Statinių ardymo-griovimo bei statybinių atliekų perdirbimo technologijos

2017-08-04 13:23   Peržiūros : 1506   Spausdinti


Manoma, jog  griauti - tai ne statyti, jog griovimas yra paprastesnis darbas nei statyba, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Pastatas griaunamas atvirkštine tvarka nei buvo statomas, bet tam irgi reikia parengti projektą, parinkti tinkamą techniką ir užtikrinti saugumą.

Pastato griovimas

Griovimui irgi reikia projekto

Šiuolaikinio ardymo bei griovimo (demontavimo) darbams naudojamai technikai reikia labai daug investicijų, specialių apmokymų darbuotojams bei ypatingos jų kvalifikacijos. Griovimo proceso pradžioje būtinai įvertinama pastato būklė ir parengiamas griovimo darbų technologinis projektas. Pradedant darbus objekte yra gaunamas statybos leidimas pastato griovimo, ardymo darbams. Gavus visus reikiamus leidimus, paruošiama darbų atlikimo vieta, atitinkanti visus darbo saugos reikalavimus, aptveriama teritorija, nustatomos pavojingos vietos, apribojamas patekimas į pavojingas zonas. Atlikus šiuos parengiamuosius darbus, pradedama sudėtingiausia dalis - griovimo darbai.

Dabar visuomenėje vyksta diskusijos dėl senų pastatų architektūrinės vertės ir dėl jų pritaikymo naujiems poreikiams. Ką daryti, kad ateityje netektų griauti gerų ir stiprių bei nebaigtų statyti pastatų, tokių kaip Kauno monolitiniai viešbučiai, PC „Merkurijus" ir kiti?

Kauno Merkurijaus griovimo darbai

Griaunamas PC "Merkurijus".

Mano nuomone, laikas pastatus projektuoti bei statyti tenkinant ne tik šios dienos poreikius bet ir galvojant apie ateitį, numatant pastatų perstatymo, modernizavimo bei pritaikymo naujiems, pasikeitusiems poreikiams sprendimus.

Reikia siekti, kad maždaug 20 metų nuo pastatymo, pastatui baigus vieną gyvavimo ciklą, kuo paprasčiau ir mažiausiomis pastangomis jam būtų galima suteikti naujas funkcijas.

Pastatų ardymas (demontavimas)

Tai - kompleksinis sprendimas, apimantis įvairius metodus. Demontuojant panaudojamas pjaustymas deimatiniais lynais bei pjūklais, gręžimas deimantiniais grąžtais ir ne tik, taip pat visas griovimo technikos arsenalas.

Prieš pradedant darbus kiekviename objekte parenkama  tinkamiausia technika atskiriems darbų etapams, kurių metu žingsnis po žingsnio konstrukcijos demontuojamos. Pastatas ardomas atvirkštine tvarka negu buvo statomas. Pirmiausia ardomas stogas, po to perdangos ir laikančiosios konstrukcijos (sienos, karkasas).

Pastato griovimo darbai vyksta atvirkštine tvarka nei statyba.
Pastato griovimo darbai vyksta atvirkštine tvarka nei statyba.

Ardymo darbai yra ypač pavojingi, todėl būtina nuolat kontroliuoti darbų saugą.

Pastatų ardymas gali būti atliekamas, siekiant išsaugoti tam tikras detales ar kuo mažiau jas pažeidžiant.

Tam tikrais atvejais, ypač tada, kai statinys yra laikinas, jis gali būti išmontuojamas ištisomis konstrukcijomis. Tokio išmontavimo metu stengiamasi nepažeisti jokių statinio elementų.

Ypatingas atvejis - Kauno Prisikėlimo bažnyčia. Jos viduje sumontuotas trijų aukštų gelžbetoninis karkasas buvo išardytas rankiniu būdu, dujiniais pjovikliais nupjausčius atskirų konstrukcijų sujungimo mazgus.

Pastatų griovimas

Griaunama įvairiais mechanizmais - ekskavatoriumi su hidraulinėmis betono trupinimo ir armatūros karpymo žirklėmis, hidrauliniais kūjais (plaktais).

Pastatų sprogdinimas

Pastatai gali būti griaunami ir sprogdinant. Prieš tai reikia parengti sprogdinimo projektą ir suderinti jį su darbų saugos inspekcija. Šiuos darbus gali atlikti tik licencijuotos įmonės. Norint nugriauti mūrinius pastatus, sienoje prie pamato ar prie grindų perforatoriumi pramušami lizdai, į kuriuos dedamas apskaičiuotas sprogmenų kiekis.

Atskirų konstrukcijų plėšymas

Betoną, gelžbetonį, akmens riedulius galima plėšyti hidrauliniais presais. Presas įstatomas į prieš tai išgręžtą kiaurymę. Kiaurymės gręžiamos deimantiniais grąžtais, 130 mm skersmens - presui, kurio maksimali plėšimo galia - 110 t , arba 200 mm skersmens kiaurymes presui, kurio maksimali plėšimo galia 250 t. Jei reikia, į vieną kiaurymę galima įstatyti du plėšimo presus. Didesni segmentai nuplėšiami gręžiant 2 kiaurymes, ir statant presus į kiaurymes taip, kad plėštų viena kryptimi. Armatūros strypai plėšimo metu nutraukiami, arba tempiasi, ir, plėšimo presui betono gabalus vienas nuo kito atplėšus 3-4 cm, nupjaunami dujiniu pjovikliu.

Atskirų konstrukcijų pjaustymas

Gelžbetoninės konstrukcijos gali būti pjaustomos deimantiniais pjūklais ar deimantiniais lynais, atpjautos dalys kranu nuleidžiamos ant žemės ir ten dažniausiai yra sutrupinamos.

Statybinių atliekų perdirbimas

Šiuo metu pavojingiausia aplinkos taršos forma yra pripažinta tarša atliekomis. Šios taršos neutralizavimo kaštai žymia dalimi guls ant būsimų kartų pečių. Todėl statybines atliekas būtina  perdirbti į antrines žaliavas. Nors statybinis laužas priimamas į sąvartynus, tačiau neretai pasukama lengviausiu keliu - atliekos kaupiamos ar išpilamos kur nors pamiškėje, dešimtmečiams užteršiant gamtą. Statybinio laužo perdirbimas aktualus daugeliui statybos bendrovių, kurios perdirbtą antrinę žaliavą naudoja aplinkai tvarkyti ir kitiems statybų tikslams. Perdirbtos statybų atliekos priskiriamos prie santykinai pigios produkcijos, kurią naudoja ne tik statybų bendrovės, tačiau ir sodų bendrijos keliams tvarkyti, individualių namų savininkai - aplinkos tvarkymo reikmėms. Statybinės atliekos, perdirbtos į antrines žaliavas, vėl gali puikiai pasitarnauti statybose, ypač kaip gruntas naujiems keliams. Kita efektyvi perdirbimo nauda - sunaudojama mažiau neatsinaujinančių gamtos išteklių, reikalingų statybinės produkcijos gamybai.

Neperdirbtas statybinis laužas ir griovimo atliekos – viena iš didžiausią neigiamą poveikį aplinkai turinčių taršų.
Neperdirbtas statybinis laužas ir griovimo atliekos - viena iš didžiausią neigiamą poveikį aplinkai turinčių taršų.

Statybinio laužo perdirbimas yra svarbus klausimas, ypač šiomis dienomis, kai būtina taupyti, kai visiems yra svarbi ekologija ir antrinis žaliavų perdirbimas, jų panaudojimas antrą kartą.

Statybinio laužo perdirbimui naudojama technika irgi brangi. Tai gali būti ratinis krautuvas, kurio talpa siekia iki 4 kub.m, kaušinis krautuvas, kurio keliamoji galia siekia iki 7 tonų  ir mobilus trupintuvas, kuriuo statybinės atliekos paverčiamos skalda.

Trupintuve yra sumontuotas magnetas, atskiriantis armatūros ir konstrukcinio metalo gabalus nuo susmulkinto betono. Smulkinimo įrenginyje esančios galingos žiaunos statybinių atliekų luitus sutrina į smulkesnius gabalus, kurie specialiais sietais išsijojami į įvairias frakcijas - nuo 0 iki 70 mm. Šia technika atskirai trupinami plytų mūro, keramzitbetonio, betono, gelžbetonio gabalai. Skalda iš šių medžiagų atskirai sandėliuojama ir atskirai parduodama, mat jų techninės savybės yra skirtingos.

Statybinio laužo skalda puikiai tinka naudoti statybose, tiesiant kelius, įrengiant aikšteles, laikinus kelius, drenažinius sluoksnius bei kitiems darbams. Esant poreikiui, jau perdirbta skalda suskirstoma į pageidaujamas frakcijas. Smulkesnių frakcijų skaldą galima naudoti ir betono gamybai kaip žaliavą (inertinės medžiagos). Antrą kartą panaudojama produkcija, gauta perdirbus statybinį laužą, ne tik palengvina darbą statybininkams, bet ir taupo lėšas - pristačius statybinį laužą perdirbimui, tas pats transportas gali parvežti į statybvietę reikalingą skaldą. Skalda, gauta susmulkinus betono laužą, yra 15-20 proc. pigesnė nei dolomitinė ir 2 kartus nei granitinė skalda. Betoninė skalda naudojama kelių ir aikščių pagrindams užpilti prieš asfaltuojant. Smulkesnių frakcijų skaldą galima naudoti ir betonui gaminti bei pamatams išpilti.

Šiuo metu yra ypač paklausi 0-6 mm betono trupinių frakcija, jos paklausa nuolat auga. Šie betono trupiniai dažniausiai naudojami trinkelių pagrindui šaligatviuose suformuoti.

Visgi kyla klausimas, kodėl tiek mažai naudos gauname sugriovę pastatą? Vėlgi manyčiau, kad projektuojant ir statant nenumatomos ir nesudaromos atskirų pastato konstrukcijų išardymo ir pakartotino jų panaudojimo galimybės, taip pat nebūna numatytos atskirų medžiagų perdirbimo ir panaudojimo naujų medžiagų gamyboje galimybės.

Tiesa, projektuojant pastatus pagal tarptautinį BREEAM standartą, griovimo, antrinio atliekų panaudojimo galimybės jau numatomos, tačiau kol šis ar kitas panašus standartas pas mus visuotinai įsigalios, dar nutekės nemažai vandens. Tačiau toks ilgalaikis požiūris ne tik brangina projektavimą, kaip kai kas trumparegiškai mano, bet ilgalaikėje perspektyvoje taupo medžiagas ir atpigina statybą.

Ardymo  ir griovimo darbų saugos  ypatumai

Rangovas griovimo darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų vykdymo technologijos projektą.

Darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi perspėjamieji ženklai ir užrašai.

Griaunamo pastato teritorija turi bûti aptverta laikina tvora.

Statinio statytojas - užsakovas arba užsakovo įgaliotas statybos darbų vadovas negali pradėti griovimo darbų, kol neparengtas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių planas.

Būtina įvertinti, kad ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti įtakos konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina stebėti, kad pašalinus jas neįvyktų kitų pastato elementų griūtis. Jei ardymui naudojamas kranas, didžiausia ardomo elemento masė neturi viršyti pusės krano keliamosios galios.

Dr. Marijonas Daunoravičius, KTU Statybos ir architektūros fakultetas Statybos technologijų katedra


Kategorijos: Statybos darbai (tema), Griovimo darbai
Visi kategorijos straipsniai
Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas 

Daugiabučio renovacija

Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės? 

Angos perdangoje pjovimas

Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas 

Statybinis gruntas

Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai 

Kamino sandarinimas

Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas 

Buto remonto atlikimo tvarka

Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas 

Gipskartonio keltuvas

Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga  

Nuogrindos įrengimas

Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema, 

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Mozaikos klijavimas savarankiškai, mozaikos gamyba, kaip pagaminti originalią mozaiką  

akmens trinkeliu klojimas

Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai 

Plytų mūrijimas

Mūrijimas

Keraminių blokų ir plytų mūrijimas. Mūro apšiltinimas ir apdailinis mūras. Mūrijimo klaidos 

Statybos verslo perspektyvos

Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?  

Dekoratyvinis tinkavimas. Supilame 5 frakcijos smelio

Dekoratyvinis tinkavimas: greitai ir pigiai

Paprasta dekoratyvinio tinkavimo technologija, pigus dekoratyvinis tinkavimas 

Mediniai laiptai į palėpę

Mediniai laiptai į palėpę

Kaip patiems pasidaryti medinius laiptus 

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?  

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Tauragės aps.


1 2 3 4

J. Basanavičiaus g. 23 - 2, Šilalė
Telefonas: +370-449-74469, El. paštas: daston@is.lt

Turgaus g. 20-3, Pagėgiai
Mobilus: +370-650-35007, El. paštas: gegesvingis@gmail.com

Tenenių mstl., Tenenių sen., Šilalės r.
Mobilus: +370-614-33006, El. paštas: info@gssolution.eu

Muitinės g. 26, Jurbarkas
Telefonas: +370-447-72258

Purienų g. 10, Jurbarkas
Telefonas: +370-447-52671

K.Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalė
Telefonas: +370-449-55260, El. paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Eisraviškių k., , Pagėgių sav.
Mobilus: +370-650-35700, El. paštas: info@mstarnyba.lt

Dariaus ir Girėno g. 26A – 4, Tauragė
Mobilus: +370-699-32223, El. paštas: info@modek.lt

Nepriklausomybės g. 5 - 8, Šilalė
Telefonas: +370-449-74590, El. paštas: info@mureda.lt

Stoties g. 42, Tauragė
Telefonas: +370-446-61347
1 2 3 4
Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas

Daugiabučio renovacija Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės?

Angos perdangoje pjovimas Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas

Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Buto remonto atlikimo tvarka Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas

Gipskartonio keltuvas Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema,

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Mozaikos klijavimas savarankiškai, mozaikos gamyba, kaip pagaminti originalią mozaiką

akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

Plytų mūrijimas Mūrijimas

Keraminių blokų ir plytų mūrijimas. Mūro apšiltinimas ir apdailinis mūras. Mūrijimo klaidos

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Mūro siūlė Mūro siūlių užtaisymas

Jei mūrinio siūlių defektai kol kas pavieniai ir nežymūs, jas lengva užtaisyti, užpildžius nauju skiediniu.

Dekoratyvinis tinkavimas. Supilame 5 frakcijos smelio Dekoratyvinis tinkavimas: greitai ir pigiai

Paprasta dekoratyvinio tinkavimo technologija, pigus dekoratyvinis tinkavimas

Palėpės renovacija sodyboje Palėpės renovacija sodyboje

Kaip sutvarkyti seno medinio namo palėpę, sodybos šlaitinio stogo šiltinimas, palėpės apdaila dailylentėmis

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Mediniai laiptai į palėpę Mediniai laiptai į palėpę

Kaip patiems pasidaryti medinius laiptus

Pastato griovimas Statinių ardymo-griovimo bei statybinių atliekų perdirbimo technologijos

Manoma, jog griauti – tai ne statyti, jog griovimas yra paprastesnis darbas nei statyba, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Pastatas griaunamas atvirkštine tvarka nei buvo statomas, bet tam irgi reikia parengti projektą, parinkti tinkamą techniką ir užtikrinti saugumą.

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Draudimas statant ūkio būdu

Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?

daugiau
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kur kreiptis dėl statybų keliamo triukšmo?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

daugiau
Kaip rangovui užsitikrinti apmokėjimą už papildomus darbus?

Atsako Rasa Vaičekauskytė, advokato padėjėja

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Kuo rizikuoja statytojas pradėjęs statybą be leidimo ir nepateikęs apie ją informacijos?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Statybos užbaigimo deklaracija
Statybos užbaigimo deklaracija

Namo pridavimas, baigtos statybos deklaracija, deklaracij...

4.5 EUR
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX 600gr.

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija NeoWall

Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai

Gyvenamųjų namų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir įrengimas

Namo statyba, namo įrengimas, pastatų statyba, pastato įr...

Namo statyba nuo pamatų

Namų statyba, statybos darbai, individualaus namo statyba

Apdailos darbai

Gipso montavimas, glaistymas - dažymas , plytelių klijavi...

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas Kaunas

Multifunkcinė statybinė plokštė
MFP statybinė plokštė PFLEIDERER

Statybinė plokštė MFP (Multifunction Panel) tipo.

Medinių grindų lakavimas Vilnius

Darbai atliekame Vilniuje ir Vilniaus rajone

Pamatų įrengimas

Individualių namų pamatų įrengimas, polinių pamatų įrengi...

HAKITEC – laikinos uždengimo sistemos

STATOMŲ ir RESTAURUOJAMŲ objektų apsauga nuo atmosferos p...

Kelias, nutiestas panaudojus UPD
Kelių tiesimas (dovanojame preparatą UPD)

Pasiūlymas nedideliems keliams ar privažiavimams įrengti

1 2
Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Buto remonto atlikimo tvarka Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas

Gipskartonio keltuvas Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema,

akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Pastato griovimas Statinių ardymo-griovimo bei statybinių atliekų perdirbimo technologijos

Manoma, jog griauti – tai ne statyti, jog griovimas yra paprastesnis darbas nei statyba, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Pastatas griaunamas atvirkštine tvarka nei buvo statomas, bet tam irgi reikia parengti projektą, parinkti tinkamą techniką ir užtikrinti saugumą.

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.