Pavojingų atliekų lydraštis bei jo pildymo tvarka

2010-10-25 11:53   Peržiūros : 1450   Spausdinti


 Pavojingų atliekų lydraštis bei jo pildymo tvarka (.doc formate)

Atliekų tvarkymo taisyklių
15 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. D1-314 redakcija) 

(Pavojingų atliekų lydraščio forma)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. _____________________________
 (atliekų siuntėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) - Lydraščio eilės numeris) 

Surašytų pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius _______ 

  • 1. Atliekų siuntėjas:

Juridinio asmens kodas (Padalinio numeris):

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Adresas:

Telefono Nr.

Atliekų išsiuntimo data:

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

Patvirtinu, kad pavojingos atliekos yra siunčiamos į šių atliekų tvarkymo įmonę, su kuria sudaryta sutartis ir kuri pranešė, kad priims siunčiamas atliekas.

Parašas:

2. Atliekų vežėjas:

Juridinio asmens kodas:

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Adresas:

Telefono Nr.

Atliekų priėmimo data:

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

Patvirtinu, kad pavojingas atliekas priėmiau.

Parašas:

3. Atliekų gavėjas:

Juridinio asmens kodas:

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Adresas:

Telefono Nr.

Atliekų priėmimo data:

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

Patvirtinu, kad 4 lentelėje nurodytą informaciją atitinkančios pavojingos atliekos priimtos iš atliekų vežėjo.

Parašas:

4. Informacija apie atliekas (1 lapas iš ____________):

. Eil. Nr.

4.2. Atlie-kų pavadi-nimas

4.3. Atlie-kų sąra-šo ko-das

4.4. Fizi-nės savy-bės

4.5. Pakuo-tės tipas

4.6. Pakuo-čių skai-čius

4.7. Kie-kis, t

4.8. Atliekų gamintojas

4.9. Atlie-kų ga-vėjo patiks-lintas kie-kis, t

4.8.1. Juri-dinio as-mens kodas

4.8.2. Juri-dinio as-mens teisinė forma ir pava-dini-mas

4.8.3. Adre-sas

4.8.4. Atsa-kingo as-mens var-das ir pavar-dė, para-šas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. ________________________
 (įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) - Lydraščio eilės numeris)

Surašytų pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius _______ 

4. Informacija apie atliekas (2 lapas iš ____________):

4.1. Eil. Nr.

4.2. Atlie-kų pava-din-imas

4.3. Atlie-kų sąra-šo ko-das

4.4. Fizi-nės savy-bės

4.5. Pa-kuo-tės ti-pas

4.6. Pakuo-čių skai-čius

4.7. Kie-kis, t

4.8. Atliekų gamintojas

4.9. At-liekų gavėjo patiks-lintas kiekis, t

4.8.1. Juri-dinio as-mens ko-das

4.8.2. Juri-dinio as-mens tei-sinė forma ir pava-dini-mas

4.8.3. Adre-sas

4.8.4. Atsa-kingo as-mens vardas ir pavar-dė, para-šas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorijos: Šiukšlių, atliekų surinkimas, išvežimas, apdorojimas, konteinerių nuoma, sąvartynai

Angos pjovimas – pats dulkėčiausias darbas - padaromas per pusdienį Angų pjovimas perdangoje ir pertvarų ardymas

Šiuolaikiniame būste neįsivaizduojame mažų kambariukų ir koridorių. Todėl labai dažnai remontuojant, rekonstruojant seną pastatą ar butą prireikia griovėjų pagalbos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Statybinių šiukšlių ir sugedusios buitinės technikos išvežimas, konteinerių nuoma, krovėjai
., Vilnius
Mobilus: +370-681-88900 , El. paštas: info@isvezimas.lt
Statybinių atliekų išvežimas, staybinių šiukšlių konteineriai
Lentvario g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2461470, Mobilus: +370-700-70001, +370-615-96679, El. paštas: info@vsa.lt
Birių krovinių gabenimas autotransportu vietiniais maršrutais. Griovimo, kasimo, lyginimo darbai. Ekskavatorių, statybinių konteinerių nuoma.
Rietavo g. 9 - 79 , Kaunas
Telefonas: +370-699-77162, El. paštas: egidijus.agdema@gmail.com
Statybinių šiukšlių išvežimas, konteineriai
Kauno g. 32, Vilnius
Telefonas: +370-5-2333031, +370-5-2133007, Mobilus: +370-614-13949, El. paštas: tobulasvara@iti.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Alfredas Skinulis, Aplinkos apsaugos instituto vadovas Kaip rūšiuoti statybines atliekas?

Atsako Alfredas Skinulis, Aplinkos apsaugos instituto vadovas

daugiau
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų gali būti įrengti šiukšlių konteineriai?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kompanijų produktai
Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma
Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma

Šiukšlių nuleidimo vamzdis, šiukšlių nuleidimo latako nuoma

Šiukšlių surinkimas, sutvarkymas Vilniuje
Statybinių atliekų, komunalinių šiukšlių, biutinės technikos išvežimas Vilniuje

Statybinių atliekų išvežimas Vilniuje. Šiukšlių išvežimas...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Statybinių šiukšlių išvežimas
Statybinių šiukšlių surinkimas didmaišiais

Statybos ir griovimo atliekų išvežimas

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

Plastiko atliekų supirkimas

Antrinių žaliavų surinkimas ir perdirbimas

Buitinių atliekų konteineris
Buitinių atliekų konteineris

Konteineris buitinėms atliekoms, šiukšlių konteineris, ši...

Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma

Šiukšlių nuleidimo vamzdis, šiukšlių nuleidimo latako nu...

Statybinių šiukšlių konteineris

Šiukšlių išvežimas su 10 t statybinių šiukšlių konteine...

Šiukšlių tvarkymas, surinkimas ir išvežimas

Tvarkome, išsinešame ir išsivežame buitines atliekas Vilniuje ir Vilniaus raj...

Statybinio laužo išvežimas

Atliekų išvežimas, statybinio laužo utilizavi...

Statybinių atliekų išvežimas

Statybinės atliekos, statybinių šiukšlių išveži...

Užteršto grunto priėmimas

Gruntinių atliekų savartynas, užteršto grunto surinki...

Gyvsidabrio lempų sąvartynas

Gyvsidabrio atliekų surinkimas, halogeninių lempų priėmimas, pavojingų atliekų savartynas Vilniuje, Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliu...

Dažų, lakų, klijų atliekų pridavimas

Dažų atliekų savartynas, lako atliekų utilizavimas, dažymo medžiagų atliekų surinki...

Asbestinio šiferio pridavimas

Šiferio utilizavimas, šiferio surinkimas, asbestinių atliekų savartynas Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliu...