Plokščio stogo įrengimas

2023-10-11 14:18   Peržiūros : 97   Spausdinti


Plokščio stogo konstrukcija, nuolydžio formavimas, stogo šiltinimas, remontas, gaisrinės saugos reikalavimai.

Plokščio stogo įrengimas

Plokščiais stogais laikomi tokie, kurių nuolydis yra ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7°.Visgi, siekiant prailginti plokščio stogo tarnavimo laiką, rekomenduojamas mažiausiai 1,4°(2,5 proc.) nuolydis. Plokščias arba sutapdintas stogas gali būti eksploatuojamas, tokiu atveju ant jo galimos apkrovos, ir neeksploatuojamas, kai apkrovos ribojamos.

Plokščio stogo konstrukcija patogi tuo, kad, lyginant su šlaitiniu stogu, mažesnis jo plotas, greitesnis įrengimas, neprarandama patalpų erdvės. Plokščias stogas neturi išsikišusių atbrailų, todėl atsparesnis vėjo gūsiams ir nuplėšimui, audrų metu dažniau nukenčia šlaitiniai stogai. Tiesa, kad vėjas nenuplėštų vieno kurio plokščiojo stogo sluoksnio, jie turi būti patikimai sujungti tarpusavyje. Skirtingai nuo šlaitinių stogų, kurių nuolydis skatina vandens nubėgimą, plokščiame stoge to nėra, todėl svarbiausia yra išvengti vandens prasiskverbimo į konstrukciją ir organizuoti vandens surinkimą bei nuvedimą. Plokščiuose stoguose įrengiamas vidinis arba išorinis vandens surinkimas ir nubėgimas.

Plokščio stogo konstrukcija

Plokščio stogo konstrukciją (nuo perdangos) sudaro keletas sluoksnių. Tai:

  • garus izoliuojantis sluoksnis;
  • nuolydžio formavimo sluoksnis;
  • termoizoliacinis sluoksnis;
  • vėjui nelaidus sluoksnis;
  • vėdinamo oro sluoksnis;
  • vandens garų slėgį išlyginantis sluoksnis;
  • papildomas hidroizoliacinis sluoksnis;
  • hidroizoliacinė stogo danga;
  • hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis.

Šiuolaikinės statybinės medžiagos dažnai atlieka ne vieną funkciją, todėl stogo konstrukcijos sluoksnių praktiškai yra mažiau. Pavyzdžiui, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" pateiktoje principinėje neeksploatuojamo plokščio stogo schemoje nurodyti šie sluoksniai:

Plokščio stogo konstrukcija

Tai reiškia, kad gali skirtis tiek individualių namų, nekalbant apie daugiabučius, komercinius pastatus, stogo konstrukcija ir medžiagų specifikacija. Plokščio stogo konstrukcija detalizuojama techniniame darbo projekte.

Minėtame STR STR 2.04.01:2018 nurodyta, kad plokštieji neeksploatuojami stogai turi būti suprojektuoti taip, kad, praėjus 2 valandoms po lietaus, stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų. Taip pat projektuojant plokščią stogą turi būti atsižvelgta į sniego ir vėjo apkrovas.

Plokščio stogo konstrukcijoje labai svarbūs yra visi sluoksniai: nuolydis, vandens nuvedimas, termoizoliacija, hidroizoliacinė danga. Atsiradus defektui viename sluoksnyje, neišvengiamai bus paveiktas kitas, ilgainiui ir visas stogas.

Plokščio stogo nuolydis ir šiltinimas

Nuolydį plokščiam stogui galima suformuoti trimis būdais: birios medžiagos sluoksniu, termoizoliacine medžiaga arba perdenginiu. Pastarasis būdas dažnai naudojamas individualių namų statyboje, nevienodas patalpų lubų aukštis išnaudojamas kaip interjero elementas.

Anksčiau plokščio stogo nuolydžio suformavimui plačiai buvo naudojamos birios medžiagos: smėlis, keramzitas. Dabar dažniausiai naudojamas daug patogesnis dvigubos paskirties sprendimas: kintamo storio arba taip vadinamos nuolydinės termoizoliacinės plokštės, kurios sudaro nuolydį ir termoizoliacinį sluoksnį. Jis gali būti vieno arba dviejų sluoksnių, kartais naudojama mišri termoizoliacija - akmens vatos ir polistireninio putplasčio plokštės.

●   Kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš vieno polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnio, tokio statybos produkto iš polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis turi būti ne mažesnis kaip 100 kPa;

●   Kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa, o viršutinio sluoksnio - ne mažesnis kaip 100 kPa.

Reikalavimas viršutiniam EPS sluoksniui naudoti EPS 100 siejamas su gaisrinės saugos reikalavimais. Siekiant apsaugoti pastatą nuo išorinio ugnies poveikio, stogams atliekamas bandymas pagal LST CEN/TS 1187:2012 „Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai" standartą. Pagal šį standartą nustatoma, ar stogo viršutiniai sluoksniai (termoizoliacinė medžiaga, hidroizoliacija, garo izoliacija ir kt. ) tenkina Broof (t1) kasifikacinius degumo reikalavimus. Anksčiau tam tikslui buvo naudojama plokštė RUFAX -100, kurią sudarė 50 mm storio EPS 100 plokštė, padengta specialia bitumine danga („laminatu"), kuri užtikrino reiikamo atsparumo ugniai barjerą.

Šiuo metu statybose populiaresnis kitas sprendimas - virš EPS plokštės klojama 80 kPa atsparumą tenkinanti 3 - 4 cm storio ugniai atspari termoizoliacinės mineralinės vatos plokštė, kuri užtikrina stogo apsaugą nuo išorinės ugnies poveikio, perima perteklinius atsparumo gniuždymui reikalavimus po ja esančioms EPS plokštėms bei prisideda prie stogo reikiamo šilumos laidumo užtikrinimo ir leidžia naudoti prilydomąją dangą.

UAB „Kauno šilas" turi stogines polistireninio putplasčio plokštes, kurios tinka plokštiesiems stogams šiltinti vienu, dviem ar daugiau sluoksnių ir iš jų formuoti nuolydį. Tai:

Nuolydžius formuojantis putplasčio sluoksnis atlieka 2 funkcijas: užtikriną reikiamą nuolydį ir veikia kaip papildomas termoizoliacijos sluoksnis. Šiloporas plokštės naudojamos su visomis Lietuvos rinkoje naudojamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Šiloporas termoizoliacinės plokštės su nuolydžiu tinka stogams tiek su vidinio vandens nutekėjimo sistema, nuolydį formuojant tiesiogiai į numatytas įlajų vietas, tiek vandens nutekėjimu iš pradžių į vandens surinkimo lovius ir vėliau paskirstant vandens nubėgimą į įlajas, taip pat tinka stogams ir su išorinio lietaus nuvedimo sistema, kai vanduo nuo stogo subėga į latakus, o vėliau į lietvamzdžius.

Nuolydinės Šiloporas stogo plokštės plokštės gali turėti vienpusį arba dvipusį nuolydį, plokščių nuolydis išpjaunamas automatinėmis staklėmis pagal pateiktą projektą, kartu užsakovai gauna plokščių montavimo planą.

Plokščio stogo nuolydis

Nepriklausomai nuo stogo ploto, nuolydinės plokštės ruošiamos atskirai kiekvienam projektui, nes kiekvienas stogas unikalus. Stogo projekte turi būti nurodyti plokščių storiai, nuolydžių dydžiai, įlajų ar latakų, vėdinimo kaminėlių vietos, parapeto aukštis. Nuolydinėms plokštėms naudojamas tiek baltas, tiek pilkas polistireninis putplastis, nuolydis iš plokščių gali formuojamas tiek naujos statybos pastatams, tiek renovuojamiems.

Plokščio stogo šiltinimui naudojant polistireno plokštes su nuolydžiu reikalingas mažesnis kiekis termoizoliacijos (sutaupoma apie 3 kub.m) ir susidaro daug mažiau nuopjovų.

Plokščio stogo šiltinimo schema

Stogo, šiltinamo dviem polistireninio putplasčio sluoksniais, schema:

1 - stogą laikanti gelžbetoninė plokštė;

2 - išlyginamasis sluoksnis;

3 - garų izoliuojamasis sluoksnis;

4 - apatinis polistireninio putplasčio EPS 80 sluoksnis su suformuotu nuolydžiu;

5 - viršutinis termoizoliacinis sluoksnis;

6 - stogo hidroizoliacinė danga su apsauginiu sluoksniu.

 

Polistireninio putplasčio plokštės ant plokščio stogo tvirtinamos korozijai atspariomis smeigėmis, galima ir klijuoti. Užsakant stogo projektą supjautas plokštes su nuolydžiu gausite suprojektuotas taip, kad išvengtumėte ištisinės siūlės per termoizoliaciją. Kitu atveju svarbu - sluoksnių siūlės neturi sutapti, rekomenduojama jas perstumti per 20 cm.

Jeigu nėra galimybės putplasčio plokščių pritvirtinti smeigėmis, jas galima klijuoti. Tam tikslui naudojami specialūs klijai ir skirtingas jų kiekis priklausomai nuo plokštės vietos. Pagrindas gruntuojamas, klijai ant plokščių tepami 2- 4 juostomis. Klijų juostų skaičius priklauso nuo stogo zonos:

Kampų zonos

Kraštinės zonos

Centrinė zona

4 juostos/m²

3 juostos/m²

2 juostos/m²

Nežiūrint klijų juostų skaičiaus, stogo kampuose ir kraštų zonose rekomenduojama putplasčio plokštes papildomai pritvirtinti smeigėmis. Putplasčio ir kitų dangų jungtys su parapetu, vėdinimo kaminėliais, įlajų formavimo mazgai nurodomi projekte, juos galima rasti ir UAB „Kauno šilas" projektavimui skirtų brėžinių kataloge.

Plokščio stogo renovacija, remontas

Renovuojant ir apšiltinant plokščią eksploatuojamo pastato stogą, iš esmės galioja tie patys principai ir darbų eiga, kaip ir įrengiant naują plokščią stogą, išskyrus pagrindo paruošimą.

Prieš pradedant darbus būtina įvertinti seną dangą ir stogo šiluminę varžą. Tam prakertami šulinėliai, pasižiūrima, kokie sluoksniai yra ir paskaičiuojama esama stogo varža ir kokia reikalinga papildoma izoliacija dabar reikalaujamai varžai pasiekti. Be to, būtina vizualiai įvertinti esamos dangos būklę, nuolydžius, įlajų, ventiliacinių kaminėlių būklę. Būna senų daugiabučių, kurių stogo konstrukcijoje yra oro tarpas tarp perdangos plokštės ir dujų silikato termoizoliacinės plokštės. Tokiu atveju verta užpildyti tarpą biria vata ir sutaupyti.

Įvertinus situaciją priimamas sprendimas, kokio storio reikalingas termoizoliacinis sluoksnis, kokią dangą rinktis ir kokius mazgus reikia susiprojektuoti: stogo nuolydžius, kaminėlių skaičių ir vietas, bus ventiliuojami parapetai, ar ne.

Plokščio stogo renovacija

 

Prieš šiltinant ir klojant naują hidroizoliacinę dangą labai svarbu sudaryti sąlygas susikaupusiai drėgmei iš stogo pasišalinti. Tam naudojami laikini elektriniai ventiliaciniai kaminėliai, papildomi ventiliaciniai kaminėliai, jie statomi labiausiai įdrėkusiose vietose‚ įrengiami ventiliuojami parapetai, sena danga perforuojama, t. y., suardoma, kad išgaruotų drėgmė.

Kai kurie stogdengiai išpjausto pūsles‚ tas vietas pakaitina dujiniu degikliu ir buvusių pūslių vietose užlydo papildomus dangos sluoksnius. Tačiau reiktų žinoti, kad pakaitinus kelias minutes zonas, kur sena hidroizoliacija ir termoizoliacija drėko kelis dešimtmečius, drėgmė taip greitai neišgaruoja, šiuo atveju ji tik užkonservuojama. Po kurio laiko toje vietoje atsiras nauja pūslė.

Labai svarbu atnaujinant seną stogą sumontuoti pakankamą kiekį (1 kaminėlis / 40 kv. m) ventiliacinių kaminėlių, per kuriuos pasišalintų drėgmė. Renovuojant ir apšiltinant senos statybos plokščią stogą svarbiausia yra neuždaryti stogo konstrukcijoje esančios drėgmės.

Reikalavimai plokščio stogo gaisrinei saugai

Pagal medžiagų degumą stogai bei jų dangos, veikiant išoriniam gaisrui, yra skiriamos į BROOF (t1) ir FROOF (t1) klases. Priklausomai nuo stogo ploto (sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto kv. metrais) ir statinio aukščio (altitudės), vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais", nustatomas statinio atsparumas ugniai.

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės gyvenamuosiuose pastatuose

Statinio grupė

Naudojimo paskirtis

Statinio atsparumas ugniai

I

II

III

I

II

III

sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas FS (kv. m)

skaičiuojamoji altitudė Habs (m)

P.1 grupė

P.1.1

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

2200

1400

1000

20

10

5

P.1.2

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

2200

1400

1000

20

10

5

P.1.3

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

5000

2000

1000

56(1)

10

5

P.1.4

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) (vaikų namai, prieglaudos, globos namai ir panašiai)

3000

1500

DP

10

5

DP

Bendrabučiai

5000

2000

1000

56

10

5

Šeimos namai

Vienuolynai

Bet kurios paskirties I laipsnio atsparumo ugniai pastatų stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinių skyrių plotą, turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus. Tai reikalavimai susiję su ugnies plitimu, lašelių susidarymu ir kitais gaisro metu pasireiškiančiais požymiais.

II laipsnio atsparumo ugniai pastatų stogai irgi turi būti ne žemesnės kaip BROOF (t1) klasės, jei pastato stogo plotas, neatsižvelgiant į jo aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, didesnis už nurodytą taisyklių „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" 4 lentelėje:

Statinio stogo plotas viename gaisriniame skyriuje, kurį viršijus privaloma įrengti BROOF (t1) klasės stogą

Statinio grupė

Statinio stogo plotas (kv. m)

P.1

600

P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15, P.2.16

1400

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (A sg ir B sg kategorijos)

600

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Csg kategorijos)

2000

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Dg ir Eg kategorijos)

6000

P.2.17, P.2.18, P.2.20, P.2.21

3000

P.3, P.4

2000

III atsparumo ugniai laipsnio statinių stogams degumo iš išorės reikalavimai nekeliami.

Reikalavimai netaikomi II atsparumo ugniai laipsnio statiniui, jei jis nuo kitų pastatų statomas ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

Statybose naudojamas polistireninis putplastis gaminamas su degumą slopinančiais priedais, tačiau, norint užtikrinti stogams atsparumo išorinei ugniai BROOF (t1) reikalavimus, plokščių viršus dengiamas 2 - 4 cm storio priešgaisrinės vatos paklotu. Šiloporas plokštės naudojamos praktiškai su visomis Lietuvos rinkoje esančiomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Jei pastato stogas yra sutapdintas, t.y., kartu yra ir patalpos lubos, jam keliami vidaus degumo reikalavimai, atsižvelgiant į patalpos paskirtį, žmonių skaičių, gaisro ir sprogimo pavojingumo kategorijas. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad stogo atitiktis degumo klasei vertinama ne kiekvienam statybos produktui atskirai, bet kaip produktų sistema, į kurią įeina: paklotas, šiltinimo medžiaga su garo izoliacija bei hidroizoliacija ir t. t.

Informacija parengta bendradarbiaujant su UAB „Kauno šilas"


Kategorijos: Stogai, stogų dangos, Plokštieji stogai, Stogų ir perdangų šiltinimas, Stogų statyba, įrengimas, remontas, Polistireninis putplastis
Visi kategorijos straipsniai
Plokščio stogo įrengimas

Plokščio stogo įrengimas

Plokščio stogo konstrukcija, nuolydžio formavimas, stogo šiltinimas, remontas, gaisrinės saugos reikalavimai.  

Čerpinis stogas

Čerpinis stogas

Keraminės ir betoninės čerpės, kokias čerpes geriausia rinktis 

Šlaitinio stogo konstrukcija

Šlaitinio stogo konstrukcija iš medinių santvarų

Santvarinė stogo konstrukcija, stogo statyba iš medinių santvarų, medinės santvaros šlaitiniam stogui, ilgos konstrukcijos stogui 

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas 

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų 

Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo konstrukcija iš gegnių ir santvarų, stogo montavimas, tvirtinimo elementai, stogo šiltinimas ir stogo plėvelė. 

Geriausia stogo danga

Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams 

Nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas

Palėpės įrengimas

Kaip įrengti palėpę Vilniuje, nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas, palėpės įrengimo leidimų gavimas 

Kamino sandarinimas

Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas 

Panoraminis stogo langas

Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila 

stogo skardinimas

Skardos lankstiniai stogui

Stogo apskardinimas, lietaus nuvedimo sistema, kaminų, parapetų apskardinimas 

plokščio stogo šiltinimas

Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos. 

Surenkama perdanga

Surenkama perdanga

Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija, lengva surenkama tarpaukštinė perdanga 

Izoliacinės plėvelės montavimas

Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.  

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo

Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas 

Falcine stogo danga

Stogo dengimas falcine stogo danga, falcinio metalinio stogo įrengimas, mažo nuolydžio šlaitinip stogo įrengimas  

Dvitėjinės sijos gegnėms

Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas 

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys. 

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 33
Laminuotas polistirolas
Joninių g. 17, Domeikava, Kauno r.
Telefonas: +370-37-477547, +370-37-477090, Mobilus: +370-698-01221, El. paštas: info@rufax.lt
Plieninės/skardinės stogų ir sienų dangos-RUKKI,VELUX,RHEINZINK - stoglangiai, skardinimo darbai,fasadinės ir daugiasluoksnės plokštės, lietaus nuvedimo sistemos, stoginės medžiagos ir kt. aksesuarai.
V.Putvinskio g.12-1, Kaunas
Telefonas: +370-37-422522, +370-614-59597, Mobilus: +370-686-38522, +370-687-41938, El. paštas: info@infantas.lt
Stoglangiai ir užuolaidėlės stogo langams VELUX. Elektroninė VELUX užuolaidėlių ir stoglangių parduotuvėje.Sprendimai ir gaminiai sveikiems namams
S. Žukausko g. 49, 8 aukštas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2709101, El. paštas: velux.lietuva@velux.com
Plieninės stogų dangos, lietvamzdžiai, sniego užtvaros, kopetėlės ir kt. stogo priedai
Pramonės g. 16, Vaidotai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2322315, Mobilus: +370-800-11111, El. paštas: ruukki.lietuva@ruukki.com
Akmuo, akmens gaminiai; Stogų dangos; Plytelės; Sienų dangos; Grindų dangos; Statybinės medžiagos; Fasadai; stogai; interejeras; Apdailos medžiagos
Panerių g. 45, Vilnius
Telefonas: + 370 5 274 00 44, Mobilus: + 370 699 302 23, El. paštas: info@stoun.lt
Skiedros, Sibiro maumedžio čerpės, gontai, maumedžio čerpės, terasinės maumedžio lentos.
Liepų g. 32, Garliava, Kauno r.
Telefonas: +370-611-53563, Mobilus: +370-611-37344, El. paštas: info@vlatausa.com
1 2 3 4 5 ... 33
Plokščio stogo įrengimas Plokščio stogo įrengimas

Plokščio stogo konstrukcija, nuolydžio formavimas, stogo šiltinimas, remontas, gaisrinės saugos reikalavimai.

Čerpinis stogas Čerpinis stogas

Keraminės ir betoninės čerpės, kokias čerpes geriausia rinktis

Šlaitinio stogo konstrukcija Šlaitinio stogo konstrukcija iš medinių santvarų

Santvarinė stogo konstrukcija, stogo statyba iš medinių santvarų, medinės santvaros šlaitiniam stogui, ilgos konstrukcijos stogui

Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Lietaus nuvedimo įrengimas Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų

Šlaitinio stogo įrengimas Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo konstrukcija iš gegnių ir santvarų, stogo montavimas, tvirtinimo elementai, stogo šiltinimas ir stogo plėvelė.

Geriausia stogo danga Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams

Nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas Palėpės įrengimas

Kaip įrengti palėpę Vilniuje, nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas, palėpės įrengimo leidimų gavimas

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Panoraminis stogo langas Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila

stogo skardinimas Skardos lankstiniai stogui

Stogo apskardinimas, lietaus nuvedimo sistema, kaminų, parapetų apskardinimas

plokščio stogo šiltinimas Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos.

Surenkama perdanga Surenkama perdanga

Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija, lengva surenkama tarpaukštinė perdanga

Izoliacinės plėvelės montavimas Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas

Falcine stogo danga

Stogo dengimas falcine stogo danga, falcinio metalinio stogo įrengimas, mažo nuolydžio šlaitinip stogo įrengimas

Dvitėjinės sijos gegnėms Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas

Bituminių čerpių stogas Bituminių čerpių stogas ir jo įrengimo klaidos

Bituminės čerpės, kaip įrengti bituminių čerpių stogą, kaip išsirinkti bitumines čerpes, bituminių čerpių stogo konstrukcija, montavimo schema ir instrukcija

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Šlaitinio stogo šiltinimas Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Pagrindiniai plokščiojo stogo šiltinimo sluoksniai sudaromi iš trijų ar daugiau akmens vatos plokščių.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

sudedami lakstai Lengvos banguotos stogo dangos klojimas

Stogo dangos klojimo instrukcija

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Keraminės čerpės - kur amžinos klasikos paslaptis? Keraminių čerpių stogo dengimas

Prieš keliolika dešimtmečių Lietuvoje keraminių čerpių gamintojai pagamintas čerpes palikdavo žiemoti lauke. Po žiemos atrinkdavo nesubyrėjusias ir parduodavo. Taip būdavo patikrinamas gaminių atsparumas šalčiui. Šiuolaikinių čerpių atsparumo bandymai vykdomi laboratorijose, o minimalus šalčio ciklų skaičius - 150.

Medinė laikančioji šlaitinio stogo konstrukcija

Kokia turi būti medinė laikančioji stogo konstrukcija, kokios apkrovos jai tenka, kokia mediena tinkamiausia?

„Žaliosios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui „Žalios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui

Stogo danga gali būti ne tik iš ekologiškų medžiagų, bet ir neutralizuoti automobilių išmetamąsias dujas. Visai neseniai tai atrodė fantastika, šiandien -jau šalia esanti realybė.

Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos

Maumedis yra unikalus ir ypatingas medis, maumedžio gontai geba taip prisitaikyti prie atmosferos pokyčių, jog be jokios priežiūros tarnauja šimtmečius. Kaip tai vyksta?

Patarimai dengiantiems stogą Patarimai dengiantiems stogą

Uždengti bet kurią stogo dangą ant plokštumos nėra labai sudėtinga. Bet, kai per stogo dangą reikia padaryti kamino ar kitos inžinerinės įrangos praėjimus, t. y. sujungti skirtingas medžiagas ir konstrukcijas, šiose vietose išryškėja stogdengių profesionalumas ir darbo kokybė.

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Lietaus latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo Lietaus latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistema apsaugo nuo pavojų, kuriuos kelia sniego sankaupos.

Bitumines cerpes Bituminės čerpės ir stogo konstrukcijos ypatumai

Bituminės čerpės – viena iš optimaliausių stogo dangų kainos, kokybės ir ilgaamžiškumo atžvilgiu.

Seno stogo keitimas Seno stogo keitimas

Ar reikalingas leidimas vienbučio namo stogo keitimui?

daugiau
Kaip papildomai apšiltinti stogą Kaip papildomai apšiltinti stogą?

Papildomas stogo šiltinimas

daugiau
A.Kazickienė Ar reikalingas statybos leidimas keičiant ūkinio pastato stogą?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Donata Macevičienė Ar šiemet dar teikiama parama asbesto stogui pakeisti?

Atsako Donata Macevičienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Komunikacijos skyriaus atstovė

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Ar stogo dangos keitimas laikytinas kapitaliniu remontu?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Skardinė stogo danga Vilnius
Skardinė stogo danga Vilnius

Plieninė stogo danga Vilnius, skardiniai stogai Vilnius, ...

Stačiakampis skalūnas
Skalūninė stogo danga

Skalūnas stogui, skalūnas stogams

Sprendimai fasadams, stogams / skalūnas

Natūralus akmuo, skalūnas

Natūralaus skalūno plokštelės stogui ir fasadui RHOMB

Skalūno danga fasadams ir stogams.

Ventiliuojami skalūno stogai ir fasadai RECTANGULO

Skalūno plokštelių apdaila fasadams ir stogo dangoms.

Infantas- akcija-paskutinės minutės pasiūlymas stogo dangai-iki 25%

Infantas- akcija-paskutinės minutės pasiūlymas stogo dang...

Stogo, sienų, fasado dangos Ruukki, Rheinzink - prekyba Kaune

Stogo, sienų, fasado dangos Ruukki, Rheinzink - prekyba K...

Šilumos izoliacija plokštiems stogams

Termoizoliacinės plokštės plokščiam stogui, termoizoliaci...

Stogo šiltinimas
Moderni šlaitinio stogo šilumos izoliacija

Termoizoliacinės plokštės, apšiltinimo medžiagos, stogo š...

Ruukki akcija
Akcija Ruukki matiniams stogams

Sparčiai populiarėjantys RUUKKI matiniai stogai

Stogams - kokybiškos, ilgaamžės plieninės dangos

Plieninių dangų privalumai ir niuansai.

Ruukki Hyygge stogo danga
NAUJIENA ! Ruukki® Hyygge lygi, modulinė stogo danga

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo mi...

gontiniai stogai, gontai, čerpiniai stogai, medinės čerpės. šindelinis stogas, šindelis
Maumedžio čerpės

maumedžio gontai, puvimui atspari, ilgaamžė stogų danga

Sprendimai „žaliam“stogui

"Žaliojo" stogo įrengimas, įrengimo sprendimai

Trys akcijos "Ruuki 50 Plus" kokybės klasės stogo dangoms!

Nuolaidos stogo dangoms ir jų priedams

Profesionalus šlaitinių stogų dengimas, remontas, šiltinimas.

Šlaitinių stogų dengimas įvairiomis dangomis.

Plieninė modulinė stogo skarda su čerpių imitacija

Naujiena – PANORAMA čerpių imitacijos modulinė skardinė s...

Stogo įlajos, kraigai

Metaliniai stogo kraigai, stogo kraigas, stogo įlaja

1 2 3
Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Lietaus nuvedimo įrengimas Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų

Geriausia stogo danga Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Panoraminis stogo langas Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila

plokščio stogo šiltinimas Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos.

Izoliacinės plėvelės montavimas Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas

Dvitėjinės sijos gegnėms Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas

Bituminių čerpių stogas Bituminių čerpių stogas ir jo įrengimo klaidos

Bituminės čerpės, kaip įrengti bituminių čerpių stogą, kaip išsirinkti bitumines čerpes, bituminių čerpių stogo konstrukcija, montavimo schema ir instrukcija

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Pagrindiniai plokščiojo stogo šiltinimo sluoksniai sudaromi iš trijų ar daugiau akmens vatos plokščių.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Keraminės čerpės - kur amžinos klasikos paslaptis? Keraminių čerpių stogo dengimas

Prieš keliolika dešimtmečių Lietuvoje keraminių čerpių gamintojai pagamintas čerpes palikdavo žiemoti lauke. Po žiemos atrinkdavo nesubyrėjusias ir parduodavo. Taip būdavo patikrinamas gaminių atsparumas šalčiui. Šiuolaikinių čerpių atsparumo bandymai vykdomi laboratorijose, o minimalus šalčio ciklų skaičius - 150.

Medinė laikančioji šlaitinio stogo konstrukcija

Kokia turi būti medinė laikančioji stogo konstrukcija, kokios apkrovos jai tenka, kokia mediena tinkamiausia?

„Žaliosios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui „Žalios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui

Stogo danga gali būti ne tik iš ekologiškų medžiagų, bet ir neutralizuoti automobilių išmetamąsias dujas. Visai neseniai tai atrodė fantastika, šiandien -jau šalia esanti realybė.

Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos

Maumedis yra unikalus ir ypatingas medis, maumedžio gontai geba taip prisitaikyti prie atmosferos pokyčių, jog be jokios priežiūros tarnauja šimtmečius. Kaip tai vyksta?

Patarimai dengiantiems stogą Patarimai dengiantiems stogą

Uždengti bet kurią stogo dangą ant plokštumos nėra labai sudėtinga. Bet, kai per stogo dangą reikia padaryti kamino ar kitos inžinerinės įrangos praėjimus, t. y. sujungti skirtingas medžiagas ir konstrukcijas, šiose vietose išryškėja stogdengių profesionalumas ir darbo kokybė.

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.