Geriausi šilumos siurbliai

2023-01-18 13:34   Peržiūros : 685   Spausdinti


Geriausias šilumos siurblys yra sistema, kurios efektyvumas bei ekonomiškumas priklauso nuo daugelio komponentų ir sąlygų.

Geriausi šilumos siurbliai

Paspaudus šaltukui socialinių tinklų grupėse pasipila lyginimai, kiek koks šilumos siurblys naudoja elektros energijos. Be abejo, geriausiais šilumos siurblys būtų toks, kuris iš viso nenaudotų elektros. Deja, tokių nėra. Norint rasti geriausią, pirmiausia reiktų žiūrėti į šilumos siurblio sezoninio efektyvumo rodiklį, po to - į kitus parametrus bei pastato šilumos poreikį. Efektyvi šilumos siurblio sistema yra kompleksinė tam tikrų sąlygų visuma.

Jeigu vadovaujamės pagrindiniu šilumos siurblio kokybės rodikliu - išgaunamos šilumos kiekiu, orientyru gali būti nepriklausomuose centruose atliekami šilumos siurblių techniniai bandymai. Europos šilumos siurblių asociacija (EPHA) nurodo, kad Vokietijoje atlikti tokius bandymus įgaliotos penkios įstaigos. Bandymų centruose matuojamos COP, garso vertės, tikrinama, ar jos atitinka gamintojo specifikacijas. Vienas iš šilumos siurblio kokybės rodiklių yra Keymark - savanoriškas Europos kokybės ženklas, kuris rodo įrangos atitikimą Europos standartams. Jis priklauso Europos standartizacijos organizacijoms CEN ir CENELEC, jį išduoda įgaliotos sertifikavimo įstaigos. Keymark sertifikatas suteikia įrangai pridėtinę vertę, nes reiškia išbandytą atitikimą Europos kokybės standartams, patvirtintą nepriklausomos trečiosios šalies. heatpumpkeymark.com puslapyje galima pasitikrinti, ar šilumos siurblio modelis turi tokį sertifikatą.

Šilumos siurbliai

Ilgą laiką vyravo nuostata, kad švariausia energija yra gamtinės dujos, kurių atsargomis, bent jau buitiniams vartotojams, nereikia rūpintis. Iš tiesų, lyginant su kietuoju kuru, dujos yra švaresnis kuras, jų degimo metu nesusidaro kenksmingų kietųjų dalelių, dujų atsargomis nereikia rūpintis ir jų kaupti. Bet dujų degimo produktas yra anglies dvideginis, skatinantis šiltnamo efektą ir klimato kaitą, be to, tai iškastinis kuras, kurio ištekliai mažėja, o kaina pastaruoju metu smarkiai svyruoja, dažniausiai tik didėja.

Turbūt gamtinės dujos kaip žaliava (pavyzdžiui, trąšų gamyboje) ir technologiniams gamybos procesams būtina energija dar kurį laiką bus nepakeičiamos, bet kaip kurą šildymui jas jau stengiamasi pakeisti. Atsinaujinantys energijos šaltiniai bendrame energijos suvartojame visose ES šalyse kasmet didėja ir aišku, kad 2024-aisias šis grafikas iš esmės bus kitoks.

Atsinaujinančios energijos naudojimas
ES šalyse iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos energijos dalis 2004 ir 2016 m. (bendro galutinio energijos suvartojimo proc.). Eurostat duomenys.

Kaip matyti iš grafiko, trečdalis ES šalių jau 2016 metais buvo pasiekusios 2020 metams suplanuotą energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių lygį. Tiesa, didžiausią atsinaujinančių energijos šaltinių dalį vis dar sudaro mediena ir kitas kietasis kuras bei deginamos atliekos, bet ateityje jų energija jau nebus laikoma atsinaujinančia.

Panašu, kad ir namų ūkiuose dėl kainų šuolių ir prieinamumo dujinį šildymą išstumia šilumos siurbliai. Geriausių, tiksliau efektyviausių, šilumos siurblių šildymo kaina bei komfortas lenkia dujinį šildymą, nes tai visais atvejais nesunkiai pasiekiamas, švarus, komfortiškas ir atsinaujinantis energijos šaltinis, neišskiriantis anglies dvideginio ir neprisidedantis prie klimato kaitos. Tiesa, bet kurio šilumos siurblio darbui reikalinga elektros energija, kuri galbūt gaminama naudojant dujas ar kitą iškastinį kurą, bet nemažai net ir didžiųjų elektros energijos gamintojų jau pereina prie žaliosios energijos šaltinių apsieidami be gamtinių dujų deginimo. O jeigu naudojama žalioji elektra, bet kurio tipo šilumos siurblys tampa visiškai atsinaujinančiu energijos šaltiniu, pavyzdžiui, jei naudoja nuosavoje saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją. Šilumos siurbliai patogūs ir tuo, jog ne tik šildo, bet ir ruošia karštą vandenį bei vėsina orą vasarą.

Kaip rodo Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenys, kurie pagrįsti šildymo sistemą keičiančių vartotojų paraiškomis, Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos šaltinių pirmenybė teikiama šilumos siurbliams, nors kai kuriais mėnesiais registruojama daugiau ketinančių pirkti kieto kuro katilą.

Populiariausi šildymo būdai
Šildymo būdai

Senesnių pastatų savininkai, keičiantys taršius kieto kuro katilus ir pretenduojantys į paramą pagal Klimato kaitos programą, dažniausiai renkasi 5-os klasės biokuro katilus. Tai suprantama - dėl nesandarių ir daug energijos reikalaujančių namų, racionaliau yra kūrenti kieto kuro katilą. Tačiau naujų pastatų šildymo sistemose beveik be išimties vyrauja vieno ar kito tipo šilumos siurbliai - oras-vanduo ir geoterminiai.

Šilumos siurblio veikimas ir naudingumo koeficientas

Daugelis tradiciškai įsivaizduojame, kad šilumą galima išgauti tik iš aukštesnės temperatūros šilumos šaltinio, pavyzdžiui, katile deginamų malkų. Tokiu atveju ugnies sušildytas šilumnešis (dažniausiai vanduo) perduoda šilumą į šildymo prietaisus, kurie šildo mūsų būstų orą. Šilumos siurbliai veikia kitokiu principu. Kadangi šilumos šaltinio (oro, grunto, vandens) temperatūra yra žemesnė nei mums reikalinga, paimta šiluma termodinaminio proceso pagalba pakeliama iki aukštesnės ir šilumnešis perduoda ją šildymo prietaisams. Tokiu pat principu veikia šaldytuvas, tik aplinkos oro jis nešildo, o atšaldo ir naudoja savo viduje.

Didžiausias bet kurio tipo šilumos siurblio efektyvumas, t.y., vartotojo požiūriu geriausias šilumos siurblys bus toks, kuris iš aplinkos išgauna kuo daugiau konkrečiai šildymo sistemai nustatytos temperatūros, nenaudodamas elektros energijos. Standartinės šildymo sistemų temperatūros esant tam tikroms klimato sąlygoms yra iki 35 laipsnių C grindiniam šildymui ir iki 55 laipsnių C radiatorinei sistemai.

Kita vertus, kuo patalpų šildymo sistemai reikia žemesnės temperatūros, tuo žemesnė reikalinga šilumos siurblio išgaunama temperatūra. Namo sandarumas ir mažas šildymo poreikis nekeičia šilumos siurblio efektyvumo, bet mažina šilumos poreikį. Tokiam namui apšildyti šilumos siurblys naudoja mažai elektros energijos, t.y., mažiau naudoja kompresoriaus darbą ir nešildo elektriniais tenais. Tad šilumos siurblio sistema visada yra kompleksinė sąlygų visuma. Kuo geresni kiekvienos sistemos dalies rodikliai, tuo efektyviau veikia šilumos siurblys, tuo jis gali būti laikomas geresniu. Efektyvaus šilumos siurblio sistemos sąlygos:

 • kuo didesnis vidutinis metinis arba sezoninis (SCOP) ir bendras momentinis (COP) naudingo veikimo koeficientai;
 • kuo aukštesnė naudojamo energijos šaltinio temperatūra;
 • kuo mažesnė į prietaisus perduodamo šilumnešio temperatūra ir maži pastato šilumos poreikiai;

Žemos temperatūros šildymo sistemoms priskiriamas grindinis šildymas, konvektorių sistemos, praktikoje pirmenybė teikiama grindų šildymo sistemai.

Kai kurie šilumos siurblių gamintojai nurodo tik momentinį šilumos siurblio naudingumo koeficientą, (COP), gautą esant tam tikrom sąlygoms, kuris apibūdina momentinį pagamintos energijos kiekį ir suvartototos elektros energijos santykį esant tam tikroms sąlygoms. Tačiau vis daugiau, ypač Europos gamintojų, nurodo ir papildomą bei vartotojams daugiau informacijos suteikiantį bei naudingesnį rodiklį - sezoninį koeficientą (SCOP). Bendras naudingumo koeficientas atspindi momentinį naudingumą, o vidutinis metinis arba sezoninis apskaičiuojamas atsižvelgiant į per šildymo sezoną besikeičiančias sąlygas. Lietuva priskiriama šalto klimato šalims ir sezoninis naudingumo koeficientas nustatomas pagal šalto klimato šalyse vyraujančią temperatūrą.

Pagal kompresoriaus, ventiliatoriaus, siurblio ir jų valdikklių naudojamos elektros energijos kiekį šilumos siurbliai, kaip ir šaldytuvai ar kiti prietaisai, žymimi energijos klasėmis: C, B, A, A+ , A++ , A +++ .

Lietuvoje populiariausi šilumos siurbliai yra oras-vanduo ir geoterminiai. Pastaruoju metu pradėjo populiarėti ir ištraukiamojo oro siurbliai, kurie sėkmingai ir plačiai naudojami Švedijoje, Suomijoje.

Oras - vanduo šilumos siurbliai

Šilumos siurblių oras - vanduo šilumos šaltinis yra aplinkos oras. Pagal konstrukciją šie siurbliai skiriami į monoblokinius ir Split tipo, visi jie sudaryti iš dviejų blokų, skirtumas tik tas, kad Split tipo siurbliams freonas tarp lauko ir vidinės dalies montuojamas vietoje, o monoblokinio šilumos siurblio sistema freonu yra užpildoma gamykloje, o tarp lauko ir vidinio bloko montuojamas paprastesnis vandens vamzdis. Monoblokinėje sistemoje visos šilumos siurblio dalys - šilumokaitis, kompresorius ir kt. yra lauko bloke, o Split sistemoje vidinio garintuvo ir kompresoriaus blokai yra atskirti. Estetiškos išvaizdos, pavyzdžiui, Nibe, oras-vanduo šilumos siurblio vidiniai  blokai, jeigu name mažai vietos, gali būti statomi net ir virtuvėje ir jiems nereikia atskiros katilinės.

Oras vanduo šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai ne tik estetiško dizaino, bet aukšto techninio lygio - naujos kartos įranga automatiškai prisitaiko prie šilumos poreikio.

Jau ir Lietuvoje vis daugiau naujos statybos namuose, kur šilumos poreikis nėra didelis, montuojama oras-vanduo šilumos siurblio sistemų, juolab, kad naujausių Nibe šilumos siurblių sezoninio efektyvumo SCOP rodiklis jau siekia 5-5,2.

Nibe šilumos siurblių gamintoja - Švedijos kompanija „NIBE Energy Systems" turi daugiau kaip 70 metų šilumos siurblių gamybos patirtį, dirba šalto klimato šalyje. Jau vien tai kelia pasitikėjimą, o kad šios kompanijos šilumos siurbliai efektyvūs, rodo nepriklausomų laboratorijų bandymų duomenys bei minėti Keymark sertifikatai.

Dar daugeliui vartotojų kyla klausimas, ar iš viso šilumos siurbliai oras-vanduo generuoja tiek šilumos energijos, kiek deklaruoja gamintojai? 2017 metais buvo fiksuojami 11 kW galios šilumos siurblio oras-vanduo su vandens šildytuvu realūs duomenys Vilniaus rajone pastatytame name, turinčiame 170 kv. m šildomo ploto. Kaip rodo sunaudotos elektros energijos ir pagamintos šiluminės energijos grafikas, žiemą daugiau nei pusę šilumos energijos generavo šilumos siurblys (gamintojas neminimas).

Populiariausi šilumos siurbliai
Šaltinis - Tadas Morkvėnas. Šilumos siurblių gruntas-vanduo ir oras-vanduo analizė ir parinkimas. KTU, 2017.

„Ne kartą teko girdėti teiginį, jog įsirengus oras-vanduo šilumos siurblį namus šildo elektra. Mes galime įrodyti, kad, pavyzdžiui, naujausios kartos Nibe šilumos siurblys F2120 per metus pagamina 5 kartus daugiau šilumos energijos nei elektrinis šildytuvas naudojantis tiek pat energijos. Kitaip tariant, šio siurblio sezoninis efektyvumo koeficientas yra 5", - sako švediškus Nibe šilumos siurblių atstovaujančios UAB „Ekoklima" vadovas Robertas Kleštornas. Jis sako, kad šios serijos šilumos siurbliai turi pirmaujantį savo klasėje darbinių temperatūrų diapazoną: galima tiekiamo šilumnešio temperatūra iki 65°C. Net ir lauke esant -25°C, tiekiama 63°C temperatūra. Pasiektas šių siurblių sezoninis efektyvumo koeficientas (SCOP) 4,1 šaltam klimatui. Trifazis dažnių keitiklis leidžia sistemai prisitaikyti prie pastato poreikių šildymo ir vėsinimo režimuose. Dėl įdiegtos EVI (angl. Economised Vapour Injection) technologijos pasiekiami išskirtiniai parametrai, kurie leidžia racionaliai naudoti įrangą taip pat ir renovuojamoje šildymo sistemoje, kur buvo kūrenami kieto kuro katilai ir sumontuoti aukštos temperatūros reikalaujantys radiatoriai.

Naujos kartos Nibe modeliuose sumažintas triukšmo lygis. UAB „Ekoklima" specialistai naujos technologijos oras-vanduo šilumos siurblius vadina perversmu namų šildyme. „Mes puikiai žinome, kad tai skamba per daug gerai, jog atrodytų tiesa, todėl paprašykite Nibe atstovą paaiškinti plačiau arba pažiūrėkite www.nibe.eu", - sako įmonės vadovas. Dėl aplinkai nekenksmingo freono šilumos siurblio šildymas švarus ekologijos požiūriu, komfortiškas dėl valdymo jutikliniame ekrane, daugelyje modelių yra integruotas belaidis ryšys, todėl šildymas gali būti valdomas nuotoliniu būdu.

Absoliučiai idealios įrangos nebūna, kaip ir visi prietaisai oras-vanduo šilumos siurbliai turi privalumų ir trūkumų, svarbiausia yra pasirinkti turimoms sąlygoms labiausiai tinkančią šilumos siurblio sistemą.

Oras-vanduo šilumos siurblių privalumai:

 • Lyginant su gruntas-vanduo šilumos siurblio sistema, įrengimo kaina yra daug mažesnė;
 • Dėl dizaino galima pritaikyti įvairiose patalpose. Ypač aukšto dizaino lygiu pasižymi Nibe siurblių modeliai:
 • Geras pasirinkimas, kai nėra galimybės kasinėti sklype ir įrengti giluminį gręžinį ar horizontalų kolektorių;
 • Paprasta sistemos instaliacija;
 • Visiškai automatizuotas ir komfortiškas šildymo valdymas, galimas nuotolinis valdymas;

Trūkumai:

 • Sistema priklausoma nuo aplinkos temperatūros, esant žemai temperatūrai krinta efektyvumas;
 • Didesnės elektros sąnaudos nei geoterminio šilumos siurblio sistemoje;
 • Išorinio bloko veikimas sukelia garsą;

Geoterminis šilumos siurblys

Geoterminio šilumos siurblio energijos šaltinis yra saulės sušildytas gruntas arba vanduo, pagal šilumos šaltinį ir šilumnešio tipą tokie šilumos siurbliai vadinami geoterminiais arba gruntas-vanduo ir vanduo-vanduo siurbliais.

Kuo geoterminiai šilumos siurbliai pranašesni už kitus? Pirmiausia efektyvumu, t.y., pagamina daugiau šilumos energijos, nes grunto šiluma tam tikrame gylyje siekia +7-+10 laipsnių C. Ilgesnis jų tarnavimo laikas ir, kas labai svarbu  - nemokamas patalpų vėsinimas vasarą. Be to, vasarą iš patalpų paimta šiluma grąžinama į gruntą, iš kurio žiemą ji bus imama.

Bet geoterminio šilumos siurblio įrengimas yra sudėtingesnis. Sklype reikia įrengti šilumokaitį - vertikalų arba horizontalų vamzdyną. Horizontalus paviršinis šilumokaitis arba kolektorius įkasamas 1,5-2 m gylyje. Kolektoriaus vamzdelių kontūras gali būti lygiagretus, spiralinis, tunelinis ar dar kitoks, priklausomai nuo reikalingo vamzdyno ilgio, turimo ploto ir kt.

Geoterminio šilumos siurblio įrengimas
Horizontalus spiralinis kolektorius.

Jeigu yra galimybė, rekomenduojama, kad kolektorius būtų įrengiamas saulės apšviečiamoje pietinėje sklypo pusėje, kolektoriaus ploto nerekomenduojama dengti plytelėmis ar asfaltu. Taip pat, prieš įrengiant geoterminio šilumos siurblio vamzdyną, rekomenduojama parengti projektą, kai kuriais atvejais atlikti grunto tyrimą, nors tai ir brangi paslauga.

Vertikalus šilumokaitis - tai giliame (apie 100 metrų ar net giliau) gręžinyje sumontuotas vamzdynas (U formos arba dvigubos U ar kt. formos), kuriuo išgaunama žemės šiluma. Tyrimų duomenys rodo, kad metiniai šilumos siurblių efektyvumo rodikliai, tiek esant horizontaliam kolektoriui, tiek giluminiam gręžiniui, yra panašūs. Tik šaltais mėnesisias efektyviau dirba vetikalus, o horizontalus - pavasarį /rudenį. Vartotojai dažniau renkasi vertikalius gręžinius, nes taupo sklypo plotą, ir svarbiausia - šaltis vėsinimui iš tokių gręžinių yra nemokamas. Kaip rodo vis karštėjančios vasaros, vėsinimo reikia vis daugiau. Horizontalus kolektorius vėsinti negali, nes saulė įšildo nestorą jį dengiantį grunto sluoksnį.

Geoterminio siurblio veikimas
Vidutinės grunto temperatūros.

Didžiausias geoterminio šilumos siurblio įrengimo nepatogumas - žemės darbai, kurie išaugina šilumos siurblio įrengimo kainą, tačiau naujos kartos geoterminiai šilumos siurbliai yra vieni iš efektyviausių ir ilgaamžiškiausių.

Itin aukštą sezoninį efektyvumą (SCOP apie 5,5) turi Nibe S serijos šilumos siurbliai, automatiškai prisitaikantys prie namo šildymo poreikių. Juose yra sumontuotas inverterinis kompresorius, boileris, yra vėsinimo funkcija. Inverterinis kompresorius dirba ne įsijungdamas ir išsijungdamas, kaip būdavo senesnės kartos kompresoriuose, o keisdamas apsukų greitį. Taip komperesorius, ir tuo pačiu visas šilumos siurblys, veikia optimaliu režimu, o tai lemia mažesnes elektros energijos sąnaudas ir ilgesnį kompresoriaus tarnavimo laiką. Darbinis tiekiamo srauto temperatūros diapazonas - iki 75 °C.

Geoterminių Nibe šilumos siurblių yra įvairių galingumų, pritaikytų įvairaus ploto pastatams, su integruotais karšto vandens šildytuvais arba be jų, vėsinimo funkcija taip pat integruojama, yra siurblių be šios funkcijos. Švediška šių šilumos siurblių kokybė itin vertinama Skandinavijos šalyse, šie siurbliai populiarūs daugelyje Europos šalių, neperseniausiai „NIBE" kompanija įsigijo vieną iš Didžiosios Britanijos šilumos siurblių gamintojų.

Lietuvoje oficialus šio gamintojo atstovas yra UAB „Ekoklima". Įmonė jau dvylika metų atstovauja Nibe prekės ženklą ir gamintojus, turi serviso tarnybą, tad iškilus menkiausiems nesklandumams yra kam paskambinti ir pasikonsultuoti. Serviso meistrai gali stebėti šilumos siurblio darbą per atstumą, nustatyti reikiamą temperatūrinį režimą, jį reguliuoti. Šiuolaikiniame gyvenime, kuriame tiek daug technologinių prietaisų, tai didelė parama.

Parengta bendradarbiaujant su UAB „Ekoklima", gamintojų nuotraukos


Kategorijos: Šildymas (tema), Šilumos siurbliai
Visi kategorijos straipsniai
Parama šildymo katilo keitimui

Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.  

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr.

Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.  

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga 

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo ir sistemos pramonei ir privatiems vartotojams-Raychem, Tracer, TraceTek prekiniai ženklai
Smolensko g. 6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2136633, +370-5-2136634, El. paštas: info.baltic@nvent.com
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas, konsultacijos.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 18
Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr. Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Dūmtraukių valymas Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Granuliniai katilai kaina
Granuliniai katilai kaina

Granulinis katilas gera kaina

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

1 2 3 4
Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.