Šildymo sistemos balansavimas

2022-05-11 17:30   Peržiūros : 627   Spausdinti


Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Šildymo sistemos balansavimas

Šilumos energijos kainą gyventojams sudaro energijos kaina ir sunaudojamas jos kiekis. Kad būtų aiškiau, šildymo sistemą palyginkime su automobilio eksploatavimu. Norint visada turėti po ranka automobilį ir komfortiškai važinėti, reikia nusipirkti transporto priemonę ir įsipilti kuro. Automobilis, kaip ir šildymo sistema, yra vienkartinė investicija. Kuro kaina - kintantis dydis, vartotojai įtakos tam iš esmės neturi. Bet mes galime automobilį prižiūrėti taip, kad jis naudotų kuo mažiau kuro. Taip ir su šildymo sistema. Skirtumas tas, kad automobilį nuolat prižiūrime patys: važiuojame į servisą, keičiame tepalus, padangas, balansuojame ratus ir kt. Visos tos priemonės prisideda prie taupaus kuro naudojimo.

O kas ir kaip prižiūri daugiabučio namo šildymo sistemą ir kas kontroliuoja prižiūrėtoją? Šildymo sistemos prižiūrėtojas daugiabutyje yra kažkas, ko daugelis iš mūsų nė akyse nesame matę. Vargu, ar galime tikėtis, kad ji veikia efektyviai.

Kas atsakingas už šildymo sistemą?

Pagal LR Šilumos ūkio įstatymą, „prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas".

Teisės aktuose nustatyta, kad prižiūrėtojas privalo siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes, pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus. Taip pat nustatyta prižiūrėtojo prievolė pagal kompetenciją kartą per metus rengti ir teikti pastato savininkui arba valdytojui pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

Daugiabučio savininkų bendrija kontroliuoja (arba bent teoriškai turi kontroliuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą kiekvienam naujam šildymo sezonui pagal energetikos ministro tvirtinamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles.

Visa tai teorija, praktiškai daugeliu atvejų sistemos prižiūrėtojas yra namą administruojančios įmonės atstovas, jo kontrolės praktiškai nėra. Dažniausiai šildymo sistemos prižiūrėtojo veikla apsiriboja hidraulikos bandymais prieš šildymo sezoną.

Nevalyta šildymo sistema

Metų metais nevalyta ir beveik neprižiūrima šildymo sistema niekada nebus efektyvi. Turintys tokią sistemą gyventojai kasmet didina savo sąskaitas už šildymą.

Tad pirmiausia reiktų išspręsti organizacinį klausimą: bendrijos susirinkime ar asmeniškai išsiaiškinkite, kas prižiūri namo šildymo sistemą, paprašykite ataskaitos apie name sunaudojamos šilumos kiekius, šilumos punkto būklę ir bendrijos susirinkime aptarkite bei nuspręskite, kaip juos galima sumažinti.

Tam tikslui iš esmės yra du realūs keliai: modernizuoti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą arba pigesnis variantas - šildymo sistemos balansavimas.

Šilumos punkto modernizavimas - mažoji renovacija

Daugiabučio šildymo sistemos modernizavimas oficialiai vadinamas daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimu - mažąja renovacija. Ši renovacija remiama iš Klimato kaitos programos. Iš viso nuo 2019 metų mažosios renovacijos paraiškoms teikti buvo paskelbti 3 kvietimai, kurių metu gautos 43 paraiškos. 41 paraiškai skirtas finansavimas, 1 paraiška atmesta, o 1 dar yra vertinama. Patvirtintoms paraiškoms skirta subsidijų vertė - 663.022,24 EUR (vidutiniškai vienai paraiškai skirta 16.171,27 EUR). Naujas kvietimas mažajai renovacijai planuojamas 2022 m. rugsėjo mėn. Planuojama suma - 4 mln. EUR.

kokius daugiabučius galima atnaujinti
Paraiškas mažajai renovacijai gali teikti iki 1993 metų pastatyti daugiabučiai.

Kaip rodo stebėjimai, ypač didelis efektas gaunamas modernizuojant namą ir pertvarkant inžinerines sistemas. Sutvarkius daugiabučio sienas, stogus, balkonus, pakeitus langus, šilumos sutaupymai vidutiniškai siekia 40-45 proc. Prie viso to dar modernizavus šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemą, šilumos sutaupymai padidėja iki 65-70 proc. Šilumos punkto modernizavimas šilumos sutaupymus padidina apie 20-30 proc. Šiuos skaičius fiksuoja stebėjimai, jie ne kartą įrodyti ir rodyti įvairiose konferencijose, seminaruose. Vadinasi, net neapšiltinus namo galima sutaupyti iki trečdalio name sunaudojamos šilumos energijos. Ši priemonė patraukli dėl valstybės rėmimo, jos kaštai gyventojams palyginti nedideli, jeigu nekeičiamas šildymo sistemos tipas, nereikalinga intervencija į butus.

Norint pasinaudoti mažosios renovacijos programa, privaloma modernizuoti šilumos punkto automatiką ir įrengti stovų balansavimo įrangą. Pirmiausia šilumos punktas turi būti automatizuotas, kad šilumos energiją būtų tiekiama atsižvelgiant į lauko temperatūrą, antraip ją tenka nustatinėti rankiniu būdu, o tai yra šilumos švaistymas.

daugiabučių modernizavimo priemonės
Šildymo sistema turi lanksčiai reaguoti į aplinkos temperatūros pokyčius. Pavyzdžiui, jeigu sistemoje temperatūra aukštesnė vos +1°C negu reikia, suvartojama nuo 6 iki 11 proc. daugiau šilumos energijos. Automatizavus šilumos punktą, šildymo sistemoje automatiškai palaikoma pasirinkta norima temperatūra. Taip pat galima programuoti individualius nustatymus (pavyzdžiui, nustatyti žemesnę temperatūrą naktimis). Patalpos neperšildomos pereinamuoju laikotarpiu - šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje.

Atliekant mažąją renovaciją daugiabutyje gali būti keičiami šilumos tiekimo vamzdynai, subalansuojama šildymo sistema, įrengiami individualūs šilumos apskaitos prietaisai ar daliklių sistema, įrengiami balansiniai ir termostatiniai vožtuvai, pakeičiami arba sumontuojami išsiplėtimo indai, oro šalinimo separatoriai, purvo atskirtuvai. Be to, papildomai butuose galima keisti radiatorius, kurie irgi įskaičiuojami į mažajai renovacijai reikalingą įrangą ir iš dalies kompensuojami.

Didžiąją dalį šilumos punktuose reikalingos įrangos, reguliavimo ir balansavimo prietaisų gamina inžinerinių sprendimų „IMI plc Group" įmonės - tai aukštos kokybės Pneumatex, TA ir Heimeier prietaisai. Juos galima rasti viso pasaulio kone visų sričių inžinerinėse sistemose, pradedant aviacija ir automobiliais, baigiant paprasčiausiais hidrauliniais siurbliais. Pagrindinė įmonės būstinė yra Jungtinėje Karalystėje, Birmingeme.

UAB „IMI Hydronic Engineering" - Lietuvoje veikianti viena iš „IMI plc Group" įmonių, teikianti sprendimus ir įrangą ŠVOK sistemoms. Kaip sako lietuviškos įmonės vadovas Antanas Valančius, šildymo, taip pat ir vėsinimo, sistemose svarbiausia yra užtikrinti ir palaikyti projektinius srautus mažiausiomis sąnaudomis, kad būtų taupomi resursai ir laikas. Tam „IMI Hydronic Engineering" turi ne vieną sprendimą.

Šildymo sistemos balansavimas

Modernizuojant šilumos punktą rekomenduojama vienvamzdę šildymo sistemą keisti dvivamzdę ir ant radiatorių sumontuoti termostatinius vožtuvus, kurių pagalba tampa įmanoma nustatyti reikiamą šilumnešio srautą į kiekvieną radiatorių ir taip reguliuoti šilumos poreikį. Tačiau tai nėra pigus modernizavimo būdas, reikalinga intervencija į butus. Paprasčiau yra subalansuoti šildymo sistemą.

Šildymo sistemos balansavimo esmė - kad projektiniai šilumnešio srautai pasiektų šildymo prietaisus su mažiausiais nuostoliais. Tai vyksta toli gražu ne visuose daugiabučiuose. Iki 1993 metų pastatytuose daugiabučiuose daugiausia naudojama viemvamzdė šilumos tiekimo sistema. Tokiose sistemose vieno stovo radiatoriai yra sujungti nuosekliai ir vanduo (šilumnešis) per juos cirkuliuoja iš vieno šildymo prietaiso (radiatoriaus) į kitą.

Vienvamzdė šildymo sistema

Vienvamzdėje šildymo sistemoje vieno stovo radiatoriai sujungti nuosekliai ir vanduo per juos cirkuliuoja iš vieno radiatoriaus į kitą.

Nesureguliuotoje sistemoje vieni radiatoriai šyla daugiau, kiti mažiau, šiluma eikvojama, ne visi gyventojai, mokėdami tiek pat už paduodamos šilumos kiekius, turi vienodas komforto sąlygas. Subalansavus šildymo hidrauliką, galima užtikrinti tinkamą jos valdymą, žinoti, kas joje vyksta. Taip pat reikiamu laiku reikiamiems prietaisams patiekti reikiamą šiluminę galią.

Prieš balansuojant vienvamzdę šildymo sistemą, iš jos turi būti pašalintas oras, sistema turi būti išvalyta nuo purvo nuosėdų.

Paprastas, bet efektyvus šildymo ir karšto vandens sistemos optimizavimo būdas yra subalansuoti stovus ant jų sumontuojant rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus (automatinius srauto ribojimo vožtuvus).

Rankiniai balansiniai voštuvai

Rankiniai balansiniai vožtuvai TA STAD ir TBV-CM. STAD vožtuvo korpusas gaminamas iš specialaus ilgaamžio AMETAL® cinko lydinio. TBV-CM vožtuvo pagalba galima tiksliai išmatuoti ir nustatyti debitą, atlikti sistemos diagnostiką bei patikrinti siurblio našumą.

Tiek rankiniai, tiek automatiniai balansiniai vožtuvai turi būti ne tik sumontuoti, tačiau ir tesingai sureguliuoti. Balansiniai vožtuvai turi turėti matavimo antgalius, prie kurių prijungus specialią balansavimui skirtą įrangą, būtų galimybė tiksliai išmatuoti, ar stove yra toks vandens srautas, koks numatytas pagal skaičiavimus, pagal radiatorių galias.

Automatiniai balansavimo vožtuvai patogesni ir patikimesni, reikalauja mažiau kontrolės. Laikoma, kad automatinių srauto ribojimo vožtuvų nereikia balansuoti, užtenka tik nustatyti reikiamą srautą, tačiau rekomenduojama pasitikrinti pamatuojant, koks srautas realiai cirkuliuoja. Labai dažnai randama, kad tokio srauto, koks nustatytas nėra ir to priežastys gali būti montavimo klaidos, oro kamščiai, užsiteršę vamzdžiai ir pan. Verta žinoti, kad visos rankinės manipuliacijos turi įtakos šilumos energijos sąnaudoms.

Balansinius vožtuvus rekomenduojama rinktis tokios konstrukcijos, kad eksploatuojant sistemą, pastarieji nesudarytų nepatogumų ir papildomų problemų, pavyzdžiui, praplaunant sistemą. Renkantis balansinius vožtuvus reiktų įvertinti, kad jie būtų pilno uždarymo, turėtų išankstinio nustatymo ir fiksavimo funkcijas, būtų galima išmatuoti jų slėgio nuostolius, srautą ir esamą šilumnešio temperatūrą.

Kartais ŠVOK sistemoje reikalingi slėgio skirtumo reguliatoriai, ypač tuo atveju, jei yra tikimybė, kad esant dalinei sistemos apkrovai radiatorių termostatiniai vožtuvai gali „triukšmauti". „IMI Hydronic Engineering" balansavimo prietaisų asortimente yra didelio tikslumo ir patikimumo slėgio skirtumo reguliatoriai, kurie palaiko kontūre pastovų slėgio skirtumą. Dėl to slėgis visada stabilus, tikslus, užtikrinamas tylus reguliuojančių vožtuvų veikimas, palengvinamas sistemos balansavimas ir eksploatacija.

Termostatinis radiatorių reguliavimas

Prie radiatorių ar kitų šildymo prietaisų rekomenduojama sumontuoti didelio pralaidumo termostatinius vožtuvus arba trieigius termostatinius vožtuvus su termostatinėmis galvomis, matuojančiomis patalpos temperatūrą. Priklausomai nuo jų jautrumo ir konstrukcijos, palaikoma tolygi nustatyta patalpų temperatūra, patalpa neatvėsinama, neperkaitinama ir tuo pačiu neeikvojama šilumos energija.

Termostatinės galvutės
Termostatinės galvutės.

IMI Heimeier asortimente yra apie 40 įvairių termostatinių galvučių. K tipo termostatinės galvutės skirtos temperatūrai atskirose patalpose kontroliuoti, pritaikytos įvairiems šildymo prietaisams: radiatoriams, konvektoriams, šildytuvams. Termostatinės galvutės turi įmontuotus jutiklius ar nuotolinius jutiklius, automatinio įjungimo/išjungimo funkciją.

Visų šildymo sistemos atnaujinimo galimybių neįmanoma išvardinti, nes skirtinguose daugiabučiuose jos skirtingos. Daugelis šildymo sistemose sumontuotų siurblių dirba esant per dideliems srautams ir slėgio skirtumams. Be to, jeigu sistemoje yra netinkamas slėgis, siurblyje atsiranda kavitacija (susidaro oro burbuliukai), dėl to jo efektyvumas dar labiau sumažėja. Įvairūs slėgio palaikymo produktai apsaugo siurblius nuo kavitacijos ir padeda išvengti korozijos kituose sistemos elementuose, apsaugo juos nuo užsikimšimo bei pratekėjimų, pagerėja siurblių darbas.

Dvivamzdė šildymo sistema
Dvivamzdė šildymo sistema su termostatiniais vožtuvais su išankstiniais nustatymais V-exact II ir slėgio skirtumo reguliatoriais ant stovų.

Pasitelkus profesionalus iš UAB „IMI Hydronic Engineering" visada galima rasti gyventojus tenkinantį sprendimą. „Svarbiausia, kad šildymo sistemos patobulinimas nėra brangiausias modernizavimo etapas, jis visada atsiperka, nes susideda mažų, bet efektyvių priemonių. Subalansuotoje šildymo sistemoje netgi siurblys naudoja apie 40 proc. mažiau energijos, nekalbant apie šilumos taupymą dėl sureguliuotų srautų", - sako įmonės vadovas.

Cikloninis purvo separatorius
Paprasti sprendimai padedantys taupyti ir palaikyti šildymo sistemos ilgaamžiškumą: išsiplėtimo indas, kompensuojantis temperatūrinius svyravimus ir palaikantis statinį slėgį bei purvo atskirtuvas, palaikantis sistemos švarą.

ŠVOK sistemų profesionalams - projektuotojams, montuotojams UAB „IMI Hydronic Engineering" vadovas primena, kad įmonės specialistai padeda rasti sprendimus sudėtingose situacijose, konsultuoja, supažindina su naujausia įranga ir jos galimybėmis.

Balansavimo įranga ir prietaisai

Nepamainomi šiuolaikinių ŠVOK sistemų meistrų pagalbininkai - elektroniniai prietaisai. Kad hidrauliką būtų galima valdyti, būtina užtikrinti, kad:

 

  • esant maksimaliai prietaisų apkrovai būtų išlaikomi projektiniai debitai.
  • slėgio skirtumas ties reguliavimo vožtuvais kistų nežymiai.
  • srautai būtų suderinti visoje sistemoje.

 

Šiems tikslams labai patogūs yra TA balansavimo prietaisai ir programinė įranga, padedanti pasirinkti iš didžiulio balansinių vožtuvų ir slėgio skirtumo reguliatorių asortimento, priimti teisingus sprendimus, dirbant su bet kokio dydžio projektais.

Šildymo sistemos balansavimo prietaisas
TA SCOPE balansavimo prietaisas - optimalus pasirinkimas norintiems suderinti ir patikrinti hidraulinę sistemą.

TA SCOPE balansavimo prietaisu galimi du naujausi balansavimo metodai, kurių pagalba galima nustatyti optimalius srautus, per trumpiausią įmanomą laiką optimizuoti siurblio suvartojamą energiją. Prisijungus prie balansinio vožtuvo prietaisu galima tiksliai išmatuoti slėgio skirtumą, debitą, temperatūrą ir galią. Jame yra specialios funkcijos duomenų analizei, tarp jų greito matavimo ir duomenų rinkimo funkcijos. Prietaisą galima prijungti prie kompiuterio ir programa parenka tinkamo dydžio vožtuvus pagal numatytus nustatymus bei optimalią sistemos schemą.

Teisingai subalansuota šildymo sistema bus tuomet, kai srautai kiekviename stove sureguliuojami balansinių vožtuvų pagalba sukuriant minimalius pasipriešinimus, o siurblys nustatomas dirbti reikiamu minimaliu galingumu.

Atlikus šildymo sistemos balansavimo darbus, užpildomas balansavimo protokolas, kuriame nurodomi sumontuotų balansinių vožtuvų tipai, skersmenys, sureguliuoti ir išmatuoti faktiniai srautai stovuose, vožtuvų nustatymo padėtys, jų slėgio nuostoliai.

Šildymo ir karšto vandens sistemos balansavimui skirti gaminiai sudaro mažiau nei 2 proc. pastato inžinerinių sistemų kainos, tačiau jų nauda didžiulė, todėl ir jie atsiperka per trumpą laiką - balansavimo vožtuvų ir termostatų atsipirkimo laikotarpis yra apie 10 mėnesių. O jeigu modernizuojamas šilumos punktas, t.y. sutvarkomos inžinerinės sistemos, vidutiniškai mokėjimai už šildymą vienam butui sumažėja apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną - apie 90 Eur. Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus parama, atsipirktų per 3-5 metus.

 

Parengta pagal UAB „IMI Hydronic Engineering" informaciją, gamintojų nuotraukos


Kategorijos: Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra
Visi kategorijos straipsniai
Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

Kieto kuro katilai

Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą 

Kamino montavimas

Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas  

Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

1 2 3 4
Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukį galima išvalyti senu ir patikrintu metodu. Pagrindinis instrumentas – šepetys, parenkamas priklausomai nuo kamino formos ir skersmens.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.