Sodas ne tik laisvalaikiui, bet ir gyvenimui

2008-11-13 08:04   Peržiūros : 3411   Spausdinti


Prieš pustrečių metų Seime buvo sudaryta 23 narių darbo grupė sodininkų bendrijų problemoms nagrinėti. Grupę sudarė Seimo, ministerijų ir kitų institucijų, sodininkų bendrijų atstovai. Darbo grupė turėjo tikslą išsiaiškinti, kaip vykdomi sodininkų bendrijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, ir pateikti pasiūlymus dėl  teisės aktų pataisų, gerinančių sodininkų mėgėjų ir apskritai soduose gyvenančių žmonių padėtį. Buvo gauta nemažai sodininkų bendrijų, atskirų sodininkų pasiūlymų.

Tarp jų daugiausiai buvo pastabų dėl to, kad įgyvendinant ligi šiol galiojusį Sodininkų bendrijų įstatymą,  soduose gyvenantys žmonės susidūrė su kai kuriomis neaiškiomis įstatymo nuostatomis ir skirtingu šių nuostatų traktavimu. Be to, sodininkų bendrijoms dabar tenka spręsti ir naujas problemas, kurios įstatymu nesureguliuotos.

Sodų bendrijos jau seniai tapo gyvenamaisiais priemiesčio rajonais. akorus.com nuotr.

2008 m. lapkričio 11 dieną Seime priimtais Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimais ir papildymais siekiama, kad sodininkų bendrijose projektuojant gyvenamuosius namus, jau projektavimo stadijoje būtų užtikrinta, jog statomi statiniai nepažeis kaimyninių sklypų savininkų teisių verstis mėgėjiška sodininkyste, kad būtų nustatytas juridinių asmenų, įsigyjančių sodo sklypus mėgėjiško sodo teritorijoje, teisinis statusas, konkrečiau sureguliuota narių susirinkimų sušaukimo tvarka, valdybos narių atsakomybės klausimai, patikslinta sodininkų bendrijos likvidavimo tvarka, papildyta valstybės institucijų ir savivaldybių santykių apimtis su bendrijomis ir sodininkais.  

Peržvelkime esmines naujojo įstatymo nuostatas, įvertinkime, kuo jos skiriasi nuo anksčiau buvusiųjų.

Atnaujinto Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnyje pagaliau išaiškinama, kad mėgėjiška sodininkystė tai jau ne laisvalaikio veikla, o tiesiog veikla, be žodžio "laisvalaikio". Žodžio "laisvalaikio" atsisakymas reiškia lemtingą sodininkų mėgėjų statuso pasikeitimą. Iš naujojo statuso išplaukia ir dar viena nuostata, kad veiklos sodo sklype tikslas - susikurti ne tik aktyvaus poilsio, kaip laisvalaikio praleidimo formos, bet ir GYVENIMO sąlygas, tuo pačiu faktiškai įteisinant nuolatinio gyvenimo turimame sodo sklype galimybę.   

       

Įstatymu patvirtinama, kad vienbutį gyvenamąjį namą gali statyti „ne tik sodininkai, bet ir asmenys, įsigiję sodo sklypą". akorus.com nuotr. 

Šis straipsnis papildomas dar viena dalimi, kuria prie pagrindinių įstatymo sąvokų - mėgėjiška sodininkystė, mėgėjiško sodo sklypas, mėgėjiško sodo teritorija, sodininkas pridedama ir „sodo namas - nesudėtingas poilsiui skirtas statinys". Tiesą sakant neaišku, kodėl statinio paskirčiai nusakyti pasirinkta tokia "nesudėtingo poilsio" formuluotė, kai ankstesniame straipsnyje jau buvo atsisakyta žodžio "laisvalaikis", kurio prasmė nedaug skiriasi nuo žodžio poilsis. 

Naujojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje fiksuojama, kad mėgėjiško sodo teritorijoje gali būti ne tik sodininkų, bet ir "kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą" žemė. Tuo būdu galima manyti, kad nuostata „puoselėti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę" jau nėra lemiama prielaida įsigyti mėgėjiško sodo sklypą. Faktiškai taip jau seniai ir buvo. Juk nemažai vadinamųjų sodininkų apsiribodavo tik žalia pievele aplink namą ir nesukdavo galvos dėl daržovių ar vaisių auginimo.

Patys svarbiausi ir kiekvienam sode gyvenančiam žmogui aktualiausi reikalai liečia sode esančio namo įteisinimą, sąlygų jo statybai suformavimą, namo dydžio nustatymą, kitus su  statyba susijusius klausimus. Ankstesniame įstatyme apie tai buvo kalbama gana nekonkrečiai, nes 6 str. 6 dalyje buvo sakoma: „6. Mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti: 1) Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą - vieną gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį; 2) be statybos leidimo - sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius)". Kaip matome, tokios formuluotės leido gana įvairiai traktuoti įstatymą ir jo svarbiausią elementą - statybos leidimo gavimą.

Naujajame įstatyme viskas atrodo aiškiau: „"6. Asmenys, įsigiję mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise ar kitomis teisėmis valdomame sodo sklype, gali statyti ar rekonstruoti: 1) Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą, - vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. Nauji pastatai gali būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype. Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad neblogintų kaimyninių sklypų savininkų ir naudotojų sąlygų verstis mėgėjiška sodininkyste; 2) be statybos leidimo - sodo namą, sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius)."

Tokiu būdu šioje dalyje patvirtinama, kad vienbutį gyvenamąjį namą gali statyti „ne tik sodininkai, bet ir asmenys, įsigiję sodo sklypą"; statant pastatus sklypas turi būti ne mažesnis kaip 4 arų; gyvenamasis namas ir jo priklausiniai neturi bloginti kaimynų mėgėjiškos sodininkystės veiklos. O sodo namą galima tiesiog imti ir statyti, nes statybos leidimo jam nereikia.     

Naujojo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje prie asmenų, įsigijusių žemės sklypą, tačiau ne bendrijos narių ar išstojusių iš bendrijos, turinčių prievolę sudaryti su bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų, dar pridedami ir juridiniai asmenys, įsigiję žemės sklypą sodo teritorijoje. Jie taip pat privalo sudaryti analogiškas sutartis.     

8 straipsnio 1 dalyje patikslinama, kad žemės ūkio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis mėgėjiško sodo teritorijoje ar jos dalyse keičiama tik bendrojo naudojimo žemės sklypuose, jei planuojama sodininkų bendrijos veikla neatitinka mėgėjiškos sodininkystės tikslų arba kai  sodininkų bendrija likviduojama.

Naujojo įstatymo 14, 15, 16, 17, 18  straipsniuose tikslinamos bendrijos narių susirinkimų, jų šaukimo ir organizavimo tvarkos nuostatos, bendrijos valdymo organo kompetencija ir atsakomybė. 20 straipsnio 3 dalyje patikslinama, kad sodinininkų bendrija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama  ūkine komercine veikla tik tuo atveju, jei tai numatyta jos įstatuose.

Svarbūs valstybės institucijų ir savivaldybių santykių su bendrijomis ir sodininkais pakeitimai  įvardyti naujojo Sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnyje. Jo 2 dalyje, vardijant savivaldybių galimą teikti paramą, apmokant išlaidas bendrojo naudojimo objektams statyti, prižiūrėti ir atnaujinti, šalia kelių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo bei valymo papildomai įrašyti elektros tinklai ir gatvės - tai patys problemiškiausi sodininkų bendrijų objektai. Būtent jie nulems, ar sodininkų bendrijos taps civilizuotomis ir kultūringomis gyvenvietėmis ar bus neaiškus (o svarbiausia - valdžios nesirūpinamas) vidurys tarp miesto ir kaimo. Greta  jau savivaldybių teikiamos paramos bendrijoms, atleidžiant jas nuo žemės ir kitų mokesčių, įstatyme atsirado nuostata, kad savivaldybės gali ne tik rengti ir įgyvendinti, bet ir finansuoti specialiąsias bendrijų rėmimo programas. O nemokamų konsultacijų dėl bendrijų steigimo, veiklos pertvarkymo, mėgėjiškos sodininkystės veiklos, teritorijų planavimo, žemės naudojimo ir kraštovaizdžio tvarkymo punktas papildytas ir paramos gavimo nuostata. Be to, savivaldybių specialiųjų programų sudarymo ir lėšų naudojimo tvarka bus nustatoma, atsižvelgiant į sodininkų bendrijų pageidavimus.

Tą pačią lapkričio 11 dieną buvo priimti dar du lydimieji įstatymai. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas papildo atvejus, kai kaimų teritorijose, statant ūkininko sodybą ar kitos paskirties pastatus, vietoj detaliųjų planų gali būti rengiami žemėvaldų planai arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Nuo šiol šiame atvejų sąraše bus ir mėgėjiško sodo teritorijoje parduodami ar išnuomojami valstybinės žemės sklypai.

Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatyme šio straipsnio 5 dalies 2 punktas, kuriame įteisintas  Valstybinės žemės sklypo, teisės aktų nustatyta tvarka suteikto sodininkų bendrijoms, pardavimas šių bendrijų nariams, o kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai - jų naudotojams, papildomas nuostata, kad  sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka.

Anatolijus Lapinskas


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Sodo nameliai, pavėsinės, terasos
Komentarai
Unknown_user_thumb
Gerda

Siaip tai as tikrai pries daugiabuciu ar net kotedzu statybas sodu bendrijose. Ir gyventoju, ir kaimynu atzvilgiu. Daugiabutis ar kotedzas tikrai negali normaliai sutilpti 3-6 aru sklypelyje, toks namas beveik niekuo nesiskiria nuo miesto: nei tau kieme vietos (juk dar auto reikia pastatyt) poilsiui, nei vaikams.. ne tik kaimynams saule uzstoja. Stato del pelno taip, kad tik ikist pirkejui ir dzin, kaip jis ten gyvens. Ziurejom toki kotedza - sodo sklype tarp kitu namu ikistas sublokuotas namas dviem seimoms. Tai pardavejas iskart pasake - imkit sita, nes kitame niekada saules nematysit, ten leciau ir sienos dziusta. iki tvoros su kaimynu - metras, tvora dar ir auksta. O kazkam juk tikisi parduot...

2008-11-13 13:22
Unknown_user_thumb
citadele

Sodai tikrai seniai tape priemiescio rajonais, tik tokiais "posuniais" - nei ten gatviu normaliu, nei ju apsvietimo, kiti ir su elektra bei vandeniu vargsta. O kad ten gyventoju knibzda, isitikinti galima vakare - sviecia is tolo, kaip tikri miesto mikrorajonai. Tikrai ne taip, kaip budavo seniau - atvaziuoji ziema i soda, vos keli kaimynai aplink kruta

2008-11-14 08:49
Australian_golden_whistle
Gedaskam
Straipsnio vertinimas: 8

...sodas ir turetu buti sodas ,o ne Niujorkas...

2018-05-19 13:04

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...