Kieto kuro katilai

2020-04-22 13:59   Peržiūros : 4270   Spausdinti


Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

kieto kuro katilai

Iki 2022 metų galioja ES finansuojama priemonė šildymo katilo keitimui į efektyvesnį granulinį arba malkinį katilą ar kitą efektyvią šildymo įrangą. 2019-2020 metais pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose" vykusiame kvietime gauta 3030 paraiškų, iš jų 2940 buvo įvertintos teigiamai ir joms skirtas finansavimas. Iš viso šiai priemonei rezervuota daugiau kaip 9 mln. Eur.  Tad 2020 metais buvo patenkintos beveik visos paraiškos, iš esmės finansavimo negavo tik neteisingai užpildę paraiškas.

Nuo 2021 metų kovo 31 dienos iki balandžio 30 dienos (data gali būti patikslinta)  galima teikti paraiškas kompensacinei išmokai už neefektyviai biomasę naudojančio individualaus šildymo katilo keitimą. Šiai priemonei šiemet skirta daugiau kaip 9 mln. 260 tūkst. eurų.

Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius šildymo katilus gali keisti į naują, ne žemesnės kaip 5-os klasės biokuro katilą arba šilumos siurblį. Plačiau apie paramos sąlygas: "Kvietimas: katilų keitimas namų ūkiuose".

Penki žingsniai, kaip pasikeisti šildymo katilą:

  • Gavę paraiškos patvirtinimą, pirkite katilą;

Kas gali gauti finansavimą kieto kuro katilo keitimui?

Kasmet miestuose ir miesteliuose bei individualių namų kvartaluose kūrenimo sezono metu fiksuojama padidėjusi oro tarša, kuri atsiranda kuro katilų su dūmais išmetamų kietųjų dalelių, kancerogenų, kartais jaučiami nemalonūs kvapai. Visos šios taršos būtų galima išvengti, jei gyventojų turimi katilai kurą degintų efektyviau, tuo pačiu mažesnės būtų ir klimato atšilimo pasekmės. Dėl šių aplinkybių ir atsirado Europos Sąjungos fondų finansuojama programa  „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" bei priemonė  „Katilų keitimas namų ūkiuose".

Jeigu individualiame gyvenamajame name, nepriklausomai nuo to, ar jis yra kaime, mieste, miestelyje ar sodo name (sodo namas neįtrauktas į 2020 metų pavasarinio kvietimo sąlygas), naudojamas senas neefektyvus malkinis ar kitos biomasės šildymo katilas, tokio katilo savininkas turi galimybę gauti kompensaciją modernesnio įrenginio įsigijimui. Yra sąlyga, jog pastatas, kuriame įrengtas katilas,  turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip prieš 5 metus, pastatas negali būti prijungtas prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Fiziniam asmeniui iki šiol kompensuojama ir toliau bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra apskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Pavyzdžiui, įsirengus 20 kW granulinį 5 klasės biokuro katilą galima gauti apie 1500 eurų kompensaciją.

Kompensacijos kieto kuro katilo keitimui skaičiuoklė

Katilo tipas

Galia, kW


1 kW kaina be

PVM, Eur


1 kW kaina su PVM, Eur


Biokuro (granulinis) katilas

≤ 15

203,17

245,84

> 15 ≤ 25

123,97

150,00

> 25

80,58

97,50

Kompensacija neskiriama baigtiems projektams, t. y. šildymo įrenginys negali būti įsigytas anksčiau, nei paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.

Finansavimas taip pat neskiriamas ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims bei tiems, kurių namai šildomi krosnimis.

Kadangi parama neskiriama už iš anksto įsigytą kieto kuro katilą, labai svarbu iš anksto apsispręsti, kokio tipo, kokios galios katilas jums reikalingas. Taip galėsite apsiskaičiuoti paramos sumą, apsispręsti, kiek investuosite savų lėšų. Katilas perkamas gavus pranešimą apie jums rezervuotas lėšas.

Kieto kuro katilai

Kieto kuro šildymo katilų tipai

Skirtingoms kuro rūšims sudeginti reikalingi skirtingos konstrukcijos šildymo katilai, todėl pagal kuro rūšį kieto kuro katilai skiriami į malkinius ir kūrenamus medienos granulėmis. Šildymo katilai gali būti kūrenami medienos atliekų briketais, šiam kurui tinka malkiniai katilai.

Pagal kuro degimo pobūdį katilai gali būti tiesioginio degimo ir dujų generacijos.

Tiesioginio degimo katilo pakuroje išsiskyrusių dujų didžioji dalis iškeliauja per dūmtraukį.

Dujų generacijos kietojo kuro katiluose yra įmontuotas ventiliatorius ir papildoma degimo kamera, kurioje sudega įtrauktos dujos. Degimo principas yra toks: įkrovos kameroje degdamos ir rusendamos malkos išskiria degiąsias dujas, kurios degiklyje sumaišomos su oru (gaunamas degus mišinys) ir patenka į degimo kamerą. Ten jos sudega. Todėl dujų generacijos katile dega ne tik kuras, bet ir kuro išskiriamos dujos. Degimo produktai šilumą šilumnešio vandeniui atiduoda katilo apatinėje dalyje ir šilumokaityje, toliau patenka į kaminą ir išmetami laukan. Orą degimui į katilą tiekia ventiliatorius pagal nustatytą katilo vandens temperatūrą.

Tiesioginio degimo katilų efektyvumas nėra aukštas, tuo pačiu degimo produktų emisija didelė. Dujų generacijos kieto kuro katilų efektyvumas gerokai aukštesnis. Paprastuose kietojo kuro katiluose deginant malkas pasiekiama apie 900 laipsnių liepsnos temperatūra, o dujų generacijos principu dirbančiuose medienos katiluose, degant dujų ir oro mišiniui, pasiekiama aukštesnė nei 1100 laipsnių liepsnos temperatūra. Mediena sudeginama maksimaliai.

Pagal efektyvumą arba atiduodamą šilumos kiekį visi kieto kuro katilai nuo 2015 metų priskiriami atitinkamoms klasėms, kurios žymimos raidėmis  nuo A++ iki G, atitinkamai skiriasi jų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI): A++ klasės - ≥ 150, G klasės - < 30.

Atsižvelgiant į katilų šiluminį našumą ir teršalų emisijos vertes, pagal LT EN 303-5:2012 standartą skiriamos trys šildymo katilų klasės: 3, 4, 5.

Parama iš ES fondų skiriama tik aukščiausios - 5 klasės katilams įsigyti, kurių efektyvumas ne mažesnis kaip 89 proc.

Šildymo įrangos efektyvumas nurodomas procentais. Ribinės teršalų vertės - mg/kub. metre. Nauji šildymo katilai turi išskirti mažą anglies monoksido kiekį - rankomis pakraunami katilai iki 700 mg/kub.m, o automatiškai pakraunami - iki 500 mg/kub.m. Sezoninis išmetamų kietųjų dalelių kiekis turi būti ne didesnis kaip: rankiniu būdu kūrenamų katilų - 60 mg/kub.m, automatiškai- 40 mg/kub.m. Standarte nurodomos ir kitos katilų taršos emisijų ribos - azoto oksido, dujų organinių junginių ir kt.

Norint gauti kompensaciją, įsigyjamo šildymo katilo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 89 procentai.

Nuo 2020 metų sausio 1 d. visų rinkai tiekiamų kietojo kuro katilų, kurių atiduodamas šilumos kiekis (vardinis šilumos atidavimas) yra iki 500 kilovatų (kW), energijos vartojimo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 75-77 proc. (priklausomai nuo kietojo kuro katilo vardinio šilumos atidavimo).

Taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. kartu su kietojo kuro katilu turi būti pateikiama visa Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/1189 II priedo 2 dalyje nustatyta gaminio informacija.

Katilo galios skaičiavimas

Kieto kuro katilo galingumas apskaičiuojamas atsižvelgiant į šildomų patalpų plotą (tūrį). Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kokios galios katilas buvo iki šiol naudojamas.

„Teoriškai visur parašyta, kad norint teisingai parinkti katilo galią, reikia skaičiuoti namo šilumos poreikį. Tačiau seną katilą keičiantys tikrai nežino nei namo energinės klasės, nebent namas  neseniai pastatytas, nei šilumos poreikio. Todėl mes, konsultuodami savo pirkėjus, išsiaiškiname ne tik šildomą namo plotą, bet  ir namo statybos laiką, medžiagas, langų būklę, labai svarbu, kokį katilą iki šiol kūreno ir kaip. Turime patirties, tad dėl katilo galios tikrai neapsirinkame, neperšame per didelės galios katilų, kad šeimininkams netektų nuolat riboti paduodamo oro ir neefektyviai deginti malkas", - teigia daugiau kaip 20 metų šildymo įranga prekiaujančios UAB „Technika jums" vadovas Regimantas Viduolis.

Skaičiuojama, kad 1 kW katilo galios reikia apšildyti 10 kv. m, kai patalpų aukštis yra 2,5 metro. Jei patalpos aukštesnės, jei papildomai šilumos reikia dar, pavyzdžiui, vandens pašildymui ar kitiems poreikiams, verta prie apskaičiuotos galios pridėti dar apie 20 - 30 proc.

Kieto kuro katilai kūrenami periodiškai, todėl norint įšildyti atvėsusią sistemą ir sukaupti  šilumos atsargas būsimai pertraukai, kietojo kuro katilo nominali galia turi būti 1,2 - 1,3 karto didesnė už apskaičiuotą maksimalų pastato šilumos poreikį. Pagal galiojančias normas bet kokios kuro rūšies katilų galia turi būti mažiausiai 1,1 karto didesnė už šilumos poreikį.

Gero kieto kuro katilo savybės

Savaime suprantama, jog geriausias katilas toks, kuris sudegina kurą efektyviausiai. Naujos kartos malkiniai kieto kuro katilai yra pigiausias šildymo būdas tiek dėl efektyvumo, tiek dėl kuro kainos.

Tad geras malkinis katilas yra, visų pirma, veikiantis dujų generacijos principu.  Vienų iš seniausių Europoje kieto kuro katilų gamintojų - čekų firmos ATMOS dujų generacijos šildymo katilai seniai pelnė populiarumą ir turi patikimų bei ekonomiškų, ilgaamžių katilų reputaciją.

Įvairių kuro rūšių čekiškais ATMOS šildymo katilais prekiauja UAB „Technika jums".  Šioje įmonėje taip pat rasite efektyvių šio gamintojo granulinių katilų.

Granulinio katilo privalumas tas, kad jis ilgiau kūrenasi,  yra automatizuotas, reikalauja mažai priežiūros, galima nustatyti skirtingus į grindis paduodamos temperatūros ir radiatorius režimus, taip pat nustatyti, kokiu laiku granulės nebūtų paduodamos (pavyzdžiui, dažniausiai nebūtina kūrenti naktį). Granulinių katilų priežiūra paprasta: kiek kartų teks prie jo plušėti, priklauso nuo granulių bunkerio talpos ir nuo to, ar pasirinksite granulinį katilą su pelenų šalinimo mechanizmu, ar be jo. Vidutinio dydžio granulinio katilo bunkeryje supiltų granulių užtenka maždaug savaitei. Prie modernaus granulinio katilo, jeigu namuose yra vietos, galima įrengti didesnį granulių bunkerį ir taip  užsitikrinti granulių atsargas visam šildymo sezonui. Toks šildymo būdas beveik prilygsta centralizuotam šildymui.

O jei abejojate, koks katilas jums geriau tinka - malkinis ar granulinis, dabar yra galimybė rinktis du viename katilą - naujos kartos universalūs ATMOS katilai gali būti kūrenami malkomis, medienos briketais ir granulėmis - kaip kada patogiau. Ir, kas svarbiausia, šie katilai neturi du viename įrenginiams būdingos ydos, kai viena funkcija yra tarsi papildoma ir ne itin efektyvi: ATMOS kombinuoti katilai vienodai efektyvūs tiek deginant malkas, tiek granules.

Malkiniai 5-os klasės katilai

Kaip ir visi dujų generacijos katilai, ATMOS katilai turi dvi degimo kameras, didelę pakurą, į kurią galima krauti storas 33 cm ilgio (gali būti ir ilgesnės, priklauso nuo katilo modelio)  malkas  bei aukštą naudingumo procentą (apie 90 proc.). ATMOS degimo kamerų dugnas išklotas šamoto plytelėmis, užtikrinančiomis ilgaamžiškumą - aukštai temperatūrai keramika atsparesnė nei metalas.

katilo degimo kamera
ATMOS katilų degimo kamerų apačia išklota šamoto plytelėmis.

Moderniuose kieto kuro katiluose degimo proceso intensyvumą, ir tuo pačiu atiduodamos šilumos kiekį, galima kontroliuoti reguliuojant oro kiekį ištraukiamuoju ventiliatoriumi bei traukos reguliatoriumi. Tai leidžia reguliuoti patalpų temperatūrą, lemia mažesnes kuro sąnaudas, ilgą vienos įkrovos degimo laiką ir ekologišką veikimo procesą.

 

Mediena kūrenami ATMOS katilai logo
Mediena kūrenami ATMOS katilai turi dvi degimo kameras ir didelę pakurą bei reguliuojamą oro padavimą.

Dar vienas ATMOS katilų privalumas yra tai, jog jie turi  integruotus avarinio aušinimo šilumokaičius, o tai reiškia apsaugą nuo perkaitimo: vandeniui šildymo sistemoje pasiekus  +97°C temperatūrą, specialus termostatinis vožtuvas atidaro šaltą vandentiekio vandenį ir taip neleidžia katilui „užvirti".

Dujų generacijos principu veikiantys katilai efektyviausiai veikia tik palaikant aukštą temperatūrą katile (mažiausiai 70 0C), todėl šio tipo katilams būtina sumontuoti grįžtamojo srauto minimalios temperatūros palaikymo vožtuvą ir bent nedidelę akumuliacinę talpą termofikato temperatūros pažeminimui iki reikiamos vartotojui (pavyzdžiui, į šildomas grindis tiekiamo termofikato temperatūra turi būti  22-40 0C).

Malkinių ATMOS katilų galingumas gali būti nuo 15 iki 60 kW, kūrenamų medienos briketais - nuo 15 iki 35 kW.

Kai namuose yra kam kūrenti ir prižiūrėti šildymą, malkomis kūrenamas katilas yra pigiausias šildymo būdas ir racionalus pasirinkimas. ATMOS katilo pasirinkimas racionalus ir tuo atveju,  jei ateityje pabos kūrenti ir atsiras poreikis šildytis  granulėmis: į didelę ATMOS degimo kamerą nesudėtinga įstatyti granulių degiklį.

ATMOS katilo priežiūra nesudėtinga: kartą per savaitę išvalyti pelenus, kartą per mėnesį patikrinti vandens kiekį šildymo sistemoje, pasibaigus kūrenimo sezonui nuvalyti visas detales.

ATMOS katilai pagal šildymo efektyvumą ir mažą išskiriamų teršalų kiekį priskiriami 5-os klasės šildymo katilų klasei, o dėl storo plieno korpuso, pakuros su šamoto plytelėmis ir išbandytos bei paprastos konstrukcijos - prie ilgai tarnaujančių kieto kuro katilų šeimos.

Granuliniai katilai

Granuliniai katilai gali būti dviejų rūšių: su įmontuotu granulių degikliu ir su atskirai įstatomais granulių degikliais. 5-os klasės granuliniai katilai gali būti tik su įmontuotu degikliu, nes jie pasižymi didesniu efektyvumu - 89 proc. ir daugiau.

Medienos granules deginančiam šildymo katilui beveik nereikia skirti laiko kūrenimui (tik granulių papildymui, o jis irgi gali būti automatinis), šiuolaikiniai granuliniai katilai turi automatinį kuro padavimą ir gali veikti autonomiškai, jų priežiūra apsiriboja palenų išsėmimu. Tačiau medienos granulės yra brangesnės nei malkos, geram granulinio katilo veikimui svarbi granulių kokybė.

Konstrukciniu požiūriu esminiai granulinio katilo skirtumai nuo kito kieto kuro katilo  yra granulių talpa, granulių sraigtas, kuris gabena kurą į degiklį bei automatinis veikimas, t.y.,  užsidegimas, užgesimas, kuro kiekio reguliavimas pagal šilumos ir karšto vandens poreikį. Galima prijungti patalpų temperatūros reguliatorių su laikmačiu ir tokiu atveju granulinis katilas veiks visiškai autonomiškai skirtingais režimais (pavyzdžiui, dienos ir nakties). Standartinę 350-450 litrų tūrio granulių talpą užtenka papildyti kas 3-5 dienas.

Medžio granulėmis kūrenamų katilų naudingo veikimo koeficientas yra 89-92 proc.

Priklausomai nuo nustatytos temperatūros, granuliniame katile degiklio automatika kontroliuoja degimą, degiklio temperatūros daviklis automatiškai įjungia ir išjungia degimą, taip išvengiama kuro sąnaudas didinančių temperatūros svyravimų.

Integruotas lambda jutiklis nuolat matuoja išmetamų dujų temperatųrą, o katilo valdymo sistema atitinkamai reaguoja ir keičia paduodamo kuro kiekį. Lambda jutikliu valdomas oro padavimas, todėl užtikrinamas visiškas kuro sudegimas net tuomet, kai katilas veikia maža apkrova. Rezultatas - nedidelė kuro išeiga ir mažiausi emisijų kiekiai net kai kuro kokybė nėra labai gera. Galima įvairi granulinių katilų automatikos komplektacija, šiuolaikinių granulių katilų kaitinimo elementas yra  su automatiniu užsikūrimu, termoreguliatoriaus iT pagalba granulinį katilą galima valdyti internetu išmaniajame įrenginyje.

Modernūs automatizuoti granuliniai katilai yra saugūs, ekologiški, naudojantys atsinaujinatį kurą ir svarbiausia - patogi jų eksploatacija, kai kasdien nereikia rūpintis šildymu. O jeigu yra galimybė retsykiais patiems kūrenti katilą ir taip sumažinti išlaidas kurui, tokiam tikslui tinka universalūs ATMOS katilai, kuriuos galima kūrenti medienos granulėmis ir malkomis bei medienos briketais - abiem atvejais katilų efektyvumas nenusileidžia vienos kuro rūšies katilams: kūrenant malkomis siekia 89-90 proc., granulėmis - apie 93 proc.

Kombinuoti kieto kuro katilai - ir malkinis, ir granulinis

Išskirtinę vietą UAB „Technika jums" katilų parade užima uviversalūs arba kombinuoti čekiški ATMOS katilai, kuriuos galima kūrenti malkomis ir granulėmis. Kombinuoti kieto kuro katilai nuo įprastų katilų skiriasi tuo, kad turimos dvi pakuros pritaikytos  kieto kuro bei granulių deginimui. Kombinuotas katilas kūrenant malkomis ar briketais veikia dujų generacijos principu, o nuo durelių nuėmus aklę ir  įstačius degiklį veikia kaip granulinis.

 

Malkomis ir granulėmis kūrenamas universalus šildymo katilas Logo

Malkomis ir granulėmis kūrenamas universalus šildymo katilas ATMOS  DC25S vienodai efektyvus tiek deginant malkas, tiek granules.

ATMOS DC18S, DC25S, DC32S serijos kombinuoti katilai tarsi du viename įrenginys - katilo komplektą sudaro pats katilas, granulių degiklis, granulių konvejeris (šnekas). Komplekte nėra tik granilių talpos.

Pagal poreikį galima rinktis kuo kūrenti - kai yra laiko kūrenti galima šildytis malkomis, kai reikia išvažiuoti - galima užkurti granules. Kadangi universalūs katilai komplektuojami su granulių degikliais, bet be kuro talpos, atitinkamai pagal poreikį galima rinktis granulių talpos dydį. Kombinuoto šildymo katilas ir universalus, ir ekonomiškas. Yra ir katilų su trimis degimo kameromis, kuriuose  granulių degiklis yra stacionarus.

Universalus šildymo katilas su trimis degimo kameromis.

Universalus šildymo katilas su trimis degimo kameromis.

UAB „Technika jums" granulinių katilų asortimente yra per 20 įvairios galios ATMOS granulinių katilų modelių, taip pat skirtingos galios universalių šildymo katilų bei įvairių priedų jiems, įmonė prekiauja ir kitų gamintojų šildymo įranga.

Parengta pagal UAB „Technika jums" informaciją, gamintojų nuotraukos

 

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Šildymas (tema), Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai, Židiniai, krosnys, kieto kuro katilai

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Klausimas: Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

1 2 3 4