Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

2022-06-30 11:01   Peržiūros : 58050   SpausdintiŠiuolaikinis naujųjų technologijų sprendimas - geoterminio šildymo sistema - iš natūralių šaltinių (žemės, oro, vandens) ima susikaupusią saulės šilumą ir panaudoja ją namo šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui. Sukaupta šiluma nuolat išlieka tam tikrame gylyje grunto sluoksniuose ir vandenyje, paviršiuje besikeičiant temperatūrai nuo teigiamos iki labai žemos. Geoterminio šildymo sistemos, naudodamos šilumos pernešimo ir transformavimo procesus, šias „sankaupas" išgauna, paverčia naudinga šilumos energija, atitinkančia žmogaus ir jo būsto šildymo poreikius.

Geoterminio šildymo sistemos veikimo principas

Geoterminio šildymo sistemą sudaro 3 pagrindinės grandys:

  • Kolektorius.
  • Šilumos siurblys
  • Akumuliacinė talpa (boileris) su vandens šildytuvu (katilu).

Kolektorius. Tradiciškai tai yra vamzdinis kaupiklis, patalpintas į šilumos šaltinį (gruntą, artezinio šulinio ar telkinio vandenį). Dažniausiai naudojamo gruntinio kolektoriaus vamzdžiais cirkuliuojantis neužšąlantis skystis-antifrizas (vandens ir glikolio mišinys) sugeria iš žemės šilumos energiją  ir perneša ją šilumos siurbliui. Nustatyta, kad 1,5 m gylyje, žemiau įšalo lygio, nuolatinė žemės temperatūra siekia +6°, +8°C, telkinio vandens - +4°C. Logiškas reikalavimas kolektorių montavimui - tinkamo ploto žemės sklypas prie nuosavo namo, o vandens kolektoriams - tvenkinys, ežeras, upelis sklype. Kolektoriaus tipo pasirinkimą lemia sklypo plotas ir grunto savybės.

Horizontalių kolektorių, užkasamų 1,5 m gylyje, montavimas siejamas su tam tikromis sąlygomis - būtinas 4-6 arų sklypo plotas, kurį užims vamzdynas.

Horizontalus geoterminis šildymas

1 pav. Horizontalūs žemės kolektoriai. ASA.LT pieš.

Vertikalūs kolektoriai naudojami tuo atveju, jeigu sklype nėra pakankamo ploto horizontalių sistemų klojimui arba gruntas yra labai akmenuotas.

Vertikalus geoterminis šildymas

2 pav. Vertikalūs gruntiniai kolektoriai. ASA.LT pieš.

Gruntinio vandens geoterminis šildymas

3 pav. Gruntinio vandens kolektoriai. ASA.LT pieš.

Šilumos siurblys

Tai - centrinė geoterminės sistemos grandis, kurioje vyksta visi "stebuklingi" šilumos virsmai. Siurblys transformuoja ką tik iš aplinkos šaltinio išgautą pirmykštę mažos galios šilumos energiją, kol kas dar netinkančią pastato šildymui, į didelės galios šilumą. Pagaminta šiluma nukreipiama karšto vandens ruošimui ir į pastato vandens šildymo sistemas. Simboliškai šilumos siurblį galima būtų palyginti su skrandžiu žmogaus organizme, kuris virškina iš aplinkos įsavintą maistą ir transformuoja į organizmui naudingas kalorijas, energiją, šilumą, o kraujotakos sistema paskirsto jas po organizmą.

Šilumos siurblį sudaro 4 esminiai šilumos transformavimo mazgai: garintuvas, kompresorius, kondensatorius ir išsiplėtimo vožtuvas. Garintuvas ir kondensatorius atlieka šilumokaičių funkcijas.

  • Garintuve šilumos nešėjas antifrizas susijungia su skystomis dujomis - freonu, įgeriančiu šilumą, atgabentą nešėjo. Garintuvo kaupiklyje freono skystis virsta garais.
  • Kompresorius dideliu slėgiu suspaudžia įsiurbtus garus, tokiu būdu kelias dešimtis kartų padidindamas jų temperatūrą.
  • Kondensatoriuje karštos dujos išskiria šilumos energiją, skirtą šildytuvui (ir pastato vandens sistemos šildymui), o jų konsistencija iš dujinės paverčiama skysta.
  • Išsiplėtimo vožtuvas nutraukia nešėjo skysčio suspaudimą, dėl ko jo temperatūra smarkiai krenta. Ataušintas nešėjas grįžta į pradinį tašką - garintuvą - ciklo atnaujinimui.

Akumuliacinė talpa geoterminio šildymo sistemai

Ši geoterminės sistemos grandis tiesiogiai paverčia didelės galios energiją materija. Vandens šildytuvas kaupia šilumos siurblio paruoštą termofikacinį vandenį. Šis vanduo vėliau paduodamas į vidaus šildymo sistemą ir ataušęs grįžta į akumuliacinę talpą. Įrenginys turi savo vamzdinę sistemą karšto vandens tiekimui į patalpas ir ataušusio grįžimui, daugiafunkcinę elektroninę valdymo sistemą su temperatūros matuokliu, cirkuliacinį siurblį ir panardinamą į katilą rezervinį elektrinį kaitintuvą (teną), automatiškai įsijungiantį, kai sistemos galingumas dėl tam tikrų aplinkos priežasčių laikinai atsilieka nuo padidėjusių energijos poreikių.

Katile, kurio talpa gali siekti nuo 160-500 iki 800 litrų, įrengtas varinis gyvatukas ruošia karštą vandenį, kuris vamzdžiais tiekiamas į sanitarinius mazgus, virtuvę.

Akumuliacinė talpa geoterminiam šildymui

Akumuliacinė talpa, vamzdžiais tiekianti vandenį namui. Autoriaus nuotr.

Kaip veikia geoterminis šildymas

Teoriškai 4 pagrindinių siurblio dalių sąveika sudaro uždarą ratą - darbinį ciklą. Iš aplinkos prie jo prisideda išorinis ciklas su cirkuliuojančiu antifrizu, nešančiu žemos temperatūros energiją ir grąžinančiu ją atgal į aplinką. Iš pastato šildymo sistemų prisideda įvado ciklas, kuriuo cirkuliuoja šildytuvui pagaminta aukštos temperatūros energija, po sunaudojimo grįžtanti atgal ataušusi.

Tarkime, antifrizo iš žemės į garintuvą atnešta šilumos energijos temperatūra siekia tik -3°C. Garintuve vyksta šilumos energijos išgarinimas ir transportavimas į šildymo sistemą kitu šilumos nešėju. Šis siurblio vamzdžiais cirkuliuojantis agentas dažniausiai yra skystos freono dujos. Antifrizo skystis garintuve susijungia su freonu, kuris įsisavina šią kol kas šaltą energiją. Freonas pasižymi tuo, kad verda ir garuoja prie minusinės temperatūros (-40°C). Taigi, garintuve freono skystis virsta dujinės konsistencijos medžiaga - garais. Garavimo metu agento temperatūra spėja įkaisti 5°C. Šilumos garai (agento konsistencija) agregato vamzdžiais keliauja į kompresorių, kuriame vyksta jų suspaudimas dideliu slėgiu (14 bar) ir tūrio sumažėjimas, sukeliantys aukštos temperatūros formavimą. Iki 75°C užkaitintas (kitais atvejais ir iki +100°C) agentas nukreipiamas į kondensatorių. Kondensatoriuje karštos dujos išskiria šilumos energiją namo ir jo karšto vandens sistemos šildymui, o agento konsistencija iš dujinės paverčiama skysta. Kondensavimosi metu agentas praranda 20°C šilumos, todėl į vandens šildytuvą atiduodama +55°C šiluminės energijos, ko pakanka karšto vandens ruošimui. Skystas agentas juda į sekantį šio darbinio rato mazgą - išsiplėtimo vožtuvą, kuriame nutraukiamas jo suspaudimas (sumažinus slėgį iki 1,7 bar), tūris išsiplečia, skysčio temperatūra krenta iki pradinės -3°C. Cirkuliuojantis agentas grįžta į garintuvą, kur jo laukia nauja antifrizo atnešta šilumos dozė iš grunto. Uždaras darbinis ciklas atsinaujina. (Žr. 4 pav.).

Šilumos transformavimo procesas. Autoriaus pieš.

4 pav. Šilumos transformavimo procesas. Autoriaus pieš.

Šilumos siurblių veikimas skirtumą tarp freono garavimo temperatūros ir aplinkos temperatūros paverčia šilumine energija ir tokiu būdu yra šildomas vanduo. Pagaminamos šiluminės energijos ir kompresoriaus sunaudojamos elektros energijos santykis vadinamas energijos transformacijos koeficientu COP (arba šilumos siurblio naudingumo koeficientu) ir parodo jo veikimo efektyvumą. Preciziškai veikiančių šilumos siurblių COP dažniausiai yra 5, o tai reiškia, kad siurblys gamina penkis kartus daugiau šilumos energijos nei sunaudoja elektros.

Geoterminio šildymo veikimo efektyvumas

Faktas, kad geoterminio šildymo sistemų veikimas priklauso nuo elektros energijos, nė kiek nemenkina jų pranašumo. Pagrindinis šilumos siurblio skirtumas nuo kitų šiluminės energijos generatorių (dujinių, kieto ar skysto kuro katilų) tas, kad gaminant šilumą, 75 proc. energijos nemokamai ir ekologiškai paimama iš aplinkos, o 25 proc. - elektros energija, būtina šilumos siurblio kompresoriaus darbui. Kaip jau buvo minėta, buitinių šilumos siurblių naudingumo koeficientas lygus 5, tai reiškia, kad geoterminės sistemos gali pagaminti penkis kartus daugiau šilumos energijos nei sunaudoja elektros. Trumpai tariant - norint pagaminti 5 kW šiluminės energijos, tereikia sunaudoti 1 kW elektros energijos.

Tai įmanoma, jeigu šilumos siurblio galingumas parinktas idealiai, teisingai įvertinus pastato šilumos poreikius ir realius šilumos nuostolius. Naudingumo koeficientą COP lemia ir šildymo sistema pastate, priklausomai nuo jos koeficientas gali būti 3-4,6. Pavyzdžiui, gruntiniam šilumos šaltiniui esant +6°C, šilumos siurbliui ruošiant karštą vandenį grindinio šildymo sistemai (reikiama vandens temperatūra 30-45°C) COP = 5.

  • Ruošiant vandenį moderniai radiatorių sistemai (reikiama vandens temperatūra 45-55°C) COP = 4.
  • Seniems radiatoriams (reikiama vandens temperatūra 60-90°C) COP = 3.

Karšto vandens paskirstymas geoterminio šildymo sistemoje

Dažniausiai akumuliacinė talpa ir šilumos siurblys su šilumokaičiais ir kompresoriumi konstruojami viename bendrame korpuse, užimančiame 0,5-1 m² ploto. Kituose modeliuose jie gali būti pateikti kaip du atskiri blokai.

Cirkuliaciniai siurbliai, dažniausiai įrengti prie šilumokaičių, priverčia termofikacinį šiltą vandenį cirkuliuoti šildymo sistemoje. Iki 100 W galingumo cirkuliacinis siurblys įveikia hidraulinio pasipriešinimo jėgą, atsirandančią tarp tekančio vandens ir vamzdžių sienelių. Paruoštas šildymui skirtas vanduo iš vandens kaupiklio teka per trieigį vožtuvą, kartu pasimaišydamas su grįžtančiu iš šildymo sistemos vandeniu. Maišymas trieigyje vožtuve vyksta pagal iš anksto užprogramuotą temperatūrą.

Rezervinio šilumos šaltinio vaidmenį atliekantis panardinamas elektrinis kaitintuvas (tenas) įsijungia ekstremaliais atvejais, pvz., dėl ne naudai pasikeitusios aplinkos šaltinio temperatūros; pastatui neplanuotai prireikus didesnio šilumos kiekio, nei pajėgia pagaminti siurblys.

Vamzdžiais karštas buitinis vanduo teka į sanitarinius mazgus.

Termofikato paskirstymas. Tiekimo srautas ir grįžtamas srautas. Autoriaus nuotr.

Termofikato paskirstymas. Tiekimo srautas ir grįžtamas srautas. Autoriaus nuotr.

Geoterminis šildymas. Tiekimo srautas ir grįžtamas srautas.  Autoriaus nuotr.

Kaip pasirinkti reikiamą šilumos siurblio galingumą

Tinkamo galingumo agregatas kvalifikuotų specialistų parenkamas pagal grunto geologines savybes (jeigu įrengiamas požeminis kolektorius), klimatines-geografines sąlygas ir pastato parametrus (įvertinus realius jo šilumos nuostolius ir nustačius pastato šilumos poreikius bei karšto vandens suvartojimo poreikius). Šildymo energijos suvartojimas labai priklauso nuo namo šilumos nuostolių, kuriuos sudaro sienų ir lubų šiluminė varža, šilumos praradimai ventiliacijos metu, langų dydis ir sandarumas. Įvertinus visus šiuos faktorius, reikiamo galingumo parinkimas atliekamas pagal įmonės-gamintojos pateiktas skaičiavimo programas, kurios tiksliai parenka patį šilumos siurblį ir kolektoriaus parametrus. Pataupius arba pasirėmus apytiksliais skaičiavimais, gautas rezultatas gali būti neteisingas. Tokiu atveju padidėja energijos sąnaudos šildymui, jie parenkamas per silpnas siurblys. Per didelio galingumo siurblį parinkus taip pat susiduriama su techninėmis siurblio eksploatacijos problemomis.

Taip paaiškinami kartais pasigirstantys pesimistiški vartotojų, nepatenkintų savo įrengtų geoterminių šildymo agregatų veikimu, teiginiai, kad įranga veikia nuostolingai, nepakankamai gamina šiluminės energijos, dėl ko patalpos ir buitinis vanduo neapšildomi iki reikiamo lygio, o eksploatavimo kaštai ir sunaudotos elektros energijos kiekis didesni, nei tikėtasi Pasak specialistų, nepakankamo galingumo siurblys galėjo būti parinktas neįvertinus realių šilumos nuostolių dėl galimo statybos broko, t.y. atsižvelgus į pastato techniniame sertifikate deklaruotą šiluminę varžą, neatitinkančią realios. Statybinis brokas, didesnių šilumos nuostolių priežastis, atsiranda dėl nekokybiškai sumontuotos sienų termoizoliacijos, prastos mūrinio, langų, stogo ir mūro medžiagų kokybės, užsakovui norėjus sutaupyti arba dėl rangovo nesąžiningumo. Vertintojas gali nustatyti tik matomus šilumos nuostolių faktorius, remdamasis jam dokumentacijoje pateikta šilumine varža ir kitomis pastato techninėmis savybėmis. Kita galima nepatenkinamo veikimo priežastis - nekokybiškas šilumos siurblys, greičiausiai pagamintas Pietryčių Azijos šalyse, garsėjančiose abejotina ir neilgaamže technika, priviliojusia savininką palyginus pigesne investicija. Specialistai pataria naudotis Šiaurės, Vakarų Europoje pagamintomis geoterminio šildymo sistemomis, praėjusiomis brangius testavimus, liudijančius apie stabilų jų veikimą.

Lentelėse pateikti populiaraus gamintojo „NIBE" (Švedija) šilumos siurblių „NIBE FIGHTER 1140" ir "NIBE FIGHTER 1240", tinkančių nuosavų namų šildymui, techniniai duomenys

NIBE FIGHTER 1140

1 fazė

 

 

3 fazės

 

 

 

 

 

Modelis

5

8

12

6

8

10

12

15

17

Naudojama galia, Kw

(esant 0/35º C)

1

1,8

2,5

1,3

1,7

2

2,4

3,4

3,8

Atiduodama galia, Kw (esant 0/35º C)

4,8

8,3

11,5

6,4

8,2

10

11,6

15,4

16,8

Naudingumo koef.

COP (esant 0/35º C)

4,6

4,6

4,6

4,9

4,8

5

4,8

4,5

4,6

Aukštis, cm

103

 

 

103

 

 

 

 

 

Plotis, cm

60

 

 

60

 

 

 

 

 

Svoris, kg

170

190

200

175

195

200

208

221

229

Naudojama įtampa, V

220 (1faze + nulis)

 

380 (3 fazės + nulis)

 

 

 

 

Panardinamas

el. kaitintuvas, kW

6 (6)

 

 

9 (6)

 

 

 

 

 

Kolektoriaus

vamzdyno ilgis, m

200- 300

400- 2x300

2x250- 2x350

250- 400

325- 2x250

400- 2x300

2x250- 2x350

2x300- 2x400

2x350- 3x300

Gręžinio gylis, m

70- 90

140- 170

160- 190

90- 110

120- 140

140- 170

160- 190

2x100- 2x120

2x110- 2x140

NIBE FIGHTER 1240

1 fazė

 

 

3 fazės

 

 

 

Modelis

5

8

12

6

8

10

12

Naudojama galia, kW

(esant 0/35º C)

1,5

1,8

2,5

1,3

1,7

2

2,4

Atiduodama galia, kW

(esant 0/35º C)

4,8

8,3

11,5

6,4

8,2

10

11,6

Naudingumo koef. COP (0/35º C)

4,6

4,6

4,6

4,9

4,8

5

4,8

Aukštis, cm

175

 

 

175

 

 

 

Plotis, cm

60

 

 

60

 

 

 

Svoris, kg

280

300

310

285

300

305

310

Naudojama įtampa, V

220 (1 fazė + nulis)

 

380 (3 fazės + nulis)

 

 

Panardinamas

el. Kaitintuvas, kW

6 (6)

 

 

9 (6)

 

 

 

Kolektoriaus

vamzdyno ilgis, m

200- 300

400- 2x300

2x250- 2x350

250- 400

325- 2x250

400- 2x300

2x250- 2x350

Gręžinio gylis, m

70- 90

140- 170

160- 190

90- 110

120- 140

140- 170

160- 190

Vandens šildytuvo

talpa, L

160

 

 

160

 

 

 

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Geoterminio šildymo kolektoriaus klojimas

Lankstieji kolektoriaus vamzdžiai gaminami iš polietileno, jų diametras siekia 3,2-4 cm.

Horizontalūs geoterminio šildymo kolektoriai (žr. aukščiau 1 pav.) užkasami 1,5 m gylyje, klojimui būtinas 5-6 arų sklypo plotas, kurį užims vamzdynas. Vamzdžiai klojami tiesiai. Kolektoriaus ilgis priklauso nuo grunto savybių (drėgnumo), šilumos siurblio ir jame įrengto cirkuliacinio siurblio galingumų, pastato šilumos nuostolių. Pastatui reikiamą šilumos kiekį galima išgauti iš žemės ir vieno, ir kelių kontūrų kolektoriais. Maksimalus kolektoriaus ilgis rekomenduojamas, jeigu grunte dominuoja sausas smėlis; minimalus ilgis - kai dirvožemis drėgnas, molis. Kuo drėgnesnis gruntas, tuo daugiau jame susikaupusios šilumos galima išgauti.

Horizontaliam kolektoriui reikiamą žemės plotą skaičiuoja pagal jo ilgį. Pvz., rekomenduojamas vamzdyno ilgis 400 m reiškia, kad ir žemės ploto reikės apie 400 m². Plotas, skirtas kolektoriui, turi būti 2-2,5 karto didesnis už šildomąjį pastato plotą. Atstumas tarp lygiagrečiai klojamų gretimų vamzdžių - ne mažiau 1 m. Priklausomai nuo grunto sudėties, per dieną galima pakloti 100-200 metrų kolektoriaus.

Kolektoriaus klojimas. Autoriaus nuotr.

Kolektoriaus klojimas. Autoriaus nuotr.

Ploto paviršius, po kuriuo paklotas kolektoriaus vamzdynas, vėliau negalės būti skirtas medžių sodinimui, asfaltavimui, naujiems pastatams. Medžiams kolektoriaus vamzdynas nekenks, bet jam gali kenkti medžių šaknys - sugerdamos drėgmę iš žemės sluoksnių aplink vamzdyną ir sumažindamos šilumos energijos kiekį žemėje.

Vertikalūs geoterminio šildymo  kolektoriai (žr. 2 pav.) įrengiami tuo atveju, jeigu nėra pakankamai ploto horizontalių sistemų klojimui arba gruntas yra labai akmenuotas. Didesniame nei 20 m gylyje gruntas pradeda šilti dėl iš žemės centro kylančio karščio. Kas 100 m jo temperatūra padidėja 3 laipsniais. Daromas 20-125 m gręžinys, kuriuo nuleidžiami šilumos zondai - tie patys uždaros cirkuliacijos vamzdžiai su antifrizu. Vertikalaus gręžinio gylis priklauso nuo šilumos siurblio savybių ir bendro reikiamo vamzdynų ilgio. Gręžiniai užpildomi specialiu mišiniu - betonitu.

Lankstieji vamzdžiai sujungiami su kolektoriaus paskirstymo bloku, nuo kurio šilumos tiekimas iš žemės į šilumos siurblį katilinėje tęsiamas dviem standžiaisiais vamzdžiais: įvado ir išvado. Priklausomai nuo gamintojo, standieji vamzdžiai su srieginėmis jungtimis gali būti šilumos siurblio komplekte. Vamzdžių sriegiai leidžia formuoti reikiamas įvado/išvado konfigūracijas, ilgius, lenkimus. Dažniausiai į komplektus įeina ir kiti būtini vamzdžių priedai: vožtuvai (saugos, trieigis, maišymo), uždaromieji čiaupai, srieginės jungtys, jutikliai (srauto, katilo t°, karšto vandens, lauko t°, grįžtančio vandens t°), purvo filtras, laikikliai vamzdžiams, sujungimo žarnos.

Katilinėje (rūsyje) standieji kolektoriaus vamzdžiai prijungiami prie šilumos siurblio per atitinkamus atvamzdžius, kurių vienas (1) skirtas įeinančiai iš aplinkos šaltinio šilumai (įvado vamzdžiui), antrasis (2) - grįžtančiai iš šilumos siurblio į aplinką (išvadui). Per kitus 4 atvamzdžius prijungiami: (3) tiekimo į namo šildymo sistemą vamzdis, (4) grįžtančio iš šildymo sistemos srauto vamzdis, (5) vamzdis, tiekiantis buitinį vandenį iš šildytuvo, (6) grįžtančio į šildytuvą ataušusio buitinio vandens vamzdis. (Žr. 5 ir 6 pieš.).

Šilumos siurblio prijungimo atvamzdžiai. Autoriaus pieš.

5 pav. Šilumos siurblio prijungimo atvamzdžiai. Autoriaus pieš.

Kolektoriaus vamzdžių prijungimas prie šilumos siurblio per atvamzdžius. Autoriaus pieš.

6 pav. Kolektoriaus vamzdžių prijungimas prie šilumos siurblio per atvamzdžius. Autoriaus pieš.

Prie kolektoriaus įvadinio vamzdžio, tiekiančio šilumą iš aplinkos šaltinio į šilumos siurblį, reikia pritvirtinti plastikinį išlyginamąjį antifrizo indą. Jis skirtas skysčio lygio kontrolei. Išlyginamojo indo viršuje montuojamas 3 bar apsauginis vožtuvas. Jungties vieta sandarinama lino pakulomis (tefloninė juosta nerekomenduojama, nes gali atsirasti nutekėjimų). Išlyginamasis indas pritvirtinamas prie kolektoriaus įvadinio vamzdžio, tiekiančio šilumą iš aplinkos šaltinio į šilumos siurblį. Šiam pritvirtinimui naudojamas atsišakojimo vamzdis ir srieginė jungtis. Jungtis sandarinama pakulomis. Atsišakojimo vamzdyje, sujungiančiame indą su įvadu, montuojamas uždaromasis čiaupas. Įvado vamzdžio ruože iki susijungimo su garintuvu montuojamas purvo filtras. Šilumos šaltinio įvado ir išvado vamzdžiai izoliuojami garų difuzijai atsparia termoizoliacine medžiaga, izoliacija fiksuojama lipnia aliuminio juosta.

Sumontuotas antifrizo išlyginamasis indas. Autoriaus nuotr.

Sumontuotas antifrizo išlyginamasis indas. Autoriaus nuotr.

Geoterminio šildymo elektros instaliavimo darbai

! Prieš elektros instaliavimo darbus visada išjungiamas srovės tiekimas!

Priklausomai nuo modelio, šilumos siurbliai gali naudoti skirtingų tipų įtampą (vienfazę arba trifazę). Instaliavimo darbų pradžioje šildymo siurblys prijungiamas prie nuolatinės srovės tinklo (220 V arba 380 V) su neutraliąja faze ir įžeminimu. Tinkamai parinkti laidų skersmenys turi užtikrinti maksimalią nominalią galią. Nuėmus priekinį korpuso gaubtą, aptinkami elektros prijungimo gnybtai, iškrovikliai, saugykliai ir reguliatoriaus įtaisas, prie kurio vėliau pritvirtinamas valdymo pultas. Maitinimo laidas įvedamas per angą galinėje agregato sienelėje. Laidai pravedami per atitinkamus įtampos iškroviklius ir prijungiami atitinkamais gnybtais (fazių, įžeminimo). Priklausomai nuo savininko pasirinkto sistemos veikimo būdo ir elektros tarifo, laidų jungimai gali būti atlikti skirtingais būdais. Kiekvienam konkrečiam šilumos siurblio modeliui skirtingi elektros srovės prijungimo būdai vaizduojami montavimo schemose, pateikiamose agregato komplekte. Taip pat pagal pateiktą modelio schemą atliekamos reguliatoriaus jungtys. Prie reguliatoriaus, valdančio sistemos darbą, atitinkamais gnybtais prijungiami jutiklių, kompresoriaus, trišakio vožtuvo, cirkuliacinių siurblių sujungiamieji laidai.

Pastaba. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų žiūrėti į instrukcijas ir pajungimo schemas.

Vienfazės 220 V elektros įtampos jungtys. Autoriaus pieš.

7 pav. Vienfazės 220 V elektros įtampos jungtys. Autoriaus pieš.

Trifazės 380 V įtampos jungtys. Autoriaus pieš.

8 pav. Trifazės 380 V įtampos jungtys. Autoriaus pieš.

Geoterminio šildymo montavimas

Atėjo laikas paragauti santechniko duonos ir atlikti vamzdžių montavimą. Vamzdžiai, kuriais šiltas termofikacinis vanduo teka į patalpų šildymo priemones (radiatorius, grindis) ir grįžta atgal bei buitinio vandens tiekimo/grįžimo vamzdžiai prijungiami prie atitinkamų šilumos siurblio atvamzdžių. Specialistai rekomenduoja katilinėje naudoti varinius vamzdžius. Plastikiniai vamzdžiai (išskyrus stabilizuotus) katilinėje nepageidautini dėl didelio šilumos plėtimosi koeficiento.

Geoterminis šildymas. Variniai vamzdžiai. Autoriaus nuotr.

Variniai vamzdžiai. Autoriaus nuotr.

Vamzdžių sujungimai, kampų ir konfigūracijų formavimai atliekami įvairiais būdais: suvirinimu, sulitavimu. Geriausi jungčių rezultatai pasiekiami naudojant presavimo techniką. Sujungiant vamzdžių galus, naudojamos varinės jungtys, kurios suspaudžiamos specialiais rankiniais presavimo įrankiais. Bandymais nustatyta, kad šių jungčių patvarumas viršija pačių vamzdžių patvarumą. Kitas montavimo būdas - prisukimas srieginėmis jungtimis (plieniniams vamzdžiams). Tokiu atveju reikia sudaryti sriegį ir vamzdžių galuose. Sujungimo vietos sandarinamos lino pakulomis.

Geoterminio šildymo įrengimas

Vamzdžių jungčių presavimas. Autoriaus nuotr.

Geoterminis šildymas. Vamzdžių jungčių presavimas. Autoriaus nuotr.

Vamzdžiuose, kuriais vanduo teka į radiatorius, įrengiami cirkuliaciniai siurbliai. Jie priverčia termofikacinį vandenį cirkuliuoti šildymo sistemoje. Siurblio korpuse yra besisukantis rotorius su sparnuote, stumiančia vandenį. Siurblys turi būti sumontuotas taip, kad jo rotoriaus ašis būtų horizontalioje padėtyje. Trys jo galingumo lygiai leidžia reguliuoti patalpų temperatūrą. Sumažinus tekėjimo greitį, sumažėja ir į radiatorius paduodamos šilumos kiekis.

Geoterminis šildymas. 1, 2 - Cirkuliaciniai siurbliai. Autoriaus nuotr.

1, 2 - Cirkuliaciniai siurbliai. Autoriaus nuotr.

Atitinkamose vamzdžių vietose (pagal šilumos siurblio prijungimų schemą) montuojami visi apsauginiai ir uždaromieji vožtuvai su čiaupais, maišymo modulis, manometras. Grįžtančio iš radiatorių vandens vamzdis sujungiamas su metaliniu išsiplėtimo indu. Katilinėje taip pat įrengiami papildymo ir išleidimo ventiliai. Vamzdžiai termiškai izoliuojami, izoliaciją fiksuoja lipnia juosta. Vamzdžiai prie sienų tvirtinami metaliniais laikikliais.

Geoterminis šildymas. Išsiplėtimo indas. Autoriaus nuotr.

Išsiplėtimo indas. Autoriaus nuotr.

Geoterminis šildymas. Sumontuotas manometras. Autoriaus nuotr.

Sumontuotas manometras. Autoriaus nuotr.

Geoterminio šildymo jutiklių pajungimas

Sumontavus šildymo ir buitinio vandens vamzdžius, galima prijungti jutiklius. Prie į šildytuvą grįžtančio vandens vamzdžio pritvirtinamas grįžtamosios temperatūros jutiklis. Prie vandens šildytuvo talpos tvirtinamas šildytuvo temperatūros/karšto vandens jutiklis. Šildymo siurblio korpuse prie šilumos šaltinio įvado ir išvado vamzdžių pritvirtinami srauto jutikliai. Lauke montuojamas išorės temperatūros jutiklis. Jutikliai prie vamzdžių pritvirtinami fiksatoriais. Pritvirtintas jutiklis kartu su vamzdžiu izoliuojamas, apvyniojus termoizoliacine medžiaga, siekiant optimaliai užfiksuoti temperatūros parodymus.

Stiprios srovės laidai gali sukelti trikdžius jutiklių laidams ir klaidinti šilumos siurblio reguliatorių. Siekiant to išvengti, atstumas tarp jutiklių laidų ir lygiagrečiai nutiestų stiprios srovės laidų turi būti ne mažesnis nei 25 cm.

Geoterminio šildymo sistemos vamzdžių pildymas

Prieš šildymo siurblio eksploatavimą reikia pripildyti šildymo sistemą ir kolektoriaus grandinę. Šildymo sistemos pildymas pradedamas nuo visų termostato vožtuvų atsukimo. Prie vandens čiaupo prijunkite pildymo žarną. Kitą žarnos galą prijunkite prie pildymo vožtuvo, esančio šildymo siurblio korpuse šalia cirkuliacinio šildymo siurblio. Atidarykite pildymo vožtuvą. Iš vandens čiaupo vanduo pilamas tol, kol sistemos slėgio manometras rodys 1,5 bar. Uždarykite pildymo vožtuvą ir atjunkite žarną. Išleiskite iš agregato orą per oro išleidimo vožtuvus. Patikrinkite agregato vandens slėgį.

Geoterminis šildymas. Vandens pildymas į sistemą. Autoriaus nuotr.

Vandens pildymas į sistemą. 1 - pildymo žarna; 2 - vandens čiaupas; 3 - vandens čiaupo vamzdis; 4 - žarnos prijungimas prie čiaupo; 5 - pajungimas prie pildymo vožtuvo, esančio šilumos siurblyje. Autoriaus nuotr.

Geoterminio šildymo sistemos užpildymas

Sumaišykite propilenkglikolį (atsižvelgiant į jo koncentraciją) su vandeniu santykiu 1:2 plastikiniame kanistre (1). Mišinys iš kanistro (1) į kolektoriaus įvado vamzdį pumpuojamas per pumpavimo vamzdį, prijungtą prie įvado uždaromojo vožtuvo (2), įjungus 3 bar cirkuliacinį pildymo siurblį (3). Pumpuodamas jis pašalina orą iš kolektoriaus vamzdžių. Uždarykite antifrizo pumpavimo vamzdį uždaromuoju vožtuvu (2). Uždarykite įvado vamzdžio uždaromąjį čiaupą (4). Atidarykite pumpavimo vamzdžio vožtuvą (2) ir išvado vamzdžio čiaupą (5). Atidarykite įvado uždaromąjį vožtuvą (6) ir prijunkite prie jo žarną. Įjunkite cirkuliacinį pildymo siurblį (3), kad prisipildytų žarna. Kai iš žarnos pradės tekėti antifrizas, atidarykite vožtuvą (4), kad išeitų oras tarp vožtuvų (6) ir (2). Uždarykite vožtuvą (6) ir pildymo siurbliu nustatykite 3 bar slėgį kolektoriaus grandinėje. Dabar uždarykite ir vožtuvą (2). Išjunkite siurblį (3) ir atjunkite pildymo žarną. Atidarykite lygio indo (7) apsauginį vožtuvą (8). Pagal normas, indas turi būti užpildytas bent jau 2/3, o visai ištuštėjus - pripildytas. Antifrizo likučius supilkite į plastikinį kanistrą atsargoms. Vėliau, sumontavus valdymo pultą ir korpuso dangčius, kolektoriaus vamzdžius reikės nuorinti. (Žr. 9 pieš.).

Pastaba. Specialistai turi specialią įrangą antifrizo pildymui, todėl geriau lauko kolektorių užpildyti kviestis specialistus, kurie šį darbą atliks greičiau ir kokybiškiau.

Geoterminis šildymas. Antifrizo pildymas.

9 pav. Antifrizo pildymas. 1 - kanistras su antifrizu; 2 - pumpavimo vamzdžio uždaromasis vožtuvas; 3 - 3 bar cirkuliacinis pildymo siurblys; 4 - įvado uždaromasis čiaupas; 5 - išvado uždaromasis čiaupas; 6 - įvado uždaromasis vožtuvas; 7 - išlyginamasis indas; 8 - apsauginis vožtuvas. Autoriaus pieš.

Geoterminio šildymo programavimas

Valdymo pulto montavimas. Valdymo pulto kištuką praveskite pro priekinio gaubto angą. Prisukite gaubtą prie korpuso. Varžtais prisukite pultą prie korpuso. Prijunkite jungiamąjį laidą prie valdymo pulto.

Valdymo pultu savininkas pats gali reguliuoti sistemos darbą, nustatyti šilumos siurblio režimą ir reikiamą vandens šildytuvo temperatūrą. Katilo temperatūros matuoklio (1) strėlytė rodo dabartinį laipsnių kiekį. Rankenos (2) pasukimais galima keisti šilumos siurblio darbo režimą (įprastą, ekonominį, automatinį ar kt.). Rankena (3) galima nustatyti reikiamą vandens šildymo temperatūrą elektriniame šildytuve. Jungikliais (4,5) išjungiamos/įjungiamos sistemos dalys. Indikatoriai (6,7) šviečia atitinkama spalva, informuodami apie stabilią arba kritinę sistemos būklę. Rankena (8) naudojama automatinės šildymo kontrolės sistemos įjungimui (veikimui pagal nustatytą šildymo kreivę). Rankena (9) skirta automatinės šildymo kreivės nustatymų pakeitimui ir patalpos temperatūros apribojimui.

Geoterminis šildymas. Valdymo pultas. Autoriaus nuotr.

Valdymo pultas. Autoriaus nuotr.

Geoterminio šildymo sistemos paleidimas

Paleidus šilumos siurblį, automatiškai prasideda vidinis sistemos testavimas, kurio metu tikrinamas šilumos siurblio bei prijungtų elektrinių ir hidraulinių komponentų veikimas, jutiklių fiksacija. Priklausomai nuo testavimo rezultatų, pulto ekrane pranešama apie normalų veikimą arba sutrikimą. Kai įjungus saugiklį pradeda veikti šilumos siurblys, paleidžiama programinė reguliatoriaus įranga, kuri atpažįsta, kad tai yra pirmasis paleidimas po įrengimo. Valdymo pulto ekrane atsiranda diegimo meniu. Nuo šiol šilumos siurblys yra tinkamas eksploatuoti.

* Paleidimo darbų bet kuriuo atveju savarankiškai atlikti negalima, nes paleidus neatestuotam specialistui, negalios garantija.

ORINIS ŠILUMOS SIURBLYS

Tai alternatyvus ir ekonomiškas geoterminio šildymo variantas. Šiuo atveju kaip gamtinis šilumos šaltinis naudojamas lauko oras. Skirtingai nuo tradicinių populiarių geoterminių gruntinių ir vandens telkinių sistemų, orinio šilumos siublio įrengimas yra žymiai paprastesnis ir įmanomas net minimaliomis sąlygomis: atkrenta žemės ir gręžinio kasinėjimo darbų, vamzdyno klojimo bei jiems atlikti reikiamo dydžio žemės sklypo būtinybė; lieka išsaugoti ir nepažeisti aplinkotvarkos elementai - veja, alpinariumas, gėlynai, terasos. Taip pat orinio šilumos siurblio įrengimas pasiteisina, kai nepalankios sklypo grunto sąlygos (itin akmenuotas gruntas, drėgnas molis), dėl kurių kasinėjimas kartais tampa neįmanomas. Mažas plotas (iki 1 m²) lauko agregatui, palygintinai mažesnė investicija, nedidelės darbo sąnaudos leidžia savarankiškai įrengti šią sistema praktiškai per 1-2 dienas ir mažame sklypelyje, ir tuo atveju, jeigu sklypo nėra.

Geoterminis šildymas. Orinis šilumos siurblys. Autoriaus nuotr.

Orinis šilumos siurblys. Autoriaus nuotr.

Orinis šilumos siurblys išgauna šilumos energiją iš lauko oro. Šiame procese naudojamas kolektoriaus veikimo principas, kurio funkcijas atlieka prie pastato sienos įrengto šilumokaičio ventiliatorius, įtraukiantis lauko orą. Kaip ir kituose gamtos elementuose (žemė, telkinio vanduo), naudojamuose tradicinėse geoterminėse sistemose, šilumos energija nuolat egzistuoja ir ore, net ir kai neigiama temperatūra. Išgautą lauko šilumos energiją ši sistema transformuoja į „darbinę" šilumą, skirtą pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui. Tokiu būdu tiesiogine prasme iš oro gaminama 75 proc. šilumos energijos.

Geoterminis šildymas. Ventiliatorius, įtraukiantis orą. Autoriaus nuotr.

Ventiliatorius, įtraukiantis orą. Autoriaus nuotr.

Geoterminis šildymas. Orinio šilumos siurblio sistema. Autoriaus nuotr.

Orinio šilumos siurblio sistema. Autoriaus nuotr.

Veikimo principas. Lauko agregato veikime dalyvauja 4 tradiciniai komponentai: garintuvas, kompresorius, kondensatorius ir išsiplėtimo vožtuvas. Ventiliatorius įtrauktą orą nukreipia į garintuvą, kuriame šilumos energija išgarinama. Toliau vyksta šilumos energijos transportavimas į šildymo sistemą tradiciniu būdu - padedant šilumos nešėjui. Šis siurblio vamzdžiais cirkuliuojantis agentas dažniausiai yra skystos freono dujos. Freonas pasižymi tuo, kad verda ir garuoja prie minusinės(žemos) temperatūros. Taigi, garintuve freono skystis virsta dujinės konsistencijos medžiaga - garais. Šilumos garai (agento konsistencija) agregato vamzdžiais keliauja į kompresorių, kur jie suspaudžiami dideliu slėgiu ir tūris sumažėja, todėl susidaro aukštos temperatūros. Užkaitintas iki 75°C agentas nukreipiamas į kondensatorių. Kondensatoriuje karštos dujos išskiria šilumos energiją namo ir jo karšto vandens sistemos šildymui, o agento konsistencija iš dujinės paverčiama skysta. Skystas agentas juda į sekantį šio darbinio rato mazgą - išsiplėtimo vožtuvą, kuriame nutraukiamas jo suspaudimas, tūris išsiplečia, skysčio temperatūra krenta iki pradinės. Cirkuliuojantis agentas grįžta į garintuvą, kur jo laukia nauja įtraukto oro porcija.

Vertinant orinį šilumos siurblį skeptiškai ir objektyviai, derėtų pripažinti, jog savo efektyvumu jis trečdaliu nusileidžia tradiciniams geoterminiams siurbliams (žemė-vanduo ir vanduo-vanduo), nors ir atrodo patrauklus dėl savo montavimo paprastumo, nesudėtingo aptarnavimo, minimalaus užimamo ploto ir nedidelių investicijų, lyginant su gruntiniais siurbliais. Skirtingai nuo gruntinių kolektorių, galinčių nepertraukiamai gaminti šilumą iš požeminių sluoksnių su pastovia 6-8°C temperatūra, orinio siurblio galimybės turi ribas: jo veikimas efektyvus tik iki -20°C lauke. Tai nereiškia, kad temperatūrai kritus žemiau nei -20°C, sistema oras-vanduo nustoja veikti: tiesiog tuo metu automatiškai įsijungia rezervas - elektrinis kaitintuvas (tenas), instaliuotas vandens šildytuve. Kaitintuvas toliau palaiko reikiamą vandens šildymo temperatūrą, tačiau suvartoja daugiau elektros energijos. Kita vertus, šiems skeptiškiems teiginiams yra svarių kontrargumentų: atsižvelgiant į klimato atšilimą, prisiminkime, ar dažnai Lietuvoje žiemos metu viešpatauja stipresni nei - 20°C šalčiai ir speigai? Sąlyginai šiltomis žiemomis šalčiai pas mus neilgam formuojasi sausio mėnesio pradžioje arba pabaigoje, o jų trukmė vos viršija savaitę. Geriausias rezultatas būtų, jei orinis šiurblys būtų montuojamas į pastatą, kuriame jau yra kitas šilumos šaltinis, kuris būtų naudojamas didžiausių šalčių metu. Vertinant Lietuvos regionus klimatiniu atžvilgiu, palankiausios ir idealios sąlygos orinių šilumos siurblių įrengimui yra pajūryje. Šilumos sistemos oras-vanduo yra populiarios Skandinavijos šalyse (pvz., švedų gamybos „NIBE" - vieni iš populiariausių), masiškai naudojamos Estijoje, kurioje itin akmenuotas daugumos regionų gruntas apsunkina žemės kolektorių įrengimą. Jei lauko šilumokaitis apledėja, ledas pašalinamas naudojant karštas šilumokaičio skleidžiamos šilumos dujas, nukreiptas atgal į jį, automatiškai suveikus atitirpinimo funkcijai.

Geoterminis šildymas. Lauko blokas. Autoriaus nuotr.

Lauko blokas. Autoriaus nuotr.

Orinio šilumos siurblio įrengimas

Po to, kai kvalifikuotas šilumos nuostolių vertintojas tiksliai nustatys pastato energetinius poreikius, lemiančius optimaliai tinkamo šilumos siurblio galingumo pasirinkimą, seka paruošiamieji įrengimo darbai.

Labai svarbus tinkamai suplanuotas sistemos blokų išdėstymas - optimaliai parinkta vieta lauko agregatui ir pastato viduje esančiam vandens šildytuvui-katilui. Atstumas tarp jų turi būti kuo trumpesnis, nes lauko ir vidinis blokas bus sujungti vamzdžiais, kuriais cirkuliuos įeinanti/išeinanti šiluma. Siekiant sukurti greitesnį šiluminės energijos tiekimą vandens šildytuvui vamzdžiais, sujungiančiais lauko šilumokaitį su pastato katilu, lauko agregatas turi stovėti kaip įmanoma arčiau pastato sienos. Per didelis atstumas ir, atitinkamai, vamzdžių ilgis (ypač jeigu didesnė jų dalis yra lauko pusėje) sąlygoja "keliaujančios" šilumos energijos nuostolius. Nuotraukoje pavaizduotas optimalus šio reikalavimo sprendimas.

Geoterminis šildymas. Lauko agregatas turi buti įrengtas kuo arčiau pastato, bet ne mažiau kaip 35 cm atstumu. Autoriaus nuotr.

Lauko agregatas turi būti įrengtas kuo arčiau pastato, bet ne mažesniu kaip 35 cm atstumu. Autoriaus nuotr.

Lauko agregato įrengimui reikia paruošti pamatus, atitinkančius jo plotį (apie 1 x 0,5 m). Paviršius po agregatu turi būti tvirtas ir lygus (geriausiai - betoninis arba cementinis pagrindas). Jeigu galimybės cementiniam pagrindui nėra, o agregatą planuojama statyti ant žemės, tuomet vertėtų atlikti įrengti drenažą, naudojant skaldą, kadangi lauko blokas išskleidžia kondensatą, nutekantį ant žemės. Siekiant išvengti kondensato sukelto dirvožemio išplovimo po agregatu, taip pat lietaus, sniego arba ledo vandeniu, užpildoma skalda. Principiniai reikalavimai: atstumas tarp pastato sienos ir užpakalinės agregato sienelės turi sudaryti mažiausiai 35 cm, o iš priekinės agregato pusės ventiliatoriui reikia suteikti ne mažiau kaip 1 m laisvo oro ploto. Šios sąlygos padės išvengti agregato perkaitimo ir suteiks jam galimybę laisvai „kvėpuoti". Jų nepaisymas gali suketi nepageidaujamą oro recirkuliaciją ir sumažinti agregato našumą.

Geoterminis šildymas. Pamatas su skalda. Autoriaus nuotr.

Pamatas su skalda. Autoriaus nuotr.

Pastato sienoje padaromos angos dviems vamzdžiams, nešantiems iš lauko šilumokaičio įeinančią/grįžtančią šilumos energiją į vidaus bloką su šildymo katilu, stovintį pastate (pvz., rūsyje). Vamzdžiai nutiesiami, jų sujungimai sandariai užsukami. Lauke esančią vamzdžių dalį būtina izoliuoti. Jie apvyniojami 19 mm storio termoizoliacine medžiaga (pvz., mineraline vata su aliuminio folija). Tai vamzdžių apledėjimo ir skilimo šalčių metu bei keliaujančios šilumos nuostolių prevencija.

Geoterminis šildymas. Izoliuoti vamzdžiai. Autoriaus nuotr.

Izoliuoti vamzdžiai. Autoriaus nuotr.

Šilumos procesai vidaus bloke. Reguliavimas

Orinio šilumos siurblio vidaus blokas, įrengtas pastate, valdo lauko bloką. Užimantis nedaug ploto (apie 0,5 m²), jis savyje suderina katilo (vandens šildytuvo) ir akumuliacinės talpos funkcijas. Pagrindinės dalys: daugiafunkcinė elektroninė valdymo sistema su temperatūros matuokliu, cirkuliacinis siurblys, daugybė jutiklių (srauto, katilo temperatūros, karšto vandens, lauko) ir panardinamas į katilą rezervinis elektrinis kaitintuvas, įsijungiantis, kai šaltis lauke peržengia - 20°C.

Talpykloje (vidiniame įrenginyje), kurios talpa gali siekti 500 litrų, įrengtas varinis gyvatukas ruošia karštą vandenį sanitariniams poreikiams. Vanduo (vandens ir antifrizo mišinys), sukauptas talpykloje, naudojamas pastato šildymui.

Šiluminės cirkuliacijos procesas namo vandens sistemos vamzdžiais iš esmės nesiskiria nuo cirkuliacijos, vykstančios naudojant tradicinę geoterminio šildymo sistemą žemė-vanduo.

Geoterminis šildymas. Vandens paskirstymas iš akumuliacinės talpos. Autoriaus nuotr.

Vandens paskirstymas iš akumuliacinės talpos. Autoriaus nuotr.

Parengė Piotr Šičiov

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Geoterminis šildymas, Alternatyvi energetika, ekologinė statyba, atliekų tvarkymas, Šildymas (tema), Renovacija, Pasyvūs, energetiškai ekonomiški namai
Komentarai
Unknown_user_thumb
palsius

Pritariu, kad pačiam tokius sudetingus irenginius darant is pataupymo veliau galima dvigubai sumoketi...

2009-07-03 09:16
Unknown_user_thumb
Dalia

Esu geologas - inžinierius pagal pirmąjį išsilavinimą - sentimentai išlikę. Veikti šioje srity tikrai yra ką visiems - pinigų irgi atsirastų. Ką mąsto RENČIA apie tai? Ar verta vienytis? Pagarbiai, Dalia German - Zaks +370 662 00400 info@remesta.lt dalia@hotmail.com

2009-07-08 20:53
Unknown_user_thumb
vilandas

Na samatoj tai tikrai nepasikuklinta, realiai su darbais visa tai kainuoja apie 20000, ir nereikia nieko taupyti darant pačiam, nes tikrai teisingai pastebėta jog nesuprantantis žmogus galima nesamonių pridaryt...

2010-02-20 15:36
Visi kategorijos straipsniai
Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

Kieto kuro katilai

Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą 

Kamino montavimas

Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas  

Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,  

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.  

Šilumos siurblys

Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
1 2 3 4 5 ... 19
Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

1 2 3 4
Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukį galima išvalyti senu ir patikrintu metodu. Pagrindinis instrumentas – šepetys, parenkamas priklausomai nuo kamino formos ir skersmens.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.