Energijos taupymo sprendimai

2023-05-17 11:52   Peržiūros : 570   Spausdinti


Sienų šiltinimas iš vidaus, kapiliarinė šildymo sistema, šilumos siurblys ir saulės elektrinė, infraraudonųjų spindulių šildytuvai, energiją taupančios lemputės ir prietaisai.

Energijos taupymo sprendimai

Kaip sumažinti elektros ir šildymo sąnaudas šiandien ir ateityje? Greiti ir į ateitį orientuoti sprendimai.

Sienų šiltinimas iš vidaus

Pastatų išorinių sienų šiltinimas patalpose naudotinas tik tokiais atvejais, kai nėra galimybės jų išorines sienas apšiltinti iš išorės, kai būtina mažinti šilumos nuostolius, kai pastatuose netenkinami higienos normos reikalavimai. Masinėje naujų pastatų statyboje toks šiltinimas netinka, nes jis be teigiamų savybių turi ir neigiamų.

Žinome, kad šis patalpų apšiltinimo būdas vis tik neretai naudojamas. Šalti kambariai, didelė santykinė drėgmė, papeliję išorinių sienų kampai - ne vienas daugiabučio namo gyventojas, nesulaukdamas būsimos renovacijos, savarankiškai bando pagerinti savo šeimos gyvenimo sąlygas.

Apšiltinimą iš vidaus renkasi ir kolektyvinių sodų gyventojai, norėdami pritaikyti senus vasarnamius nuolatiniam gyvenimui. Šis apšiltinimo būdas pasirenkamas dėl palyginti mažų investicijų, galimybės atlikti vidaus apšiltinimo darbus savomis jėgomis.

Šį apšiltinimo būdą dažnai renkasi Europos didmiesčių senamiesčių gyventojai, nes apšiltinimas iš lauko draudžiamas dėl architektūrinio stiliaus ir paveldo ribojimų.

Į apšiltinamų iš vidaus pastatų kategoriją galima priskirti ir jau dalinai apšiltintus pastatus iš lauko pusės. Prieš 15 - 20 metų naujai statomiems ir jau pastatytiems pastatams apšiltinimui iš lauko buvo naudojamos 5 cm, retesniais atvejais 10 cm storio polistireninio putplasčio plokštės. Pakitus energijos kainoms ir pasikeitus energinio efektyvumo reikalavimams, tokie pastatai, nenorint keisti fasado, gali būti papildomai apšiltinti iš vidaus be didesnių problemų.

Šiltinant išorines sienas patalpoje, jų laikantysis sluoksnis pasilieka išorėje. Reikia suprasti, kad dėl to išorinis laikantysis sluoksnis yra veikiamas temperatūros, drėgmės. Laikantysis sluoksnis žiemą daugiau įšąla, vasarą daugiau įkaista, todėl linkęs deformuotis, jame susikaupia daugiau drėgmės, gali atsirasti drėgmės dėmių, jungtyse su skersinėmis sienomis, ties pertvaromis ir perdangomis susidaro šilumos tilteliai, dėl to blogėja viso pastato fizinė būklė.

Sienų šiltinimo iš vidaus schema

Kitas, ne mažiau svarbus klausimas apšiltinant pastatus iš vidaus, kuriam būtina skirti ypatingą dėmesį - teisingai išspręsti vandens garų kondensavimosi klausimą.

Rasos taško suisidarymas iš vidaus šiltintoje sienoje
Kai patalpa šiltinama iš vidaus, siena atsiduria neigiamos temperatūros zonoje. Garai kondensuojasi ant šalto paviršiaus ir tampa į sieną įsigeriančia drėgme

Rasos taško susidarymo vieta uždaroje sienos konstrukcijoje priklauso nuo sienos šiluminių savybių, kiekvieno sluoksnio storio ir medžiagų bei jų padėties. Siekiant išvengti galimo garų kondensato susidarymo, labai svarbu teisingai apskaičiuoti izoliacinės medžiagos storį, tinkamai panaudoti garo izoliacinę plėvelę.

Sudėtingiausia gyvenantiems stambiaplokščiuose senos statybos namuose. Daugiabučių namų, statytų iki 1993 m, šiluminė varža turėjo būti 1, tačiau VGTU specialistams atlikus Vilniaus daugiabučių namų būklės analizę, nustatyta, kad sienos varža nesiekia planuoto ir kai kur lygi tik 0,8.

Dar vienas aspektas, patalpas šiltinant iš vidaus - šiek tiek sumažėja kambario plotas, bet daugelis gyventojų tai sprendžia keisdami būsto interjerą, baldų išdėstymą. Šiuos darbus galima atlikti be didesnių investicijų, savomis jėgomis, vis tik apšiltinimo iš vidaus darbai reikalauja ne tik kruopštumo, bet ir žinių. Nesilaikant darbų technologijos, galima susikurti dar didesnių problemų su kambario mikroklimatu nei buvo iki šiltinimo.

SVARBU

Pasirinkus apšiltinimą iš vidaus, svarbu teisingai išspręsti du klausimus: teisingai pasirinkti termoizoliacinės medžiagos storį ir išvengti iš patalpos migruojančių šilto oro garų kaupimosi tarp šiltinimo medžiagos ir šaltos lauko sienos.

Medžiagos sienos šiltinimui iš vidaus
Medžiagų sluoksnių principinis išdėstymas apšiltinant sienas iš vidaus: Rt - neapšiltintos atitvaros visuminė šiluminė varža; Rad - papildomos termoizoliacinės konstrukcijos suminė šiluminė varža.

Pasirinkus mažesnį termoizoliacijos storį, galima mažiau pakenkti pastato išorinėms konstrukcijoms ir išvengti rasos taško neigiamų pasekmių, tačiau ir apšiltinimo efektas bus mažesnis. Pasirinkus didesnį termoizoliacijos storį, jau būtina naudoti garo izoliacine plėvelę.

Vilnius Gedimino technikos universiteto mokslininkų atliktas temperatūros laukų modeliavimas su įvairiais iš vidaus apšiltintų išorės sienų variantais parodė, kad, norint pritaikyti šiltinimo iš vidaus būdą, išorinių sienų šiluminė varža turi būti apie 1,2 kv. m·K/W. Eksperimentais nustatyta, kad šiltinamosios medžiagos storis šiltinant iš vidaus, jeigu nėra vandens garų izoliacijos, gali būti apytikriai apie 4 cm. Didinant termoizoliacijos storį būtinai reikalinga vandens garų izoliacija.

Panašias išvadas galima daryti ir panagrinėjus vandens garų skvarbos per apšiltintą iš vidaus sieną.

Bandymas: 1.240 mm gelžbetoninė siena iš vidaus apšiltinta 50 mm Šiloporas Neo EPS 70 plokšte. Vandens garų pasišalinimo per atitvarą kreivė EPS ir gelžbetoninės sienos sandūroje susiliečia, susidaro 620 g/m2 kondensato. Nors konstrukcija išgarina truputį daugiau - 705 g/m2, šie skaičiai artimi ir bendra išvada konstrukcijai - neigiama.

Sienos šiltinimo iš vidaus storis

Kitas bandymas: 240 mm gelžbetonio siena iš vidaus apšiltinta 100 mm Šiloporas Neo EPS 70 plokšte, tarp vandens neįgeriančios gipso kartono plokštės ir EPS plokštės panaudota garo izoliacinė plėvelė. Šiuo atveju vandens garų pasišalinimo per konstrukciją kreivė neliečia garų kondensavimosi kreivės, konstrukcija laikoma teisinga.

Sienos šiltinimas iš vidaus su plėvele

Šiltinimo iš vidaus rekomendacija - apšiltinimui iš vidaus naudojant 4 cm ir didesnio storio termoizoliacijos plokštę, siekiant apsaugoti sieną nuo kondensato problemų, būtina naudoti garo izoliacinę plėvelę. Ir čia svarbus momentas - būtina suvaldyti vandens garų kondensaciją kambaryje. Uždarius vandens garų pasišalinimo per sieną kelius, reikalinga saugotis jų neigiamų pasekmių ir užtikrinti gerą kambarių mikroklimatą: būtina peržiūrėti ir atstatyti projektinius pastato ventiliacinius kanalus, vonioje ir virtuvėje įrengti papildomą ištraukiamą ventiliaciją, atsisakyti perteklinių kambarinių gėlių, nuolat vėdinti kambarius. Jei kambario santykinė drėgmė neviršys 60 proc. garų kondensavimosi ir pelėsio neturėtų būti.

Žinant bent apytikrę senų sienų šiluminę varžą, nesudėtinga nustatyti, kokio storio termoizoliacija tinka konkrečiai sienai.

Parenkant polistireno storį, rekomenduojama vadovautis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 4 lentelėje pateikta nuoroda.

Atitvarų šiluminė varža

Jeigu, pavyzdžiui, mūro sienos iš pilnavidurių silikatinių plytų su oro tarpu, kurios storis yra 53 cm, varža yra 0,74 kv. m·K/W, reiškia, kad turi būti įrengta papildoma termoizoliacinė konstrukcija, kurios varža yra 1-1,5 kv. m·K/W. Tokią šiluminę varžą turi 50 mm akmens vatos, stiklo vatos ar polistireninio putplasčio termoizoliacija.

Pavyzdžiui, „Kauno šilo" 50 mm polistireninio putplasčio Šiloporas Neo EPS 70 šilumos laidumas λD= 0,032 W/(m·K). R=d/λD, d -plokštės storis. Vadinasi, plokštės šiluminė varža yra 1,56 (kv.m K/W). Tai reiškia, kad 50 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis galima šiltinti iki 0,9 šiluminę varžą turinčias lauko sienas. Tai nėra labai tikslus skaičiavimas, skaičiuojant tiksliai reiktų pridėti klijų ir apdailos sluoksnių šilumines varžas, bet jos didelės įtakos neturi.

Vokiečių, šveicarų ir kitų šalių patirtis rodo, kad, šiltinant išorines aitvaras iš vidaus, reiktų šiltinti ir šalia esančių skersinių atitvarų 50 cm pločio zonas.

Sienos sandūros su perdanga apšiltinimas
Sienos šiltinimas iš vidaus ir jungtis su tarpaukštine perdanga.

Apskaičiavus reikiamą šiltinimo sluoksnio storį, putplastis klijuojamas ant švarių ir lygių sienų, svarbu, kad tarp sienos ir klijuojamų putplasčio plokščių nebūtų oro tarpų.

Tokiu atveju sienos „sumuštinį" sudaro: lauko siena + šiltinimo medžiagos sluoksnis + garo izoliacinė plėvelė + vidaus apdailos plokštė ir/arba tinkas.

Apšiltinimo iš vidaus efektas
Apšiltinus iš vidaus, sienų paviršiaus temperatūra pakyla 3-4 laipsniais.

Šilumos siurblio ir saulės elektrinės sistema

Tiek naujos statybos daugiabučiuose ar komerciniuose pastatuose, tiek individualiuose namuose šiandien perspektyvu įrengti elektrą gaminančius saulės modulius ir šilumos siurblio šildymo sistemą. Jau ir dabar aukštos energinės klasės pastatuose vyrauja vienokio ar kitokio tipo šilumos siurblio šildymo sistemos. Taip atsitiko ne dėl formalių reikalavimų įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius, o dėl to, jog šilumos siurblys yra autonominis, automatinis ir švarus bei saugus šildymo būdas, į kurį vieną sykį investavus daugiau nereikia jokių papildomų investicijų. Ir tai tiesa, nors dalis vartotojų vis dar baiminasi, kad iki norminės temperatūros šilumos siurblys prišildo patalpas tik naudodamas daug elektros energijos. Taip, šilumos siurblys naudoja elektros energiją, bet sunaudodamas 1 kWh elektros energijos pagamina apie 3-4 kW šilumos energijos. Suprantama, kad jei namo ar pastato šilumos nuostoliai dideli, jis nesandarus, šilumos siurblys veiks be perstojo ir elektros naudos daugiau. Bet tikrai šaltų dienų nebūna daug ir tik esant labai šaltam orui šilumos energijai gaminti šilumos siurblys naudoja elektrinį kaitintuvą (teną). Jei namas apšiltintas ir energiškai efektyvus (A ar aukštesnės klasės) šilumos siurblys elektrą iš esmės naudoja tik kompresoriaus darbui.

Jeigu pasirenkamas šildymas dujiniu katilu, reikia papildomai investuoti į vėsinimo, vėdinimo sistemas, atvesti dujų vamzdynus, montuoti katilą. Viską suskaičiavus patrauklesnė gali pasirodyti šilumos siurblio sistema. Taip dažniausiai ir nusprendžia tie, kurie suskaičiuoja visus "už" ir "prieš". Juolab, kad šilumos siurblys gali šildyti, ruošti karštą vandenį, vėdinti, vėsinti.

Tie, kurie siekia visiškos energetinės nepriklausomybės ir pigios elektros bei šildymo, balsuoja už šilumos siurblio ir saulės jėgainės sistemą. Skaičiavimai rodo, kad tokiu atveju saulės elektrinė su kaupu pagamins visą elektrą reikalingą ne tik šilumos siurblio darbui, bet liks ir kitoms reikmėms. Pavyzdžiui, per metus 10 kW saulės elektrinė generuoja vidutiniškai apie 10 000 kWh elektros energijos. Šildantis šilumos siurbliu, kurio metinis SCOP yra 3,5, jis sunaudos apie 6000 kWh elektros energijos. Vadinasi, elektra ir šildymas nekainuos, liks ir buityje naudojamiems prietaisams. Pradinė investicija į tokią sistemą gali siekti apie 20 tūkst. Eur, bet, pabrangus elektros energijai, ji atsipirks per 5-6 metus.

Didžiausią naudingumą turi ir daugiausiai šilumos energijos generuoja geoterminiai šilumos siurbliai. Mažai šilumos energijos naudojantiems naujiems A+ ir A++ klasės individualiems namams ir daugiabučiams patrauklus sprendimas yra iš patalpų vėdinimo metu išmetamo oro šilumos siurblys, kuris iš šilto oro paima šilumos energiją ir grąžina ją šildymo sistemai. Ištraukiamo oro šilumos siurbliai tinkami gerai apšiltintiems namams iki 200 m² ploto.

Šio tipo šilumos siurblys šilumos energiją ima iš ištraukiamo iš patalpų panaudoto oro ir grąžina šildymo sistemai. Lyginant su elektriniu šildymu ir rekuperacine vėdinimo sistema, ištraukiamo oro šilumos siurblio elektros sąnaudos apie du kartus mažesnės. Be to, šie siurbliai yra „viskas viename" įrenginiai - vietoje kelių agregatų vienas įrenginys atlieka šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo funkcijas. Lietuvoje ištraukiamojo oro šilumos siurbliai vertinami kol kas atsargiai, nors, kaip rodo skaičiai ir praktika, jie visiškai tenkina A+ ir A++ klasių namų šilumos poreikius.

Šilumos siurbliai
Švediškų NIBE šilumos siurblių asortimente - visų galimų energijos šaltinių, įvairių galingumų šilumos siurbliai.

Skeptikai gali sakyti, kad tai per daug gerai, kad būtų tiesa. Paslaptis glūdi ne šilumos siurblyje, bet objekte, kurį šis šildo - maži šilumos poreikiai, A+ arba A++ klasė. Jeigu jūsų namas nėra aukštos energinės klasės, galimi kitų tipų šilumos siurbliai.

Vieni populiariausių ir paprasčiausiai įrengiamų - oras-vanduo šilumos siurbliai. Dar daug kas mano, kad šildytis oras-vanduo šilumos siurbliu neekonomiška. Tačiau, pavyzdžiui, NIBE F2120 sezoninis našumo koeficientas yra 4,3. Švediškas NIBE F2120 modelis laikomas vienu efektyviausiu tarp oras-vanduo tipo šilumos siurblių. Gali tiekti iki 65°C pašildytą vandenį, tai yra didžiausia darbinė temperatūra tarp šios klasės šilumos siurblių. Kaip teigia gamintojai, net išorės temperatūrai esant -25 °C, tiekiamo srauto temperatūra vis vien bus apie 63 °C. NIBE F2120 galios diapazonas - nuo 8 iki 20 kW.

Oras-vanduo šilumos siurblio blokas montuojamas lauke, veikiantis jis skleidžia garsą. Garso lygis yra svarbus parametras, minėto modelio keliamas garsas yra vienas mažiausių iš oras-vanduo siurblių - tesiekia 53 dB. Palyginimui - bet kuris šaldytuvas skleidžia 35-40 dB garsą.

Atsakymą, koks šilumos siurblys tinkamiausiais jūsų namui ar patalpoms, rasite UAB "Ekoklima" interneto svetainėje ar tiesiogiai kreipdamiesi į įmonės specialistus, kurie dirba didžiuosiuose šalies miestuose. Specialistai pagal namo ar pastato duomenis suskaičiuoja reikalingą šilumos energijos poreikį, parenka optimaliausią šilumos siurblį, konsultuoja paramos iš APVA gavimo klausimais. Labai svarbu, kad UAB "Ekoklima" yra Europoje didžiausio šilumos siurblių gamintojo Švedijos "NIBE Energy Systems" oficialus atstovas, dirba tik su NIBE šilumos siurbliais, turi kompetetingus konsultantus ir serviso tarnybą. Šilumos siurblys - sudėtinga ir nepigi įranga, tad neverta rizikuoti perkant nežinomo gamintojo prietaisą.

Kapiliarinė šildymo sistema

Kapiliarinė šildymo sistema yra efektyvus ir greitas sprendimas remontuojant patalpas, kai grindinis šildymas netinka dėl būtinybės kelti grindų aukštį, dėl perdangos apkrovos didinimo ir pan. Šią šildymo sistemą galima įrengti grindyse, lubose arba sienose. Polipropileno vamzdelių sistema labai plona, vamzdelių skersmuo nuo 3,3 iki 4,5 mm, jie išdėstyti tankiai ir sudaro tarsi plokščią kilimėlį, kuris tvirtinamas ant sienos arba lubų. Grindyse šildymo kilimėlius galima kloti tiesiog po grindų danga, įtvirtinant juos klijų arba išlyginamajame sluoksnyje.

Plonais vamzdeliais cirkuliuojantis vanduo paviršius įšildo ir atvėsina greičiau nei grindinio šildymo vamzdynas, paprastai esantis storame betono sluoksnyje, sistema ne tokia inertiška, ją ypač naudinga įsirengti su žemesnę temperatūrą generuojančiais energijos šaltiniais, pavyzdžiui, su šilumos siurbliais.

Kapiliarinio šildymo kilimėliai

Lubose ar sienoje įrengtoje kapiliarinio šildymo sistemoje vamzdeliais cirkuliuojantis vanduo 90 proc. šilumos energijos atiduoda spinduliavimo būdu, ir tik 10 proc. - konvekcijos būdu. Vientisas ir tolygiai šilumą spinduliuojantis paviršius lemia maksimalią šildymo galią esant žemesnei šilumnešio temperatūrai, patalpos įšyla tolygiau, išvengiama oro srovių, o tai reiškia sveikesnį ir natūralesnį mikroklimatą.

Be to, turint kapiliarinį šildymą vasaros metu nereikia atskiros kondicionavimo sistemos, kuri naudoja daug elektros energijos. Kapiliarinio šildymo sistema yra du viename sprendimas, nes karštuoju metų laiku vamzdeliais gali cirkuliuoti šaltas vanduo.

Šildymo-vėsinimo kilimėliai slepiami po plonu (10-20 mm) apdailos sluoksniu, gali būti atviri arba, pavyzdžiui, po ažūrinėmis lubų ar sienų plokštėmis ir pan.

Kapiliarinis šildymas
Lubų fragmentas su kapiliarinio šildymo kilimėliais.

Šiai šildymo sistemai labiausiai tinka žematemperatūris šilumos šaltinis, ji atiduoda šilumą efektyvesniu spinduliavimo būdu, patogi tuo, kad ją galima integruoti į bet kokias statybines konstrukcijas. UAB „Tenko Baltic" kapiliarinio šildymo kilimėlius kiekvienu atveju projektuoja ir tiekia individualiai, reikiamo dydžio ir konfigūracijos.

Termostatas šildymo valdymui

Automatinis tiekiamos šilumos energijos reguliavimas leidžia nemažai sutaupyti, nes įgalina sumažinti šildymą kai nieko nėra namuose, taip pat atskiruose kambariuose, kuriais tuo metu niekas nesinaudoja, arba kai orkaitėje kepa pyragas, o ant viryklės garuoja sriuba ir virtuvėje karšta. Lygiai taip pat galimas vėsinimo režimo reguliavimas.

Naujos kartos JUNG šildymo sistemos termostatai veikia dviejų taškų reguliavimo arba impulsų pločio (PWM) algoritmu. Šie termostatai vietoje paprasto jutiklio reakcijos naudoja PWM algoritmą, tai reiškia, kad signalą šildymo prietaisas gauna skaitmeniniu impulsų pločio moduliacijos būdu. Toks šildymo prietaisų valdymas leidžia greitai sumažinti arba padidinti tiekiamos šilumos energijos kiekį, sumažinti šildymo sistemos inertiškumą, sumažėja temperatūros šuoliai, padidėja komfortas ir taupoma šilumos energija. Termostatais galima valdyti vandens vožtuvą grindinio šildymo sistemoje, galimas temperatūros ribų nustatymas, dienos ir savaitės temperatūriniai grafikai. Termostatai gali reguliuoti šildomų grindų sistemas, taip pat elektrinį, radiatorinį, konvektorinį šildymą, yra termostatas žemos įtampos vožtuvų termopavaroms.

Termostatas šildymo valdymui
Patalpų termostatai valdomi paspaudus arba pasukus ratuką - rankenėlę.

Patalpų termostatų savybės ir galimybės:

Kambario termostatas RTR 230:

 • 230 voltų kintamosios srovės;
 • Vidinės temperatūros nustatymas;NC kontaktas (neveikimo būsenoje yra uždarytas);

Kambario termostatas RTR 231:

 • 230 voltų kintamoji srovė;
 • Vidinės temperatūros aptikimas;
 • NC kontaktas (neveikiant uždaromas);
 • Normaliai atviras kontaktas (kai nenaudojamas, yra atviras);
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę;
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną;
 • Šildymo grandinės perjungimas;
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį;
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas;
 • Nuokrypio nustatymas: šviesos diodas signalizuoja, kai išmatuota vertė nukrypsta nuo nustatytos temperatūros 3 laipsniais C;
 • Aptinka atvirus langus (temperatūros kritimo aptikimas);

Patalpų termostatas FRTR 231:

 • 230 voltų kintamosios srovės;
 • Valdo elektrinį grindų šildymą;
 • Išorinės temperatūros aptikimas per nuotolinį jutiklį;
 • Normaliai atviras kontaktas (kai nenaudojamas, yra atviras);
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę;
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną;
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį;
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas;

Patalpų termostatas RTR 241 (24 voltų įtampa):

 • Žemos įtampos versija, skirta 24 voltų pavaroms
 • Vidinės temperatūros aptikimas
 • NC kontaktas (neveikimo būsenoje yra uždarytas)
 • Normaliai atviras kontaktas (tuščiąja eiga yra atviras)
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną
 • Šildymo grandinės perjungimas
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas
 • Nuokrypio nustatymas: šviesos diodas signalizuoja, kai išmatuota vertė nukrypsta nuo nustatytos temperatūros 3 laipsniais C.
 • Aptinka atvirus langus (temperatūros kritimo aptikimas)

JUNG termostatų išvaizda primena tradicinį jungiklį, nesunkiai derinami prie jungiklių ir nedarko interjero, reguliuojamojo ratuko skersmuo - 42 milimetrai. Ant termostatų esantys simboliai išdėstyti aplink reguliavimo ratuką, jie aiškūs ir nesunkiai suprantami. Termostato būseną rodo šviesos diodas. Jis šiek tiek iškilęs, kad naudotojai galėtų matyti būseną ir iš šono: jei šviečia raudonai, reiškia, kad šildymas įjungtas, jei mėlynai, sistema vėsina pastatą, jei matyti oranžinė spalva, šildymas veikia apsaugos nuo užšalimo režimu.

Paspaudus sukamąją rankenėlę, šildymo sistema pereina į apsaugos nuo užšalimo režimą. Norint nustatyti komforto temperatūrą, tereikia pasukti valdymo rankenėlę. Todėl prietaisai tinka ir šildymo, ir vėsinimo režimui. Šiuo tikslu trijuose naujuose modeliuose yra vidiniai temperatūros jutikliai. Be to, jie turi temperatūros kritimo aptikimo funkciją ir reguliuoja šildymo sumažėjimą, jei, pavyzdžiui, atidarytas langas. FTR 231 modelis turi išorinį temperatūros jutiklį, kuris nustato temperatūrą kartu su elektrine grindų šildymo sistema ir ekologiniu režimu (naktinė temperatūra). Išskyrus RTR 230 modelį, termostatai gali būti valdomi 2 taškų arba impulsų pločio moduliacijos būdu. Visi modeliai turi plieninį atraminį žiedą ir stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido potenciometro veleną (Grivory). Dėl to jie yra ypač tvirti. Mechaninis diapazono ribotuvas riboja didžiausią temperatūros diapazoną, o greitas tvirtinimas laikančiosiomis spyruoklėmis palengvina montuotojo darbą.

Energiją taupančios lemputės

Energiją taupančios lemputės - tai LED lempos ir šviestuvai, kurie, lyginant su kaitrinėmis elektros lemputėmis, naudoja 25-75 proc. mažiau elektros energijos. Pakeisti lemputes - greitas ir ekonomiškas sprendimas. Kad būtų lengviau pasirinkti LED apšvietimo lemputės, jos pagal energijos efektyvumo klasę žymimos radėmis nuo A iki G: A klasės lempos naudoja mažiausiai elektros energijos, G - daugiausiai.

Be elektros sąnaudų svarbus apšvietimo lempų kokybės rodiklis yra šviesos srautas - kad ir kiek taupytume, nesinori namuose ar biure klaidžioti pusiau patamsyje. Šviesos srauto stiprumą arba ryškumą apibūdina liumenai.

Laikoma, kad optimalus gyvenamųjų patalpų apšvietimas yra apie 200-300 liumenų/1 kv. metrui grindų, kai lubų aukštis yra 2,7-3 m. Visai patalpai reikalingos šviesos ryškumą arba lemputės liumenų skaičių gausime 200 arba 300 liumenų padauginę iš patalpos ploto. Pavyzdžiui, 22 kv. metrų kambarį rekomenduojama apšviesti 4400-6600 Lm šviesos srautą skleidžiančia LED lempa ar lempomis. Kadangi laikui einant LED lempų šviesos srautas silpnėja, rekomenduojama prie reikiamo šviesos srauto pridėti 20-30 proc.

Ne visos gyvenamosiose patalpose ir ne visada reikia vienodai ryškaus šviesos srauto, labai ženkliai energiją taupo reguliuojamo ryškumo LED lempos, jungikliai su vadinamaisiais dimeriais - šviesos srauto reguliatoriais, taip pat sensoriniai judesio davikliai.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas arba plokštė gali būti išeitis namų ūkiuose, šildomuose dujiniu katilu arba kaip papildomas šilumos šaltinis. Ypač jei yra galimybė nešildyti visų paptalpų, o tik dalį. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas naudoja mažiau elektros energijos nei tepalinis šildytuvas ar elektrinis radiatorius, jis gali būti papildomu šilumos šaltiniu. Gamintojai tvirtina, kad šio tipo šildytuvai šiluma paverčia apie 98 proc. elektros energijos.

Nuo kitų šildymo būdų infraraudonųjų spindulių šildytuvas skiriasi tuo, kad anglies kristalai šildo ne orą, o daiktus ir kūnus. Jie įšyla ir skleidžia šilumą aplink, panašiai kaip krosnis.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo sunaudojamos elektros energijos kiekis priklauso nuo kelių veiksnių - patalpos dydžio ir izoliacijos lygio, sandarumo, prietaiso galios, palaikomos temperatūros ir naudojimo trukmės. Apytikriai yra apskaičiuota, kad skirtingų statybos metų pastatuose šildymo preikis (jeigu nėra kito šilumos šaltinio) yra:

Statybos metai

Šildymo poreikis

TPa

18 °C

20 °C

24 °C

Iki 1982

112 W/m2

122 W/m2

142 W/m2

1983-1994

91 W/m2

99 W/m2

116 W/m2

Po 1994

74 W/m2

81 W/m2

95 W/m2

Tikslesnis skaičiavimas gaunamas imant patalpos tūrį. Norint apytikriai apskaičiuoti reikalingą infraraudonųjų spindulių šildytuvo galią, naudojama formulė: patalpos dydis (kv.m) x šildymo poreikio (W/kv.m) = reikiama infraraudonųjų spindulių šildytuvo galia (W).

Kiek konkrečiu atveju kainuos šildymas infraraudonųjų spindulių šildytuvu, galima nustatyti tik atlikus tikslius skaičiavimus. Bendrą vaizdą galima susidaryti iš pateikiamos lentelės, tik reikia turėti omenyje, jog šiuo atveju šildymas infraraudonųjų spindulių šildytuvu imamas kaip pagrindinis, be kito šilumos šaltinio, šildymo laikas - beveik du mėnesiai.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo galia

Naudojimo laikas - 1300 valandų per sezoną

Bendra elektros kaina per sezoną ( kai kilovatvalandė kainuoja 0,24 €/kWh)

300 W

390 kWh

93,60 €

400 W

520 kWh

124,80 €

500 W

650 kWh

156,00 €

600 W

780 kWh

187,20 €

700 W

910 kWh

218,40 €

800 W

1040 kWh

249.60 €

Mažiau energijos vartojantys šaldytuvai, skalbyklės, indaplovės

Atlikti tyrimai rodo, kad A+, A++ klasės buities prietaisai suvartoja iki 60 proc. mažiau energijos. Tiesa, tokie produktai dėl savo savybių yra brangesni, tačiau greitai atsiperka, atsižvelgiant į energijos suvartojimo efektyvumą.

Skalbyklės ir indaplovės daugiausiai energijos suvartoja tam, kad pašildytų vandenį. Visgi naujausios technologijos leidžia nepriekaištingai pašalinti nešvarumus ir vėsesniame vandenyje. Pavyzdžiui, kai kuriose skalbyklėse naudojama technologija išvalo dėmes 15°C temperatūroje, kai kitoms skalbyklėms vandenį tenka šildyti iki 40°C. Tokiu būdu yra sutaupoma net iki 70 proc. energijos. Į tai renkantis skalbyklę verta atkreipti dėmesį.

Priklausomai nuo to, ar apie energijos taupymą galvojama naujoje statyboje, remonto metu ar eksploatacijos metu, sprendimų yra daug ir įvairių. Pradedant LED lemputėmis, kurios jau tapo standartu, apšvietimo valdymu judesio davikliais, baigiant sandariais langais, rekuperacine vėdinimo sistema. Tereikia tik pasidomėti.

ASA.LT informacija


Kategorijos: Šildymas (tema), Izoliacija, apšiltinimas (tema), Sienų šiltinimas iš išorės ir vidaus, Šiltinančios medžiagos ir gaminiai, Šilumos siurbliai
Visi kategorijos straipsniai
Parama šildymo katilo keitimui

Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.  

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr.

Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.  

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga 

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Giedrių k.


Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą Parama keičiant kieto kuro katilą į modernesnį kieto kuro katilą

Kaip gauti paramą keičiant seną kieto kuro katilą į modernų biokuro katilą

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Baltas, skaitmeninis JUNG HOME termostatas - JUNG nuotr. Prietaisas, kuris padės sumažinti sąskaitas už šildymą: svarbu tinkamai parinkti jo įrengimo vietą

Jei norime, kad mūsų namų temperatūra išliktų daugiau ar mažiau pastovi, turime nuolat įjungti ir išjungti šildymo prietaisus arba pasikliauti išmaniaisiais prietaisais, vadinamais termostatais, kurie atliks šį darbą už mus.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Dūmtraukių valymas Dūmtraukių valymas

Kamino valymas, kaip išvalyti dūmtraukį, dūmtraukio valymo įranga

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Granuliniai katilai kaina
Granuliniai katilai kaina

Granulinis katilas gera kaina

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

1 2 3 4
Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.