Svarbiausi A klasės pastatų projektavimo aspektai

2016-12-28 12:10   Peržiūros : 1608   Spausdinti


Turbūt svarbiausia 2016-ųjų naujiena projektavimo sektoriui (vėliau atkeliausianti ir iki statybų) - įsigaliojęs reikalavimas, kad naujai statomi pastatai būtų ne žemesnės kaip A energinės klasės.

 

blokeliai ir apsiltinimas

 

Pagrindiniai reikalavimai

Bet kuriai namo energinio naudingumo klasei pasiekti yra keliami tam tikri reikalavimai. Žemiau aptariami esminiai iš jų, nurodyti nuo 2017 sausio 1 d. įsigaliojančiame statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS".

1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus.

Rodiklis C1 apibūdina energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; rodiklis C2 - energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti.

Trumpai tariant, kuo aukštesnė klasė, tuo efektyviau turi būti vartojama energija, o A klasei jau reiktų įrengti sistemas, dalį sunaudojamos energijos pagaminančias iš atsinaujinančių išteklių (saulės kolektorius ir pan.)

2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus.

Skirtingo energinio efektyvumo pastatams, skiriasi ir reikalavimai atitvarų varžai: didesnė varža reiškia mažesnius šilumos nuostolius. Žemiau pateikti reikalaujami gyvenamųjų namų šiluminės varžos (R, (m^2*K)/W) parametrai pagrindinėms pastatų atitvaroms:

 

Klasė

Grindys ant grunto,

šildomo rūsio sienos

Sienos

Stogas, perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų.

Durys

B ir C

4,00

5,00

6,25

0,63

A

7,14

8,33

10,00

1,00

3. Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³.

Žemesnės nei A klasės pastatams nereikalaujama įrengti rekuperacinės sistemos, o štai sąžiningai pasiekti A klasę be rekuperatoriaus yra problematiška. Todėl dar projektuojant reiktų nusiteikti, kad statybos kaina išaugs dėl griežtesnių reikalavimų šildymo-vėdinimo sistemoms. Dėl šios priežasties ir A klasės pastato projektavimas tampa sudėtingesniu: kokybiškam projekto parengimui nebeužtenka vien architekto su konstruktoriumi (žinių), tačiau į projektavimą turėtų įsitraukti ir šildymo-vėdinimo specialistai. Ir jie tą turėtų daryti ne statybų stadijoje (kai renkamasi konkretų katilą), tačiau dirbti komandoje su architektu, kai namo projektas dar tik gimsta.

4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus.

Šis reikalavimas labiau aktualus daugiabučiams, kur kiekvienas butas turi galimybę atskirai reguliuoti suvartojamos šilumos kiekį. Pertvaros ir perdangos tarp butų turi ne tik apsaugoti nuo nepageidaujamo kaimynų triukšmo, bet ir išsaugoti dalį šilumos bute, jei kaimynas nesišildo.

Žemiau pateikti reikalaujami gyvenamųjų namų šiluminės varžos (R, (m^2*K)/W) parametrai pertvaroms ir perdangoms:

Klasė

Pertvaros

Perdangos

B

1,49

1,88

A

2,5

3,03

Palyginimui, daugiabučio gyvenamojo namo, statyto iki 1992 m., išorės sienų varža gali siekti vos 0,787 (m^2*K)/W, taigi apie 3 kartus mažiau, nei reikalavimas šiuolaikinei pertvarai tarp butų.

5. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus.

Be aukščiau paminėtų reikalavimų, A klasės pastatams keliami reikalavimai pastato sandarumo užtikrinimui. Jei B klasei reikia skaičiavimais patikrinti, ar deklaruojamas oro pritekėjimas per langus, stoglangius, švieslangius ir duris atitinka teorinius reikalavimus, tai A klasei turi būti atliktas specialus pastatų pralaidumo orui bandymas.

Bandymo metu sudaromas slėgių skirtumas tarp vidaus patalpų ir lauko bei matuojama oro apykaita. A klasės pastatuose per vieną valandą ta apykaita neturi viršyti vieneto - t.y. oras pastate per valandą negali pasikeisti daugiau nei vieną kartą (pavyzdžiui, jei pastato tūris 500 m3, vadinasi ir pritekėjusio/ištekėjusio oro tūris turi neviršyti 500 m3).

6. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

A ir B klasės pastatams reikalaujama, kad metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti neviršytų norminių sąnaudų. Tai yra, 1 m2 turi tekti ne daugiau kilovatvalandžių, negu nurodyta techniniame reglamente. Šis skaičius nevienodas ir turi būti apskaičiuojamas atskirai kiekvienam pastatui priklausomai nuo jo paskirties ir ploto. Šiame punkte slepiasi žymus skirtumas tarp energinio efektyvumo reikalavimų skirtingoms klasėms. Žemiau pateiktos metinės šiluminės norminės energijos sąnaudos skirtingo ploto ir skirtingo energinio naudingumo vienbučiams bei dvibučiams gyvenamiesiems pastatams. Verčių matavimo vienetas - kWh/(m2·metai):

 

Gyv. namo plotas, m²

Energinio naudingumo klasė

B/A klasių santykis

B

A

A+

120

133.6

52.9

40.4

2.5

150

127.2

50.0

37.8

2.5

200

119.4

46.5

34.7

2.6

250

113.7

44.0

32.4

2.6

300

109.2

42.0

30.7

2.6

7. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais (žr. 30 punktą).

Šiluminis tiltelis - vieta, per kurią atiduodama daugiau šilumos, negu per likusią atitvaros dalį. Ties šiluminiais tilteliais taip pat gali kondensuotis drėgmė. Aktualiausios šiluminių tiltelių susidarymo požiūriu pastatų vietos: balkonų susijungimo su siena vieta, aplink langus ir duris, išoriniai ir vidiniai pastato kampai, išorinių atitvarų tarpusavio susijungimo vietose (pamatai - siena; siena - stogas).

Projektuojant privalu atsižvelgti ne tik į sienų ar stogų šilumos izoliacijos storį, tačiau ir į tai, ar elementų susijungimo vietose ta šiluminė izoliacija sudėta tinkamai, ar neatsiranda vietų, per kurias šiluma smagiai išleidžiama vėjais. Jei tokių vietų vis tik atsiranda, skaičiavimuose tampa privalu įvertinti, ar ne per daug šilumos per tas vietas prarandama.

Laukiama nauda

Išaugusius statybos kaštus turėtų kompensuoti sumažėjusios eksploatavimo išlaidos ir padidėjęs komforto jausmas (nors pastarasis parametras subjektyvus ir kiekvieno jaučiamas skirtingai). Jei įprastume žiūrėti ne tik į paskutinę eilutę statybos darbų sąmatoje, bet kartu vertinti gaunamą naudą jau eksploatuojant pastatą (o tai bent 10 - 15 metų į priekį), galbūt didesnių investicijų poreikis nebeatrodytų beprasmis.

Atsiradęs reikalavimas atlikti pastato sandarumo matavimus gali tapti papildomu instrumentu, leisiančiu vertinti statybos darbų kokybę. Ir ne  vizualinę (kad sienos būtų tiesios), o „paslėptą" - ar tinkamai sumontuota šilumos izoliacija, ar gerai įstatyti langai bei durys. Surastas problemines vietas bus lengviau taisyti, negu apie jas sužinojus tik pabaigus apdailos darbus ir pilnai įsikūrus.

Galimos grėsmės

Privalomai taikomi aukštesni energinio naudingumo reikalavimai kartu įneša ir niuansų, į kuriuos derėtų atsižvelgti projektavimo/statybos metu:

Klaidos projektavimo metu. Projektuojant konstruktoriui nebeužtenka apskaičiuoti sienų, stogo, grindų varžas - konstruktorius turėtų atsižvelgti ir į galimus šiluminius tiltelius. Šilumos tiltelių vengimas taip pat turėtų būti ir architekto rūpestis - neįprastų formų ir sprendimų architektūros (kalbant supaprastintai,  tai tokia architektūra, kai yra daugiau nei 4 kampai ir stogas) derinimas su energiniu efektyvumu tampa didesniu ar mažesniu iššūkiu. Keli iš svarbesniųjų aspektų: pastato orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, langų dydis, rūsių ir balkonų (ne)įrengimas, šiluminiai tilteliai. Ir šis sąrašas tikrai negalutinis.

Klaidos statybų metu. Augant energinio naudingumo reikalavimams, kartu kyla ir reikalavimai statybininkų kvalifikacijai, jų atliekamo darbo kruopštumui, kuris lemia kokybę - kiekvienas paliktas tarpelis tarp šilumos izoliacijos plokščių, numatyta, bet neįrengta guminė tarpinė prie metalinių kronšteinų, netinkamai užtaisytas lango angokraštis didina energijos nuostolius. Viso to galima išvengti tik kruopščiai prižiūrint statybininkus.

Savo namo kokybe visada labiausiai suinteresuotas bus pats Užsakovas. Todėl jam pačiam dažnai tenka tapti statybų srities specialistu - semtis žinių tiek skaitant įvairius portalus ar forumus, tiek metodinę literatūrą, reglamentus, standartus bei taisykles. Tačiau ir čia slypi savos problemos: literatūra ar taisyklės gali būti pasenusios ar nepakankamai išsamios - tada iškilusių statybos klausimų nagrinėjimui tenka sugaišti begales laiko.

Anksčiau pastatytų žemesnio energinio naudingumo pastatų savininkai neturėtų užsidėti rožinių akinių bei aklai siekti renovuoti savųjų namų iki A klasės. Kiekvienu atskiru atveju reiktų vertinti planuojamą gauti naudą ir galimus nepatogumus tiek remonto metu, tiek eksploatuojant jau sutvarkytą pastatą.

Paulius Kriaunevičius, inžinierius-konsultantas


Kategorijos: Projektavimas, Pastatų konstrukcijų projektavimas, Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pasyvūs, energetiškai ekonomiški namai

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Valgomojo zona virtuvėje Kaip įsirengti tobulą virtuvę?

Šis straipsnis padės virtuvę paversti net tik funkcionalia, bet dar ir dailia, jaukia patalpa. Virtuvės dizaino ir išplanavimo patarimai bei idėjos.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 33
Architektūrinis statinių projektavimas: administraciniai, visuomeniniai, gyvenamieji, komerciniai pastatai ir kitos architektų, interjero dizaino paslaugos. Teritorijų planavimas, detalieji planai.Urbanistiniai ir kraštovaizdžio projektai.
Šermukšnių g. 3, Vilnius
Telefonas: +370-5-2622896, Mobilus: + 370 684 73965, El. paštas: info@vilprojektas.lt
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Individualių namų, landšafto, daugiabučių namų ir visuomeninių namų projektavimas. Namų projektai- individualizuoti, pagal poreikius.
Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-685-41094, El. paštas: info@tavoprojektas.lt
Kraštovaizdžio, namų aplinkos, miesto skverų, projektavimas ir priežiūra. Vejų, žydinčių pievų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMAS. TOPOGRAFINIAI DARBAI.
Liepų g. 28 - 25, Garliava, Kaunas
Telefonas: +370-37-393209, Mobilus: +370-620-34517, El. paštas: edmeta@gmail.com
Individualių gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, gamybinių objektų projektai. Teritorijų planavimas, detalieji planai. Namų projektai, projektavimas Vilnius. Namų projektavimo paslaugos Vilnius.
Kareivių g. 6 - 418, Vilnius
Mobilus: +370-683-48736, El. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 33
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokiais atvejais statybos leidimą išduoda savivaldybė, o kada - Statybos inspekcija?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip laiku gauti informaciją apie projektų svarstymą?

Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Julius Lukošius, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktorius Kokiais atvejais statybos leidimas gali būti pripažintas neteisėtu?

Atsako Julius Lukošius, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktorius

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...