Statybos darbų kainos nustatymas ir įvertinimas

2007-01-27 12:28   Peržiūros : 11695   Spausdinti


Apytikriai nustatyti planuojamų statybos darbų kainą galima net neturint projekto. Pakanka žinoti namo plotą ir apsispręsti, kokia bus namo konstrukcija ir komplektacija. Ekonomiškos komplektacijos (naudojant pigesnes medžiagas) įrengto karkasinio namo 1m2 kainuos 1.200 Lt, o brangios komplektacijos - nuo 1.600 Lt. Apšiltinto lengvo mūro namo 1m2 kaina atitinkamai - nuo 1.400 Lt ir 1.900 Lt, o mūrinio su akytbetoniu - nuo 1.700 ir 2.100 Lt. Turint parengtą namo projektą tikslesnę kainą galės pasakyti statybos bendrovė.

Kaip išsirinkti rangovus?

Be abejo, nelengva bus išsirinkti ir statybos įmonę. Galbūt jūs atkreipėte dėmesį į jau vykdomas statybas (nebūtinai tai turi būti individualus namas, tai gali būti bet koks kitas objektas) ir jums patiko atliekamų darbų kokybė. Tokiu atveju reikia susisiekti su tokiomis įmonėmis, kurios ir suteiks visą dominančią informaciją.

Taip pat pravartu būtų pasinaudoti ir iš pažįstamų gautomis rekomendacijomis, apsilankyti tos bendrovės statytuose pastatuose. Be abejo, reikia kreiptis kelias bendroves iš karto, kad jos pateiktų pasiūlymus: statybos įmonės tai atlieka nemokamai. Norint įvertinti ir palyginti kelių statybos bendrovių pasiūlymus, reiktų prašyti, kad jos pateiktų detalią sąmatą, kurioje aiškiai matysis visų darbų, medžiagų ir mechanizmų kiekiai bei kainos. Prašykite, kad jos kuo tiksliau išvardytų pasiūlyme pateikiamų medžiagų pavadinimus ir gamintojus.

Būsimajam namo savininkui bendraujant su statybos bendrovėmis susitaupytų nemažai laiko, jei jis turėtų iš anksto parengtą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame detaliai išvardyti visi darbai ir medžiagos, išsamūs jų aprašymai, medžiagų kiekis (šiame žiniaraštyje kainos nenurodomos). Tai būtų savotiškos konkurso sąlygos. Darbų žiniaraštį gali parengti ir namą projektuojanti bendrovė arba konsultacinė įmonė, atliekanti statybos darbų kainų tikrinimo ir įvertinimo paslaugas. Iš šio žiniaraščio visos statybos įmonės gaus vienodą informaciją apie užsakovo planus, poreikius ir pageidavimus. Joms kils daug mažiau klausimų, bus lengviau pateikti pasiūlymą. O užsakovui bus lengviau palyginti gautus pasiūlymus ir išsirinkti tinkamiausią variantą.

Svarbiausi kriterijai

Vertinant pasiūlymą reikia atkreipti dėmesį į šiuos kriterijus: pasiūlymo kainą, darbų atlikimo terminą, sutarties sąlygas. Vertinant kainą reikia atkreipti dėmesį į tai, ar brangesniuose pasiūlymuose siūloma naudoti kokybiškesnes medžiagas. Galbūt kaip tik todėl šis pasiūlymas nėra pigiausias? Ne visada pigiausias pasiūlymas yra geriausias.

Ne paskutinėje vietoje ir darbų atlikimo tempas. Tačiau neverta reikalauti, kad namas būtų pastatytas per du-tris mėnesius, nes per skubėjimą gali būti pažeista darbų technologija. Aišku, ir per lėtai vykdoma statyba išvargins. Pavyzdžiui, 200 m2 ploto karkasinio namo statybos darbai realiai vyksta maždaug šešis mėnesius, o mūrinio - šiek tiek ilgiau. Sutartyje taip pat reikia atkreipti dėmesį į punktus, apibrėžančius šalių įsipareigojimus, jų atsakomybę, atsiskaitymo už atliktus darbus tvarką ir ginčų sprendimą.

Kaip įvertinti pasiūlymą?

Kadangi didžiulę dalį statybos kainos sudaro medžiagos ir darbo užmokestis, vertinant rangovo pasiūlymą pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, ar medžiagų ir darbų kainos neviršija rinkos kainų (sąmatoje kainos nurodomos be PVM). Informaciją apie pagrindinių medžiagų kainas suteiks statybinių medžiagų tiekėjai. Darbų kainas galima sužinoti iš tokias pačias paslaugas teikiančių įmonių.

Taip pat pasistenkite įvertinti medžiagų kiekius. Čia vėlgi praverstų, jei turėtumėte medžiagų kiekių žiniaraštį - konkrečiose sąmatos pozicijose liktų palyginti kainas. Jeigu tokio žiniaraščio neturite, kai kurių medžiagų kiekį galima nustatyti pagal brėžinius. Pavyzdžiui, mūro, betono, skiedinio tinkavimui ir apšiltinimo medžiagų kiekis apytiksliai nustatomas padauginus plotą iš sluoksnio storio. Iš brėžinių taip pat gana nesunku nustatyti grindų dangos, plytelių ar stogo dangos kiekį. Skaičiuojant apytikriai, būtina pasilikti atsargą: numatyti likučius, užleidimus, rezervą sugadinimui.

Pavyzdžiui, vidaus sienų dažymui vienam kvadratiniam metrui reikės 0,25-03 kg dažų. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai statybos bendrovės pateiktoje sąmatoje įsivelia aritmetinių klaidų užsakovo nenaudai. Dėl to jas būtina išstudijuoti. Netikslumai gali atsirasti bet kuriuo etapu - tiek vertinant sudėtingas sąmatos pozicijas, tiek iš pirmo žvilgsnio gana nesunkiai suprantamus punktus.Tačiau, jei kuri nors pozicija pasirodo per didelė, nesidrovėkite pasiteirauti statybos rangovo (darbų meistro).

Verta atkreipti dėmesį į sąmatoje nurodytas papildomas išlaidas. Dažniausiai rangovai savo pasiūlymuose pridėtinėms išlaidoms skiria 35-50 proc. nuo statybininkų darbo užmokesčio, socialiniam draudimui - 31 proc. nuo darbo užmokesčio, pelnui - 5-7 proc. nuo visų išlaidų. Jei rangovams neužtenka informacijos tiksliai statybos kainai nustatyti, tada papildomose išlaidose atsiranda papildomų punktų. Visų skaičiavimų lentelę užbaigia pridėtinės vertės mokestis. Nors tokia statybos kainos skaičiavimo metodika rekomenduojama valstybės lėšomis finansuojamai statybai, dažniausiai statybos įmonės šią metodiką naudoja visiems objektams. Statybos įmonė gali pateikti ir kitokios (sau ir statytojui priimtinesnės ar patogesnės) formos pasiūlymą.

Kaip sumažinti statybos išlaidas?

Sumažinti statybos darbų išlaidas galima perkant kai kurias medžiagas savarankiškai. Pavyzdžiui, savarankiškai perkant langus ir duris, plyteles, grindų ir stogo dangą palyginti su statybos įmonės pateikta kaina, kai kuriais atvejais galima sutaupyti 10-20 proc. šių medžiagų kainos. Vargu, ar verta savarankiškai pirkti pagrindines statybines medžiagas: betoną, skiedinius, plytas, kadangi jų pristatymui reikalingas specialus transportas. Taigi, įvertinus transporto išlaidas, jų kaina tikriausiai nebus mažesnė, nei gali pasiūlyti statybos bendrovė.

Kaip išvengti pabrangimo ir nenumatytų darbų?

Geriausia, kad sutartyje būtų nurodyta galutinė ir nekeičiama statybos darbų kaina, už kurią rangovas įsipareigoja atlikti darbus. Tai garantuos užsakovui, kad darbai bus atlikti už sutartą kainą, ji daugiau neišaugs, o numatytų lėšų tikrai užteks. Taip pat reikia susitarti, kad jei statybos metu bus atsisakoma kai kurių darbų, atitinkamai bus sumažinta statybos kaina.

Neretai pasitaiko atvejų, kai visų darbų neįmanoma tiksliai numatyti dėl projekto keitimo vykstant statybos darbams. Pavyzdžiui, kai vidaus išplanavimas nebuvo galutinai numatytas arba pasikeitė apdailos medžiagos. Dėl to atsiranda nenumatytų papildomų darbų, kurie nebuvo planuojami sudarant sutartį. Tokiais atvejais rekomenduojama susitarti su rangovu, kad apie papildomus darbus statytojui būtų pranešta iš anksto, o sąmata būtų pateikta ir suderinta prieš pradedant šiuos darbus, o ne kai šie darbai jau yra vykdomi ar net užbaigti. Priešingu atveju gali būti taip, kad papildomi darbai kainuos brangiau už rinkos kainą, o derėtis ir aiškintis bus per vėlu.

Kaip įvertinti paslėptus darbus?

Statybos metu atliekama daug darbų, kurių bus neįmanoma patikrinti, kai juos paslėps vėliau atlikti darbai. Tai - armavimo, hidroizoliavimo ir šilumos izoliavimo darbai. Dažnai sunku patikrinti ir grunto kasimą, įvairių konstrukcijų betonavimą, mūrijimą, montavimą... Pavyzdžiui, rūsio grindų šilumos izoliacijos sluoksnio storį ir kokybę bus per vėlu patikrinti, kai ant jo viršaus bus užlietas betono sluoksnis. Lygiai taip pat neįmanoma patikrinti mūro kokybės, kai siena jau yra nutinkuota.

Kad būtų išvengta tokių nesusipratimų, patartina apsilankyti statybvietėje kol atlikti darbai dar nepaslėpti. Jeigu tai neįmanoma, geriausia būtų samdyti techninės priežiūros vadovą, kuris kvalifikuotai ir nepriklausomai tikrintų darbų ir naudojamų medžiagų kokybę, tinkamumą projektui, dalyvautų inžinerinių tinklų bandymuose.

Ar reikalavimas mokėti už statybos darbus yra teisingas?

Daugeliu atvejų pagal statybos darbų sutartį darbų metu kiekvieną mėnesį rangovas pateikia užsakovui atliktų darbų aktą, pagal kurį užsakovas moka už darbus. Studijuojant atliktų darbų aktą, statytojui verta atkreipti dėmesį į tai, ar visi akte nurodyti darbai iš tikrųjų yra atlikti, ar atlikti kokybiškai, ar kurių nors punktų kaina neviršija pasiūlyme nurodytos kainos.

Apžiūrėjus atliktus darbus, remiantis brėžiniais ir matavimais, patartina palyginti jų kiekius su atliktų darbų akte nurodytais kiekiais, sužymėti visus aktuojamus darbus pagrindinėje sąmatoje, kad aiškiai matytumėte, kiek ir kokių darbų dar liko atlikti. Taip pat palyginkite darbo, medžiagų ir mechanizmų kainas sąmatoje ir atliktų darbų akte. Darbus pagal šį aktą apmokėkite tiktai išsiaiškinę visus kilusius klausimus ir neaiškumus su rangovu.

Ne kiekvienam statytojui yra paprasta pačiam įvertinti statybos organizacijos pasiūlymą, tikrinti sąmatą, derėtis dėl palankiausio kainos varianto, tikrinti atliekamų darbų kokybę, tikrinti atliktų darbų aktus. Be to, tai atima nemažai laiko, nes reikia surinkti labai daug informacijos, norint orientuotis statybos darbų ir medžiagų kainų bei sąnaudų įvairovėje.

Kad statytojas galėtų būti garantuotas, jog planuojama statyba neviršys rinkos kainos ir lėšos statybos darbams bus panaudotos optimaliai, geriausiai kreiptis į įmones, atliekančias statybos kainų tikrinimo paslaugas. Jos turi nuolat plečiamą ir atnaujinamą vietinių ir importuotų statybinių medžiagų duomenų bazę, sąmatų sudarymo duomenis. Kvalifikuoti šių įmonių specialistai atstovauja statytojo interesams statybos kainos bei kokybės klausimais visais projekto etapais.

www.asa.lt
Kategorijos: Statybos darbai (tema)

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Teisingai įrengta nuogrinda garantuoja, kad prie namo pamatų nesikaups vanduo, drėgmė per cokolį nekils į viršų ir negadins fasado.

Kamino sandarinimas ir apskardinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą - jautri vieta dėl vandens patekimo rizikos. Todėl kamino ir stogo sandūra turi būti įrengta nepriekaištingai, o apskardinimas turi užtikrinti taisyklingą vandens nuvedimą.

Angos pjovimas – pats dulkėčiausias darbas - padaromas per pusdienį Angų pjovimas perdangoje ir pertvarų ardymas

Šiuolaikiniame būste neįsivaizduojame mažų kambariukų ir koridorių. Todėl labai dažnai remontuojant, rekonstruojant seną pastatą ar butą prireikia griovėjų pagalbos.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 150
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kur kreiptis dėl statybų keliamo triukšmo?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?

Atsako Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas

daugiau
Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

3.6 EUR
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX 600gr.

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

Pastoliai mūro darbams
Pastoliai mūro darbams

Pastolių nuoma mūro darbams

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Neopor montavimo blokas
NEOPOR statybiniai montavimo blokeliai su didelio diametro anga

Statybiniai NEOPOR blokai su didelio diametro skyle minir...

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija NeoWall

Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai

Gyvenamųjų namų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir įrengimas

Namo statyba, namo įrengimas, pastatų statyba, pastato įr...

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Namo statyba nuo pamatų

Namų statyba, statybos darbai, individualaus namo statyba

Apdailos darbai

Gipso montavimas, glaistymas - dažymas , plytelių klijavi...

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas Kaunas

Visi statybos, remonto darbai

Vidaus, išorės statybos darbai.

Multifunkcinė statybinė plokštė
MFP statybinė plokštė PFLEIDERER

Statybinė plokštė MFP (Multifunction Panel) tipo.

1 2