Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

2008-08-28 17:28   Peržiūros : 136   Spausdinti


renovacija.ltDidelės išlaidos neefektyviai vartojamai energijai neleidžia taupyti? Jūs įkūrėte daugiabučio namo savininkų bendriją ar sudarėte butų savininkų jungtinės veiklos sutartį, tačiau įgyvendinti investicinius projektus sudėtinga - trūksta lėšų, kreditavimo galimybės yra ribotos..

Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo teikiamos galimybės

Siekiant įgyvendinti daugiabučio namo modernizavimo darbus, viena pagrindinių problemų yra lėšų trūkumas ir ribotos galimybės jas pasiskolinti. Įkūrus daugiabučio namo savininkų bendriją ar sudarius jungtinės veiklos sutartį, neretai susiduriama su lėšų, reikalingų investiciniams projektams įgyvendinti, kaupimo ar skolinimosi problema.

Kredito draudimo daugiabučiams namams modernizuoti nauda 

 • Bendrovėje apdraustiems kreditams bankai taikys iki 0,5 procentinio punkto mažesnę palūkanų normą.
 • Draudžiant kreditą Jūs turėsite galimybę gauti kreditą su 5 procentų pradiniu įnašu.
 • Valstybė apmokės kredito draudimo įmokos dalį, tenkančią nepasiturinčiom šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims.

Bankai, bendradarbiaujantys su bendrove ir teikiantys kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, suteiks 95 proc. investicinio projekto vertės kreditą. Likusią dalį daugiabučio namo savininkai privalo turėti sukaupę patys.

Valstybės parama

 • valstybė apmoka iki 50 procentų investicijų sumos, priklausomai nuo investicijų projekto energetinio efektyvumo;
 • valstybė apmoka išlaidas, tenkančias nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims;
 • pradinį įnašą, tačiau ne daugiau kaip 10 procentų nuo investicijų sumos;
 • kredito draudimo įmoką;
 • kredito ir už jį mokamų palūkanų dalį.


Draudžiami kreditai daugiabučio namo modernizavimui teikiami

 • pagal LR Vyriausybės patvirtintą modernizavimo programą;
 • komercinėmis sąlygomis.

Investicijų projektas

Jei draudėjas dalyvauja Daugiabučių modernizavimo programoje - investiciniame projekte turi būti numatoma:

 • namo energetinių savybių pagerinimo priemonės;
 • namo fizinės būklės pagerinimo priemonės;
 • priemonių energetinis efektyvumas;
 • lėšų poreikis priemonėms įgyvendinti;
 • finansavimo šaltiniai;
 • investicijų atsipirkimo laikas.


Draudėjai

 • daugiabučių namų savininkų bendrijos;
 • daugiabučių namų butų savininkai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu.


Reikalavimai draudėjui

 • bendrija turi būti įsteigta ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo sudaryti kredito draudimo sutartį pateikimo bendrovei dienos ir įregistruota neribotam laikui;
 • sprendimui imti kreditą, jį apdrausti, kaupti lėšas, reikalingas kreditui grąžinti, mokėti palūkanas ir patvirtinti investicijų projektą turi pritarti ne mažiau kaip 50 proc. + 1 visų butų savininkų;
 • draudėjas negali turėti daugiau kaip 30 dienų praleistų mokėjimų komunalinių paslaugų tiekėjams, finansų, lizingo bei kitoms bendrovėms;
 • butų savininkų, turinčių daugiau kaip 30 dienų praleistų mokėjimų komunalinių paslaugų tiekėjams ar bendrijai, kurių dydis yra didesnis kaip 200 Lt, skaičius negali viršyti 10 proc. visų butų savininkų skaičiaus.


Kredito paskirtis

daugiabučio namo darbams finansuoti pagal investicinį projektą;
kreditas negali viršyti 95 proc. investicijų sumos;
kreditas gali būti išduotas litais arba eurais;


Draudimo įmoka

UAB "Būsto paskolų draudimas" suteikia galimybę pasirinkti draudimo įmokos sumokėjimo periodiškumą - draudimo įmoką galima mokėti:

 • periodais (kas metus). Siūloma pasirinkti tuo atveju, jei neturite pakankamai lėšų sumokėti draudimo įmokos iš karto;
 • vienkartinę. Siūloma pasirinkti tuo atveju, jei galite sumokėti vią draudimo įmoką iš karto.


Nesvarbu, kokį draudimo įmokos mokėjimo būdą pasirinksite - periodinį ar vienkartinį, - įmokos suma bus tokia pati.

Draudimo įmokų tarifai

 

Pritarusių daugiabučio namo modernizavimui
butų ir kitų savininkų skaičius

Draudimo įmokų
tarifai procentais

 Nuo 50 % + 1 balsas (imtinai) iki 60 %

 0,52

 Nuo 60 % (imtinai) iki 70 %

 0,44

 Nuo 70 % (imtinai)

  0,37


Reikalingi dokumentai

Išankstiniam sutikimui gauti pateikiami dokumentai:

 • bendrieji dokumentai;
 • su draudėjo mokumu susiję dokumentai;
 • atstovavimo teisėtumą įrodantys dokumentai;
 • bendrijos ar butų savininkų protokolai.


Bendrieji dokumentai

 • prašymas sudaryti draudimo sutartį;
 • dokumentas dėl banko teikiamų kredito sąlygų;
 • galiojantys bendrijos įstatai arba jungtinės veiklos sutartis;
 • bendrijos įregistravimo arba jungtinės veiklos sutarties įregistravimo pažymėjimas;
 • modernizuojamo daugiabučio namo patalpų sąrašas su nurodytais butų savininkais bei jiems priklausančiais patalpų plotais;
 • investicijų projektas.


Su draudėjo mokumu susiję dokumentai

Jei draudėjas yra bendrija:

 • finansinės atskaitos arba ūkinės veiklos ar revizijos aktas;
 • pažymos iš komunalines paslaugas teikiančių, finansų, lizingo ir kt. bendrovių apie bendrijos mokėjimus;
 • pažyma iš bendrijos apie butų savininkų atsiskaitymus bendrijai.


Jei draudėjas yra asmenys, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

 • pažymos iš komunalines paslaugas teikiančių bendrovių apie butų savininkų mokėjimus;
 • pažyma apie butų savininkų atsiskaitymus asmenims, veikiantiems jungtinės veiklos pagrindu.


Atstovavimo teisėtumą įrodantys dokumentai

 • jeigu draudėjas yra bendrija - protokolas, kuriuo išrinktas bendrijos pirmininkas ar valdyba;
 • jeigu draudėjas yra butų savininkai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu -notariškai patvirtintas įgaliojimas arba jungtinės veiklos sutartis;
 • jeigu atstovauja fizinis ar juridinis asmuo - atstovavimą ir tapatybę patvirtinantys dokumentai.

Draudimo sutarties sudarymas ir įgaliojimas

 • Draudimo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditavimo sutarties pateikimo*;
 • Draudimo sutartis laikoma sudaryta draudikui išrašius draudimo liudijimą;
 • Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka draudimo įmoką.


*jei buvo nustatytos papildomos sąlygos - nuo sąlygų įvykdymo.
 

Protokolai, kuriuose:

 • nutarta atlikti modernizavimo darbus;
 • nutarta patvirtinti investicijų projektą;
 • nutarta imti, grąžinti, drausti kreditą, kaupti lėšas grąžinimui bei mokėti palūkanas;
 • suteikti įgaliojimai administratoriui;
 • priimtas sprendimas dėl pradinio įnašo surinkimo ir panaudojimo tvarkos.


Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo"
(Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282)

Draudimo taisyklės

Kreditų daugiabučiams namas modernizuoti draudimo taisyklės nr. 005 ir jų priedas.

Prašymo pavyzdys ir kiti dokumentai

Prašymas sudaryti draudimo sutartį

Lankstinukas kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

Norint skaityti PDF bylas, Jums reikalinga „Adobe Reader" programa. 

UAB „Būsto paskolų draudimas" inf.


Kategorijos: Draudimas, Paskolos, draudimas, kitos finansinės paslaugos (tema), Paskolos, kreditai
Visi kategorijos straipsniai
Butai Klaipėdoje

Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
Butai Klaipėdoje Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė.

Pirkti ar pačiam statyti namą? O gal yra trečias kelias?

Vieno banko klientų argumentai „už“ ir „prieš“ pastatyto namo pirkimą bei statybą pačiam, paskatino pasidomėti, ar nėra trečio kelio namui įsigyti.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

A. Kvakšys Kodėl būsto įrengimo paskola išmokama dalimis?

Atsako Andrius Kvakšys, „Luminor" banko būsto kreditavimo produkto vadovas

daugiau
Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai Ar galimas laidavimas imant būsto paskolą?

Atsako Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai

daugiau
Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti?

Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas

daugiau
Butai Klaipėdoje Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė.

Pirkti ar pačiam statyti namą? O gal yra trečias kelias?

Vieno banko klientų argumentai „už“ ir „prieš“ pastatyto namo pirkimą bei statybą pačiam, paskatino pasidomėti, ar nėra trečio kelio namui įsigyti.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Kompanijų produktai
Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos