Kova su vaiduokliais statybų versle

2016-11-16 12:38   Peržiūros : 170   Spausdinti


Ne vieno šalies miesto panoramą žaloja vadinamieji pastatai-vaiduokliai - statiniai, kurie dėl įvairių aplinkybių nebuvo pabaigti arba yra apleisti ir nenaudojami.

 

Bene žymiausi „vaiduokliai" - nebaigti „Britanikos" ir „Respublikos" viešbučiai Kaune, darkantys miesto vaizdą ne vieną dešimtmetį. Pastarasis, atrodo, po  24-ių metų, jau griaunamas. Vilniuje tokių pastatų apmažėjo, tačiau dar yra, ir labiausiai jie bado akis centrinėje miesto dalyje.

Nors šie pastatai ir vadinami „vaiduokliais", tačiau tikrieji vaiduokliai yra ne jie - šių po balta paklode nepaslėpsi. Yra kita kategorija statinių, kurie oficialiai nefigūruoja jokiuose dokumentuose. Bene žinomiausias tokios statybos atvejis - prieš kelis metus garsiai nuskambėjusi vieno iš buvusio „Snoro" banko savininkų kotedžo istorija, kuomet aptikta, kad Vilniaus Baltupių mikrorajone esantis pastatas ne tik nebuvo įregistruotas Registrų centre, tačiau ir pastatytas be statybos leidimų.

Tuomet teigta, kad mokesčių inspektoriai tokių pastatų ieško pasitelkę programą „Google Street View",  įtartini pastatai skaičiuojami šimtais - ir ne bet kur, o šalies didmiesčiuose. Tokių statybų egzistavimas metė šešėlį ne tik pastatų savininkams, tačiau ir statybos įmonėms, kurios atliko minėtų pastatų statybos darbus.

Kodėl statytojai ryžtasi tokiai avantiūrai? Galima nurodyti keletą priežasčių: planavo gauti, bet negavo statybos leidimo, nes statyba konkrečiame sklype apskritai negalima; pajamų slėpimas ir vengimas mokėti mokesčius. Kita priežastis - mokesčiai. Komercinės ir kai kurios gyvenamosios paskirties pastatai pagal vertę yra apmokestinami pagal valstybės ir savivaldybių  nustatytus tarifus.

Kokios prievolės numatytos statytojams, kokius mokesčius jie privalo sumokėti ir kokios sankcijos numatytos, jei nesilaikoma šių reikalavimų?

 

Statytojo prievolės

Statinio statybų eiga ir statybos prievolės išvardintos Statybų įstatyme. Įstatymas aiškiai apibrėžia, kokia tvarka statytojas privalo vykdyti statybas, su kokiomis institucijomis turi kontaktuoti ir kokius leidimus privalo gauti.

Įstatymo 10 straipsnyje nurodyta, kad statinio užsakovas privalo gauti iš savivaldos vykdomųjų institucijų ir kitų institucijų nustatytas projektavimo technines ir specialiąsias sąlygas. Jas įgyvendinus statytojas turi parengti ir suderinti statinio projektą.

Suderinus projektą, statybos valstybinės priežiūros tarnyba išduoda leidimą statyti statinį. Labai svarbu, kad priimdamas leidimą statytojas įsipareigoja „organizuoti statinio statybą ir ją finansuoti sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis" (10 strp. 6 punktas). Statybų metu įvykdžius šias prievoles, statytojas turi „nustatyta tvarka organizuoti baigto statyti statinio priėmimą naudoti" ir „teisiškai įregistruoti priimtą naudoti statinį" (10 strp. 11 ir 12 punktai).

Taigi, įstatyme nepalikta vietos interpretacijoms - statytojas privalo tiek gauti leidimus statybai, tiek užtikrinti statybos eigą ir terminus bei priduoti ir įregistruoti eksploatavimui tinkamą pastatą. Yra padaryta išimčių dėl statybos eigos sudedamųjų dalių - pavyzdžiui, statantiems iki 80 kv. m pastatus nereikia projekto, tačiau prievolė įregistruoti pastatą galioja visiems statytojams.

Pagal naująjį Statybos įstatymą, įsigaliosiantį nuo kitų metų sausio, statytojo prievolės nesikeičia, tik sutrumpėja statybą leidžiančių dokumentų išdavimo terminas - jis trumpėja perpus.

Dar vienas palengvinimas - pasikeitus statytojui, statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros galės būti vykdomos pagal tą patį statybų leidimą. Jo savo vardu nebereikės gauti naujajam statytojui.

Naująjį Statybos įstatymą detaliau reglamentuos techninis reglamentas, kuriame detaliai išaiškinta statybas leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka, statybos užbaigimas, statybos sustabdymas, savavališkų statybos padarinių šalinimas.

 

Mokesčiai

Valstybė suinteresuota, kad pastatai būtų statomi ir registruojami ne tik dėl saugumo reikalavimų - pastatų savininkai turi mokestinę prievolę, todėl labai aiškus turtinis interesas. Per 2015 metus daugiau nei 33 tūkst. juridinių asmenų pateikė nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas už 2014 m., kuriose deklaravo beveik 87,7 mln. eurų mokesčio, o 12 tūkst. gyventojų deklaravo apie 1,9 mln. eurų mokesčio.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, ir kurį turi mokėti prekybos, administracinių ir kt. statinių savininkai, gali kisti nuo 0,3 procento iki 3 procentų NT mokestinės vertės.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis apmokestinama 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.

 

Sankcijos

Neteisėtų, neregistruotų pastatų savininkams valstybė taiko sankcijas. Sankcijos taikomos tiek statybų etape, tiek jau pastatą eksploatuojant.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnis numato, kad Valstybinė statybų inspekcija ir jos pareigūnai gali sustabdyti statybas, jei jos:

  • yra savavališkos;
  • atsiranda pavojingų deformacijų;
  • pažeidžiamos projekto sąlygos;
  • nesilaikoma terminų.

Savavališkos statybos atveju nurodoma nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai, įrašyti savavališkos statybos akte, o neteisėtą statinį galima įteisinti tik tada, kai savavališkai pastatytas statinys savo charakteristikomis ir paskirtimi neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems teisės aktų reikalavimams. Tai reiškia, kad teks ruošti techninį projektą ir gauti statybos leidimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad atitinkami reikalavimai numatyti ir prieš pradedant eksploatuoti statinį. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį, išskyrus gyvenamuosius namus, galima eksploatuoti tik jį įregistravus viešame registre. Taip pat esama situacijų, kai reikalinga įregistruoti pasikeitusius statinio kadastrinius duomenis, pavyzdžiui, kai rekonstravus ypatingą ar neypatingą statinį, atsiranda pakeitimų, jie iki naujų dalių naudojimo pradžios turi būti įregistruoti (netaikoma rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas).

Atitinkamai šių reikalavimų nesilaikymas sąlygoja atsakomybės atsiradimą. Pavyzdžiui, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, statinio ir daiktinių teisių į jį registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 145 eurų iki 290 eurų. Taip pat statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, užtraukia baudą nuo 144 iki 1 448 eurų.

Taip pat pastato registravimas turi reikšmės nustatant žemės mokesčio tarifus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, savivaldybių tarybos yra įpareigotos nustatyti žemės mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti, atsižvelgiant į žemės naudojimo paskirtį ir kitas aplinkybes.

Nagrinėjant savivaldybių tarybų nustatytus žemės mokesčio tarifus, matyti, kad nenaudojamiems žemės sklypams, o prie tokių priskiriami ir tie sklypai, kuriuose stovi nebaigti statyti statiniai, nustatomas ženkliai didesnis tarifas nei kitai žemei. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste nenaudojamiems žemės sklypams nustatytas tarifas yra 3 proc., kai tuo tarpu kitai žemei jis yra 0,2-0,4 proc. Yra savivaldybių, kuriose nenaudojamos žemės apmokestinamos taikant ir 4 proc. tarifą.

Kaip laikomasi nustatytų reikalavimų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tikrina nuolatos, atlikdama reidus. Kol kas statybos valstybinės priežiūros pareigūnai tik informuoja statytojus apie galiojančią tvarką ir numatytas sankcijas, tačiau jau nuo lapkričio mėnesio administracinė atsakomybė už šių prievolių nevykdymą bus taikoma griežtai. Tad, norėdami išvengti įstatymuose numatytų sankcijų, nedelskite ir pasirūpinkite pastatytų statinių registracija.

 

Deivis Valiulis, advokatų kontoros „Triniti" advokatas partneris


Kategorijos: Projektavimas

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 33
Architektūrinis statinių projektavimas: administraciniai, visuomeniniai, gyvenamieji, komerciniai pastatai ir kitos architektų, interjero dizaino paslaugos. Teritorijų planavimas, detalieji planai.Urbanistiniai ir kraštovaizdžio projektai.
Šermukšnių g. 3, Vilnius
Telefonas: +370-5-2622896, Mobilus: + 370 684 73965, El. paštas: info@vilprojektas.lt
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Individualių namų, landšafto, daugiabučių namų ir visuomeninių namų projektavimas. Namų projektai- individualizuoti, pagal poreikius.
Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-685-41094, El. paštas: info@tavoprojektas.lt
Kraštovaizdžio, namų aplinkos, miesto skverų, projektavimas ir priežiūra. Vejų, žydinčių pievų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMAS. TOPOGRAFINIAI DARBAI.
Liepų g. 28 - 25, Garliava, Kaunas
Telefonas: +370-37-393209, Mobilus: +370-620-34517, El. paštas: edmeta@gmail.com
Individualių gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, gamybinių objektų projektai. Teritorijų planavimas, detalieji planai. Namų projektai, projektavimas Vilnius. Namų projektavimo paslaugos Vilnius.
Kareivių g. 6 - 418, Vilnius
Mobilus: +370-683-48736, El. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 33
Asta Kazickienė Ar visada reikalingas leidimas sodo ir gyvenamojo namo statybai?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokiais atvejais statybos leidimą išduoda savivaldybė, o kada - Statybos inspekcija?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip laiku gauti informaciją apie projektų svarstymą?

Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...