Būsto kreditų draudimas

2010-08-28 18:14   Peržiūros : 615   Spausdinti


Nusprendėte žengti svarbų žingsnį - įsigyti būstą ir iškart susidūrėte su rūpesčiais? Didelis pradinis įnašas, nemažos kredito gavimo išlaidos Jus privertė susimąstyti, ar neverta atsisakyti svajonės turėti savo namus? Apdraudus būsto kreditą, galima sutaupyti pinigų ne tik geresniam būstui įsigyti, bet ir jam įsirengti.

Būsto kredito draudimas sumažina reikalaujamą banke pradinį įnašą, kurio reikia būsto įsigijimui ir kredito gavimui. Imant būsto kreditą, banke reikalaujamas 15 - 30 proc. (naujam būstui 10-20 proc.) pradinis įnašas. Tai reiškia, kad apie 30 proc. būsto vertės (kainos) kredito gavėjas turi finansuoti savo lėšomis. Apdraustą būsto kreditą bankai gali suteikti be pradinio įnašo, tai yra Jums bus suteiktas 100 proc. įsigyjamo būsto vertės (kainos) kreditas, jei atitiksite UAB „Būsto paskolų draudimas" reikalavimus draudėjui ir būsto kreditui.

Būsto kreditų draudimo nauda

 • Bendrovėje apdraustiems kreditams bankai taikys iki 0,5 procentinio punkto mažesnę palūkanų normą.
 • Draudžiant kreditą Jūs turėsite galimybę gauti kreditą be pradinio įnašo arba su mažesniu pradiniu įnašu.
 • Valstybė apmokės pusę kredito draudimo įmokos, šeimom ir vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.


Tarkime, kad būsto, kurį Jūs norite įsigyti, vertė (kaina) yra 250 000 litų. Bankas reikalaus, kad Jūs būtumėte sukaupę apie 75 000 litų. Jeigu tiek investuoti į būstą negalite ar nenorite, tai būsto kredito draudimas suteiks Jums galimybę gauti banko kreditą be pradinio įnašo arba su mažesniu pradiniu įnašu. Svarbu yra ir tai, jog apdraudus kreditą pas mus, palūkanų norma  banke gali būti sumažinta iki 0,5 proc.

Alternatyva

 Su kredito draudimu

 Be kredito draudimo

 Perkamo būsto vertė (kaina)

 250000

 250000

 Maksimalus kredito dydis

 250000

 175000

 Jūsų turimas pradinis įnašas

 0

 75000

Būsto kreditų draudimas suteikia galimybę, negalinčioms sukaupti pradinio įnašo šeimoms, įsigyti geresnį būstą.

Valstybės parama būstui įsigyti

Valstybė apmokės išlaidas nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims:

 • 50 proc. draudimo įmokos;
 • teiks subsidiją daliai būsto kredito.

Valstybės remiamus būsto kreditus gali teikti Bankai, kurie sudarė sutartis su LR finansų ministerija dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos:

 • AB DnB NORD bankas
 • AB SAMPO bankas
 • AB SEB bankas

Valstybės remiami kreditai suteikiami tik su 5 proc. arba didesniu pradiniu įnašu.
 
Draudimo įmoka skaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais būsto paskolų draudimo  tarifais.

Dydžiai pateikti procentais nuo draudžiamo kredito sumos

Pradinis įnašas (procentais)

Kreditų draudimo įmokų dydžiai (tarifai), proc.

Nuo 5 (imtinai) iki 10

1,47

Nuo 10 (imtinai) iki 15

1,21

Nuo 15 (imtinai) iki 20

0,89

Nuo 20 (imtinai)

0,68

Valstybės remiami būsto kreditai

Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus yra mažesni už:

 • asmens (be šeimos) atveju - 25000 litų pajamų ir 31000 litų turto,
 • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos - 35000 litų ir turtas - 63000 litų,
 • keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metų pajamos - 42000 litų ir turtas - 84000 litų,
 • šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui - 7200 litų ir turtas vienam asmeniui - 20000 litų.

Jeigu įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

 1. neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise, arba
 2. turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
 3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
 4. turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, jei tokiems asmenims yra nustatytas I ar II grupės invalidumas, arba šeimoje yra neįgalus vaikas, kurio judėjimo funkcija sutrikusi, arba tokios pat negalios asmuo, kuriam nustatytas I ar II grupės invalidumas. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka.

Kreditai teikiami

 • Su valstybės parama;
 • Komercinėmis sąlygomis.

Reikalavimai draudėjui

 • ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
 • LR pilietis arba užsienio valstybės pilietis, turintis LR migracijos tarnybos išduotą galiojantį leidimą nuolat gyventi LR;
 • būsto kredito kartu su palūkanomis ir kitų finansinių įsipareigojimų mėnesio mokėjimai negali viršyti 50 proc. draudėjo šeimos mėnesio pajamų (šis apribojimas netaikomas, jei kiekvienam asmeniui lieka ne mažiau kaip po 1 000 Lt);
 • šeimos nariai privalo gauti reguliarias pajamas;
 • grąžinant draudžiamą kreditą kiekvienam šeimos nariui turi likti bendrovės nustatyta lėšų suma pragyvenimui.
   

1 lentelė. Grynųjų mėnesio pajamų suma, kuri turi likti draudėjo šeimai grąžinant būsto kreditą ir vykdant kitus finansinius įsipareigojimus, litais

Draudėjo šeimos narių skaičius

Vilnius, Kaunas, Klaipėda miestai ir jų rajonai*

Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių Tauragės miestai*

Šiaulių, Panevėžio, Alytaus,
Marijampolės, Utenos, Telšių Tauragės rajonai
ir kiti miestai bei jų rajonai*

 1 asmuo

 700

 600

 500

 2 asmenys

 1000

 900

 800

 3 asmenys

 1300

 1200

 1000

 4 asmenys

 1600

 1400

 1150

 5 asmenys

 1900

 1600

 1300

 Daugiau kaip 5 asmenys

 1900 Lt (5 asmenys) + po 200 Lt kiekvienam kitam asmeniui

 1600 Lt (5 asmenys) + po 200 Lt kiekvienam kitam asmeniui

 1300 Lt (5 asmenys) + po 150 Lt kiekvienam kitam asmeniui

* Vietovė, kurioje perkamas, statomas, rekonstruojamas, remontuojamas būstas ar įsigyjamas žemės sklypas ir statomas būstas.

Kredito paskirtis

 • būstui pirkti;
 • būstui statyti;
 • būstui rekonstruoti;
 • būstui remontuoti;
 • žemės sklypui įsigyti ir būstui statyti;
 • ir būsto kredito draudimo įmokai sumokėti.

Būsto apibrėžimas

 • butas, gyvenamasis namas ar jo dalis su žemės sklypu (ar be jo);
 • sodo namas, vasarnamis, sodybinis namas su žemės sklypu (ar be jo);
 • įsigyjamas ir įkeičiamas būstas turi būti LR teritorijoj.


Kredito dydis

 • kreditas negali būti didesnis nei 100 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės (kainos), t.y. pradinio įnašo dydis - 0 proc.;
 • kreditas būsto remontui ar kredito dalis žemės sklypui įsigyti negali būti didesnis nei 85 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės;
 • maksimali draudimo suma: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestai ir jų r. - 800 tūkst. Lt, kiti miestai - 700 tūkst. Lt.

Draudimo įmoka

Būsto kredito draudimo įmoka yra vienkartinė, apskaičiuojama procentais nuo draudimo sumos. Draudimo įmokos tarifas priklauso tik nuo pradinio įnašo dydžio.

 

Pradinis įnašas, procentais  

Būsto kreditų draudimo   
įmokų tarifai, procentais
nuo draudimo sumos

 Nuo 0 iki 5

 1,71

 Nuo 5 (imtinai) iki 10

 1,47

 Nuo 10 (imtinai) iki 15

 1,21

 Nuo 15 (imtinai) iki 20

 0,89

 Nuo 20 (imtinai)

 0,68


 
Daugelis bankų suteiks Jums galimybę pasiskolinti ir pačią būsto kredito draudimo įmoką bei grąžinti ją kartu su būsto kreditu.

Reikalingi dokumentai

 • prašymas draudimo sutarčiai sudaryti;
 • dokumentai apie pareiškėjo ir jo sutuoktinio gaunamas pajamas;
 • įkeičiamo turto vertės nustatymo ataskaita;
 • jei kreditas skirtas statyti/ rekonstruoti - leidimas statyti/ rekonstruoti, sąmata ir žemės sklypo nuosavybės/nuomos dokumentai.


Kaip apdrausti kreditą

Apdrausti būsto kreditą visai nesudėtinga. Norint apdrausti būsto kreditą, Jums tereikia kreiptis į vieną iš pateiktų bankų:

 • AB DnB NORD bankas
 • AB bankas „Hansabankas"
 • UAB Medicinos bankas
 • Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
 • AB PAREX bankas
 • Danske Bank A/S Lietuvos filialas
 • AB SEB bankas 
 • AB bankas „Snoras" 
 • AB Šiaulių bankas
 • AB Ūkio bankas

o dokumentus, reikalingus draudimo sutarčiai sudaryti, bendrovei pateiks bankas, todėl būsto kredito draudimas nesukels Jums papildomų rūpesčių.


Prašymų formos

Prašymas sudaryti būsto kreditų draudimo sutartį
Prašymo pavyzdys dėl klaidingai sumokėtų pinigų grąžinimo

Prašymo pavyzdys dėl draudimo sutarties nutraukimo
Prašymo pavyzdys dėl permokos grąžinimo

 
Draudimo taisyklės


Šiuo metu draudimo sutartys sudaromos pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004


Būsto kreditų draudimo taisyklės Nr. 004
 
Draudimo sutartys pagal šias taisykles nebesudaromos

Būsto kreditų dalies draudimo taisyklės Nr. 003
Būsto kreditų draudimo taisyklės Nr. 002
 
Įstatymai

 
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas
(Žn., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188)
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymas
(Žn., 2002, Nr. 116-5189)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(Žin., 1997, Nr. 97-2458; 2007, Nr. 73-2901)
Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl draudimo įmokos apmokėjimo už būsto kreditų gavėjus, turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti"
(Žn., 2003, Nr. 70-3211)

UAB "Būsto paskolų draudimas"


Kategorijos: Draudimas, Paskolos, draudimas, kitos finansinės paslaugos (tema), Paskolos, kreditai
Visi kategorijos straipsniai
Butai Klaipėdoje

Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
Butai Klaipėdoje Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė.

Pirkti ar pačiam statyti namą? O gal yra trečias kelias?

Vieno banko klientų argumentai „už“ ir „prieš“ pastatyto namo pirkimą bei statybą pačiam, paskatino pasidomėti, ar nėra trečio kelio namui įsigyti.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

A. Kvakšys Kodėl būsto įrengimo paskola išmokama dalimis?

Atsako Andrius Kvakšys, „Luminor" banko būsto kreditavimo produkto vadovas

daugiau
Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai Ar galimas laidavimas imant būsto paskolą?

Atsako Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai

daugiau
Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti?

Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas

daugiau
Butai Klaipėdoje Būsto paskolos - klausimai ir prognozės

Klausimai, į kuriuos banke reikia atsakyti tikintis būsto paskolos, būsto paskolų palūkanos ir jų prognozė.

Pirkti ar pačiam statyti namą? O gal yra trečias kelias?

Vieno banko klientų argumentai „už“ ir „prieš“ pastatyto namo pirkimą bei statybą pačiam, paskatino pasidomėti, ar nėra trečio kelio namui įsigyti.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Kompanijų produktai
Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos