Muziejų, paveikslų, skulptūrų apšvietimas

2012-11-08 21:20   Peržiūros : 4553   Spausdinti1

APŠVIETIMO SISTEMOS IR ĮRANGA


Apšvietimas muziejuje turi lemiamą reikšmę, kai norima tinkamai pristatyti eksponatus, apšvietimas kuria nuotaiką ir klimatą viduje ir leidžia sukaupti dėmesį į žiūrimus daiktus. Šviesa ne tik eksponuoja objektą, bet ir veda lankytoją per parodą, padidina jo pasiruošimą estetiniams išgyvenimams ir pabrėžia vidaus architektūrą. Anksčiau muziejai ir paveikslų galerijos buvo praktiškai visada apšviečiami natūralia šviesa. O šiuo metu dirbtinis apšvietimas sudaro žymiai geresnes ekspozicijos sąlygas ir suteikia didesnę galimybę išnaudoti turimą erdvę. Apšvietimas turi papildyti muziejaus vidaus architektūrą tokiu būdu, kad nebūtų jaučiamas jos dominavimas. Geras muziejaus arba galerijos apšvietimas turi būti suprojektuotas galvojant apie lankytojų patogumą bei eksponatų saugumą.
Šiame aprašyme, negvildenant klausimo nuodugniai, buvo pažymėtos svarbiausios problemos, susijusios su apšvietimo projektavimu pristatomuose objektuose. Pateikti apšvietimo parametrų pasirinkimo kriterijai, tipinių muziejaus ar galerijos eksponatų įrangos ir apšvietimo pavyzdžiai.

VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKĄ EKSPONATŲ SAUGUMUI IR PATVARUMUI

Matomas ir nematomas natūralios ir dirbtinės kilmės spinduliavimas gali neigiamai paveikti apšviečiamus daiktus. Šių veiksnių neigiamas poveikis yra tuo didesnis, kuo:

 • ilgesnis yra spinduliavimo poveikio laikas;
 • šviesos šaltinio galia yra didesnė;
 • spinduliavimo įtampos tolygumas yra mažesnis;
 • spinduliavimas turi daugiau mėlynų, violetinių, ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių;
 • ultravioletinis spinduliavimas turi mažesnį bangos ilgį (taip vadinamo vidutinio ir tolimo ultravioleto);
 • aplinkos temperatūra, drėgmė ir užterštumas yra didesni nei leistina;
 • objektai yra jautresni šviesai.

Eksponatai gali būti pažeidžiami keičiantis paveikslų ir popieriaus spalvai (geltimas), trupant ir trūkinėjant dažų sluoksniams bei plyštant medžiagų pluoštui. Ypač pavojingas kai kuris optinis spinduliavimas. Tai yra ultravioletas (UV), kurio bangos ilgis yra mažesnis nei 380 nm, ir infraraudonasis (IR) spinduliavimas, kurio ilgis didesnis nei 780 nm. Ultravioletinis spinduliavimas dėl didelės energijos gali sukelti apšviečiamame objekte fotochemines reakcijas, kurios įvyksta greičiau, kai bangos ilgis mažesnis. O infraraudonasis spinduliavimas, turintis mažesnę energiją, gali įtakoti objektų temperatūros padidėjimą virš esančios viduje. Šis procesas yra tuo stipresnis, kuo tamsesnės yra eksponatų spalvos. IR ir UV spinduliavimas yra nematomas, taigi yra nenaudingas kolekcijų apšvietimui. Dėl to reikia siekti, kad būtų pašalinta arba apribota neigiama optinio spinduliavimo, tiek natūralios (saulė, horizontas), tiek ir dirbtinės šviesos šaltinių, įtaka. Tai galima pasiekti tokiais būdais:

 • pasirinkti šviesos šaltinius, išskiriančius mažą kenksmingų bangų kiekį;
 • naudoti UV ir IR filtrus, uždedamus ant apšvietimo įrenginių, įrengiamų languose arba lubų languose arba vitrinose;
 • vengti per aukšto apšvietimo intensyvumo lygio;
 • riboti objekto išstatymo šviesai laiką;
 • naudoti viduje kondicionavimo sistemas.


KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI APŠVIETIMO PARAMETRAI

Svarbiausias kiekybinis parametras yra apšvietimo intensyvumo lygis. Dėl ekspozicijos patrauklumo patariama naudoti viduje kaip galima aukštesnius apšvietimo intensyvumo lygius. Tai prieštarauja būtinybei saugoti eksponatus nuo naikinančios spinduliavimo įtakos bei akinimo ribojimo dėl per didelio šviesos šaltinių ir apšviečiamų objektų ryškumo.

Apšvietimo intensyvumo vertės, nurodytos normoje E-02033, priklauso nuo muziejaus eksponatų jautrumo šviesai. Metalai, keramika, akmenys, brangenybės, stiklas, emalis išlaiko apšvietimo intensyvumas iki 300 lx. Labiau jautrūs šviesai objektai, tokie kaip aliejiniai paveikslai, tempera, oda, lakas, medis, ragai, dramblio kaulai, turi būti apšviesti iki 200 lx. O akvarelė, tekstilė, kilimai, popierius, gamtos eksponatai, kaip labiausiai jautrūs šviesai eksponatai, reikalauja apšvietimo intensyvumo iki 50 lx.

Kartais yra naudojamas didesnis nei nurodyta apšvietimo intensyvumo lygis, lygiagrečiai sutrumpinant meno vertybės rodymo laiką. Naudojamos valdymo sistemos, leidžiančios pritaikyti apšvietimą esamiems poreikiams bei atsižvelgiančios į natūralaus apšvietimo lygį.

Svarbu taip pat yra vengti lankytojų akinimo tiesiogine šviesa iš šviesos šaltinių arba atspindžiais nuo blizgančių paviršių, pavyzdžiui, paveikslų paviršių arba apsauginių stiklų. Šviesos šaltinių atspindžiai, susidarantys įstiklinimuose arba paveikslų apsauginiame lauke, turi susidaryti žemiau lankytojų akių lygio. Trukdančio akinimo pašalinimas arba apribojimas yra įmanomas tokiais būdais:

 • apšvietimo įranga ekspozicijoms turi būti įrengta virš paveikslų, kad apšviečiantys juos spinduliai kristų vertikaliai kampu ne didesniu nei 30o — 35o;
 • šviestuvams turintiems didelį apšvietimo plotą, pavyzdžiui, šviečiančios lubos, reikia pasirinkti šaltinius, turinčius mažą ryškumą, ir naudoti stipriai išsklaidančius šviesą stiklus;
 • palenkti paveikslus keletu laipsnių į priekį;
 • apšvietimo įranga muziejams, eksponatams, turi turėti specialius difuzorius ir reguliuojamas uždangas;
 • atskirais atvejais reikia naudoti netiesioginį (išsklaidantį) apšvietimą.

Siekiant tinkamai atskleisti vaizduojamų eksponatų meniškumą, reikia atkreipti dėmesį į tinkamą šviesos atspalvio parinkimą, kuris priklauso nuo apšvietimo įtampos lygio.
Šviesa turi turėti tuo aukštesnę spalvos temperatūrą, kuo didesnis yra apšvietimo įtampos lygis. Muziejų apšvietimui gali būti naudojami apšvietimo atspalviai nuo šilto iki balto dienos atspalvio. Šviesos šaltiniai privalo tinkamai atspindėti apšviečiamų daiktų spalvas (pirmas spalvų išreiškimo laipsnis).

APŠVIETIMO ĮRANGA

Po šia sąvoka slepiasi šviesos šaltiniai, šviestuvai, kilnojamos konstrukcijos šviestuvams ir bėginės sistemos. Apšvietimo įranga pirmiausia turi užtikrinti numatytų apšvietimo efektų gavimą, taigi jos ratas turi būti pakankamai neutralus, nekonkuruojantis su rodomais eksponatais bei susilieti su vidumi.
Muziejaus objektų apšvietimui taip pat gali būti naudojami it tokie šviesos šaltiniai kaip: PAR tipo lemputės, halogeninės lempos su šaltu veidrodžiu ir apsauginiu stiklu), standartinės ir kompaktinės lemputės bei didelio slėgio lempos (ypač metalohalogeninės lempos).

Priklausomai nuo apšvietimo koncepcijos, yra naudojama įranga su sukauptu šviesos skleidimu, plačiai skleidžianti šviesą arba specialiai suprojektuoti apšvietikliai, skirti tolygiam vertikalių plokštumų apšvietimui. Įrangoje turinčioje šviesos šaltinius, skleidžiančius infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius virš leistinos vertės, reikia įrengti UV ir IR filtrus. Siekiant gauti geresnius efektus eksponuojant skulptūras (ypač jei eksponatai yra aukšti arba ilgi), patariama naudoti specialius lęšius, kurie sušvelnina šviesos gamą (spindulius). Pakeisti šviesos spalvą galima naudojant spalvotus filtrus. O apsaugą nuo akinimo užtikrina ant šviestuvų uždedamos uždangos. Daugelyje tipų yra įrengtos specialios skalės, leidžiančios preciziškai nustatyti jų švietimo kryptį (tai yra svarbu, pavyzdžiui, keičiant šviesos šaltinius).

Šviestuvai muziejams, ekspozicijų eksponatų apšvietimui gali būti įrengti ant bėgių, struktūrų, strėlių bei skliautų arba pakabinamų lubų. Kadangi galima gauti labai įvairų apšvietimą, pritaikytą besikeičiančioms ekspozicijoms, patariama naudoti bėgines sistemas.

Egzistuoja visa įrengiamų sistemų gama, nuo maitinimo bėgių, prie kurių yra prijungti šviestuvai per įvairius konfigūracijų variantus, iki bendro apšvietimo su įrengtais lubose šviestuvai, nukreipiančiais šviesą vertikaliai į apačią. Kai kurie įrangos sprendimai ir pavyzdžiai yra pateikti piešiniuose.

2

Šviesos nešėja yra struktūra, leidžianti Šviestuvus įrengti iš viršaus ir apačios, pakabinama struktūra su netiesioginio apšvietimo šviestuvais (viršus) ir 'uplight', skirta netiesioginiam apšvietimui (apačia), tolygiai apšviečianti lubas bei su šviestuvais, skirtais tiesioginiam sienų apšvietimui.

3


Bėginis vamzdis su reflektoriumi

Asimetriniai reflektoriai


4

Apšvietimo sistema yra įrengta lubose, tai yra bėginė sistema, sudaranti du stačiakampius. Išoriniame stačiakampyje yra įrengti šviestuvai, užtikrinantys tolygų sienų apšvietimą. Vidiniame stačiakampyje yra įrengti du projektoriai, skirti akcentuojančiam skulptūrų apšvietimui. Pakaitomis nustatytų šviestuvų, skirtų halogeninėms lemputėms, ir kompaktinių šviestuvų dėka galima gauti diferencijuotą apšvietimą ant sienos.

5


6

Asimetriniai šviestuvai yra su išgaubtu reflektoriumi, montuojami į lubas papildomam sienų apšvietimui.

Apšvietimui yra skirta šviestuvų, skirtų standartinėms lemputėms. Reguliariai įrengtiems šviestuvams 'downlight' tipo, skirtomis halogeninės lemputės. Papildomą akcentuojantį apšvietimą atlieka simetriškai įrengti prožektoriai .

Šviestuvas su adaptoriumi yra skirtas įrengimui lubose.

7
8

Skliautams skirti šviestuvai

9

10


Skliautų apšvietimui yra skirti tvirtinimo elementai, įrengiami ant apipavidalinimo rėmo, jie veikia kaip sienos šviestuvai, tačiau per prizminį difuzorių nukreipia šviesą į lubas.

DVIMAČIŲ OBJEKTŲ APŠVIETIMAS

Dažniausiai eksponuojami yra plokšti paveikslai. Norint, kad tinkamai būtų įsisavinamas meniškumas, būtinas yra tolygus objekto apšvietimas, reikiamas lygis bei spalva.

Paveikslų apšvietimas priklauso nuo jų dydžio, išdėstymo, taip pat ir vidaus architektūros. Jeigu eksponatai yra išdėstyti didesniais atstumais, yra naudojamas kiekvieno jų atskiras apšvietimas, pavyzdžiui, reflektoriais, įrengtais ant bėgių arba strėlių. Tuomet svarbu vengti kryptingo atspindžio, trukdančio parodos lankytojams. Esant dideliam, laisvai išdėstytų paveikslų kiekiui, galima naudoti šviestuvų, turinčių asimetrinį šviesos skleidimą apšvietimą. Tokie aptaisai užtikrina tolygų vertikalių plokštumų apšvietimą.

11

Tolygus patalpos bendras apšvietimas ir papildomas sienų apšvietimas asimetriniais šviestuvais. Praktinė versija skliautams ir dideliam objektų, esančių ant sienų, kiekiui. Taškinio sienų apšvietimo idėja. Labai praktiška ten, kur ypač norima pabrėžti rodomus objektus.

Siekiant išskirti kai kuriuos objektus, yra naudojami kryptingi Šviestuvai, kurie padidina kontrastą tarp rodomų paveikslų ir fono. Kartais, atsižvelgiant į ypatingus priežiūros reikalavimus, plokščių objektų apšvietimui yra naudojamas tik bendras apšvietimas. Galima jį gauti taip vadinamo dirbtinio lubų lango arba apšviečiančių lubas šviestuvų, kurie po daugelio atspindžių suteikia išsklaidytą apšvietimą, pagalba. Šis paskutinis būdas taip pat yra praktiškas muziejaus objektams, kuriuose dažnai yra keičiamos eksponatų rūšys ir jų eksponavimo vieta.


12

Sienų apšvietimas su taškiniu likusios erdvės apšvietimu. Visuma yra vienos erdvinės struktūros rėmuose.Taškinio sienų apšvietimo ir tolygaus netiesioginio visos patalpos apšvietimo koncepcijos junginys.

TRIMAČIŲ OBJEKTŲ APŠVIETIMAS

Šio tipo objektams (pavyzdžiui, skulptūros) yra svarbu parodyti eksponato plastiškumą ir erdviškumą. Išsklaidytas apšvietimas šias daikto savybes niveliuoja. Trimačių objektų formos pabrėžimas yra pasiekiamas stipraus, vienpusio apšvietimo ir ryškaus nuosavo šešėlio sukūrimo dėka, sušvelninant šviesos šaltiniu, esančiu iš kitos objekto pusės. Šoninis apšvietimas turi turėti nevienodą intensyvumą iš abiejų pusių, kadangi priešingu atveju, išgaubimai galėtų prislopti ir net visiškai išnykti. Patariama naudoti šviestuvus, turinčius specialius lęšius, ištempiančius šviesą.

13

Erdvinis objektas (skulptūra), apšviesta taškiniu būdu per vienos krypties aptaisus, įrengtus ant bėginių sistemų arba pakabinamų lubų. Kryptingai apšviesta skulptūra, patalpoje panaudotas ir tolygus sienų apšvietimas.

VITRINŲ APŠVIETIMAS

Šviestuvai, skirti vitrinų apšvietimui, gali būti įrengiami jų viduje ir iš išorės. Didelę reikšmę turi trukdančių refleksų apribojimas nuo vertikalių ir horizontalių stiklinių paviršių. Tai galima pasiekti tinkamai pasirenkant šviestuvus ir jų švietimo kryptį.Šviesos šaltiniai, įrengti vitrinose, turi skleisti kuo mažiau šilumos. Apšviečiant ypač jautrių temperatūrai eksponatų, t. y. gamtos pavyzdžių, spaudinių, apšvietimui pastaruoju metu yra naudojamos šviesolaidžio sistemos arba šviesos diodai (LED). Reikia taip pat atkreipti dėmesį į šviestuvų išdėstymą vitrinose taip, kad šviestuvai nebūtų matomi lankytojui iš normalių žiūrėjimo krypčių.
Vitrinų apšvietimo iš išorės būdai:

14

Įstiklintas vitrinas apšviečiantys šviestuvai turi būti išdėstomi taip, kad šviesos šaltinis neatsispindėtų ant stiklo ir neakintų žiūrinčiojo.

Vitrinų apšvietimo iš vidaus būdai:

15

16

Šviesolaidžio technika leidžia įrengti šviesos šaltinį, esantį 15 m atstumu nuo objekto. Taigi galima įrengti juos techniniu požiūriu patogiausioje vietoje, net apatinėje vitrinos dalyje.


AVARINIS MUZIEJAUS APŠVIETIMAS

Muziejaus ar galerijos viduje be pagrindinio apšvietimo, eksponuojančio objektus ir pabrėžiančio architektūrą, įtampos dingimo atveju reikia užtikrinti avarinį apšvietimą. Tai yra būtina dėl meno kūrinių ir lankytojų saugumo. Šiam tikslui gali būti panaudoti šviestuvai su įrengtais elektroniniais sintezatoriais ir akumuliatoriais. Šio tipo šviestuvai taip pat turi ženklus, nurodančius evakuacijos kryptį. Didesnio šviestuvų kiekio avarinio maitinimo atveju yra naudojamos grupinio maitinimo sistemos.
Nurodyti bendrieji principai parodo, kad vis tik nėra iš anksto parengtų receptų, tinkančių visų muziejų ir galerijų viduje, siekiant išspręsti apšvietimo klausimą, kadangi kiekvienas iš jų turi savo išskirtinį charakterį, kitoks yra ekspozicijos organizavimas, eksponatai yra įvairūs. Apšvietimo projektai visada bus individualūs. Geriausias sprendimas – muziejaus ar galerijos objekto apšvietimo projekto parengimą patikėti įmonėms, profesionaliai užsiimančioms apšvietimo technika.

WWW.ASA.LT


Kategorijos: Apšvietimas (tema), Visuomeninių pastatų ( mokyklos, biurai, viešbučiai) statyba, renovacija, Apšvietimo projektavimas
Visi kategorijos straipsniai
Apšvietimo projektavimas

Apšvietimo projektavimas

Kaip teisingai suprojektuoti apšvietimą, šviestuvų dizainas, šviesos kiekio skaičiavimas, apšvietimo projektavimo klaidos 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Led apšvietimo įrengimas

Led apšvietimo įrengimas

Led apšvietimo projektavimas, Led šviestuvų techninės charakteristikos, led apšvietimo juostos, profiliai, led apšvietimo montavimas 

Apšvietimo įrengimas lauke

Apšvietimo įrengimas lauke

LAuko apšvietimo įrengimas, lauko šviestuvai, lauko ir landšafto apšvietimas, lauko apšvietimo projektavimas 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

Apšvietimo valdymas

Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.  

Pakabinamų lubų apšvietimas

Pakabinamų lubų ir nišų LED apšvietimas – patarimai (2 dalis)

Apšvietimo įrengimas nišose ir lubose. LED gaminių ir maitinimo šaltinių pasirinkimo kriterijai bei montavimas 

Vonios kambario apšvietimas

Vonios kambario apšvietimas

Kaip vonios kamabaryje suplanuoti apšvietimą, geriausi šviestuvai vonios kambariui 

Diodinis apšvietimas reklamai

LED (šviesos diodų) apšvietimas

Kas yra šviesos diodų apšvietimas, LED apšvietimo pritaikymas, diodinio apšvietimo montavimas. 

Nišose paslėptas apšvietimas

Nišose paslėptas apšvietimas

Kaip įsirengti nišinį apšvietimą, patarimai norintiems įsirengti apšvietimą nišose ir išvengti klaidų  

Ilgos LED juostos

Ilgesnės LED juostos - nauja technologija ir daugiau dizaino galimybių

Techniškai išprusę architektai ir dizaineriai vengdavo projektuoti ilgesnes nei 5 metrų nepertraukiamas LED šviesos diodų juostas dėl jų apšvietos susilpnėjimo juostos gale. Ilgas LED juostas tekdavo išskaidyti, o tam reikia daugiau medžiagų ir darbo. Dabar ši problema išspręsta - naujos lanksčios LED juostos gali būti iki 15 metrų ilgio. 

vaikas prie kompiuterio

Ar šiuolaikinės technologijos gali padėti vaikams išsaugoti gerą regėjimą?

Sistema gali pagal paros metą ir iš lauko ateinančios šviesos kiekį pati priderinti namo šviesų ryškumą, tad, atėjus vakarui patys namai automatiškai sukurs akims palankią aplinką.  

Paslėptas ir zoninis apšvietimas

Kaip apšvietimas keičia interjerą

Kartais net gerai suprojektuotas, bet blogai apšviestas interjeras nėra jaukus. Tinkamos krypties šviesa, tinkamoje vietoje gali pakeisti, vizualiai padidinti ar sumažinti patalpą. Daugelis interjero specialistų akcentuoja, kad pagrindinis interjero elementas yra ne baldai ir jų išdėstymas, bet apšvietimas.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 14
GERHARD PETRI VILNIUS, Lietuvos ir Vokietijos UAB Led apšvietimas, LED juostelės ir profiliai, LED šviestuvai, oficialus KLUS atstovas Lietuvoje.
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
LED apšvietimas, nestandartiniai apšvietimo sprendimai, linijinis apšvietimas, LED profiliai
Algirdo g. 46, Vilnius
Mobilus: +370-615-50293 , El. paštas: info@energygreen.lt
1 2 3 4 5 ... 14
Apšvietimo projektavimas Apšvietimo projektavimas

Kaip teisingai suprojektuoti apšvietimą, šviestuvų dizainas, šviesos kiekio skaičiavimas, apšvietimo projektavimo klaidos

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Led apšvietimo įrengimas Led apšvietimo įrengimas

Led apšvietimo projektavimas, Led šviestuvų techninės charakteristikos, led apšvietimo juostos, profiliai, led apšvietimo montavimas

Apšvietimo įrengimas lauke Apšvietimo įrengimas lauke

LAuko apšvietimo įrengimas, lauko šviestuvai, lauko ir landšafto apšvietimas, lauko apšvietimo projektavimas

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

LED technologijos. COB ir MCOB

3 dalis. Tęsiame seriją informacinių straipsnių apie LED technologijas

LED profiliai ir jų panaudojimo idėjos

LED apšvietimo ir profilių naudojimas interjere ir lauko apšvietime. 17 būdų, kaip panaudoti LED apšvietimo profilius.

Pakabinamų lubų apšvietimas Pakabinamų lubų ir nišų LED apšvietimas – patarimai (2 dalis)

Apšvietimo įrengimas nišose ir lubose. LED gaminių ir maitinimo šaltinių pasirinkimo kriterijai bei montavimas

Vonios kambario apšvietimas Vonios kambario apšvietimas

Kaip vonios kamabaryje suplanuoti apšvietimą, geriausi šviestuvai vonios kambariui

Logistikos sandėlio apšvietimas Apšvietimo valdymo sprendimai aukštose patalpose

Didelėse erdvėse – sandėliuose, gamybos patalpose, angaruose, požeminėse automobilių parkinguose, aktualu taupyti elektros energiją. Tiesiausias kelias į mažiausias elektros sąnaudas – LED technologijos šviestuvai ir automatinis apšvietimo valdymas.

Landšafto apšvietimas

Ir pats gražiausias ir kruopščiausias prižiūrėtas sodas gali netekti visų savo privalumų sutemus, kai naktis uždengia netgi visai šalia sukurtą grožį.

Nišose paslėptas apšvietimas Nišose paslėptas apšvietimas

Kaip įsirengti nišinį apšvietimą, patarimai norintiems įsirengti apšvietimą nišose ir išvengti klaidų

Miegamojo apšvietimas Miegamojo apšvietimas ir šviestuvai

Numatyti miegamojo kambario apšvietimą reikia dar pirmuosiuose miegamojo remonto ar įrengimo etapuose.

Ilgos LED juostos Ilgesnės LED juostos - nauja technologija ir daugiau dizaino galimybių

Techniškai išprusę architektai ir dizaineriai vengdavo projektuoti ilgesnes nei 5 metrų nepertraukiamas LED šviesos diodų juostas dėl jų apšvietos susilpnėjimo juostos gale. Ilgas LED juostas tekdavo išskaidyti, o tam reikia daugiau medžiagų ir darbo. Dabar ši problema išspręsta - naujos lanksčios LED juostos gali būti iki 15 metrų ilgio.

Parduotuvių apšvietimas Parduotuvės apšvietimas

Tinkamas apšvietimas parduotuvėje - vienas esminių veiksnių, lemiantis pirkėjo sprendimą: pirkti ar nepirkti.

Naktinis sodybos apšvietimas

Užmiesčio namelio landšafto apšvietimo sistemai keliami du uždaviniai – praktinis ir estetinis. Pirmiausiai reikia pasirūpinti, kad gyvenimas sodyboje nenutrūktų ir naktį: po ją būtų galima laisvai vaikščioti, poilsio vietos ar pagalbinės patalpos būtų nesunkiai pasiekiamos. Taip pat reiktų nepamiršti ir saugumo.

Interjero apšvietimas. Kad namai būtų jaukesni

Pagrindinis interjero dizaino elementas, kurio svarbos dažnai neįvertina naujakuriai, yra apšvietimas.

Paslėptas ir zoninis apšvietimas Kaip apšvietimas keičia interjerą

Kartais net gerai suprojektuotas, bet blogai apšviestas interjeras nėra jaukus. Tinkamos krypties šviesa, tinkamoje vietoje gali pakeisti, vizualiai padidinti ar sumažinti patalpą. Daugelis interjero specialistų akcentuoja, kad pagrindinis interjero elementas yra ne baldai ir jų išdėstymas, bet apšvietimas.

Kalėdinė puošyba Šventinis apšvietimas

Šventinės nuotaikos kaina: už Kalėdų apšvietimą mokame aplinkos sąskaita

Apšvietimo skaičiavimas Apšvietimo skaičiavimas

Trumpa šviesos savybių apžvalga, šviesa, jos techniniai apibrėžimai, matavimo vienetai, dydžiai, apšvietimo skaičiavimo formulės

Apšvietimas. Pasirinkite tinkamą šviestuvą

Tradiciškai ateina metas, kuomet pradedama galvoti apie kambarių perdažymą ar perstatymą, vartyti interjero žurnalus, lankytis baldų, parodų salonuose. Nuotraukos žurnaluose visada atrodo stulbinančiai, bet kaip visa tai perteikti savo namuose?

dirbtinis apšvietimas, atkartojantis natūralaus apšvietimo paros ritmą, teigiamai veikia žmonių nuotaiką, sveikatą ir darbo bei mokslo efektyvumą Kaip dirbtinį apšvietimą priartinti prie natūralaus

Tyrėjai ir apšvietimo specialistai skambina pavojaus varpais - apšvietimas daugelyje patalpų yra netinkamas, jam skiriama per mažai dėmesio. Ypač jis svarbus mokyklose, kur vaikai praleidžia vis daugiau laiko, ir dažniausiai - prie kompiuterio ekrano.

Apšvietimas namuose - privalumai ir trūkumai paaiškėja rudenį

Išmanioji šviesa: svarbu ne ar veikia, o KAIP veikia

Darbo vietos apšvietimas Darbo vietos apšvietimas

Įrengiant darbo vietos apšvietimą biure ar namuose, galioja kelios pagrindinės taisyklės, nepriklausomai nuo to, ar tai didelis atviro tipo biuras, ar vaiko darbo vieta

Ko iki šiol nežinojome apie šviesą mūsų namuose?

Šiuolaikinio apšvietimo galimybės

Geras apšvietimas kaip makiažas: paryškina ir paslepia Geras apšvietimas kaip makiažas: paryškina ir paslepia

Ar niekada nesusimąstėte, kodėl nuotraukose Sidnėjaus operos teatro vaizdas dažniausiai būna naktinis, apšviesto pastato? O ar žinote, kad geras dirbtinis apšvietimas turi būti artimas natūraliam, kuriame nėra ryškių kontrastų ir staigių pokyčių?

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Skyvault sporto klube Tobuliausią apšvietimą sukūrė motina gamta

Tyrimai ir mokslininkų studijos įrodo, kad natūralus patalpų apšvietimas veikia stimuliuojančiai, gerina savijautą, didina darbo efektyvumą.

Lempute Kaip apšvietimo spalva veikia žmogų?

Nebijokite naudoti įvairiaspalvės šviesos, tik atsižvelkite į tai, kaip skirtinga šviesos spalva veikia žmogų.

Paslėptas apšvietimas

Patogiausias būdas suteikti namams paslaptingumo, jaukumo ir įvairovės

1 Muziejų, paveikslų, skulptūrų apšvietimas

Šiame aprašyme, negvildenant klausimo nuodugniai, buvo pažymėtos svarbiausios problemos, susijusios su apšvietimo projektavimu pristatomuose objektuose.

Loftų apšvietimas. Naudingi patarimai.

Lofto erdvė reikalauja netradicinio apšvietimo.

Kokybiškas apšvietimas: kodėl svarbus ir į ką kreipti dėmesį

Darbingumas ir regėjimas tiesiogiai priklauso ne tik nuo šviesos ryškio, bet ir nuo apšvietimo kokybės.

Bažnyčių apšvietimas

Apšvietimas kulto pastate - rūpestingas meno ir technikos derinys. Jis privalo užtikrinti tinkamą matomumą, bei kuo subtiliau atskleisti interjerą, netgi dalyvauti jo kūrime.

Apšvietimo sprendimai

Mums įprasti seni ir konservatyvūs patalpų apšvietimo būdai nebeatitinka šiuolaikinių patalpos apšvietimo poreikių. Siūlome keletą idėjų, kaip pagyvinti, pakeisti būstą naudojant skirtingus apšvietimo būdus.

Sviesa prieskambaryje Šviesa prieškambaryje

Prieškambario interjeras ir apšvietimas turi nuteikti taip, kad dalykinio aktyvumo būseną greitai pakeistų namų jaukumas ir ramybė.

Kaip įtaisyti šviesos reguliatorių Kaip įtaisyti šviesos reguliatorių

Šviesos reguliatoriai, šviesos reguliatoriaus įrengimas

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Veidrodis vonioje apšviečiamas iš abiejų pusių Vonios kambario apšvietimas

Apšvietimo pritaikymas skirtingiems vonios kambario tipams

Lauko šviestuvas Uovo Šviestuvo apsaugos laipsnis - IP klasė

Klausimas: Kas yra vadinama šviestuvo IP klase?

daugiau
Genadijus Zablockis Kodėl į naujus lauko šviestuvus pribėgo vandens?

Apšvietimo specialistas dr. Genadijus Zablockis

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
LED švieslentės su atviru kodu - naujiena iš MIROMAX

LED švieslentės su atviru kodu - naujiena iš MIROMAX

VELUX šviesos tunelis
VELUX šviesos tunelis namui

Nelankstus ir lankstus šviesos tunelis namui

Šviestuvai, lempos, apšvietimas - miegamajam, svetainei, virtuvei, voniai-užsakymas internetu

Šviestuvai, lempos, apšvietimas - miegamojo, svetainei, v...

SMD LED juostelė - CRYSTRIP
Lanksti hermetiška SMD LED juostelė - CRYSTRIP

Lanksti hermetiška diodinė juostelė, skirta dekoratyvinia...

Aliuminio profiliai LED juostoms
Aliuminio profiliai LED juostoms

LED apšvietimo profiliai iš aliuminio, LED profiliai mont...

Šviestuvai su nuolaida

Akcija šviestuvams

Led apsvietimas laiptineje
Laiptų apšvietimas LED šviestuvais

Kaip apšvieti laiptus naudojant LED juosteles ir LED švie...

LED sieninis šviesos reguliatorius lietimui jautriu ekranu
LED sieninis šviesos reguliatorius lietimui jautriu ekranu

Led apšvietimo reguliavimo valdikliai, pultai

Maitinimo šaltinai LED apšvietimui
Maitinimo šaltinai LED apšvietimui

LED maitinimo šaltinis

LED prožektorius
LED prožektorius

LED prožektoriai

RGB WIFI valdiklis
LED apšvietimas baldams

Prekybos vietų apšvietimas, modernus kambario apšvietimas...

Naujas LED apšvietimo salonas Kaune

LED juostos, LED lemputės, LED apšvietimo parduotuvė Kaune.

LED lemputės

LED apšvietimas, LED lempos

JUNG apšvietimo sistema LED

Prietaisų su šviesos diodais (LED) apšvietimo sistemos

Išskirtiniai Delta Light šviestuvai eksterjero apšvietimui

Belgijos gamintojo Delta Light lauko šviestuvai.

Šviesos tunelis SLT ir SRT
Šviesos tunelis SLT ir SRT

Šviesos tuneliai, šviesos difuzorius

Šventinis apšvietimas.

Daugiau kaip 600 pavadinimų įvairaus dizaino gaminių, pad...

Aliuminiai LED profiliai IKON
Aliuminiai LED profiliai IKON

Architektūrinio apšvietimui / šviestuvams kurti - skirti ...

1 2
LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Led apšvietimo įrengimas Led apšvietimo įrengimas

Led apšvietimo projektavimas, Led šviestuvų techninės charakteristikos, led apšvietimo juostos, profiliai, led apšvietimo montavimas

Apšvietimo įrengimas lauke Apšvietimo įrengimas lauke

LAuko apšvietimo įrengimas, lauko šviestuvai, lauko ir landšafto apšvietimas, lauko apšvietimo projektavimas

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

LED technologijos. COB ir MCOB

3 dalis. Tęsiame seriją informacinių straipsnių apie LED technologijas

LED profiliai ir jų panaudojimo idėjos

LED apšvietimo ir profilių naudojimas interjere ir lauko apšvietime. 17 būdų, kaip panaudoti LED apšvietimo profilius.

Pakabinamų lubų apšvietimas Pakabinamų lubų ir nišų LED apšvietimas – patarimai (2 dalis)

Apšvietimo įrengimas nišose ir lubose. LED gaminių ir maitinimo šaltinių pasirinkimo kriterijai bei montavimas

Vonios kambario apšvietimas Vonios kambario apšvietimas

Kaip vonios kamabaryje suplanuoti apšvietimą, geriausi šviestuvai vonios kambariui

Logistikos sandėlio apšvietimas Apšvietimo valdymo sprendimai aukštose patalpose

Didelėse erdvėse – sandėliuose, gamybos patalpose, angaruose, požeminėse automobilių parkinguose, aktualu taupyti elektros energiją. Tiesiausias kelias į mažiausias elektros sąnaudas – LED technologijos šviestuvai ir automatinis apšvietimo valdymas.

Landšafto apšvietimas

Ir pats gražiausias ir kruopščiausias prižiūrėtas sodas gali netekti visų savo privalumų sutemus, kai naktis uždengia netgi visai šalia sukurtą grožį.

Miegamojo apšvietimas Miegamojo apšvietimas ir šviestuvai

Numatyti miegamojo kambario apšvietimą reikia dar pirmuosiuose miegamojo remonto ar įrengimo etapuose.

Ilgos LED juostos Ilgesnės LED juostos - nauja technologija ir daugiau dizaino galimybių

Techniškai išprusę architektai ir dizaineriai vengdavo projektuoti ilgesnes nei 5 metrų nepertraukiamas LED šviesos diodų juostas dėl jų apšvietos susilpnėjimo juostos gale. Ilgas LED juostas tekdavo išskaidyti, o tam reikia daugiau medžiagų ir darbo. Dabar ši problema išspręsta - naujos lanksčios LED juostos gali būti iki 15 metrų ilgio.

Parduotuvių apšvietimas Parduotuvės apšvietimas

Tinkamas apšvietimas parduotuvėje - vienas esminių veiksnių, lemiantis pirkėjo sprendimą: pirkti ar nepirkti.

Naktinis sodybos apšvietimas

Užmiesčio namelio landšafto apšvietimo sistemai keliami du uždaviniai – praktinis ir estetinis. Pirmiausiai reikia pasirūpinti, kad gyvenimas sodyboje nenutrūktų ir naktį: po ją būtų galima laisvai vaikščioti, poilsio vietos ar pagalbinės patalpos būtų nesunkiai pasiekiamos. Taip pat reiktų nepamiršti ir saugumo.

Interjero apšvietimas. Kad namai būtų jaukesni

Pagrindinis interjero dizaino elementas, kurio svarbos dažnai neįvertina naujakuriai, yra apšvietimas.

Paslėptas ir zoninis apšvietimas Kaip apšvietimas keičia interjerą

Kartais net gerai suprojektuotas, bet blogai apšviestas interjeras nėra jaukus. Tinkamos krypties šviesa, tinkamoje vietoje gali pakeisti, vizualiai padidinti ar sumažinti patalpą. Daugelis interjero specialistų akcentuoja, kad pagrindinis interjero elementas yra ne baldai ir jų išdėstymas, bet apšvietimas.

Kalėdinė puošyba Šventinis apšvietimas

Šventinės nuotaikos kaina: už Kalėdų apšvietimą mokame aplinkos sąskaita

Apšvietimo skaičiavimas Apšvietimo skaičiavimas

Trumpa šviesos savybių apžvalga, šviesa, jos techniniai apibrėžimai, matavimo vienetai, dydžiai, apšvietimo skaičiavimo formulės

Apšvietimas. Pasirinkite tinkamą šviestuvą

Tradiciškai ateina metas, kuomet pradedama galvoti apie kambarių perdažymą ar perstatymą, vartyti interjero žurnalus, lankytis baldų, parodų salonuose. Nuotraukos žurnaluose visada atrodo stulbinančiai, bet kaip visa tai perteikti savo namuose?

dirbtinis apšvietimas, atkartojantis natūralaus apšvietimo paros ritmą, teigiamai veikia žmonių nuotaiką, sveikatą ir darbo bei mokslo efektyvumą Kaip dirbtinį apšvietimą priartinti prie natūralaus

Tyrėjai ir apšvietimo specialistai skambina pavojaus varpais - apšvietimas daugelyje patalpų yra netinkamas, jam skiriama per mažai dėmesio. Ypač jis svarbus mokyklose, kur vaikai praleidžia vis daugiau laiko, ir dažniausiai - prie kompiuterio ekrano.

Apšvietimas namuose - privalumai ir trūkumai paaiškėja rudenį

Išmanioji šviesa: svarbu ne ar veikia, o KAIP veikia

Darbo vietos apšvietimas Darbo vietos apšvietimas

Įrengiant darbo vietos apšvietimą biure ar namuose, galioja kelios pagrindinės taisyklės, nepriklausomai nuo to, ar tai didelis atviro tipo biuras, ar vaiko darbo vieta

Ko iki šiol nežinojome apie šviesą mūsų namuose?

Šiuolaikinio apšvietimo galimybės

Geras apšvietimas kaip makiažas: paryškina ir paslepia Geras apšvietimas kaip makiažas: paryškina ir paslepia

Ar niekada nesusimąstėte, kodėl nuotraukose Sidnėjaus operos teatro vaizdas dažniausiai būna naktinis, apšviesto pastato? O ar žinote, kad geras dirbtinis apšvietimas turi būti artimas natūraliam, kuriame nėra ryškių kontrastų ir staigių pokyčių?

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Skyvault sporto klube Tobuliausią apšvietimą sukūrė motina gamta

Tyrimai ir mokslininkų studijos įrodo, kad natūralus patalpų apšvietimas veikia stimuliuojančiai, gerina savijautą, didina darbo efektyvumą.

Lempute Kaip apšvietimo spalva veikia žmogų?

Nebijokite naudoti įvairiaspalvės šviesos, tik atsižvelkite į tai, kaip skirtinga šviesos spalva veikia žmogų.

Paslėptas apšvietimas

Patogiausias būdas suteikti namams paslaptingumo, jaukumo ir įvairovės

Loftų apšvietimas. Naudingi patarimai.

Lofto erdvė reikalauja netradicinio apšvietimo.

Kokybiškas apšvietimas: kodėl svarbus ir į ką kreipti dėmesį

Darbingumas ir regėjimas tiesiogiai priklauso ne tik nuo šviesos ryškio, bet ir nuo apšvietimo kokybės.

Bažnyčių apšvietimas

Apšvietimas kulto pastate - rūpestingas meno ir technikos derinys. Jis privalo užtikrinti tinkamą matomumą, bei kuo subtiliau atskleisti interjerą, netgi dalyvauti jo kūrime.

Apšvietimo sprendimai

Mums įprasti seni ir konservatyvūs patalpų apšvietimo būdai nebeatitinka šiuolaikinių patalpos apšvietimo poreikių. Siūlome keletą idėjų, kaip pagyvinti, pakeisti būstą naudojant skirtingus apšvietimo būdus.

Sviesa prieskambaryje Šviesa prieškambaryje

Prieškambario interjeras ir apšvietimas turi nuteikti taip, kad dalykinio aktyvumo būseną greitai pakeistų namų jaukumas ir ramybė.