Kaip turi vykti projekto viešo svarstymo procedūra?

2020-04-22 08:31   Peržiūros : 683   Spausdinti


Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistėKlausimas: Pagal dabar galiojantį STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Tai trumpas laikas, nes projektų rengėjai patalpina informaciją prieš 10 ar 11 dienų.  Kaip laiku gauti pranešimą apie mane dominantį projektinį pasiūlymą? Ar tai reiškia, kad kiekvieną dieną turiu tikrinti  savivaldybės interneto svetainę?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Skelbimo (pranešimo) apie projektinius pasiūlymus tvarka reglamentuota statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 61 punkte:

„61. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia informacinėje sistemoje „Infostatyba"; savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą. Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos. Stendas turi būti pakankamo dydžio, kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai. Stendo vieta prie statybos sklypo ribos parenkama matomoje vietoje,  kad būtų  užtikrintas viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti  pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų.

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose laiškuose nurodoma:

61.1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

61.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;

61.3. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei - statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

61.4. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

61.5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

61.6. informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

61.7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)."

Taigi su skelbiamais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti informacinėje sistemoje „Infostatyba" ir savivaldybės interneto svetainėje. Šiuo metu reglamentuota, kad visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Taip pat pažymime, kad statytojui nustatyta prievolė po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su minėto statybos techninio reglamento 61 punkte (61.1-61.7 papunkčiai) išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams.

 

Karantino laikotarpiu visi vieši rengiamų projektinių pasiūlymų ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymai, jeigu nėra galimybės juos atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Būtina užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą vykdantiems subjektams gauti prieigą peržiūrai.

Tiesiogiai internetu transliuojant teritorijų planavimo dokumentų ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų pristatymą, visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus bei klausimus ir gauti atsakymus.

Viešo svarstymo procedūros turi būti vykdomos pagal nustatytą tvarką: projektinių pasiūlymų - pagal statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", o teritorijų planavimo dokumentų - pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų reikalavimus.

Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius privalo atsakyti per teisės aktų numatytą terminą.

Suplanavę projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, projektuotojai/planavimo organizatoriai privalo ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki šios procedūros pradžios kreiptis į savivaldybės specialistus/planavimo organizatorius ir pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus paskelbta pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos (jeigu viešinimo procesas prasidėjo likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki viešo susirinkimo), viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal šias pateiktąsias rekomendacijas.

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Teritorijų planavimo ir landšafto architektūrinis projektų rengimas

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip turi vykti projekto viešo svarstymo procedūra?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
 Asta Kazickienė Ko reikia, norint pakeisti suplanuotą įvažiavimo į sklypą vietą?

Atsako Asta Kazickienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja Kaip panaikinti kelio servitutą arba pakeisti vietą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
Šviestuvai stulpeliai

Šviestuvai stulpeliai Vilniuje, šviestuvų salonai, šviest...

Miesto želdinių projektavimas

Miesto želdinių, skverų, parkų projektavimas, įgyvendinim...

Kraštovaizdžio projektavimas

Kraštovaizdžio projektų paruošimas ir įgyvendinimas

Namų aplinkos projektai

Projektai. Įgyvendinimas. Konsultavimas. Visi aplinkos tv...