Teismo įsakymas - greitasis skolų išieškojimo būdas

2008-06-26 17:57   Peržiūros : 3081   Spausdinti


 Infliacija, nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis, degalų brangimas, mažėjanti vartojimo galia ir kiti veiksniai įnešė į prieš tai klestėjusį verslo sektorių nemažai sumaišties. Žiniasklaidoje mirgančios antraštės su statistiniais duomenimis apie blogėjantį verslo atstovų nemokumo lygį priverčia suklusti kiekvieną verslininką.

Nenuostabu, kadangi vienos ar keleto įmonių nemokumas dažniausiai sukelia grandininę reakciją: Pirkėjai negali laiku atsiskaityti Pardavėjui, Pardavėjas laiku nesumoka Tiekėjui ir t.t. Apskritai šiandieninės verslininkų bendradarbiavimo sutartys mirgėte mirga nuo gerų norų, kai įtvirtinama sąlyga, jog visus nesutarimus Sutarties Šalys ketina spręsti derybų keliu, kartais tampa beprasme. Dažnai Sutarties dalyvis, kuris yra skolingas pradeda slapstytis (taip tyliai ir subankrutuoja) ar nepaiso geranoriškai sudarytų ir nustatytų skolos mokėjimo grafikų. Kartais laukti skolos yra tiesiog beprasmis dalykas. Tokius skolininkus lengva "pažadinti" su ketinimu skolą išieškoti teisminiu keliu. Vienintelis greitasis skolos išieškojimo būdas teisme yra teismo įsakymas. Supažindinimui su teismo įsakymo procesu, svarbu apžvelgti teismo įsakymo ruošimo ir padavimo sąlygas ir tvarką. Šio straipsnio pabaigoje bus pateiktas Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo skolai priteisti užpildytas pavyzdys. Skolos išieškojimas teismo įsakymo pagrindu yra populiarus ne tik dėl trumpų Pareiškimo nagrinėjimo terminų, bet ir dėl jo paprastos turinio pildymo formos, t.y., šį prašymą dėl skolos priteisimo gali užpildyti kiekvienas raštingas ir bent minimalias teisines žinias turintis juridinio asmens atstovas.

Skolos (piniginiai reikalavimai) atsirandančios iš sutarties nevykdymo, nustatyta tvarka nagrinėjamos teisme pagal kreditoriaus pareiškimą. Teisingumo ministras tvirtina procesinių dokumentų formas, todėl šios bylos nagrinėjamos naudojant vienodos formos procesinius dokumentus - Pareiškimo standartinį šabloną (pateiktas straipsnio pabaigoje). Procesiniams dokumentams apdoroti gali būti naudojamos informacinės technologijos, t.y., Pareiškimas gali būti pildomas raštu arba kompiuteriu. Prieš pateikiant Pareiškimą teismui dėl skolos priteisimo kreditoriui, būtina įvertinti visas sąlygas, kurios turėtų pagrindo būti pripažintomis kaip ne teismo įsakymo nagrinėjimo objektu, t.y., toks Pareiškimas gali būti nepriimtas nagrinėti, nes, pavyzdžiui, turėjo būti paduotas kaip ieškinys ginčo teisenos arba dokumentinio proceso tvarka. Taigi, Pareiškimas nenagrinėjamas (LR CPK 431 str.1d.) teismo įsakymo tvarka, kai:

 1. pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės (ar jos dalies), už kurią reikalaujama sumokėti, o skolininkas reikalauja ją įvykdyti;
 2. yra neįmanoma prievolę įvykdyti dalimis, o kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės;
 3. skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko buveinė;
 4. skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos.


Tuo atveju, jeigu pagal kreditoriaus reikalavimą iškėlus teisme bylą ir priėmus teismo įsakymą paaiškėja, kad skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, teismas panaikina teismo įsakymą ir kreditoriaus pareiškimą palieka nenagrinėtą.

Reikalavimai, keliami Pareiškimo formai ir turiniui:

 1. kreditoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, o jeigu kreditorius yra juridinis asmuo, - jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito (banko) įstaigos rekvizitai, taip pat atstovo pavadinimas ir adresas, jeigu pareiškimą paduoda atstovas;
 2. skolininko vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis yra žinomas), adresas, darbo vieta (jeigu ji yra žinoma), o jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, - jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito (banko) įstaigos rekvizitai;
 3. reikalavimo suma;
 4. reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas (sutarties kopija, sąskaitų-faktūrų kopijos ir kt.);
 5. motyvuotas prašymas, jeigu yra pagrindas skolininkui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir duomenys apie skolininko turtą (atsiskaitomųjų sąskaitų rekvizitai, nekilnojamo turto duomenys ir kt.);
 6. patvirtinimas, jog nėra šio CPK 431 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;
 7. pridedamų prie pareiškimo dokumentų sąrašas.

Mokestis už Pareiškimo padavimą:

Už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena, tačiau ne mažesnis negu dešimt litų. Jeigu teismui išdavus įsakymą skolininkas pareiškia prieštaravimus ir kreditorius pateikia ieškinį bendra tvarka, tai žyminis mokestis įskaitomas į sumokamą už ieškinį žyminio mokesčio sumą.

Pareiškimo priėmimas:

Kreditoriaus pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą dieną nuo jo pateikimo teismui dienos. Teismas nutartimi gali atsisakyti priimti pareiškimą, jeigu:

 1. pareiškimas neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai;
 2. pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų leistinumo reikalavimų;
 3. yra CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės;
 4. pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas.


Pažymėtina, kad Teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą yra galutinė ir neskundžiama, tačiau, tai neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles. Paduoti pakartotinį pareiškimą kreditorius gali tik tuo atveju, jei ankstesnis pareiškimas neatitiko formalių šios rūšies procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamų reikalavimų, taip pat jei yra pašalintos kitos kliūtys, sudariusios pagrindą atsisakyti priimti ankstesnį pareiškimą.

Išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą, teismas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą (jei kreditorius prašė jas taikyti). Kai teismas, Kreditoriaus prašymu, taiko laikinąsias apsaugos priemones, teismo įsakymo nuorašas teismo įsakymo išdavimo dieną išsiunčiamas antstoliui, turto registro tvarkytojui ar kitam vykdytojui, kuris, pavyzdžiui, uždeda areštą kol nėra padengtas įsiskolinimas Kreditoriui.

Teismo įsakymas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos sumokėti kreditoriui priteistas sumas (įskaitant delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas), skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo. Kai skolininkas per 20 dienų nepateikia teismui jokio atsiliepimo, tuomet teismo įsakymas įsiteisėja ir kreditoriaus prašymu išduodamas vykdomasis raštas priverstiniam išieškojimui vykdyti, kurį atlieka antstolis. Pareiga pristatyti antstoliui teismo išduotą vykdomąjį raštą priskirta Kreditoriui. Taigi, greitasis skolos išieškojimas, Teismo įsakymo keliu, gali būti greitas tik tuo atveju, jei Skolininkas nepareiškia prieštaravimų Kreditoriui. Skolininkui pareiškus prieštaravimus Kreditoriui, jų ginčas persikeltų į bylos nagrinėjimą ieškinine tvarka su visais jį lydinčiais ilgesniais terminais.

Didžiausias, skolos išieškojimo teismo įsakymo keliu, minusas yra tai, kad teismas priimdamas Kreditoriaus Pareiškimą ir pridėtus reikalavimą pagrindžiančius dokumentus netikrina kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo. Tai reiškia, kad Kreditoriaus pateiktų dokumentų teismui informacijos teisingumas ar klaidingumas nėra tikrinamas, o dažniausiai daroma tik prielaida, kad Skolininkas iš tiesų skolingas Kreditoriui. Tačiau nesąžiningam kreditoriui, kuris pareiškia aiškiai nepagrįstą reikalavimą Skolininkui, teismas gali paskirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą. Be to, toks asmuo gali būti įpareigotas atlyginti dėl nesąžiningo reikalavimo pareiškimo kitų asmenų patirtus nuostolius.

Pareiškimo standartinis šablonas


Teisininkė Renata Burbulienė © IĮ "Opinio iuris" vadovė.
Tel. 8656 77724, info@teisine-nuomone.lt, www.teisine-nuomone.lt

Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.


Kategorijos: Paskolos, draudimas, kitos finansinės paslaugos (tema)

Butai Klaipėdoje Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai Ar galimas laidavimas imant būsto paskolą?

Atsako Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai

daugiau
Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti?

Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos