Parama šildymo katilo keitimui

2024-02-21 11:52   Peržiūros : 13059   Spausdinti


2024 metų balandžio 5 d. baigiasi paraiškų priėmimas norintiems gauti paramą šildymo katilo keitimui.  Kas ją gali gauti? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Parama šildymo katilo keitimui

Nuo 2023-ių metų ES paramą pagal programą „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos" administruoja ne Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip buvo anksčiau, bet VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Tad detalios informacijos ir paraiškos pildymo formos reikia ieškoti šios agentūros interneto svetainėje.

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kita nurodyta kvietime ir paskelbta www.esinvesticijos.lt ir https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/ svetainėse.  Gyventojai, kurie planuoja keisti šildymo katilą, naują šildymo įrangą gali pirkti nuo 2023 metų liepos 26 dienos ir, LEA paskelbus kvietimą, teikti paraišką.

Šildymo katilo keitimo kompensacija

Planuojama, kad per šešerius metus kompensacijoms, įskaitant administravimo išlaidas, taršiems šildymo katilams keisti bus paskirstyta 90,440 mln. Eur. 2023 metų spalio 5 d, paskelbto pirmojo kvietimo kompensacijoms numatyta paskirstyti 14 mln. Eur lėšų.

Kaip skelbia LEA, paraiškos 2023 metų kvietimui bus priimamos 6 mėnesius arba tiek laiko, kol užteks šiam kvietimui skirtų lėšų. Kitais metais vėl bus skelbiamas naujas kvietimas. Viso projekto įgyvendinimo trukmė - iki 18 mėnesių, tačiau ne ilgiau, kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

Kiekvienas pareiškėjas, pakeitęs taršų šildymo katilą į efektyvesnį arba į šilumos siurblį, gali tikėtis iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti katilo keitimo išlaidų kompensacijos. Kompensacijos suma apskaičiuojama pagal pagal Energetikos ministerijos patvirtintas Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių (taršių) katilų keitimo gyventojams (namų ūkiams) projektų finansavimo sąlygas.

Oficialus finansavimo aprašas yra: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a65d6602aaf11ee9de9e7e0fd363afc

Iki 50 proc. kompensacija skiriama ne už įsigytą naują katilą ar šilumos siurblį, bet apskaičiuojama priklausomai nuo naujo katilo ar šilumos siurblio galingumo, kuris nustatomas pagal 1 kW fiksuotą įkainį, padaugintą iš jūsų pasirinkto įrenginio galios, nurodytos techniniame pase. T.y., fiksuoti katilo ar šilumos siurblio vieneto įkainiai dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios. Katilų ir šilumos siurblių fiksuoti įkainiai:

Šildymo katilo keitimo kompensacija

Pavyzdžiui, jei nusipirkote 10 kW galios oras vanduo šilumos siurblį su integruota karšto vandens talpa, fiksuotą įkainį - 733,28 Eur, dauginate iš 10, gaunate 7332,8 Eur, kuriuos daliname iš 2, kadangi skiriama iki 50 proc. kompensacija. Vadinasi, šiuo atveju, pakeitę seną katilą šilumos siurbliu oras vanduo, galite tikėtis apie 3666,4 Eur kompensacijos. Kompensacija išmokama įrengus šilumos siurblį ir pateikus prašymą išmokai gauti.

Kaip rodo ankstesnių metų praktika, vidutinės paramos sumos yra 3-4 tūkst. Eur už vieną šildymo prietaisą vienam namų ūkiui.

Naujas šilumos gamybos įrenginys turi būti sumontuotas ir, tik jį įrengus, LEA teikiamas prašymas kartu su įrenginio įsigijimo ir sumontavimo sąskaita, jo technine specifikacija, įrengimo perdavimo-priėmimo aktu ir kitais privalomais dokumentais ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo LEA rašto apie skirtą finansavimą gavimo dienos.

Kur galima keisti katilą?

Nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti neefektyvų biomasę naudojantį katilą arba iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, turi priklausyti vienam iš šių pogrupių, kaip apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas". Tai:

 • gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
 • butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate;
 • kitos (sodų) paskirties pastatai - sodininkų bendrijose esantys sodo namai;

Namo statyba teisės aktų nustatyta tvarka turi būti užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre 100 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, arba ne mažiau 80 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, jei statybą leidžiantis dokumentas - leidimas statyti naują statinį, kaip jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies, 1 punkto nuostatos, gautas iki 2020 m. sausio 1 d.

Gali būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota šildymo įranga. Jeigu namas yra centralizuoto šildymo zonoje, t.y., siekiama pakeisti katilą 5-ių didžiausių miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonose, patvirtintose savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, arba kituose teisės aktuose, arba lygiavertėse informacinėse sistemose, tokiu atveju finansavimas neskiriamas.

Visais atvejais paraiškoje būtina nurodyti individualaus namo arba sodo namo, (NT objekto) adresą, kuriame keičiamas katilas. Taip pat unikalų NT turto numerį, kurį rasite Vį Registrų centras svetainėje.

Į ką galima keisti šildymo katilą?

Fiziniai asmenys neefektyviai iškastinį kurą naudojančius individualius katilus gali keisti į:

 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus;
 • Šilumos siurblį: žemė-vanduo, vanduo - vanduo, oras - vanduo;

Keitimas į šilumos siurblį oras oras nekompensuojamas.

Naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei

 

 • jos bus patirtos ne anksčiau kaip 2023 metų liepos 26 d.;
 • neefektyvus katilas bus pakeistas į efektyvesnį šilumos gamybos įrenginį, atitinkantį kvietimo teikti paraiškas sąlygas jam ir finansavimui keliamus reikalavimus;
 • gyventojo paraiška, teikiama LEA, bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietimo teikti paraiškas sąlygas, t.y., atitiks projektams keliamus bendruosius ir specialųjį reikalavimus, bus pateikti visi reikiami dokumentai;

 

Kokį šilumos siurblį pasirinkti?

Svarstant, ar verta įsirengti šilumos siurblį ir kokį, reiktų skaičiuoti ne kvadratinius metrus, kuriuos reikia šildyti, bet žinoti namo šilumos poreikį. Svarbiausias rodiklis turėtų būti metinės namo šilumos sąnaudos. Pavyzdį, kaip konvertuoti sunaudojamo kuro kiekius į šilumos siurblio galią, rasite paspaudę saugią nuorodą „Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?"

Šiuolaikiniai oras vanduo šilumos siurbliai, pavyzdžiui, švediški NIBE, puikiai tinka ir didelių šilumos poreikių namams. Be to, palyginus šilumos siurblių oras vanduo įsirengimo kaštus su kitomis šilumos siurblių rūšimis (geoterminiu, vanduo vanduo), oras vanduo yra pigiausias sprendimas. Oras vanduo šilumos siurblys patogus tuo, kad jo įrengimui nereikalingas gręžinys ar vandens telkinys, jį galima jungti tiek į radiatorinę, tiek į grindų šildymo sistemą.

Parama šildymo katilo keitimui į šilumos siurblį

Oras-vanduo šilumos siurblio įrengimui nereikalingi žemės darbai, patalpų remontas, modernių šiuolaikinių siurblių efektyvumas yra pakankamai aukštas.

 

Šilumos siurblius gamina tiek Azijos, tiek Europos gamintojai, tačiau švediški NIBE yra pritaikyti šaltam klimatui, kuo negali pasigirti daugelis Azijos gamintojų. Antra, visi NIBE šilumos siurbliai pasižymi aukštu sezoniniu naudingo veikimo koeficientu - SCOP, kai kurių modelių jis siekia 5,5.

„Ne kartą teko girdėti mitą, jog, įsirengus oras vanduo šilumos siurblį, namus šildo elektros energija. Bet, pavyzdžiui, NIBE šilumos siurblys F2120 per metus pagamina 5 kartus daugiau šilumos energijos nei elektrinis šildytuvas naudojantis tiek pat energijos. Kitaip tariant, šio siurblio sezoninis efektyvumo koeficientas yra apie 5", - sako Švedijos šilumos siurblių gamintoją „NIBE Energy Systems" atstovaujančios UAB „Ekoklima" vadovas Robertas Kleštornas.

Daugelis keičiančių senus katilus į mažiau taršią šildymo įrangą vis dar klaidingai įsitikinę, kad šilumos siurblys oras vanduo tinka tik grindų šildymui ir, atseit, netinka radiatorinei sistemai. Tai netiesa, naujausių technologijų šilumos siurbliai puikiai tinka ir radiatoriams. Net ir pigiausias NIBE oras vanduo šilumos siurblys esant lauke -20 laipsnių C šalčio, palaiko +58 laipsnių C šilumnešio temperatūrą.

Kiek elektros naudoja šilumos siurblys

Visgi dar nemažai namų savininkų įsitikinę, kad šildymas šilumos siurbliu iš esmės yra šildymas elektra. Toli gražu ne taip. Kiek elektros energijos naudoja šilumos siurblys, priklauso nuo kelių faktorių. Metinės šilumos siurblio elektros sąnaudos priklauso nuo:

 • Šilumos siurblio tipo;
 • Metinio šilumos siurblio efektyvumo koeficiento;
 • Namo šilumos poreikio;

Efektyviausiai dirba geoterminis šilumos siurblys, be to, jis vasarą beveik nemokamai gali vėsinti. Renkantis šilumos siurblį reiktų orientuotis į metinį arba sezoninį šilumos siurblio koeficientą - vadinamąjį SCOP, kurį nurodo visi šilumos siurblių gamintojai: kuo jis aukštesnis, tuo daugiau pagamina šilumos su mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis. Namo šilumos poreikis priklauso nuo apšiltinimo, sandarumo, langų kokybės. Kuo aukštesnės energinės klasės namas, tuo mažiau reikia šildymo, tuo mažiau šilumos siurblys naudoja elektros energijos.

Elektros energijos sąnaudos priklauso ir nuo elektrinių šilumos siurblio komponentų - kompresoriaus, garintuvo, ventiliatorių, jiems reikalinga elektra. Kuo šilumos siurblio gamintojas yra žinomesnis, patikimesnis, inovatyvesnis ir kuo seniau veikia rinkoje, tuo didesnė tikimybė, kad jis savo prietaisuose naudoja pačius moderniausius komponentus, ypač tuo pasižymi Europos gamintojai.

Norint apytiksliai nustatyti šilumos siurblio elektros energijos sąnaudas, reikia žinoti siurblio šiluminę galią, metinį našumo koeficientą ir darbo arba šildymo valandų kiekį. Skaičiuojama naudojantis formule:

šilumos siurblio elektros energijos sąnaudos = šildymo galia/metinis našumo koeficientas x darbo valandos.

Pavyzdžiui, jei 10 kilovatų galios ir 4,0 metinio našumo koeficiento šilumos siurblys oras vanduo veikia 2000 valandų per metus, jam reikia 5000 kilovatvalandžių (10 / 4,0 * 2000 = 5000 kWh). Žinant elektros kainą, sužinome, kokios bus sąskaitos už šilumos siurblio sunaudotą elektros energiją. Bet čia tik apytiksliai skaičiavimai, nes šilumos siurblio elektros sąnaudas lemia daugiau faktorių. Savaime aišku, kad šilumos siurblio elektros sąnaudos priklauso nuo lauko temperatūros, nes nuo lauko temperatūros tiesiogiai priklauso įrenginio efektyvumas.

Elektros sąnaudų skaičiavimai rodo, kodėl turi būti pasirenkama optimali šilumos siurblio galia - ji neturi nei per didelė, nei per maža. Jeigu galia bus per maža, šilumos siurblys nuolat veiks arti savo galimybių ribos. Tai trumpina jo ekspoatavimo laiką, generuoja gedimus ir dideles sąnaudas. Per didelės galios siurblys naudos labai daug energijos, dažnai įsijunginės ir išsijunginės. Jis nedirbs optimaliai ir naudos bei išlaidų santykis tikrai nebus geras.

Modernūs šilumos siurbliai oras vanduo turi daug automatinių funkcijų. Jautrūs sensoriai reaguoja į aplinkos temperatūrą ir šildymo sistemos būklę bei parenka tokį šilumos siurblio režimą, kad vartotojui užtektų komforto, tačiau sąnaudos būtų kuo mažesnės. Jeigu pasirinksite išmaniuoju būdu valdomą šilumos siurblį, galėsite nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti įrenginio parametrus bei rasti daugiau galimybių mažinti sąnaudas.

Geriausi oras vanduo šilumos siurbliai

Oras vanduo šilumos siurbliai būna Split tipo arba monoblokiniai. Tiek vieni, tiek kiti turi po du modulius - lauko ir vidaus. Split tipo šilumos siurblio vamzdynas freonu užpildomas montavimo vietoje ir atvedamas iki freoninio šilumokaičio dėžės, kuri jungiama su vidiniu moduliu. Monoblokinio tipo oras vanduo šilumos siurblys freonu būna užpildytas gamykloje, o vamzdynas tarp lauko ir vidaus modulio užpildomas vandeniu.

Vienas iš efektyviausių oras vanduo šilumos siurblių - monoblokinio tipo inverterinis NIBE F2120, patogus tuo, kad jį sumontuoti labai paprasta: lauko modulis statomas lauke ir jungiamas į trifazį elektros tinklą bei jungiamas su bet kuriuo VVM vidiniu moduliu bei automatinio valdymo moduliu SMO.

Geriausi šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurblių gamintojai - Švedijos kompanija „NIBE Energy Systems", yra viena didžiausių ir daugiausiai patirties turinčių Europos gamintojų, pritaikiusių šilumos siurblius šalto klimato šalims.

NIBE F2120 oras vanduo šilumos siurblio SCOP > 5,0 (vidutinio klimato žemose temperatūrose) ir 4,3 (šalto klimato žemose temperatūrose). Šis šilumos siurblys gali tiekti iki 65°C temperatūros vandenį, todėl tinka radiatorinei šildymo sistemai. Net išorės temperatūrai esant -25 °C, tiekiamo srauto temperatūra bus apie 63 °C ir tai yra viena didžiausių darbinių temperatūrų tarp šios klasės šilumos siurblių. NIBE F2120 galima jungti su vienu iš kelių tipų NIBE VVM vidiniu moduliu, turinčiu karšto vandens ruošimo talpą arba be jos, su NIBE SMO valdymo moduliu.

Kompensacija pakeisti šildymo katilą į šilumos siurblį

NIBE F2120 lauko ir vidaus modulių suderinamumas.

NIBE VVM vidiniai moduliai užtikrina efektyvų šildymą ir vėsinimą bei karšto vandens ruošimą. Jie turi išmaniąją valdymo sistemą, papildomą elektrinę šildymo sistemą ir savireguliacinį cirkuliacinį siurblį. NIBE VVM 225, VVM S320 ir VVM 310 turi pripildymo vožtuvą, manometrą, apsauginį vožtuvą ir išsiplėtimo indą - viską, ko reikia įprastiniam montavimui. Vidutinis šio šilumos siurblio SCOP - 4,5.

Naujesnis, dar efektyvesnis ir patobulintas modelis yra NIBE S2125 serijos monoblokinis inverterinis oras vanduo šilumos siurblys, kuris lauke esant -25 C laipsniams šalčio užtikrina 65 laipsnių tiekiamo srauto temperatūrą, o esant aukštesnei lauko temperatūrai, užtikrina iki 75 laipsnių C tiekiamo srauto temperatūrą.

Šilumos siurbliai

NIBE S2125 lauko ir vidaus modulių suderinamumas.

NIBE S2125 šilumos siurblys turi automatinę ledo nuo ventiliatoriaus pašalinimo funkciją ir veikia tyliau - ribotą laiką galima naudoti tylųjį režimą. Priklausomai nuo šildymo sistemos, NIBE S2125 gali būti valdomas skirtingais būdais: per vidaus modulį (VVM) arba valdymo modulį (SMO), turi integruotą belaidį ryšį su energija taupančia technologija, tai leidžia vartotojui valdyti šildymą per atstumą, o serviso tarnybai optimizuoti šilumos siurblio darbą ir tai vartotojui nieko nekainuoja, bet suteikia 100-inį komfortą.

 

UAB „Ekoklima" - „NIBE Energy Systems" atstovas Lietuvoje

 

Zarasų g. 5-101, LT-01205 Vilnius
Tel.: Vilnius 8 698 10 817, Kaunas 8 61546248, Klaipėda 8 67596111
El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt,
www.ekoklima.lt


Kategorijos: Šildymas (tema), Šilumos siurbliai
Visi kategorijos straipsniai
Parama šildymo katilo keitimui

Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.  

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr.

Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.  

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga 

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo ir sistemos pramonei ir privatiems vartotojams-Raychem, Tracer, TraceTek prekiniai ženklai
Smolensko g. 6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2136633, +370-5-2136634, El. paštas: info.baltic@nvent.com
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas, konsultacijos.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 18
Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr. Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Dūmtraukių valymas Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Granuliniai katilai kaina
Granuliniai katilai kaina

Granulinis katilas gera kaina

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

1 2 3 4
Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.