Ko reikia, norint pakeisti suplanuotą įvažiavimo į sklypą vietą?

2019-07-31 11:01   Peržiūros : 3514   Spausdinti


Asta Kazickienė

Atsako Asta Kazickienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Visų pirma reikėtų analizuoti teritorijų planavimo dokumentus ir išsiaiškinti, ar toks keitimas konkrečiame sklype būtų galimas. Norint tikslintis, galima kreiptis į savivaldybės administraciją, kuriai pagal kompetencijos sritis yra priskiriamas teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas.

Jei galima pakeisti įvažiavimo vietą, tai statytojas (užsakovas) turėtų gauti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas (toliau - prisijungimo sąlygos). Prisijungimo sąlygos - tai statinio, žemės sklype esančių susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose.

Susisiekimo komunikacijų savininkas (valdytojas) ar naudotojas, išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti prisijungimo sąlygas per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos.

Atsižvelgdami į pirmiau nurodytą, jeigu norite prisijungti prie susisiekimo komunikacijų (įrengti įvažiavimą nuo kelio (gatvės) į žemės sklypą kitoje vietoje), turėtumėte kreiptis į to kelio (gatvės) valdytoją dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Prisijungimo sąlygose bus numatyti atitinkami reikalavimai įvažiavimui, išskyrus atvejus, kai yra parengtas atitinkamas teritorijų planavimo dokumentas ir jame nustatytos prisijungimo sąlygos prie susisiekimo komunikacijų.

Gavus prisijungimo sąlygas įvažiavimui įrengti, galima kreiptis į statinio projektuotoją, kad parengtų statinio statybos projektą.

Jeigu parengtas atitinkamas teritorijų planavimo dokumentas ir jame numatyti įvažiavimo į žemės sklypą sprendiniai, tokiu atveju pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatytą tvarką detalųjį planą galima koreguoti (pakeisti įvažiavimo vietą).

Šiose taisyklės numatyta, kad galiojantys detalieji planai koreguojami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu techninio projekto rengimo metu, jei koregavimas nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir jei detaliojo plano koregavimui raštu pritarė visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais koreguojami planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis.

Taigi detaliajame plane numatytą įvažiavimo į sklypo vietą galima koreguoti projekto rengimo metu.


Kategorijos: Teritorijų planavimo ir landšafto architektūrinis projektų rengimas
Komentarai
Unknown_user_thumb
rastelis

Jau pilnas [url=https://www.officeday.lt/mokyklines-prekes/piesimo-popierius-sasiuviniai-aplankai/aplankai/] aplankas [/url] dokumentu prikauptas, niekaip nepavyksta pakeisti ivaziavimo. O taip patogu butu, bet eina servitutinis kelias, kuris realiai daugybe metu nenaudotas, praktiskai pieva ten ir liepia naudotis juo

2019-09-25 13:27

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip turi vykti projekto viešo svarstymo procedūra?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
 Asta Kazickienė Ko reikia, norint pakeisti suplanuotą įvažiavimo į sklypą vietą?

Atsako Asta Kazickienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja Kaip panaikinti kelio servitutą arba pakeisti vietą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
Šviestuvai stulpeliai

Šviestuvai stulpeliai Vilniuje, šviestuvų salonai, šviest...

Miesto želdinių projektavimas

Miesto želdinių, skverų, parkų projektavimas, įgyvendinim...

Kraštovaizdžio projektavimas

Kraštovaizdžio projektų paruošimas ir įgyvendinimas

Namų aplinkos projektai

Projektai. Įgyvendinimas. Konsultavimas. Visi aplinkos tv...