojamasis turtas).

Jeigu gyventojai savo nekilnojamąjį turtą neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniams asmenims, tai už tokį turtą mokestį pagal naujojo įstatymo nuostatas privalės mokėti minėti juridiniai asmenys.

Be to, naujajame įstatyme numatyta, kad turto mokestinė vertė bus jo vidutinė rinkos vertė, kuri nustatoma lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinį turto vertinimo būdą. Taip turto mokestinė vertė bus nustatoma objektyviau, labiau atitiks jo rinkos kainą. Ir tik tam tikros rūšies turtas (gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai) bus vertinamas kaip iki šiol taikant atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Iki šiol visas turtas vertintas, taikant tik atkuriamosios vertės (kaštų) metodą ir tokiu būdu nustatyta mokestinė vertė ne visada atitikdavo jo rinkos kainą.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokestį už Lietuvos Respublikos teritorijoje turimą turtą taip pat turės mokėti ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

Veiklai su verslo liudijimais - išimtys

Juridiniai asmenys mokestį mokės už jiems nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat už bet kokios paskirties nekilnojamąjį turtą, neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui perimtą iš fizinių asmenų. Tai pat jeigu individualios įmonės ar ūkinės bendrijos savo veikoje naudos tų bendrijų narių ar individualių įmonių savininkų bei jų šeimos narių turtą, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės mokėti minėtos individualios įmonės ar ūkinės bendrijos.

Gyventojai pagal naujojo įstatymo nuostatas nekilnojamojo turto mokestį turės mokėti už jiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamosios paskirties, sodų garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, mokslo poilsio paskirties, inžinerinius statinius (išvardintus NTMĮ 4 str. 1 d. 1 punkte) tik tuo atveju, jeigu tie statiniai bus naudojami ekonominėje (pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas įstatymo nuostatas) ar individualioje (pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas) veikloje.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, turto savininkai, nekilnojamojo turto mokestį už paminėtų paskirčių statinius turės mokėti ir tuo atveju, jeigu ekonominėje ar individualioje veikloje tokį turtą naudos kiti asmenys (pvz., to turto nuomininkai).

Pagal verslo liudijimus naudojamas nekilnojamasis turtas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nepriskiriamas individualios veiklos turtui. Todėl toks turtas (jeigu jis nebus naudojamas ekonominėje veikloje) nekilnojamojo turto mokesčiu nebus apmokestinamas.

Nustatoma vidutinė rinkos vertė

Už kitų paskirčių nuosavybės teise priklausančius statinius (neišvardintus NTMĮ 4 str. 1 d. 1 punkte, pvz., gamybinės, maitinimo, viešbučių ir kitų paskirčių statinius) gyventojai nekilnojamojo turto mokestį privalės mokėti, nepriklausomai nuo to ar tokie statiniai bus naudojami ar ne ekonominėje ar individualioje veikloje.

Taip pat reikėtų atkreiti dėmesį, kad jeigu minėti statiniai neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui bus perleisti naudotis juridiniams asmenims, tai mokestį už juos turės mokėti juridiniai asmenys.

Kaip jau buvo minėta, nekilnojamo turto mokestinė vertė bus jo vidutinė rinkos vertė, nustatyta lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinį turto vertinimo būdą. Tam tikros rūšies turtas (gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai) bus vertinami kaip iki šiol taikant atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustatys valstybės įmonė "Registrų centras" (VĮ "Registrų centras").

Be to, naujajame įstatyme nustatyta, kad mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie nesutiks su VĮ "Registrų centras" įvertinimu, galės užsisakyti individualų savo turto įvertinimą, kurį galės atlikti nepriklausomi turto vertintojai. Tuomet VĮ "Registrų centras" priims sprendimą, kokią vertę laikyti to turto mokestine verte.

Numatyti avansiniai mokėjimai

Naujajame NTMĮ nustatytas toks pat mokesčio tarifas, koks buvo iki šiol - tai yra 1 proc. to turto mokestinės vertės. Mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai.

Tačiau naujajame NTMĮ nustatyta kitokia, negu buvo, nekilnojamojo turo mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarką. Mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) NT mokesčio deklaracija apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turės pateikti ir mokestį sumokėti metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 dienos. Pagal iki 2006-01-01 galiojusį Juridinių asmenų nekilojamojo turto mokesčio įstatymą mokesčio deklaracija buvo pateikiama iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

NTMĮ taip pat numatyta, kad juridiniai asmenys metų eigoje turės mokėti avansinius mokesčius, po 1/4 metinės mokesčio sumos, tris kartus per metus (iki kovo 31, birželio 30 ir rugsėjo 30 dienos). Tačiau juridiniai asmenys avansinius mokesčius turės mokėti tik už kiekvienų metų sausio 1 d. nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą ir tik tuo atveju, jeigu metinė mokesčio suma už šį turtą bus didesnė kaip 1500 Lt. Avansinių mokesčiai nebus deklaruojami. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad fiziniams asmenims avansinių mokesčių mokėti nereikės.

Yra lengvatų

Naujajame NTMĮ mokesčių mokėtojams - tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims numatyta nemažai mokesčių lengvatų.

Fiziniai asmenys neprivalės mokėti mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą žemės ūkio veikloje, švietimo darbe, kulto apeigų gamybai, laidojimo paslaugoms teikti.

Juridiniai asmenys neprivalės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą aplinkos, priešgaisrinei apsaugai, laidojimo paslaugų teikimui, tai pat už faktiškai nenaudojamus nepripažintus tinkamais naudoti (nebaigtus) statinius.

Taip pat bus neapmokestinamas valstybės įmonių, biudžetinių įstaigų, laisvųjų ekonominių zonų, religinių bendrovių, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, žemės ūkio subjektų, bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas.

Be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita galės atleisti mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) nuo NT mokesčio arba jį sumažinti.

  • Juridiniai asmenys mokestį privalės mokėti ne tik už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, bet ir už jiems neterminuotai arba ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudoti nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims (iš čia gi antroji įstatymo pusė - šio mokesčio nemokės tie fiziniai asmenys, kurie jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą daugiau nei 1 mėn. laikotarpiui perduos juridiniams asmenims).
  • Mokestis bus apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registro išrašuose, kuriuos parengs turto vertintojas, nurodytą mokestinę vertę (ko gero, žagsėsim pirmą kartą ją pamatę).
  • Mokestis deklaruojamas. Deklaracijos teikiamos iki sekančių kalendorinių metų vasario 1 d. Taipogi mokamas avansinis nekilnojamojo turto mokestis, tačiau tai nedeklaruotina. Jei visa už nekilnojamąjį turtą mokesčio suma neviršys 1500 litų, avansinio mokesčio mokėti nereikės.
  • 7 straipsnyje išvardinta, kam nereikės mokėti mokesčio. Čia, kaip visada lengvatos taikomos tai pačiai kategorijai įmonių, kurios visur ir visada gauna lengvatas.
  • Mokesčio tarifas - 1 % turto mokestinės vertės.
    7 str. 5 dalis. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.
  • Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas ne rečiau, kaip kas 5 metai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos inf.


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...