Individualus šilumos reguliavimas butuose

2017-05-19 19:11   Peržiūros : 6213   Spausdinti


2004 m. rugsėjo 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1213 patvirtinta Daugiabučių namų modernizavimo programa, kurios tikslas - didinant energijos naudojimo efektyvumą būste ir mažinant patalpų šildymo išlaidas, padėti daugiabučių namų savininkams ir ypač mažas pajamas gaunančioms šeimoms modernizuoti daugiabučius namus. Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, - individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju - ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

1

Trieigis termostatinis vožtuvas su termostatu

Dabartinė situacija

Daugumoje masinės statybos daugiabučių namų įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos. Anuomet diegiant tokias sistemas pirmiausia buvo siekiama sutaupyti medžiagų, kadangi, palyginti su dvivamzde, tokiai sistemai įrengti reikia mažiau vamzdžių ir fasoninių detalių, ją daug paprasčiau sumontuoti. Ir nors tokios sistemos turi trieigius reguliavimo čiaupus, praktiškai reguliuoti jais beveik neįmanoma (nuimtos rankenos, nėra ribotuvų, apvadiniai vamzdžiai pilni purvo, užstrigęs čiaupo įdėklas), o dažnai netgi nepageidaujama (galima sutrikdyti šilumnešio tiekimą stovu ar jį visai nutraukti, išbalansuoti namo šildymo sistemą).

DaugiabutisKadangi daugiabučiai namai su tokiomis sistemomis buvo jungiami prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, tai ir temperatūra butuose buvo reguliuojama centralizuotai keičiant šilumnešio temperatūrą, atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Nors tokios sistemos buvo įrengiamos pagal tipinius projektus, ne visuomet jos veikia idealiai. Be to, gyventojų poreikiai ir patogumo reikalavimai skirtingi. Vienintelės priemonės, leidusios individualiai reguliuoti temperatūrą, buvo atviras langas (jei per karšta) arba savavališkai padidintas šildymo paviršių plotas. Tai savo ruožtu blogino bendrą sistemos būklę.

Trumpai apžvelgiant vienvamzdes sistemas reikia paminėti, kad gyvenamuosiuose namuose naudojami vertikalūs stovai su apvadiniais ruožais. Tai padaryta tam, kad būtų bent teorinė galimybė reguliuoti šildymo prietaisus. Pratekamosios vienvamzdės sistemos (be apvadinio ruožo) įrengtos ten, kur nereikia reguliuoti atskirų šildymo prietaisų skleidžiamo šilumos srauto intensyvumo. Tokių sistemų fragmentai naudojami, pvz., laiptinių stovuose.

Vienvamzde

Vienvamzde 2

Sprendimo būdai

Idealu, kai pastatas atnaujinamas kompleksiškai, t. y. keičiami langai, šiltinamos sienos, renovuojamas stogas, modernizuojama inžinerinė infrastruktūra.

Deja, tokių atvejų kol kas labai mažai. Praktiškai, jei pastatas ir modernizuojamas, tai įgyvendinama tam tikrais etapais. Kalbant apie šildymo sistemas, daugelyje namų jau įgyvendintos tam tikros priemonės. Visų pirma priklausomos sistemos perdaromos į nepriklausomas, t. y. namuose įrengiami šilumos mazgai. Kai kur papildomai subalansuojama šildymo sistema, įrengiant ant šildymo stovų balansinius ventilius. Kitas etapas galėtų būti individualus šilumos reguliavimas bute. Tai ne tik leistų susikurti individualų mikroklimatą bute, bet ir sudarytų prielaidas žengti kitą žingsnį - įrengti individualią šilumos apskaitą, kuri neatsiejama nuo individualaus reguliavimo.

Įvertinus namo vamzdyno būklę ir jo susidėvėjimą, galimi keli sprendimo būdai. Pirmas (pats radikaliausias) - viso vamzdyno atnaujinimas. Jei vamzdžiai ir šildymo prietaisai visiškai susidėvėję (surūdiję arba užakę iš vidaus), tuomet vamzdžiai ir radiatoriai keičiami naujais ir sistema iš vienvamzdės perdaroma į dvivamzdę. Be abejo, pastaroji pranašesnė už vienvamzdę, nes vienvamzdžių šildymo sistemų reguliavimo galimybės, palyginti su dvivamzdėmis, ribotos, mat šildymo prietaisai stove jungiami nuosekliai. Tokiu atveju, ką nors sistemoje keičiant, vyksta savotiška grandininė reakcija, kai tiesiogiai ir netiesiogiai veikiami tokie svarbūs techniniai reguliavimo duomenys kaip tiekiamo srauto temperatūra, šildymo prietaiso skleidžiamas šilumos srautas, patalpos temperatūra.

Tačiau sistemos pertvarkymas iš vienvamzdės į dvivamzdę kainuoja brangiausiai. Jei vamzdynas nelabai susidėvėjęs, paliekama vienvamzdė šildymo sistema, tik prie šildymo prietaisų įrengiami reguliatoriai (termostatiniai vožtuvai). Atliekant tokį pertvarkymą gyventojams galima būtų rekomenduoti kartu pasikeisti senus šildymo prietaisus į naujus šiuolaikinius, kurie visų pirma yra veiksmingesni ir dėl to kompaktiškesni, patikimesni, estetiškesni, jų valdymas ne toks inertiškas.

Reguliatorių įrengimas

Pertvarkant vienvamzdę šildymo sistemą, šiuo metu naudojami dviejų tipų termostatiniai vožtuvai: padidinto laidumo tiesūs arba trijų kanalų (trieigiai) vožtuvai. Termostatiniai vožtuvai paprastai parenkami pagal stovo vamzdį, t. y. DN 15 arba DN 20 santykinio skersmens.

Padidinto laidumo tiesūs termostatiniai vožtuvai įrengiami prieš kiekvieną radiatorių ir jais reguliuojamas į šildymo prietaisus patenkančio vandens kiekis.

Kadangi vanduo teka ten, kur mažesnis pasipriešinimas, apvadinis ruožas turi turėti tam tikrą pasipriešinimą, kad stovu cirkuliuojantis šilumnešis neaplenktų radiatoriaus. Paprastai apvadiniai ruožai įrengiami iš vamzdžių, kurių matmenys vienu skersmeniu mažesni už stovo skersmenį, arba naudojamos įvairios diafragmos. Jei stovo apvadiniai ruožai neperstumti, rekomenduojama tai padaryti, nes tuomet pagerėja vandens tiekimas į šildymo prietaisus, be to, perstumtas apvadinis ruožas kompensuoja stovų pailgėjimą jiems šylant.

Serijos m

Padidinto laidumo termostatinis vožtuvas

Pažymėtina, kad speciali vožtuvo balno ir lėkštelės forma neleidžia purvui ir apnašoms kauptis vožtuvo viduje, o sustiprinta spyruoklė iš nerūdijančio plieno neleidžia vožtuvo lėkštelei prilipti prie balno, jei vožtuvas ilgai būna uždarytas.

Įrengiant sistemą su tiesiais termostatiniais vožtuvais, susiduriama su dviem problemomis:

  1. gana sudėtinga parinkti optimalų apvadinio ruožo pasipriešinimą,
  2. eksploatacijos metu atsidarinėjant ir užsidarinėjant termostatiniams vožtuvams šiek tiek kinta stovo pasipriešinimas ir šilumnešio srautas jame. O to neturėtų būti, nes viena iš vienvamzdės sistemos ypatybių - vadinamasis kokybinis reguliavimas, kai kinta ne šilumnešio srautas, o jo temperatūros duomenys.

Renovuojant šildymo sistemas, beveik visada įrengiami balansiniai ventiliai.

Jų paskirtis ne tik paskirstyti šildymo sistemos stovuose cirkuliuojančius srautus, atsižvelgiant į stovų nominalią galią, bet ir užtikrinti sistemos balansą kintant apkrovoms stovuose. Tuo tikslu, be įprastų balansinių ventilių, gali būti naudojami srauto reguliatoriai („srauto ribotuvai"). Tokie reguliatoriai veikia dinamiškai ir neleidžia stove padidėti srautui daugiau nei nustatyta, be to, stovus su juose įrengtais srauto reguliatoriais labai paprasta subalansuoti - pakanka reguliatoriaus rankenėlę nustatyti į reikiamą padėtį, atitinkančią norimą masės srautą, kg/h, ir užblokuoti. Šiuo atveju matavimo kompiuteris nereikalingas. Tokių reguliatorių konstrukcija, palyginti su įprastais balansiniais ventiliais, yra sudėtingesnė ir dėl to jie brangesni.

Srauto

Srauto reguliatorius

Renkantis balansinius ventilius būtina, kad jie turėtų bent šias funkcijas: uždarymo, išankstinio nustatymo fiksavimo, būtų galima išmatuoti jų slėgio nuostolius ir sautą, nustatytas srautas turi atitikti faktinį ± 10 proc.

Pagrindiniai jų pranašumai: pasviręs reguliavimo suklys ir dėl to mažas hidraulinis pasipriešinimas, preciziškas reguliavimas (turi nuo 70 iki 100 nustatymo padėčių), reguliavimo tikslumas - ± 5 proc., aukšta slėgio klasė PN 16-PN 25, jie gaminami iš ypač atsparios medžiagos bronzos, yra antgaliai vandeniui išleisti ir matavimo kompiuteriui prijungti.

Balansinis

Balansinis ventilis  ir srauto blokavimo ventilis

Dėl to, jau turint šildymo sistemoje įrengtą balansinį ventilį, jį nesunkiai galima perdaryti į srauto reguliatorių ir atvirkščiai.

Vienvamzdžių sistemų pertvarkymas naudojant trieigius termostatinius vožtuvus

Šiam tikslui naudojami Vokietijoje gaminami trieigiai termostatiniai vožtuvai. Taip yra neatsitiktinai. Maždaug nuo 1970 m. buvusioje VDR pradėtos įrenginėti vienvamzdės šildymo sistemos su trieigiais rankinio reguliavimo ventiliais ir plokščiais plieniniais radiatoriais.

Net 65 proc. buvusios VDR daugiaaukščių pastatų turėjo tokias sistemas. Joms reguliuoti buvo naudojami buvusios VDR standartą TGL 43191 atitinkantys rankinio reguliavimo ventiliai. Susijungus Rytų ir Vakarų Vokietijai, nuo 1991 m. buvusioje VDR įsigaliojo šildymo sistemas reglamentuojantis potvarkis, kuris numatė, kad iki 1995 m. gruodžio 31 d. visos centrinio šildymo sistemos turi turėti automatinius įtaisus atskirų patalpų temperatūrai individuliai reguliuoti. Kitaip tariant, šildymo sistemoms turėjo būti pritaikytas termostatas.

Kad su minimaliomis sąnaudomis būtų galima pertvarkyti senas vienvamzdes sistemas, šildymo armatūros gamintojai sukūrė ir pradėjo gaminti rankinio reguliavimo ventilių matmenis ir jungimo būdą atitinkančius trieigius termostatinius vožtuvus.

Renovacijai skirtas

Renovacijai skirtas trieigis termostatinis vožtuvas, kairinis

V stovu

MazgasRadiatoriaus mazgas

Jei trieigiai termostatiniai vožtuvai turi išankstinio nustatymo galimybę, galima apriboti per radiatorių tekančio srauto dalį, palyginti su visu stove cirkuliuojančiu srautu, nuo 15 iki 55 proc. Taip galima sumažinti srautą ne tik per stovo pradžioje esančius šildymo prietaisus, bet ir per savavališkai įrengtus šildymo prietaisus. Žinoma, taip hidrauliškai balansuoti stovo šildymo prietaisus galima tik prieš tai atlikus atitinkamus skaičiavimus.

Termostatai

Trieigiai termostatiniai vožtuvai turi sriegį termostatui prijungti. Su juo galima ne tik palaikyti norimą patalpos temperatūrą (dėl to kartais jie dar vadinami komforto reguliatoriais), išnaudoti papildomą šilumą (įvairūs elektros prietaisai, viryklė, pro langą šviečianti saulė ir pan.), bet ir riboti temperatūrą. Pastaroji aplinkybė ypač aktuali tapo įrengus individualią apskaitą, nes kai kurie gyventojai perdėtai ima taupyti šilumą ir užsuka šilumnešio tiekimą į radiatorių. Dėl to kambariai ne tik drėksta, atsiranda pelėsis, bet ir savotiškai apvagiami kaimynai, nes šiluma perduodama per prastai izoliuotas pastato vidaus atitvaras.

Kad taip neatsitiktų, patariama termostatus blokuoti. Kai termostatas turi paslėptą temperatūros ribojimo funkciją, jis gali būti naudojamas temperatūrai riboti ne tik gyvenamuosiuose, bet ir visuomeniniuose pastatuose, biuruose. Blokavimo įtaisai paslepiami, kad būtų sunkiau pasiekiami.

Termostatas Uni

Termostatas Uni 2

Termostatas su nuotoliniu jutikliu

Jei dėl esamos situacijos radiatoriaus mazgas ir termostatas uždengtas užuolaida nišoje po palange ir negali tiksliai fiksuoti kambario temperatūros ir jos reguliuoti, siūloma naudoti termostatus su nuotoliniais jutikliais ar nuotolinio valdymo reguliatorius.

Įrengimas

Labai svarbu atkreipti dėmesį į srauto tekėjimo kryptį ir į tai, kokio vožtuvo reikia - kairinio ar dešininio. Kaip minėta, naudojami tokio pat santykinio skersmens vožtuvai kaip ir stovo vamzdis, t. y. DN 15 arba DN 20.

Kad palengvintų montavimą, reikalingi įvairius priedus: virinamus, srieginius antgalius, S formos jungtis.

Ivairus priedai

Įvairūs priedai

Tarpasinio

Tarpašinio atstumo išlyginimas naudojant S formos jungtis

Pertvarkymui

Pertvarkymui skirto rinkinio sudedamosios dalys

Tačiau ypač patogu naudoti vienvamzdėms šildymo sistemoms pertvarkyti skirtą rinkinį. Prieš tai reikia sutrumpinti apvado vamzdelį iki reikiamo radiatoriaus tarpašinio atstumo, pvz., 500 mm. Visos dalys ir armatūra jungiami srieginėmis jungtimis naudojant gaubiamąsias veržles ir plokščias sandarinimo tarpines.

Savaiminis šilimas

Su vožtuvu viršutinėje šildymo prietaiso dalyje galima reguliuoti ir uždaryti šildomo vandens srautą į šildymo prietaisą. Taip reguliuojama šiluma. Apatinė dalis tarp trišakio ir šildymo prietaiso visą laiką lieka atvira. Esant viršutiniam šilumnešio paskirstymui, net kai vožtuvas ir uždarytas, šildymo vanduo cirkuliuoja šalia radiatoriaus (žr. pav.). Dėl temperatūrų skirtumo vamzdyne ir radiatoriuje atsiranda savaiminė cirkuliacija. Dėl to net esant uždarytam ventiliui vyksta nežymus šilumos perdavimas į šildymo prietaisą. Pastebėta, kad jo intensyvumas priklauso nuo naudojamų vamzdžių skersmens, t. y., kuo vamzdžiai storesni, tuo jis intensyvesnis. Taip pat svarbi montavimo kokybė, nes, jei paliekamas nuolydis tarp apatinio trišakio ir radiatoriaus, atsiranda palankios sąlygos savaiminei cirkuliacijai. Šis „savaiminis šilimas" egzistuoja ir esant rankinio reguliavimo ventiliams. Rankinio reguliavimo ventilių pakeitimas termostatiniais vožtuvais su savaiminiu šildymo prietaisų šilimu nesusijęs.

Savaiminis

Paprastai termostatiniai vožtuvai veikia nepriekaištingai ir įtarimai, kad vožtuvai nepakankamai užsidaro, patikrinus juos nepasitvirtina. Radiatoriaus „savaiminį šilimą" galima sumažinti papildomai naudojant atskiriančias sriegines jungtis. Be to, šiluma gali patekti per kitus šaltinius, pvz., patalpoje esančius neizoliuotus stovų vamzdžius.

Atskiriancios

Atskiriančios (izoliuojančios) jungtys

Priežiūra

Renovuojant šildymo sistemas, jas būtina hidrauliškai subalansuoti. Tam naudojamas matavimo kompiuteris.

Oventrop

Matavimo kompiuteris

Eksploatuojant šildymo sistemas, į vožtuvo vidų tarp darbo paviršių gali patekti purvo, todėl jis sandariai neužsidarys.

Taip pat po vamzdyno remonto darbų, jei jis tinkamai neišplaunamas, gali likti metalo atplaišų, drožlių ir suvirinimo šlako likučių. Patekę tarp darbo paviršių jie ne tik trukdo vožtuvui visiškai užsidaryti, bet gali juos ir pažeisti.

Taip pat pažymėtina, kad, pradedant bet kokius renovavimo darbus, juos būtina suderinti su šilumos tiekėju ir gerai pasiruošti. Reikia įvertinti esamos sistemos būklę ir atlikti būtinus skaičiavimus, kad būtų galima įvertinti pertvarkymo mastą ir pobūdį.

Parengė Vygantas Milaknis,
„F. W. Oventrop GmbH & Co. KG"
atstovas Lietuvoje


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Šildymas (tema), Šilumos tiekimo įranga, šildymo vamzdynai, armatūra, apskaitos įrenginiai, Metaliniai, akmens, akumuliaciniai radiatoriai, Pramoninė ir visuomeninė statyba
Komentarai
Unknown_user_thumb
ARAS3542

Laba diena Ši ištrauka iš jūsų straipsnio klaidina visuomenę "Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, - individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju - ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos. ." Jei namas modernizuotas ir subalansuotas ,naujos priemonės kaip termostatiniai ventiliai subalansuoja kiekvienos patalpos temperatūrinį rėžimą ir jis negamina šilumos ,skaitiklis tai pat negamina šilumos tai iš kur sutaupymas.Čia visuomenės psichologinis spaudimas, kad tai taupymo priemonės.Pagrindinis kriterijus tai temperatūros palaikymas pastate.Termostatas seka, kad patalpoje būtu nustatyta temperatūra bet ir nėra visagalis nes jo darbą koreguoja aplinkinės patalpos o skaitiklis ,daliklis fiksuoja šilumos nuostolius  ir padeda apvaginėti kaimynus kiekvienas uždarytas radiatorius iššaukia kitų radiatorių atidarymą nes stengsis išlaikyti užduota konfortinę temperatūrą. Šilumą taupo statinio išorinės šiluminės varžos didinimas ir daugiau niekas. Baikime meluoti  tai ir sakykime kad šie prietaisai netaupo ir negali taupyti jie bando subalansuoti tolygu vartojima.

2017-05-18 10:04
Visi kategorijos straipsniai
Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Giedrių k.


Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

daugiau
Kompanijų produktai
Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šildymo, vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo ir papildymo įrenginys Kaune "REMS E-PUSH"
Šildymo, vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo ir papildymo įrenginys Kaune "REMS E-PUSH"

Vamzdynų patikra ir remontas, uždaros šildymo sistemos pa...

Skysto kuro šildytuvai „AIR-BUS“ su dūmtakiu- Master

Skysto kuro šildytuvai su dūmtakiu „AIR-BUS“

Master Climate Solution prekės/produktai patalpų šildymui, oro sausinimui, aušinimui Lietuvoje

Master Climate Solution prekės/produktai patalpų šildymui...

Dujų armatūra
Dujų armatūra

Dujų armatūra

Armatūra hidrauliniam balansavimui
Armatūra hidrauliniam balansavimui

Armatūra hidrauliniam balansavimui

Dujų srauto kontrolės įtaisas

Dujų srauto kontrolės įtaisai

Balansavimo, reguliavimo ir valdymo matavimo prietaisai ir priedai

Prietaisas srautui ir slėgių skirtumui matuoti, diferenci...

Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrangos ir medžiagų tiekimas

Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo įranga

Buto šilumos mazgas

Buto šilumos mazgai

Balansinis vožtuvas

Valdymo, reguliavimo ir uždaromieji vožtuvai "Hycocon"

Rankinio reguliavimo vožtuvas

Rankinio reguliavimo vožtuvai

Įvairios šiluminės apsaugos
Įvairios šiluminės apsaugos

Terminės apsaugos, termistoriai

Šildymo, vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo ir papildymo įrenginio nuoma Kaune

Vamzdynų patikra ir remontas, Šildymo, vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo ir papildymo įrenginys "REMS E-PUSH" nuomai Ka...

Vandens tiekimo ir šildymo sistemos BASALTTHERM®

Unikalus 3-jų sluoksnių naujos kartos polipropileno PP-RCT vamzdis, sustiprintas bazalto pluoštu. Neeilinis produkt...

Šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynų montavimas

IV kategorijos karšto vandens vamzdy...

HERZ FLOORFIX komfortiška šildomų grindų sistema

Šildomos grindys su automatiniu valdymu nedidelėms patalpoms kombinuojamos su radiatorine siste...

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.