Ozono sluoksnį ardančių medžiagų sunaikinimas

2009-09-08 10:29   Peržiūros : 295   Spausdinti


Netinkamos recirkuliuoti, regeneruoti ozono sluoksnį ardančias medžiagos, ar uždraustos naudoti pagal Reglamentą 2037/2000 (arba naują OAM reglamentą nuo 2010 m.) medžiagos turi būti perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms sunaikinimui arba saugojimui.

OAM atliekos gali būti naikinamos tik taikant Monrealio protokolo šalių susitikimuose patvirtintas technologijas.

Technologija

Naikinamos OAM 1 2

Nekon-centruoti šaltiniai 3

CFC, HCFC, tetrachlormetanas, metil chloroformas,

Halonai

Putplasčiai

Sunaikinimo ir pašalinimo veiksmingumas (SPV) 4

99,99 %

99,99 %

95 %

Cemento deginimo krosnys

Patvirtinta 5

Nepatvirtinta

Netaikoma

Įpurškiamo skysčio deginimo krosnys

Patvirtinta

Patvirtinta

Netaikoma

Oksidavimas dujų / garų terpėje

Patvirtinta

Patvirtinta

Netaikoma

Kietųjų buitinių atliekų deginimas

Netaikoma

Netaikoma

Patvirtinta

Reaktoriuje vykdomas krekingas

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Netaikoma

Deginimas sukamosiose degimo krosnyse

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Argono plazmos lankas

Patvirtinta

Patvirtinta

Netaikoma

Induktyviai susieta radijo bangų dažnio plazma

Patvirtinta

Patvirtinta

Netaikoma

Mikrobangų plazma

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Netaikoma

Azoto plazmos lankas

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Netaikoma

Katalizinis dehalogeninimas dujų fazėje

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Netaikoma

Perkaitintų garų reaktorius

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Netaikoma

1 Toliau nenurodytos kontroliuojamos medžiagos turi būti sunaikintos naudojant aplinkai palankiausią naikinimo technologiją, nesudarant didelių išlaidų.

2 Koncentruoti šaltiniai reiškia grynas, surinktas ir regeneruotas ozoną ardančias medžiagas.

3 Nekoncentruoti šaltiniai reiškia ozoną ardančias medžiagas, esančias kietoje terpėje, pavyzdžiui, putplastyje.

4 SPV kriterijus nurodo bendrąjį technologijos veiksmingumą, kuriuo remiantis tvirtinama technologija. Jis ne visuomet rodo jos praktinį veiksmingumą, kuris turi būti kontroliuojamas nacionaliniais būtiniausiais standartais.

5 Patvirtinta Šalių.

 Kadangi Lietuvoje nėra tinkamų OAM naikinimo įrenginių, šios atliekos išvežamos į kitas ES valstybes sunaikinti.

Atliekų pervežimai Europos Bendrijos viduje, į ją ir iš jos vykdomi vadovaujantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau - Reglamentas Nr. 1013/2006) nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-384 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr. 65-2310; 2007, Nr. 76-3036). Atliekų siuntėjas, ketinantis išvežti skirtas naudoti ar šalinti pavojingas atliekas iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Bendrijos valstybę narę pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytą procedūrą, turi:

                      - gauti sutikimą (leidimą) iš siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos išvežti atliekas; gauti sutikimą (leidimą) iš paskirties valstybės kompetentingos institucijos įvežti atliekas ir, jeigu reikia, gauti sutikimą (leidimą) iš tranzito valstybės kompetentingos institucijos pervežti atliekas tranzitu per atitinkamos valstybės teritoriją;

                      - turėti galiojančią sutartį tarp atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo, kurioje privalo būti Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimus atitinkantys abiejų šalių įsipareigojimai dėl atliekų naudojimo ar šalinimo arba perdavimo tolesniam jų naudojimui ar šalinimui;

                      - pateikti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, apskaičiuotą pagal Finansinės garantijos arba laidavimo draudimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, taip pat garantijos arba laidavimo draudimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarką, patvirtintą 2007 m. liepos 12 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-398 (Žin., 2006, Nr. 17-620; 2007, Nr. 79-3195).

Skirtų perdirbti ar šalinti pavojingų atliekų eksportas iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis (ne Europos Sąjungos valstybes) draudžiamas, išskyrus jei trečioji šalis yra Europos laisvos prekybos asociacijos (ELPA) valstybė, ratifikavusi Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Žin., 1999, Nr. 13-307, Nr. 13-314). Naujame OAM reglamente OAM eksportas sunaikinimui į trečiąsias šalis taip pat neleidžiamas.

LR aplinkos ministerijos inf.


Kategorijos: Šiukšlių, atliekų surinkimas, išvežimas, apdorojimas, konteinerių nuoma, sąvartynai

Angos pjovimas – pats dulkėčiausias darbas - padaromas per pusdienį Angų pjovimas perdangoje ir pertvarų ardymas

Šiuolaikiniame būste neįsivaizduojame mažų kambariukų ir koridorių. Todėl labai dažnai remontuojant, rekonstruojant seną pastatą ar butą prireikia griovėjų pagalbos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Statybinių šiukšlių ir sugedusios buitinės technikos išvežimas, konteinerių nuoma, krovėjai
., Vilnius
Mobilus: +370-681-88900 , El. paštas: info@isvezimas.lt
Statybinių atliekų išvežimas, staybinių šiukšlių konteineriai
Lentvario g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2461470, Mobilus: +370-700-70001, +370-615-96679, El. paštas: info@vsa.lt
Birių krovinių gabenimas autotransportu vietiniais maršrutais. Griovimo, kasimo, lyginimo darbai. Ekskavatorių, statybinių konteinerių nuoma.
Rietavo g. 9 - 79 , Kaunas
Telefonas: +370-699-77162, El. paštas: egidijus.agdema@gmail.com
Statybinių šiukšlių išvežimas, konteineriai
Kauno g. 32, Vilnius
Telefonas: +370-5-2333031, +370-5-2133007, Mobilus: +370-614-13949, El. paštas: tobulasvara@iti.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Alfredas Skinulis, Aplinkos apsaugos instituto vadovas Kaip rūšiuoti statybines atliekas?

Atsako Alfredas Skinulis, Aplinkos apsaugos instituto vadovas

daugiau
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų gali būti įrengti šiukšlių konteineriai?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kompanijų produktai
Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma
Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma

Šiukšlių nuleidimo vamzdis, šiukšlių nuleidimo latako nuoma

Šiukšlių surinkimas, sutvarkymas Vilniuje
Statybinių atliekų, komunalinių šiukšlių, biutinės technikos išvežimas Vilniuje

Statybinių atliekų išvežimas Vilniuje. Šiukšlių išvežimas...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Statybinių šiukšlių išvežimas
Statybinių šiukšlių surinkimas didmaišiais

Statybos ir griovimo atliekų išvežimas

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

Plastiko atliekų supirkimas

Antrinių žaliavų surinkimas ir perdirbimas

Buitinių atliekų konteineris
Buitinių atliekų konteineris

Konteineris buitinėms atliekoms, šiukšlių konteineris, ši...

Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai Kaune (1metro sekcija), nuoma

Šiukšlių nuleidimo vamzdis, šiukšlių nuleidimo latako nu...

Statybinių šiukšlių konteineris

Šiukšlių išvežimas su 10 t statybinių šiukšlių konteine...

Šiukšlių tvarkymas, surinkimas ir išvežimas

Tvarkome, išsinešame ir išsivežame buitines atliekas Vilniuje ir Vilniaus raj...

Statybinio laužo išvežimas

Atliekų išvežimas, statybinio laužo utilizavi...

Statybinių atliekų išvežimas

Statybinės atliekos, statybinių šiukšlių išveži...

Užteršto grunto priėmimas

Gruntinių atliekų savartynas, užteršto grunto surinki...

Gyvsidabrio lempų sąvartynas

Gyvsidabrio atliekų surinkimas, halogeninių lempų priėmimas, pavojingų atliekų savartynas Vilniuje, Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliu...

Dažų, lakų, klijų atliekų pridavimas

Dažų atliekų savartynas, lako atliekų utilizavimas, dažymo medžiagų atliekų surinki...

Asbestinio šiferio pridavimas

Šiferio utilizavimas, šiferio surinkimas, asbestinių atliekų savartynas Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliu...